6. sınıf kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemler

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Bir çuvaldaki şekerin 37'ünden eşit miktarda 10 paket yapılmıştır.
Yapılan paketlerden birisinin miktarı çuvaldaki şekerin kaçta kaçıdır?
A) 307 B) 1370 C) 137 D) 370 Cevabını kontrol et

2. soru Zeynep matematik sınavındaki soruların 711 sini doğru , 111 ini yanlış çözmüştür.
Buna göre Zeynep'in çözemedeği soru miktarı sınavdaki soruların kaçta kaçıdır?
A) 611 B) 311 C) 1211 D) 111 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

3. soru Bir bakkal çuvaldaki şekerin 621 kadarı şeker satmıştır.
Buna göre çuvalda kalan şeker miktarı çuvaldaki şekerin kaçta kaçıdır?
A) 2521 B) 1021 C) 1521 D) 2721 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

4. soru Bir tepsi böreğin 29 sini Mert , 311 ünü Yiğit yemiştir.
Mert ve Yiğit beraber tepsideki böreğin ne kadarını yemiştir?
A) 520 B) 599 C) 4920 D) 4999 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

5. soru Sınıftaki öğrencilerin 1317 ü sporu sevmektedir.
Sınıftaki öğrencilerden sporu sevmeyenler sınıftaki öğrencilerin kaçta kaçıdır?
A) 917 B) 1017 C) 417 D) 1217 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

6. soru Zeynep matematik kitabındaki soruların 720'sini çözmemiştir.
Zeynep'in çözdüğü soru miktarı kitaptaki soruların kaçta kaçıdır?
A) 1320 B) 920 C) 3120 D) 120 Cevabını kontrol et

7. soru 🚙
Musa ile İsa araba ile yola çıktılar.Musa gidecekleri yolun 17'i kadar mesafe araba kullanmıştır.
İsa ise Musa'nın kullandığı mesafeden gidecekleri yolun 1263'ü kadar daha fazla mesafe araba kullanmıştır.
Buna göre İsa'nın araba kullandığı mesafe gidecekleri yolun kaçta kaçıdır?
A) 1363 B) 49 C) 2163 D) 29 Cevabını kontrol et

8. soru

😂😄😃

Üç arkadaş araba ile yola çıktılar.Bunların her biri gidecekleri yolun 215'si kadar mesafe araba kullandılar.
Buna göre gidecekleri yolun ne kadarı kadar yol alınmıştır?
A) 45 B) 25 C) 515 D) 815 Cevabını kontrol et

9. soru

🏀⚽

Sınıftaki öğrencilerin 712'i futbol , 29'ü ise basketbol sevmektedir.
Futbol ve basketbolu sevenler dışındaki öğrenciler kaçta kaçıdır?
A) 736 B) 2936 C) 921 D) 2021 Cevabını kontrol et

10. soru Meryem Kuranı Kerim mealinin (Türkçesi) 47'ü kadarını okumuştur.Belkıs ise Meryem'in okuduğu kısmın 45'ü kadarını okumuştur.
Belkıs'ın okuduğu kısım Kuranı Kerim mealinin ab5'sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et

11. soru 🏃
İbrahim katıldığı maratonun ancak 23'si kadarını koşabildi.İsmail ise İbrahim'in koştuğu mesafenin 23'si kadar koşabildi.
İsmail'in koştuğu mesafe maratonda koşulacak mesafanin ab'sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et

12. soru Davut'un kitaplarının 67'sı ders kitaplarından oluşmaktadır.Ders kitaplarının 34'ü ise matematik kitaplarından oluşmaktadır.
Davut'un matematik kitapları tüm kitaplarının a14'sı kadarı olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et

13. soru Bir şişe sütün 37'ini Fatma , 29'sini Ayşe içmiştir.
İkisinin içtiği süt içilmeden önce şişedeki sütün ab'sı kadarı kaldığına göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et

14. soru Bir çuval şekerin 16 i sabah , 45 ü akşam satılmıştır.
Akşam satılan şekerin sabah satılandan fazla olan kısmı başlangıçtaki şekerin ab kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

15. soru Bir çiftlikteki hayvanların 911 u koyun ve keçilerden oluşmaktadır.
Çiftlikteki hayvanların 14 i keçi ve ab sı koyun olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

16. soru Yusuf parasının 35'ünü karısına 14'ini ise kızına verdi.
Yusuf'un geriye kalan parası para vermeden önceki parasının ab'sı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et

17. soru Firdevs Salı günü bir kitabın 110'ini okudu.
Çarşamba gününde okuduğu kısmın Salı gününde okuduğu kısımdan fazla olan kısmı kitabın 115'i kadardır.
Çarşamba günü okunan kısım kitabın a6'sı olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et

18. soru Ahmet matematik sınavındaki soruların 1320'ünü doğru yapmıştır.
Ahmet'in yanlış yaptıklarının doğru yaptıklarından az olan kısmı sınavdaki soruların 915'u kadardır.
Ahmet'in hiç cevaplamadığı sorular sınavdaki soruların a10 kadarı olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et

19. soru Bir tepsi börekten 3 misafirin herbirine tepsinin 317 ü kadarı verilmiştir.
Misafirlere verilen börekbir tepsinin ab kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

20. soru Depodaki 163 L suyun 25 si olan ab L kadarı kullanılmıştır.Buna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

21. soru Fırındaki ekmeklerin 23'sini 10 müşteri almıştır.Her müşterinin aldığı ekmek miktarı fırındaki ekmeklerin a15'sı kadarı olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et

22. soru Bir pastanın 89'ü 3 öğrencinin her birine eşit miktarda olmak üzere paylaştırılmıştır.Bir öğrencinin yediği pasta miktarı pastanın ab'sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

23. soru 990 m2 lik bir arsa her biri 3011 m2 olan kısımlara ayrılmıştır.Buna göre kaç kısma ayrılmıştır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

24. soru Bir depodaki 550 L süt her birinde 511 L süt olacak şekilde paketlere doldurulmuştur.Buna göre kaç paket doldurulmuştur? Cevabını kontrol et

25. soru Bir markette bugün 180 kg şeker satıldı.Şeker satın alanların her biri 94 kg şeker aldığına göre kaç kişi şeker almıştır? Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.