6. sınıf kesirlerle işlemler testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Aşağıdaki kesirlerden hangisi daha küçüktür? A) 612 B) 512 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1335 doğru , 468 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru 4 6 ? 16 24
Yukarıdaki ? işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir?
A) < B) = C) > Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1011 doğru , 569 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Aşağıdaki kesirlerden hangisi daha büyüktür? A) 1716 B) 2728 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 871 doğru , 541 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 4 5 6 Yukarıdaki sayı doğrusunun üzerindeki üçgen sayı doğrusunun hangi noktasındadır? A) 578 B) 568 C) 678 D) 668 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 939 doğru , 339 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 5 4 - 2 10
Yukarıdaki çıkarma işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 310 B) 34 C) 810 D) 2120 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 783 doğru , 455 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru
Yukarıdaki kesir modellemesi ile gösterilen toplama işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 83 B) 86 C) 23 D) 26 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 677 doğru , 384 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru
Yukarıdaki kesir modellemesi ile gösterilen toplama işleminin sonucu aşağıdakilerden hangi işlemin sonucuna eşittir?
A) 3 ÷34 B) 3 x34 C) 3 +34 D) 3 -34 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 512 doğru , 389 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru 24 23 x 14
Yukarıdaki çarpma işleminin sonucu 14 den büyük müdür yoksa küçük müdür? (İşlem yapmadan cevaplamaya çalışın.)
A) Küçüktür B) Büyüktür Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 617 doğru , 286 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru 3 7 x 2 5
Yukarıdaki çarpma işleminin sonucu ab olduğuna göre a + b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 441 doğru , 406 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru 7 6 ÷ 4
Yukarıdaki bölme işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 247 B) 724 C) 286 D) 628 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 488 doğru , 331 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru 6 9 ÷ 8 3
Yukarıdaki bölme işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 7218 B) 1872 C) 4827 D) 2748 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 444 doğru , 272 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru 7 ÷ 11 10
Yukarıdaki bölme işleminin sonucu 7 den büyük müdür yoksa küçük müdür? (İşlem yapmadan cevaplamaya çalışın.)
A) Küçüktür B) Büyüktür Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 93 doğru , 56 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Zeynep matematik kitabındaki soruların 810 ini doğru 115 ini ise yanlış çözmüştür.
Doğru çözdüğü ile yanlış çözdüğü arasındaki fark kitaptaki soruların ne kadarıdır?
A) 2130 B) 75 C) 1115 D) 1615 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 261 doğru , 353 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru Bir tepsi böreğin 39 ünü Mert , 411 ünü Yiğit yemiştir.
Mert ve Yiğit beraber tepsideki böreğin ne kadarını yemiştir?
A) 720 B) 799 C) 120 D) 6999 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 329 doğru , 246 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru 🚙
Musa gidecekleri yolun 17 i kadar , İsa ise Musa'nın kullandığı mesafeden gidecekleri yolun 1263 si kadar daha fazla mesafe araba kullanmıştır.
Buna göre İsa'nın araba kullandığı mesafe gidecekleri yolun ne kadarıdır?
A) 1363 B) 49 C) 2163 D) 39 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 258 doğru , 245 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru 1 7 kesri aşağıdakilerden hangisine daha yakındır? A) 0 B) 1 C) 12 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 352 doğru , 229 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru 3 8 kesri aşağıdakilerden hangisine daha yakındır? A) 0 B) 1 C) 12 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 325 doğru , 196 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru 6 sınıf kesirlerle işlemler testi 18. sorusunun resmi
Yukarıdaki mavi üçgenin sayı doğrusunda işaret ettiği nokta aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) 113 B) 144 C) 185 D) 276 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 240 doğru , 204 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru 527 994 ? 860 869 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi yazılmalıdır? A) > B) < C) = Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 246 doğru , 178 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru 4 6 < a 13 olduğuna göre a yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 70 doğru , 307 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru 5 4 , 13 9 , 16 12 kesirlerini küçükten büyüğe sıralayınca ortada yazılacak kesir hangisi olur? A) 54 B) 139 C) 1612 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 163 doğru , 214 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru 3 2 < a 4 < 20 6 olduğuna göre a yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 69 doğru , 199 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru 5 3 - 3 2 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 135 doğru , 110 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru 7 3 + 5 4 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 120 doğru , 118 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru Çevresinin uzunluğu 4 cm olan bir üçgenin kenar uzunlukları 53,94,a12 cm dir.Buna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 68 doğru , 125 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru Bir şişe sütün 13 ini Fatma , 14 ini Ayşe içmiştir.
İkisinin içtiği süt , süt içilmeden önce şişedeki sütün ab kadarı olduğuna göre a + b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 66 doğru , 116 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru Bir çuval şekerin 17 si sabah , 35 ü akşam satılmıştır.
Akşam satılan şekerin sabah satılandan fazla olan kısmı başlangıçtaki şekerin ab sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 48 doğru , 101 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru Bir çiftlikteki hayvanların 710 si koyun ve keçilerden oluşmaktadır.
Çiftlikteki hayvanların 13 i keçi ve a30 sı koyun olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 53 doğru , 86 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru Yusuf parasının 14 ini karısına 15 ini ise kızına verdi.
Yusuf'un geriye kalan parası para vermeden önceki parasının ab sı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 47 doğru , 91 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru Ahmet matematik sınavındaki soruların 110 ini yanlış yapmıştır.
Ahmet'in doğru yaptıklarının yanlış yaptıklarından fazla olan kısmı sınavdaki soruların 915 u kadardır.
Ahmet'in hiç cevaplamadığı sorular sınavdaki soruların a5 olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 14 doğru , 99 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru 3 tane 16 yi toplamak ile 3 ün 16 kadarını almak aynı sonucu verir. A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 116 doğru , 79 yanlış cevap verilmiştir.

32. soru Bir doğal sayı ile kesir çarpılırken doğal sayı ile pay çarpılıp paya yazılır.Kesirin paydası çarpımın paydasına aynen yazılır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 97 doğru , 54 yanlış cevap verilmiştir.

33. soru 3 . 3 1 4 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 46 doğru , 87 yanlış cevap verilmiştir.

34. soru 3527 . 965 966 = a b olduğuna göre ab ? 3527 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) < B) > C) = Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 60 doğru , 72 yanlış cevap verilmiştir.

35. soru Ayşe fırından bir tanesi 129 TL olan ekmeklerden 5 tane almış ve ab TL ödeme yaptığına göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 43 doğru , 53 yanlış cevap verilmiştir.

36. soru 93 m2 lik bir bahçenin 45 ü ab m2 olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 14 doğru , 69 yanlış cevap verilmiştir.

37. soru İki kesir çarpılırken payların çarpımı paya , paydaların çarpımıda paydaya yazılır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 102 doğru , 36 yanlış cevap verilmiştir.

38. soru 3 4 . 3 2 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 53 doğru , 54 yanlış cevap verilmiştir.

39. soru 5 4 . 4 1 3 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 40 doğru , 63 yanlış cevap verilmiştir.

40. soru Meryem Kuranı Kerim mealinin (Türkçesi) 58 i kadarını okumuştur.Belkıs ise Meryem'in okuduğu kısmın 25 si kadarını okumuştur.
Belkıs'ın okuduğu kısım Kuranı Kerim mealinin a4 sı kadarı olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 31 doğru , 45 yanlış cevap verilmiştir.

41. soru 🏃
İbrahim katıldığı maratonun ancak 23 si kadarını koşabildi.İsmail ise İbrahim'in koştuğu mesafenin 12 i kadar koşabildi.
İsmail'in koştuğu mesafe maratonda koşulacak mesafanin a3 sı kadarı olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 42 doğru , 40 yanlış cevap verilmiştir.

42. soru Bir sınavdaki soruların 59 i matematik sorularından oluşmaktadır.Matematik sorularının 25 si ise geometri sorularından oluşmaktadır.
Geometri soruları sınavdaki soruların a9 sı kadarı olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 24 doğru , 48 yanlış cevap verilmiştir.

43. soru Davut'un kitaplarının 67 sı ders kitaplarından oluşmaktadır.Ders kitaplarının 35 ü ise matematik kitaplarından oluşmaktadır.
Davut'un matematik kitapları tüm kitaplarının ab sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 15 doğru , 45 yanlış cevap verilmiştir.

44. soru Bir marketteki zeytinlerin 712 si ziyah zeytindir.Siyah zeytinlerin 35 ü kavanozlarda paketlenmiş haldedir.
Kavanozdaki zeytinler marketteki zeytinlerin a20 sı kadarı olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 16 doğru , 53 yanlış cevap verilmiştir.

45. soru Bir doğal sayı birden küçük bir kesire bölünürse bölüm doğal sayıdan küçük olur.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 51 doğru , 72 yanlış cevap verilmiştir.

46. soru 5 ÷ 2 3 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 37 doğru , 56 yanlış cevap verilmiştir.

47. soru 5 ÷ 1 5 6 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 37 doğru , 52 yanlış cevap verilmiştir.

48. soru 3527 ÷ 965 966 = a b olduğuna göre ab ? 3527 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) < B) > C) = Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 30 doğru , 72 yanlış cevap verilmiştir.

49. soru Fırındaki ekmeklerin 89 ini 5 müşteri almıştır.Her müşterinin aldığı ekmek miktarı fırındaki ekmeklerin ab sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 19 doğru , 49 yanlış cevap verilmiştir.

50. soru Bir pastanın 47 ü 8 öğrencinin her birine eşit miktarda olmak üzere paylaştırılmıştır.
Bir öğrencinin yediği pasta miktarı pastanın a14 kadarı olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 29 doğru , 39 yanlış cevap verilmiştir.

51. soru 390 m2 lik bir arsa her biri 3013 m2 olan kısımlara ayrılmıştır.Buna göre kaç kısma ayrılmıştır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 22 doğru , 59 yanlış cevap verilmiştir.

52. soru Bir depodaki 100 L süt her birinde 25 L süt olacak şekilde paketlere doldurulmuştur.Buna göre kaç paket doldurulmuştur? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 28 doğru , 63 yanlış cevap verilmiştir.

53. soru Bir markette bugün 50 kg şeker satıldı.Şeker satın alanların her biri 52 kg şeker aldığına göre kaç kişi şeker almıştır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 33 doğru , 55 yanlış cevap verilmiştir.

54. soru 4 7 ÷ 5 3 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 46 doğru , 48 yanlış cevap verilmiştir.

55. soru 7 9 ÷ 4 1 2 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 30 doğru , 73 yanlış cevap verilmiştir.

56. soru 3 4 x 5 = a b olduğuna göre a + b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 48 doğru , 74 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.