6. sınıf işlem önceliği testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Doğal sayılar işlem yaparkan aşağıdakilerden hangisi önce yapılır? A) Parantezli ifadeler B) Toplama-çıkarma işlemi Cevabını kontrol et

2. soru Bölme ile çarpma aynı önceliğe sahip işlemlerdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

3. soru Aynı önceliğe sahip işlemlerde işlem sağdan sola doğru yaplır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

4. soru 15 . ( 254 + 287 ) işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et

5. soru 24 . ( 13 + 19 ) işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et

6. soru 4 . 9 + 2 . 7 işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et

7. soru 8 + 28 ÷ 4 - 3 işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et

8. soru ( 45 - 576 ) ÷ 82 işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et

9. soru 7 . ( 5 + 3 ) - 72 ÷ ( 15 - 7 ) işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et

10. soru 36 ÷ 3 . 4 işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et

11. soru [4 . (3 + 5)] - 7 işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et

12. soru 204 ÷ 3 . A = 136 olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et

13. soru ( 25 - A ) . 4 = 76 olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et

14. soru 3a . ( 2 + 5 ) = 1701 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et

15. soru 8 . 3 - A . 3 = 18 olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et

16. soru 16 + 45 ÷ A - 4 = 21 olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et

17. soru Ahmet bu hafta hergün sekizer sayfa , İsa ise bu hafta hergün altışar sayfa Kuranı Kerim meali ( Türkçesi ) okumuştur.
Ahmet'in bu hafta toplam okuduğu sayfanın İsa'nın bu hafta toplam okuduğu sayfadan fazla kısmını hesaplamak için kurulabilecek işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 8 - 6 B) 7.8 - 6 C) 8 - 6.7 D) 7.8 - 7.6 Cevabını kontrol et

18. soru 🏃
Zekeriya 5000 metrelik koşuda , her dakikada 200 metre olmak üzere 13 dakika koştu.
Zekeriya'nın koşması gereken mesafeyi hesaplamak için kurulabilecek işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 5000 - 200 + 13 B) 5000 - 200.13 C) 5000 ÷ 200 + 13 D) 5000 ÷ 200.13 Cevabını kontrol et

19. soru 19 Mayıs törenine 200 öğrenci katıldı.Katılanların yarısı erkektir.Hazırlanan bayraklar sadece erkek öğrencilerin her birine dörder tane olacak şekilde verilecekti ama son öğrenciye sadece 3 bayrak verilebildi.Diğer tüm erkek öğrencilere üçer tane verildi.
Buna göre hazırlanan tüm bayrakların sayısını hesaplamak için kurulması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 200÷2.4 - 1 B) 200÷2.4 + 1 C) 200÷2.4 - 3 D) 200÷2.4 + 3 Cevabını kontrol et

20. soru 300 kg şekeri olan bir market 10 kg şeker alanlara 2 kg bedava şeker kampanyası başlatmıştır.Bugün kampanyadan 8 müşteri yararlanmıştır.Başka şeker satışı yapmayan markette kalan şekerin kütlesini hesaplamak için kurulması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir? A) (300 - 10 ) + 2.8 B) 300 - 2 + 10.8 C) 300 - (10 + 2).8 D) 300 - 10 + 2.8 Cevabını kontrol et

21. soru Bir marketteki 9 kolinin herbirinde 7 kutu ve her kutuda 6 sarı , 2 beyaz yumurta vardır.
Bu yumurtalardan 130 yumurta satan markette kalan yumurta sayısını hesaplamak için kurulması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 9.7.6 + 2 - 130 B) 9.7.6 + 2 + 130 C) 9.7.(6 + 2) + 130 D) 9.7.(6 + 2) - 130 Cevabını kontrol et

22. soru 4 ? 3 ? 8 ? 2 = 8 işleminde soru işaretleri yerine aşağıdakilerden hangi işaretler yazılabilir? A) + , . , ÷ B) . , + , ÷ C) - , . , ÷ D) . , - , ÷ Cevabını kontrol et

23. soru 40 - 4 . 5 + 8 ÷ 4 işleminin sonucun 27 olması için aşağıdakilerden hangi işlem parantez içine alınmalıdır? A) 40 - 4 B) 4 . 5 C) 5 + 8 D) 8 ÷ 4 Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.