6. sınıf kesirlerle işlemler soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Aşağıdaki kesirlerden hangisi daha büyüktür? A) 1328 B) 910 Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

2. soru Aşağıdaki kesirlerden hangisi daha küçüktür? A) 311 B) 411 Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

3. soru Aşağıdaki kesirlerden hangisi daha büyüktür? A) 23 B) 49 Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

4. soru 2 3 4 Yukarıdaki sayı doğrusunun üzerindeki üçgen sayı doğrusunun hangi noktasındadır? A) 412 B) 312 Soruyu cevapla

5. soru 7 5 - 5 15
Yukarıdaki çıkarma işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 215 B) 915 C) 1615 D) 25 Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

6. soru
Yukarıdaki kesir modellemesi ile gösterilen toplama işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 34 B) 118 C) 114 D) 38 Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

7. soru 16 15 x 18
Yukarıdaki çarpma işleminin sonucu 18'den büyük müdür yoksa küçük müdür? (İşlem yapmadan cevaplamaya çalışın.)
A) Küçüktür B) Büyüktür Soruyu cevapla

8. soru 5 ÷ 3 5
Yukarıdaki bölme işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 155 B) 31 C) 13 D) 253 Soruyu cevapla

9. soru 5 6 ÷ 7
Yukarıdaki bölme işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 425 B) 542 Soruyu cevapla

10. soru 9 ÷ 47 53
Yukarıdaki bölme işleminin sonucu 9'dan büyük müdür yoksa küçük müdür? (İşlem yapmadan cevaplamaya çalışın.)
A) Büyüktür B) Küçüktür Soruyu cevapla

11. soru Bir bakkal çuvaldaki şekerin bir kısmını satmış ve çuvaldaki şekerin 1521'i kadar şeker kalmıştır
Buna göre bakkalın sattığı şeker miktarı çuvaldaki şekerin ne kadarıdır?
A) 621 B) 921 C) 2721 D) 1621 Soruyu cevapla

12. soru Musa ile İsa araba ile yola çıktılar ve gidecekleri yolun 5563'i kadar yol aldılar.Musa gidecekleri yolun 37'ü kadar mesafe araba kullanmıştır.
Buna göre İsa gideceklerin yolun ne kadarı kadar araba kullanmıştır?
A) 2863 B) 59 C) 109 D) 6563 Soruyu cevapla

13. soru Zeynep matematik ödevini bitirmiştir.Cevaplarını kontrol ettiğinde soruların 811'ini doğru , 211'sini ise yanlış çözdüğünü öğrenmiştir.
Buna göre Zeynep'in çözemedeği soru miktarı kitaptaki soruların ne kadarıdır?
A) 611 B) 311 C) 1211 D) 111 Soruyu cevapla

14. soru

🙂🙃🙄

Bir tepsi böreğin 45'ü üç kardeşe eşit şekilde paylaştırılmıştır.
Her kardeşe düşen börek miktarı tepsideki böreğin ne kadarıdır?
A) 615 B) 55 C) 415 D) 65 Soruyu cevapla

15. soru 4 7 kesri aşağıdakilerden hangisine daha yakındır? A) 0 B) 1 C) 12 Soruyu cevapla

16. soru 1 9 kesri aşağıdakilerden hangisine daha yakındır? A) 0 B) 1 C) 12 Soruyu cevapla

17. soru 3 4 5
Yukarıdaki mavi üçgenin sayı doğrusunda işaret ettiği nokta aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) 143 B) 184 C) 235 D) 336 Soruyu cevapla

18. soru 215 960 ? 215 970 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi yazılmalıdır? A) > B) < C) = Soruyu cevapla

19. soru a 9 < 15 10 olduğuna göre a yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır? Soruyu cevapla

20. soru 6 4 , 13 9 , 19 12 kesirlerini küçükten büyüğe sıralayınca ilk yazılacak kesir hangisi olur? A) 54 B) 139 C) 1912 Soruyu cevapla

21. soru 18 5 > a 10 > 9 15 olduğuna göre a yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır? Soruyu cevapla

22. soru 5 3 + 3 2 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Soruyu cevapla

23. soru 7 3 - 5 4 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Soruyu cevapla

24. soru Çevresinin uzunluğu 9112 cm olan bir üçgenin kenar uzunlukları 73,52,a4 cm'dir.Buna göre a kaçtır? Soruyu cevapla

25. soru Bir şişe sütün 15'ini Fatma , 14'ini Ayşe içmiştir.
İkisinin içtiği süt içilmeden önce şişedeki sütün ab'sı kadarı kaldığına göre a+b kaçtır?
Soruyu cevapla

26. soru Bir çuval şekerin 16'si sabah , 35'ü akşam satılmıştır.
Akşam satılan şekerin sabah satılandan fazla olan kısmı başlangıçtaki şekerin ab'sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Soruyu cevapla

27. soru Bir çiftlikteki hayvanların 712'si koyun ve keçilerden oluşmaktadır.
Çiftlikteki hayvanların 15'i keçi ve ab'sı koyun olduğuna göre a+b kaçtır?
Soruyu cevapla

28. soru Firdevs Salı günü bir kitabın 310'ünü okudu.
Çarşamba gününde okuduğu kısmın Salı gününde okuduğu kısımdan fazla olan kısmı kitabın 115'i kadardır.
Çarşamba günü okunan kısım kitabın ab'sı olduğuna göre a+b kaçtır?
Soruyu cevapla

29. soru Ahmet matematik sınavındaki soruların 710'sini doğru yapmıştır.
Ahmet'in yanlış yaptıklarının doğru yaptıklarından az olan kısmı sınavdaki soruların 58'i kadardır.
Ahmet'in hiç cevaplamadığı sorular sınavdaki soruların ab kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Soruyu cevapla

30. soru Bir doğal sayı ile kesir çarpılırken doğal sayı ile payda çarpılıp paydaya yazılır.Kesirin payı çarpımın payına aynen yazılır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

31. soru 2 . 3 2 5 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Soruyu cevapla

32. soru 8237 . 853 842 = a b olduğuna göre ab ? 8237 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) < B) > C) = D) = Soruyu cevapla

33. soru Ayşe fırından bir tanesi 159 TL olan ekmeklerden 2 tane almış ve ab TL ödeme yaptığına göre a+b kaçtır? Soruyu cevapla

34. soru Depodaki 242 L suyun 29'si olan ab L kadarı kullanılmıştır.Buna göre a+b kaçtır? Soruyu cevapla

35. soru 2 3 'nin 1 4 'ü ile 1 4 'ün 2 3 'si aynıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

36. soru 5 2 . 7 3 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Soruyu cevapla

37. soru 2 5 . 3 2 3 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Soruyu cevapla

38. soru Meryem Kuranı Kerim mealinin (Türkçesi) 25'si kadarını okumuştur.Belkıs ise Meryem'in okuduğu kısmın 23'si kadarını okumuştur.
Belkıs'ın okuduğu kısım Kuranı Kerim mealinin ab'sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Soruyu cevapla

39. soru Davut'un kitaplarının 34'ü ders kitaplarından oluşmaktadır.Ders kitaplarının 12'si ise matematik kitaplarından oluşmaktadır.
Davut'un matematik kitapları tüm kitaplarının ab'sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Soruyu cevapla

40. soru 🏃
İbrahim katıldığı maratonun ancak 45'ü kadarını koşabildi.İsmail ise İbrahim'in koştuğu mesafenin 23'si kadar koşabildi.
İsmail'in koştuğu mesafe maratonda koşulacak mesafanin ab'sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Soruyu cevapla

41. soru Bir sınavdaki soruların 38'ü matematik sorularından oluşmaktadır.Matematik sorularının 37'ü ise geometri sorularından oluşmaktadır.
Geometri soruları sınavdaki soruların ab'sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Soruyu cevapla

42. soru Bir doğal sayı birden büyük bir kesire bölünürse bölüm doğal sayıdan büyük olur.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

43. soru 4 ÷ 2 3 = a 2 olduğuna göre a kaçtır? Soruyu cevapla

44. soru 6 ÷ 1 2 5 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Soruyu cevapla

45. soru 7463 ÷ 968 926 = a b olduğuna göre ab ? 7463 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) < B) > C) = Soruyu cevapla

46. soru Fırındaki ekmeklerin 47'ünü 3 müşteri almıştır.Her müşterinin aldığı ekmek miktarı fırındaki ekmeklerin ab'sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır? Soruyu cevapla

47. soru Bir pastanın 47'ü 5 öğrencinin her birine eşit miktarda olmak üzere paylaştırılmıştır.Bir öğrencinin yediği pasta miktarı pastanın ab'sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır? Soruyu cevapla

48. soru 340 m2'lik bir arsa her biri 2017 m2 olan kısımlara ayrılmıştır.Buna göre kaç kısma ayrılmıştır? Soruyu cevapla

49. soru Bir depodaki 120 L süt her birinde 35 L süt olacak şekilde paketlere doldurulmuştur.Buna göre kaç paket doldurulmuştur? Soruyu cevapla

50. soru Bir markette bugün 42 kg şeker satıldı.Şeker satın alanların her biri 73 kg şeker aldığına göre kaç kişi şeker almıştır? Soruyu cevapla

51. soru 5 3 ÷ 3 2 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Soruyu cevapla

52. soru 8 7 ÷ 3 1 4 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Soruyu cevapla

53. soru Kesirlerle yapılan işlemlerin sonucunu tahmin ederken kesirlerin 0 , 12 ve 1'e olan yakınlıklarına bakılır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

54. soru 4 x 2 5 = a b olduğuna göre a + b kaçtır? Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları