6. sınıf kesirlerle işlemler soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Aşağıdaki kesirlerden hangisi daha büyüktür? A) 1328 B) 910 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 40 doğru , 22 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Aşağıdaki kesirlerden hangisi daha küçüktür? A) 311 B) 411 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 39 doğru , 19 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Aşağıdaki kesirlerden hangisi daha büyüktür? A) 23 B) 49 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 43 doğru , 16 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 2 3 4 Yukarıdaki sayı doğrusunun üzerindeki üçgen sayı doğrusunun hangi noktasındadır? A) 412 B) 312 Cevabını kontrol et

Bu soruya 49 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 7 5 - 5 15
Yukarıdaki çıkarma işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 215 B) 915 C) 1615 D) 25 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 34 doğru , 16 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru
Yukarıdaki kesir modellemesi ile gösterilen toplama işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 34 B) 118 C) 114 D) 38 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 30 doğru , 15 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 16 15 x 18
Yukarıdaki çarpma işleminin sonucu 18'den büyük müdür yoksa küçük müdür? (İşlem yapmadan cevaplamaya çalışın.)
A) Küçüktür B) Büyüktür Cevabını kontrol et

Bu soruya 36 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru 5 ÷ 3 5
Yukarıdaki bölme işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 155 B) 31 C) 13 D) 253 Cevabını kontrol et

Bu soruya 22 doğru , 25 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru 5 6 ÷ 7
Yukarıdaki bölme işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 425 B) 542 Cevabını kontrol et

Bu soruya 34 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru 9 ÷ 47 53
Yukarıdaki bölme işleminin sonucu 9'dan büyük müdür yoksa küçük müdür? (İşlem yapmadan cevaplamaya çalışın.)
A) Büyüktür B) Küçüktür Cevabını kontrol et

Bu soruya 30 doğru , 13 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru Bir bakkal çuvaldaki şekerin bir kısmını satmış ve çuvaldaki şekerin 1521'i kadar şeker kalmıştır
Buna göre bakkalın sattığı şeker miktarı çuvaldaki şekerin ne kadarıdır?
A) 621 B) 921 C) 2721 D) 1621 Cevabını kontrol et

Bu soruya 29 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru Musa ile İsa araba ile yola çıktılar ve gidecekleri yolun 5563'i kadar yol aldılar.Musa gidecekleri yolun 37'ü kadar mesafe araba kullanmıştır.
Buna göre İsa gideceklerin yolun ne kadarı kadar araba kullanmıştır?
A) 2863 B) 59 C) 109 D) 6563 Cevabını kontrol et

Bu soruya 23 doğru , 18 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Zeynep matematik ödevini bitirmiştir.Cevaplarını kontrol ettiğinde soruların 811'ini doğru , 211'sini ise yanlış çözdüğünü öğrenmiştir.
Buna göre Zeynep'in çözemedeği soru miktarı kitaptaki soruların ne kadarıdır?
A) 611 B) 311 C) 1211 D) 111 Cevabını kontrol et

Bu soruya 25 doğru , 14 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru

🙂🙃🙄

Bir tepsi böreğin 45'ü üç kardeşe eşit şekilde paylaştırılmıştır.
Her kardeşe düşen börek miktarı tepsideki böreğin ne kadarıdır?
A) 615 B) 55 C) 415 D) 65 Cevabını kontrol et

Bu soruya 26 doğru , 26 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru 4 7 kesri aşağıdakilerden hangisine daha yakındır? A) 0 B) 1 C) 12 Cevabını kontrol et

Bu soruya 15 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru 1 9 kesri aşağıdakilerden hangisine daha yakındır? A) 0 B) 1 C) 12 Cevabını kontrol et

Bu soruya 16 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru 3 4 5
Yukarıdaki mavi üçgenin sayı doğrusunda işaret ettiği nokta aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) 143 B) 184 C) 235 D) 336 Cevabını kontrol et

Bu soruya 12 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru 215 960 ? 215 970 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi yazılmalıdır? A) > B) < C) = Cevabını kontrol et

Bu soruya 13 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru a 9 < 15 10 olduğuna göre a yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et

Bu soruya 3 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru 6 4 , 13 9 , 19 12 kesirlerini küçükten büyüğe sıralayınca ilk yazılacak kesir hangisi olur? A) 54 B) 139 C) 1912 Cevabını kontrol et

Bu soruya 9 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru 18 5 > a 10 > 9 15 olduğuna göre a yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et

Bu soruya 2 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru 5 3 + 3 2 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

Bu soruya 5 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru 7 3 - 5 4 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

Bu soruya 8 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru Çevresinin uzunluğu 9112 cm olan bir üçgenin kenar uzunlukları 73,52,a4 cm'dir.Buna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et

Bu soruya 3 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru Bir şişe sütün 15'ini Fatma , 14'ini Ayşe içmiştir.
İkisinin içtiği süt içilmeden önce şişedeki sütün ab'sı kadarı kaldığına göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et

Bu soruya 2 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru Bir çuval şekerin 16'si sabah , 35'ü akşam satılmıştır.
Akşam satılan şekerin sabah satılandan fazla olan kısmı başlangıçtaki şekerin ab'sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et

Bu soruya 1 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru Bir çiftlikteki hayvanların 712'si koyun ve keçilerden oluşmaktadır.
Çiftlikteki hayvanların 15'i keçi ve ab'sı koyun olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et

Bu soruya 2 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru Firdevs Salı günü bir kitabın 310'ünü okudu.
Çarşamba gününde okuduğu kısmın Salı gününde okuduğu kısımdan fazla olan kısmı kitabın 115'i kadardır.
Çarşamba günü okunan kısım kitabın ab'sı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et

Bu soruya 3 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru Ahmet matematik sınavındaki soruların 710'sini doğru yapmıştır.
Ahmet'in yanlış yaptıklarının doğru yaptıklarından az olan kısmı sınavdaki soruların 58'i kadardır.
Ahmet'in hiç cevaplamadığı sorular sınavdaki soruların ab kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et

Bu soruya 1 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru Bir doğal sayı ile kesir çarpılırken doğal sayı ile payda çarpılıp paydaya yazılır.Kesirin payı çarpımın payına aynen yazılır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 4 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru 2 . 3 2 5 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

Bu soruya 2 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

32. soru 8237 . 853 842 = a b olduğuna göre ab ? 8237 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) < B) > C) = D) = Cevabını kontrol et

Bu soruya 2 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

33. soru Ayşe fırından bir tanesi 159 TL olan ekmeklerden 2 tane almış ve ab TL ödeme yaptığına göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

Bu soruya 1 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

34. soru Depodaki 242 L suyun 29'si olan ab L kadarı kullanılmıştır.Buna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

Bu soruya 3 yanlış cevap verilmiştir.

35. soru 2 3 'nin 1 4 'ü ile 1 4 'ün 2 3 'si aynıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 6 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

36. soru 5 2 . 7 3 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

Bu soruya 3 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

37. soru 2 5 . 3 2 3 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

Bu soruya 3 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

38. soru Meryem Kuranı Kerim mealinin (Türkçesi) 25'si kadarını okumuştur.Belkıs ise Meryem'in okuduğu kısmın 23'si kadarını okumuştur.
Belkıs'ın okuduğu kısım Kuranı Kerim mealinin ab'sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et

Bu soruya 2 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

39. soru Davut'un kitaplarının 34'ü ders kitaplarından oluşmaktadır.Ders kitaplarının 12'si ise matematik kitaplarından oluşmaktadır.
Davut'un matematik kitapları tüm kitaplarının ab'sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et

Bu soruya 4 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

40. soru 🏃
İbrahim katıldığı maratonun ancak 45'ü kadarını koşabildi.İsmail ise İbrahim'in koştuğu mesafenin 23'si kadar koşabildi.
İsmail'in koştuğu mesafe maratonda koşulacak mesafanin ab'sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et

Bu soruya 3 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

41. soru Bir sınavdaki soruların 38'ü matematik sorularından oluşmaktadır.Matematik sorularının 37'ü ise geometri sorularından oluşmaktadır.
Geometri soruları sınavdaki soruların ab'sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et

Bu soruya 2 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

42. soru Bir doğal sayı birden büyük bir kesire bölünürse bölüm doğal sayıdan büyük olur.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 3 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

43. soru 4 ÷ 2 3 = a 2 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et

Bu soruya 2 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

44. soru 6 ÷ 1 2 5 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

Bu soruya 2 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

45. soru 7463 ÷ 968 926 = a b olduğuna göre ab ? 7463 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) < B) > C) = Cevabını kontrol et

Bu soruya 4 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

46. soru Fırındaki ekmeklerin 47'ünü 3 müşteri almıştır.Her müşterinin aldığı ekmek miktarı fırındaki ekmeklerin ab'sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

Bu soruya 1 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

47. soru Bir pastanın 47'ü 5 öğrencinin her birine eşit miktarda olmak üzere paylaştırılmıştır.Bir öğrencinin yediği pasta miktarı pastanın ab'sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

Bu soruya 3 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

48. soru 340 m2'lik bir arsa her biri 2017 m2 olan kısımlara ayrılmıştır.Buna göre kaç kısma ayrılmıştır? Cevabını kontrol et

Bu soruya 1 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

49. soru Bir depodaki 120 L süt her birinde 35 L süt olacak şekilde paketlere doldurulmuştur.Buna göre kaç paket doldurulmuştur? Cevabını kontrol et

Bu soruya 2 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

50. soru Bir markette bugün 42 kg şeker satıldı.Şeker satın alanların her biri 73 kg şeker aldığına göre kaç kişi şeker almıştır? Cevabını kontrol et

Bu soruya 3 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

51. soru 5 3 ÷ 3 2 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

Bu soruya 2 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

52. soru 8 7 ÷ 3 1 4 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

Bu soruya 2 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

53. soru Kesirlerle yapılan işlemlerin sonucunu tahmin ederken kesirlerin 0 , 12 ve 1'e olan yakınlıklarına bakılır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 5 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

54. soru 4 x 2 5 = a b olduğuna göre a + b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.