6. sınıf kesirlerle işlemler soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Aşağıdaki kesirlerden hangisi daha büyüktür? A) 1328 B) 910 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

2. soru Aşağıdaki kesirlerden hangisi daha küçüktür? A) 311 B) 411 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

3. soru Aşağıdaki kesirlerden hangisi daha büyüktür? A) 23 B) 49 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

4. soru 2 3 4 Yukarıdaki sayı doğrusunun üzerindeki üçgen sayı doğrusunun hangi noktasındadır? A) 412 B) 312 Cevabını kontrol et

5. soru 7 5 - 5 15
Yukarıdaki çıkarma işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 215 B) 915 C) 1615 D) 25 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

6. soru
Yukarıdaki kesir modellemesi ile gösterilen toplama işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 34 B) 118 C) 114 D) 38 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

7. soru 16 15 x 18
Yukarıdaki çarpma işleminin sonucu 18'den büyük müdür yoksa küçük müdür? (İşlem yapmadan cevaplamaya çalışın.)
A) Küçüktür B) Büyüktür Cevabını kontrol et

8. soru 5 ÷ 3 5
Yukarıdaki bölme işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 155 B) 31 C) 13 D) 253 Cevabını kontrol et

9. soru 5 6 ÷ 7
Yukarıdaki bölme işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 425 B) 542 Cevabını kontrol et

10. soru 9 ÷ 47 53
Yukarıdaki bölme işleminin sonucu 9'dan büyük müdür yoksa küçük müdür? (İşlem yapmadan cevaplamaya çalışın.)
A) Büyüktür B) Küçüktür Cevabını kontrol et

11. soru Bir bakkal çuvaldaki şekerin bir kısmını satmış ve çuvaldaki şekerin 1521'i kadar şeker kalmıştır
Buna göre bakkalın sattığı şeker miktarı çuvaldaki şekerin ne kadarıdır?
A) 621 B) 921 C) 2721 D) 1621 Cevabını kontrol et

12. soru Musa ile İsa araba ile yola çıktılar ve gidecekleri yolun 5563'i kadar yol aldılar.Musa gidecekleri yolun 37'ü kadar mesafe araba kullanmıştır.
Buna göre İsa gideceklerin yolun ne kadarı kadar araba kullanmıştır?
A) 2863 B) 59 C) 109 D) 6563 Cevabını kontrol et

13. soru Zeynep matematik ödevini bitirmiştir.Cevaplarını kontrol ettiğinde soruların 811'ini doğru , 211'sini ise yanlış çözdüğünü öğrenmiştir.
Buna göre Zeynep'in çözemedeği soru miktarı kitaptaki soruların ne kadarıdır?
A) 611 B) 311 C) 1211 D) 111 Cevabını kontrol et

14. soru

🙂🙃🙄

Bir tepsi böreğin 45'ü üç kardeşe eşit şekilde paylaştırılmıştır.
Her kardeşe düşen börek miktarı tepsideki böreğin ne kadarıdır?
A) 615 B) 55 C) 415 D) 65 Cevabını kontrol et

15. soru 4 7 kesri aşağıdakilerden hangisine daha yakındır? A) 0 B) 1 C) 12 Cevabını kontrol et

16. soru 1 9 kesri aşağıdakilerden hangisine daha yakındır? A) 0 B) 1 C) 12 Cevabını kontrol et

17. soru 3 4 5
Yukarıdaki mavi üçgenin sayı doğrusunda işaret ettiği nokta aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) 143 B) 184 C) 235 D) 336 Cevabını kontrol et

18. soru 215 960 ? 215 970 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi yazılmalıdır? A) > B) < C) = Cevabını kontrol et

19. soru a 9 < 15 10 olduğuna göre a yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et

20. soru 6 4 , 13 9 , 19 12 kesirlerini küçükten büyüğe sıralayınca ilk yazılacak kesir hangisi olur? A) 54 B) 139 C) 1912 Cevabını kontrol et

21. soru 18 5 > a 10 > 9 15 olduğuna göre a yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et

22. soru 5 3 + 3 2 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

23. soru 7 3 - 5 4 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

24. soru Çevresinin uzunluğu 9112 cm olan bir üçgenin kenar uzunlukları 73,52,a4 cm'dir.Buna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et

25. soru Bir şişe sütün 15'ini Fatma , 14'ini Ayşe içmiştir.
İkisinin içtiği süt içilmeden önce şişedeki sütün ab'sı kadarı kaldığına göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et

26. soru Bir çuval şekerin 16'si sabah , 35'ü akşam satılmıştır.
Akşam satılan şekerin sabah satılandan fazla olan kısmı başlangıçtaki şekerin ab'sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et

27. soru Bir çiftlikteki hayvanların 712'si koyun ve keçilerden oluşmaktadır.
Çiftlikteki hayvanların 15'i keçi ve ab'sı koyun olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et

28. soru Firdevs Salı günü bir kitabın 310'ünü okudu.
Çarşamba gününde okuduğu kısmın Salı gününde okuduğu kısımdan fazla olan kısmı kitabın 115'i kadardır.
Çarşamba günü okunan kısım kitabın ab'sı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et

29. soru Ahmet matematik sınavındaki soruların 710'sini doğru yapmıştır.
Ahmet'in yanlış yaptıklarının doğru yaptıklarından az olan kısmı sınavdaki soruların 58'i kadardır.
Ahmet'in hiç cevaplamadığı sorular sınavdaki soruların ab kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et

30. soru Bir doğal sayı ile kesir çarpılırken doğal sayı ile payda çarpılıp paydaya yazılır.Kesirin payı çarpımın payına aynen yazılır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

31. soru 2 . 3 2 5 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

32. soru 8237 . 853 842 = a b olduğuna göre ab ? 8237 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) < B) > C) = D) = Cevabını kontrol et

33. soru Ayşe fırından bir tanesi 159 TL olan ekmeklerden 2 tane almış ve ab TL ödeme yaptığına göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

34. soru Depodaki 242 L suyun 29'si olan ab L kadarı kullanılmıştır.Buna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

35. soru 2 3 'nin 1 4 'ü ile 1 4 'ün 2 3 'si aynıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

36. soru 5 2 . 7 3 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

37. soru 2 5 . 3 2 3 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

38. soru Meryem Kuranı Kerim mealinin (Türkçesi) 25'si kadarını okumuştur.Belkıs ise Meryem'in okuduğu kısmın 23'si kadarını okumuştur.
Belkıs'ın okuduğu kısım Kuranı Kerim mealinin ab'sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et

39. soru Davut'un kitaplarının 34'ü ders kitaplarından oluşmaktadır.Ders kitaplarının 12'si ise matematik kitaplarından oluşmaktadır.
Davut'un matematik kitapları tüm kitaplarının ab'sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et

40. soru 🏃
İbrahim katıldığı maratonun ancak 45'ü kadarını koşabildi.İsmail ise İbrahim'in koştuğu mesafenin 23'si kadar koşabildi.
İsmail'in koştuğu mesafe maratonda koşulacak mesafanin ab'sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et

41. soru Bir sınavdaki soruların 38'ü matematik sorularından oluşmaktadır.Matematik sorularının 37'ü ise geometri sorularından oluşmaktadır.
Geometri soruları sınavdaki soruların ab'sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et

42. soru Bir doğal sayı birden büyük bir kesire bölünürse bölüm doğal sayıdan büyük olur.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

43. soru 4 ÷ 2 3 = a 2 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et

44. soru 6 ÷ 1 2 5 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

45. soru 7463 ÷ 968 926 = a b olduğuna göre ab ? 7463 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) < B) > C) = Cevabını kontrol et

46. soru Fırındaki ekmeklerin 47'ünü 3 müşteri almıştır.Her müşterinin aldığı ekmek miktarı fırındaki ekmeklerin ab'sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

47. soru Bir pastanın 47'ü 5 öğrencinin her birine eşit miktarda olmak üzere paylaştırılmıştır.Bir öğrencinin yediği pasta miktarı pastanın ab'sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

48. soru 340 m2'lik bir arsa her biri 2017 m2 olan kısımlara ayrılmıştır.Buna göre kaç kısma ayrılmıştır? Cevabını kontrol et

49. soru Bir depodaki 120 L süt her birinde 35 L süt olacak şekilde paketlere doldurulmuştur.Buna göre kaç paket doldurulmuştur? Cevabını kontrol et

50. soru Bir markette bugün 42 kg şeker satıldı.Şeker satın alanların her biri 73 kg şeker aldığına göre kaç kişi şeker almıştır? Cevabını kontrol et

51. soru 5 3 ÷ 3 2 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

52. soru 8 7 ÷ 3 1 4 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

53. soru Kesirlerle yapılan işlemlerin sonucunu tahmin ederken kesirlerin 0 , 12 ve 1'e olan yakınlıklarına bakılır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

54. soru 4 x 2 5 = a b olduğuna göre a + b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.