6. sınıf kümeler testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Ortak elemanların oluşturduğu kümeye kesişim kümesi denir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

2. soru Birleşim kümesi tek kümeden olur.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

3. soru ∉ bir kümeye ait olmamanın sembolüdür.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

4. soru Küme parantezinde aynı eleman birden fazla yazılabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

5. soru Küme birleşim sembolü aşağıdakilerden hangisidir? A) { } B) ∅ C) ⋃ D) ⋂ Cevabını kontrol et

6. soru Boş küme sembolü aşağıdakilerden hangisidir? A) ∅ B) ⋃ C) ⋂ Cevabını kontrol et

7. soru Kaç çeşit küme gösterim şekli vardır? Cevabını kontrol et

8. soru Kümeler büyük harfle isimlendirilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

9. soru A B 🐤
  1. A
  2. B
  3. A ∪ B
  4. A ∩ B
Yukarıdaki cicvcin ait olduğu küme veya kümeler hangileridir?
A) Yalnız I B) I ve III C) II ve IV D) I,II,III ve IV Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

10. soru A B 🐦 🐇 🐈 🐢 🐟 🐝 🐟 🐦
Yukarıdaki şekilde A ∪ B kümesinin eleman sayısı kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

11. soru D = { Ankara , Adana , Adıyaman , Afyon }
E = { Edirne , Ekişehir , Elazığ }
Aşağıdakilerden hangisi A ⋃ B kümesidir?
A) { } B) { Ankara , Adana , Adıyaman , Afyon , Edirne , Ekişehir , Elazığ } Cevabını kontrol et

12. soru D = { Ankara , Adana , Adıyaman , Afyon }
E = { Edirne , Ekişehir , Elazığ }
D ⋂ E kümesinin eleman sayısı kaçtır?
Cevabını kontrol et

13. soru A = { armut , ayva , avakado }
B = { ayak , ayaz , ayva , ayla }
Aşağıdakilerden hangisi A ⋃ B kümesidir?
A) { ayva } B) { ayak , ayaz , ayva , ayla,armut , avakado } C) {ayak , ayaz , ayva , ayla,armut , ayva , avakado } Cevabını kontrol et

14. soru A = { armut , ayva , avakado }
B = { ayak , ayaz , ayva , ayla }
A ⋂ B kümesinin eleman sayısı kaçtır?
Cevabını kontrol et

15. soru A = { 7,5,11,9,13,15 }
B = { 4,5,6,7,8,9,10 }
Aşağıdakilerden hangisi A ⋃ B kümesidir?
A) { 4,5,6,7,8,9,10,7,5,11,9,13,15 } B) { 4,5,6,7,8,9,10,11,13,15 } C) { 5,7,9 } Cevabını kontrol et

16. soru A = { 7 , 5 , 11 , 9 , 13 , 15 }
B = { 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 }
A ∪ B kümesinin eleman sayısı kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

17. soru E = { RAMAZANDA ORUÇ kelimelerindeki harfler }
E kümesinin liste yöntemi ile gösteriminde eleman sayısı ( s(A) ) kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

18. soru T = { Alfabedeki ünlü harfler } , k ∈ T
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

19. soru E = { İlk dört asal sayı } , 2 ∉ E
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

20. soru F = { Türkiye'nin illeri } , Eminönü ∉ F
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

21. soru B = { Uçamayan kuşlar } , tavuk ∈ B
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

22. soru B = { Ğ ile başlayan kelimeler } kümesi boş kümedir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

23. soru B = { Türkiye'deki basketbol takımları } kümesi boş kümedir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

24. soru Zor sorular grubu bir küme belirtmez.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

25. soru Güzel kitaplar grubu bir küme belirtmez.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

26. soru İyi tanımlamış nesneler topluluğuna küme denir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

İlgilenebileceğiniz bazı sayfalar

Kümeler , 6. sınıf kümeler soruları , 6. sınıf kümeler ,

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.