6. sınıf kesirlerle işlemler testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Aşağıdaki kesirlerden hangisi daha küçüktür? A) 612 B) 512 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 401 doğru , 110 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru 4 6 ? 16 24
Yukarıdaki ? işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir?
A) < B) = C) > Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 306 doğru , 121 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Aşağıdaki kesirlerden hangisi daha büyüktür? A) 1716 B) 2728 Cevabını kontrol et

Bu soruya 253 doğru , 154 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 4 5 6 Yukarıdaki sayı doğrusunun üzerindeki üçgen sayı doğrusunun hangi noktasındadır? A) 578 B) 568 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 283 doğru , 63 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 5 4 - 2 10
Yukarıdaki çıkarma işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 310 B) 34 C) 810 D) 2120 Cevabını kontrol et

Bu soruya 237 doğru , 100 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru
Yukarıdaki kesir modellemesi ile gösterilen toplama işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 83 B) 86 C) 23 D) 26 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 189 doğru , 97 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru
Yukarıdaki kesir modellemesi ile gösterilen toplama işleminin sonucu aşağıdakilerden hangi işlemin sonucuna eşittir?
A) 3 ÷34 B) 3 x34 C) 3 +34 D) 3 -34 Cevabını kontrol et

Bu soruya 159 doğru , 87 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru 24 23 x 14
Yukarıdaki çarpma işleminin sonucu 14'den büyük müdür yoksa küçük müdür? (İşlem yapmadan cevaplamaya çalışın.)
A) Küçüktür B) Büyüktür Cevabını kontrol et

Bu soruya 180 doğru , 66 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru 3 7 x 2 5
Yukarıdaki çarpma işleminin sonucu ab olduğuna göre a + b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 115 doğru , 97 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru 7 6 ÷ 4
Yukarıdaki bölme işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 247 B) 724 Cevabını kontrol et

Bu soruya 158 doğru , 58 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru 6 9 ÷ 8 3
Yukarıdaki bölme işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 7218 B) 1872 Cevabını kontrol et

Bu soruya 149 doğru , 44 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru Zeynep matematik kitabındaki soruların 810'ini doğru 115'ini ise yanlış çözmüştür.
Doğru çözdüğü ile yanlış çözdüğü arasındaki fark kitaptaki soruların ne kadarıdır?
A) 2130 B) 75 C) 1115 D) 1615 Cevabını kontrol et

Bu soruya 76 doğru , 95 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru

😎😃

Bir tepsi böreğin 39'ünü Mert , 411'ünü Yiğit yemiştir.
Mert ve Yiğit beraber tepsideki böreğin ne kadarını yemiştir?
A) 720 B) 799 C) 120 D) 6999 Cevabını kontrol et

Bu soruya 115 doğru , 54 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru Musa gidecekleri yolun 17 i kadar , İsa ise Musa'nın kullandığı mesafeden gidecekleri yolun 1263 si kadar daha fazla mesafe araba kullanmıştır.
Buna göre İsa'nın araba kullandığı mesafe gidecekleri yolun ne kadarıdır?
A) 1363 B) 49 C) 2163 D) 39 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 80 doğru , 74 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru 1 7 kesri aşağıdakilerden hangisine daha yakındır? A) 0 B) 1 C) 12 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 106 doğru , 54 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru 3 8 kesri aşağıdakilerden hangisine daha yakındır? A) 0 B) 1 C) 12 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 108 doğru , 51 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru 2 3 4
Yukarıdaki mavi üçgenin sayı doğrusunda işaret ettiği nokta aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) 113 B) 144 C) 185 D) 276 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 79 doğru , 51 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru 527 994 ? 860 869 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi yazılmalıdır? A) > B) < C) = Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 75 doğru , 46 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru 4 6 < a 13 olduğuna göre a yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 27 doğru , 80 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru 5 4 , 13 9 , 16 12 kesirlerini küçükten büyüğe sıralayınca ortada yazılacak kesir hangisi olur? A) 54 B) 139 C) 1612 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 45 doğru , 56 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru 3 2 < a 4 < 20 6 olduğuna göre a yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 22 doğru , 46 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru 5 3 - 3 2 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 41 doğru , 20 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru 7 3 + 5 4 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 37 doğru , 29 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru Çevresinin uzunluğu 4 cm olan bir üçgenin kenar uzunlukları 53,94,a12 cm dir.Buna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 21 doğru , 28 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru Bir şişe sütün 13 ini Fatma , 14 ini Ayşe içmiştir.
İkisinin içtiği süt , süt içilmeden önce şişedeki sütün ab kadarı olduğuna göre a + b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 23 doğru , 29 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru Bir çuval şekerin 17'si sabah , 35'ü akşam satılmıştır.
Akşam satılan şekerin sabah satılandan fazla olan kısmı başlangıçtaki şekerin ab'sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et

Bu soruya 15 doğru , 30 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru Bir çiftlikteki hayvanların 710'si koyun ve keçilerden oluşmaktadır.
Çiftlikteki hayvanların 13'i keçi ve a30'sı koyun olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et

Bu soruya 15 doğru , 26 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru Yusuf parasının 14'ini karısına 15'ini ise kızına verdi.
Yusuf'un geriye kalan parası para vermeden önceki parasının ab'sı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et

Bu soruya 15 doğru , 22 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru Ahmet matematik sınavındaki soruların 110'ini yanlış yapmıştır.
Ahmet'in doğru yaptıklarının yanlış yaptıklarından fazla olan kısmı sınavdaki soruların 915'u kadardır.
Ahmet'in hiç cevaplamadığı sorular sınavdaki soruların a5 olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et

Bu soruya 2 doğru , 28 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru 3 tane 16'yi toplamak ile 3'ün 16 kadarını almak aynı sonucu verir. A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 32 doğru , 27 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru Bir doğal sayı ile kesir çarpılırken doğal sayı ile pay çarpılıp paya yazılır.Kesirin paydası çarpımın paydasına aynen yazılır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 30 doğru , 14 yanlış cevap verilmiştir.

32. soru 3 . 3 1 4 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

Bu soruya 21 doğru , 22 yanlış cevap verilmiştir.

33. soru 3527 . 965 966 = a b olduğuna göre ab ? 3527 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) < B) > C) = Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 20 doğru , 20 yanlış cevap verilmiştir.

34. soru Ayşe fırından bir tanesi 129 TL olan ekmeklerden 5 tane almış ve ab TL ödeme yaptığına göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

Bu soruya 17 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

35. soru 93 m2'lik bir bahçenin 45ab m2 olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

Bu soruya 5 doğru , 18 yanlış cevap verilmiştir.

36. soru İki kesir çarpılırken payların çarpımı paya , paydaların çarpımıda paydaya yazılır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 33 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

37. soru 3 4 . 3 2 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

Bu soruya 21 doğru , 15 yanlış cevap verilmiştir.

38. soru 5 4 . 4 1 3 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 19 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

39. soru Meryem Kuranı Kerim mealinin (Türkçesi) 58'i kadarını okumuştur.Belkıs ise Meryem'in okuduğu kısmın 25'si kadarını okumuştur.
Belkıs'ın okuduğu kısım Kuranı Kerim mealinin a4'sı kadarı olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et

Bu soruya 10 doğru , 15 yanlış cevap verilmiştir.

40. soru 🏃
İbrahim katıldığı maratonun ancak 23'si kadarını koşabildi.İsmail ise İbrahim'in koştuğu mesafenin 12'i kadar koşabildi.
İsmail'in koştuğu mesafe maratonda koşulacak mesafanin a3'sı kadarı olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et

Bu soruya 13 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

41. soru Bir sınavdaki soruların 59'i matematik sorularından oluşmaktadır.Matematik sorularının 25'si ise geometri sorularından oluşmaktadır.
Geometri soruları sınavdaki soruların a9'sı kadarı olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et

Bu soruya 7 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

42. soru Davut'un kitaplarının 67'sı ders kitaplarından oluşmaktadır.Ders kitaplarının 35'ü ise matematik kitaplarından oluşmaktadır.
Davut'un matematik kitapları tüm kitaplarının ab'sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et

Bu soruya 5 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

43. soru Bir marketteki zeytinlerin 712'si ziyah zeytindir.Siyah zeytinlerin 35'ü kavanozlarda paketlenmiş haldedir.
Kavanozdaki zeytinler marketteki zeytinlerin a20'sı kadarı olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et

Bu soruya 5 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

44. soru Bir doğal sayı birden küçük bir kesire bölünürse bölüm doğal sayıdan küçük olur.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 18 doğru , 17 yanlış cevap verilmiştir.

45. soru 5 ÷ 2 3 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

46. soru 5 ÷ 1 5 6 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

Bu soruya 12 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

47. soru 3527 ÷ 965 966 = a b olduğuna göre ab ? 3527 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) < B) > C) = Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 21 yanlış cevap verilmiştir.

48. soru Fırındaki ekmeklerin 89'ini 5 müşteri almıştır.Her müşterinin aldığı ekmek miktarı fırındaki ekmeklerin ab'sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

Bu soruya 4 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

49. soru Bir pastanın 47 ü 8 öğrencinin her birine eşit miktarda olmak üzere paylaştırılmıştır.
Bir öğrencinin yediği pasta miktarı pastanın a14 kadarı olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

50. soru 390 m2'lik bir arsa her biri 3013 m2 olan kısımlara ayrılmıştır.Buna göre kaç kısma ayrılmıştır? Cevabını kontrol et

Bu soruya 6 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

51. soru Bir depodaki 100 L süt her birinde 25 L süt olacak şekilde paketlere doldurulmuştur.Buna göre kaç paket doldurulmuştur? Cevabını kontrol et

Bu soruya 9 doğru , 15 yanlış cevap verilmiştir.

52. soru Bir markette bugün 50 kg şeker satıldı.Şeker satın alanların her biri 52 kg şeker aldığına göre kaç kişi şeker almıştır? Cevabını kontrol et

Bu soruya 10 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

53. soru 4 7 ÷ 5 3 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

54. soru 7 9 ÷ 4 1 2 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 12 doğru , 13 yanlış cevap verilmiştir.

55. soru 3 4 x 5 = a b olduğuna göre a + b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 14 doğru , 13 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.