6. sınıf kesirlerle işlemler soruları 2

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Aşağıdaki kesirlerden hangisi daha büyüktür? A) 1430 B) 1120 Cevabını kontrol et

2. soru Aşağıdaki kesirlerden hangisi daha küçüktür? A) 915 B) 1115 Cevabını kontrol et

3. soru Aşağıdaki kesirlerden hangisi daha küçüktür? A) 411 B) 25 Cevabını kontrol et

4. soru 2 15 15
Yukarıdaki ✾ işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir?
A) > B) < C) = Cevabını kontrol et

5. soru Aşağıdaki kesirlerden hangisi daha büyüktür? A) 2930 B) 1110 Cevabını kontrol et

6. soru 11 6 + 5 8
Yukarıdaki toplama işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1614 B) 4224 C) 5124 D) 5924 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

7. soru
Yukarıdaki kesir modellemesi ile gösterilen çıkarma işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 34 B) 14 C) 32 D) 12 Cevabını kontrol et

8. soru 1 2 3 Yukarıdaki sayı doğrusunun üzerindeki üçgen sayı doğrusunun hangi noktasındadır? A) 246 B) 236 Cevabını kontrol et

9. soru 6 x 2 5
Yukarıdaki çarpma işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 125 B) 325 C) 230 D) 85 Cevabını kontrol et

10. soru 8 9 x 12
Yukarıdaki çarpma işleminin sonucu 12'den büyük müdür yoksa küçük müdür? (İşlem yapmadan cevaplamaya çalışın.)
A) Büyüktür B) Küçüktür Cevabını kontrol et

11. soru 3 8 x 2 6
Yukarıdaki çarpma işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 18 B) 548 Cevabını kontrol et

12. soru 8 6 ÷ 5 7
Yukarıdaki bölme işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 5630 B) 3056 Cevabını kontrol et

13. soru Zeynep matematik kitabındaki soruların 1120'ini çözmüştür.Zeynep'in çözmedeği soru miktarı kitaptaki soruların kaçta kaçıdır? A) 3120 B) 920 C) 1120 D) 120 Cevabını kontrol et

14. soru

😂😄😃

Üç arkadaş araba ile yola çıktılar.Bunların her biri gidecekleri yolun 415'ü kadar mesafe araba kullandılar.
Buna göre gidecekleri yolun ne kadarı kadar yol alınmıştır?
A) 45 B) 35 C) 715 D) 915 Cevabını kontrol et

15. soru Bir tepsi böreğin 29'sini Mert , 311'ünü Yiğit yemiştir.
Yiğit'in Mert'ten fazla yediği börek miktarı tepsinin kaçta kaçıdır?
A) 599 B) 12 C) 520 D) 4999 Cevabını kontrol et

16. soru 4 9 kesri aşağıdakilerden hangisine daha yakındır? A) 0 B) 1 C) 12 Cevabını kontrol et

17. soru 1 8 kesri aşağıdakilerden hangisine daha yakındır? A) 0 B) 1 C) 12 Cevabını kontrol et

18. soru 4 5 6
Yukarıdaki mavi üçgenin sayı doğrusunda işaret ettiği nokta aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) 173 B) 234 C) 285 D) 396 Cevabını kontrol et

19. soru 128 982 ? 128 972 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi yazılmalıdır? A) > B) < C) = Cevabını kontrol et

20. soru a 6 < 13 11 olduğuna göre a yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et

21. soru 6 4 , 13 9 , 19 12 kesirlerini küçükten büyüğe sıralayınca ortada yazılacak kesir hangisi olur? A) 54 B) 139 C) 1912 Cevabını kontrol et

22. soru 18 5 > a 10 > 9 15 olduğuna göre a yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et

23. soru 8 5 - 3 4 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

24. soru 23 5 + 7 2 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

25. soru Çevresinin uzunluğu 16930 cm olan bir üçgenin kenar uzunlukları 73,95,a2 cm'dir.Buna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et

26. soru Bir şişe sütün 12'ini Fatma , 13'ini Ayşe içmiştir.
İkisinin içtiği süt içilmeden önce şişedeki sütün ab'sı kadarı kaldığına göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et

27. soru Bir çuval şekerin 29'i sabah , 35'ü akşam satılmıştır.
Akşam satılan şekerin sabah satılandan fazla olan kısmı başlangıçtaki şekerin a9'sı kadarı olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et

28. soru Yusuf parasının 25'sini karısına 16'ini ise kızına verdi.
Yusuf'un geriye kalan parası para vermeden önceki parasının ab'sı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et

29. soru Firdevs Salı günü bir kitabın 310'ünü okudu.
Çarşamba gününde okuduğu kısmın Salı gününde okuduğu kısımdan fazla olan kısmı kitabın 215'si kadardır.
Çarşamba günü okunan kısım kitabın ab'sı olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et

30. soru Ahmet matematik sınavındaki soruların 19'ini yanlış yapmıştır.
Ahmet'in doğru yaptıklarının yanlış yaptıklarından fazla olan kısmı sınavdaki soruların 35'i kadardır.
Ahmet'in hiç cevaplamadığı sorular sınavdaki soruların ab kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et

31. soru Bir doğal sayı birden büyük bir kesir ile çarpılırsa çarpım doğal sayıdan küçük olur.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

32. soru 4 . 3 7 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

33. soru 3 . 5 1 2 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

34. soru 6986 . 918 927 = a b olduğuna göre ab ? 6986 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) < B) > C) = Cevabını kontrol et

35. soru Bir tepsi börekten 7 misafirin herbirine tepsinin 215'si kadarı verilmiştir.
Misafirlere verilen börek yapılan tepsideki böreğin ab'sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et

36. soru Depodaki 266 L suyun 58'si olan a4 L kadarı kullanılmıştır.Buna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et

37. soru 2 5 'nin 1 4 'ü ile 1 4 'ün 2 5 'si aynıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

38. soru 7 8 . 3 4 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

39. soru 3 3 4 . 2 7 = a 14 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et

40. soru Meryem Kuranı Kerim mealinin (Türkçesi) 37'ü kadarını okumuştur.Belkıs ise Meryem'in okuduğu kısmın 34'ü kadarını okumuştur.
Belkıs'ın okuduğu kısım Kuranı Kerim mealinin ab'sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et

41. soru 🏃
İbrahim katıldığı maratonun ancak 34'ü kadarını koşabildi.İsmail ise İbrahim'in koştuğu mesafenin 23'si kadar koşabildi.
İsmail'in koştuğu mesafe maratonda koşulacak mesafanin a2'sı kadarı olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et

42. soru Davut'un kitaplarının 45'ü ders kitaplarından oluşmaktadır.Ders kitaplarının 23'si ise matematik kitaplarından oluşmaktadır.
Davut'un matematik kitapları tüm kitaplarının ab'sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et

43. soru Bir marketteki zeytinlerin 815'si ziyah zeytindir.Siyah zeytinlerin 13'i kavanozlarda paketlenmiş haldedir.
Kavanozdaki zeytinler marketteki zeytinlerin ab'sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et

44. soru Bir doğal sayı birden küçük bir kesire bölünürse bölüm doğal sayıdan büyük olur.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

45. soru 5 ÷ 3 4 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

46. soru 3 ÷ 2 2 5 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

47. soru 9865 ÷ 861 897 = a b olduğuna göre ab ? 9865 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) < B) > C) = Cevabını kontrol et

48. soru Fırındaki ekmeklerin 45'ünü 2 müşteri almıştır.Her müşterinin aldığı ekmek miktarı fırındaki ekmeklerin a5'sı kadarı olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et

49. soru Bir pastanın 27'si 5 öğrencinin her birine eşit miktarda olmak üzere paylaştırılmıştır.Bir öğrencinin yediği pasta miktarı pastanın ab'sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

50. soru 520 m2'lik bir arsa her biri 2013 m2 olan kısımlara ayrılmıştır.Buna göre kaç kısma ayrılmıştır? Cevabını kontrol et

51. soru Bir depodaki 120 L süt her birinde 45 L süt olacak şekilde paketlere doldurulmuştur.Buna göre kaç paket doldurulmuştur? Cevabını kontrol et

52. soru Bir markette bugün 60 kg şeker satıldı.Şeker satın alanların her biri 53 kg şeker aldığına göre kaç kişi şeker almıştır? Cevabını kontrol et

53. soru 2 3 ÷ 3 4 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

54. soru 9 5 ÷ 2 1 2 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

55. soru Kesirlerle yapılan işlemlerin sonucunu tahmin ederken kesirlerin sadece payına bakılır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.