6. sınıf kesirlerle işlemler soruları 2

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Aşağıdaki kesirlerden hangisi daha büyüktür? A) 1430 B) 1120 Soruyu cevapla

2. soru Aşağıdaki kesirlerden hangisi daha küçüktür? A) 915 B) 1115 Soruyu cevapla

3. soru Aşağıdaki kesirlerden hangisi daha küçüktür? A) 411 B) 25 Soruyu cevapla

4. soru 2 15 15
Yukarıdaki ✾ işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir?
A) > B) < C) = Soruyu cevapla

5. soru Aşağıdaki kesirlerden hangisi daha büyüktür? A) 2930 B) 1110 Soruyu cevapla

6. soru 11 6 + 5 8
Yukarıdaki toplama işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1614 B) 4224 C) 5124 D) 5924 Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

7. soru
Yukarıdaki kesir modellemesi ile gösterilen çıkarma işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 34 B) 14 C) 32 D) 12 Soruyu cevapla

8. soru 1 2 3 Yukarıdaki sayı doğrusunun üzerindeki üçgen sayı doğrusunun hangi noktasındadır? A) 246 B) 236 Soruyu cevapla

9. soru 6 x 2 5
Yukarıdaki çarpma işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 125 B) 325 C) 230 D) 85 Soruyu cevapla

10. soru 8 9 x 12
Yukarıdaki çarpma işleminin sonucu 12'den büyük müdür yoksa küçük müdür? (İşlem yapmadan cevaplamaya çalışın.)
A) Büyüktür B) Küçüktür Soruyu cevapla

11. soru 3 8 x 2 6
Yukarıdaki çarpma işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 18 B) 548 Soruyu cevapla

12. soru 8 6 ÷ 5 7
Yukarıdaki bölme işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 5630 B) 3056 Soruyu cevapla

13. soru Zeynep matematik kitabındaki soruların 1120'ini çözmüştür.Zeynep'in çözmedeği soru miktarı kitaptaki soruların kaçta kaçıdır? A) 3120 B) 920 C) 1120 D) 120 Soruyu cevapla

14. soru

😂😄😃

Üç arkadaş araba ile yola çıktılar.Bunların her biri gidecekleri yolun 415'ü kadar mesafe araba kullandılar.
Buna göre gidecekleri yolun ne kadarı kadar yol alınmıştır?
A) 45 B) 35 C) 715 D) 915 Soruyu cevapla

15. soru Bir tepsi böreğin 29'sini Mert , 311'ünü Yiğit yemiştir.
Yiğit'in Mert'ten fazla yediği börek miktarı tepsinin kaçta kaçıdır?
A) 599 B) 12 C) 520 D) 4999 Soruyu cevapla

16. soru 4 9 kesri aşağıdakilerden hangisine daha yakındır? A) 0 B) 1 C) 12 Soruyu cevapla

17. soru 1 8 kesri aşağıdakilerden hangisine daha yakındır? A) 0 B) 1 C) 12 Soruyu cevapla

18. soru 4 5 6
Yukarıdaki mavi üçgenin sayı doğrusunda işaret ettiği nokta aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) 173 B) 234 C) 285 D) 396 Soruyu cevapla

19. soru 128 982 ? 128 972 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi yazılmalıdır? A) > B) < C) = Soruyu cevapla

20. soru a 6 < 13 11 olduğuna göre a yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır? Soruyu cevapla

21. soru 6 4 , 13 9 , 19 12 kesirlerini küçükten büyüğe sıralayınca ortada yazılacak kesir hangisi olur? A) 54 B) 139 C) 1912 Soruyu cevapla

22. soru 18 5 > a 10 > 9 15 olduğuna göre a yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır? Soruyu cevapla

23. soru 8 5 - 3 4 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Soruyu cevapla

24. soru 23 5 + 7 2 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Soruyu cevapla

25. soru Çevresinin uzunluğu 16930 cm olan bir üçgenin kenar uzunlukları 73,95,a2 cm'dir.Buna göre a kaçtır? Soruyu cevapla

26. soru Bir şişe sütün 12'ini Fatma , 13'ini Ayşe içmiştir.
İkisinin içtiği süt içilmeden önce şişedeki sütün ab'sı kadarı kaldığına göre a+b kaçtır?
Soruyu cevapla

27. soru Bir çuval şekerin 29'i sabah , 35'ü akşam satılmıştır.
Akşam satılan şekerin sabah satılandan fazla olan kısmı başlangıçtaki şekerin a9'sı kadarı olduğuna göre a kaçtır?
Soruyu cevapla

28. soru Yusuf parasının 25'sini karısına 16'ini ise kızına verdi.
Yusuf'un geriye kalan parası para vermeden önceki parasının ab'sı olduğuna göre a+b kaçtır?
Soruyu cevapla

29. soru Firdevs Salı günü bir kitabın 310'ünü okudu.
Çarşamba gününde okuduğu kısmın Salı gününde okuduğu kısımdan fazla olan kısmı kitabın 215'si kadardır.
Çarşamba günü okunan kısım kitabın ab'sı olduğuna göre a kaçtır?
Soruyu cevapla

30. soru Ahmet matematik sınavındaki soruların 19'ini yanlış yapmıştır.
Ahmet'in doğru yaptıklarının yanlış yaptıklarından fazla olan kısmı sınavdaki soruların 35'i kadardır.
Ahmet'in hiç cevaplamadığı sorular sınavdaki soruların ab kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Soruyu cevapla

31. soru Bir doğal sayı birden büyük bir kesir ile çarpılırsa çarpım doğal sayıdan küçük olur.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

32. soru 4 . 3 7 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Soruyu cevapla

33. soru 3 . 5 1 2 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Soruyu cevapla

34. soru 6986 . 918 927 = a b olduğuna göre ab ? 6986 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) < B) > C) = Soruyu cevapla

35. soru Bir tepsi börekten 7 misafirin herbirine tepsinin 215'si kadarı verilmiştir.
Misafirlere verilen börek yapılan tepsideki böreğin ab'sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Soruyu cevapla

36. soru Depodaki 266 L suyun 58'si olan a4 L kadarı kullanılmıştır.Buna göre a kaçtır? Soruyu cevapla

37. soru 2 5 'nin 1 4 'ü ile 1 4 'ün 2 5 'si aynıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

38. soru 7 8 . 3 4 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Soruyu cevapla

39. soru 3 3 4 . 2 7 = a 14 olduğuna göre a kaçtır? Soruyu cevapla

40. soru Meryem Kuranı Kerim mealinin (Türkçesi) 37'ü kadarını okumuştur.Belkıs ise Meryem'in okuduğu kısmın 34'ü kadarını okumuştur.
Belkıs'ın okuduğu kısım Kuranı Kerim mealinin ab'sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Soruyu cevapla

41. soru 🏃
İbrahim katıldığı maratonun ancak 34'ü kadarını koşabildi.İsmail ise İbrahim'in koştuğu mesafenin 23'si kadar koşabildi.
İsmail'in koştuğu mesafe maratonda koşulacak mesafanin a2'sı kadarı olduğuna göre a kaçtır?
Soruyu cevapla

42. soru Davut'un kitaplarının 45'ü ders kitaplarından oluşmaktadır.Ders kitaplarının 23'si ise matematik kitaplarından oluşmaktadır.
Davut'un matematik kitapları tüm kitaplarının ab'sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Soruyu cevapla

43. soru Bir marketteki zeytinlerin 815'si ziyah zeytindir.Siyah zeytinlerin 13'i kavanozlarda paketlenmiş haldedir.
Kavanozdaki zeytinler marketteki zeytinlerin ab'sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Soruyu cevapla

44. soru Bir doğal sayı birden küçük bir kesire bölünürse bölüm doğal sayıdan büyük olur.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

45. soru 5 ÷ 3 4 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Soruyu cevapla

46. soru 3 ÷ 2 2 5 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Soruyu cevapla

47. soru 9865 ÷ 861 897 = a b olduğuna göre ab ? 9865 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) < B) > C) = Soruyu cevapla

48. soru Fırındaki ekmeklerin 45'ünü 2 müşteri almıştır.Her müşterinin aldığı ekmek miktarı fırındaki ekmeklerin a5'sı kadarı olduğuna göre a kaçtır? Soruyu cevapla

49. soru Bir pastanın 27'si 5 öğrencinin her birine eşit miktarda olmak üzere paylaştırılmıştır.Bir öğrencinin yediği pasta miktarı pastanın ab'sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır? Soruyu cevapla

50. soru 520 m2'lik bir arsa her biri 2013 m2 olan kısımlara ayrılmıştır.Buna göre kaç kısma ayrılmıştır? Soruyu cevapla

51. soru Bir depodaki 120 L süt her birinde 45 L süt olacak şekilde paketlere doldurulmuştur.Buna göre kaç paket doldurulmuştur? Soruyu cevapla

52. soru Bir markette bugün 60 kg şeker satıldı.Şeker satın alanların her biri 53 kg şeker aldığına göre kaç kişi şeker almıştır? Soruyu cevapla

53. soru 2 3 ÷ 3 4 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Soruyu cevapla

54. soru 9 5 ÷ 2 1 2 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Soruyu cevapla

55. soru Kesirlerle yapılan işlemlerin sonucunu tahmin ederken kesirlerin sadece payına bakılır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları