6. sınıf kesirlerle işlemler testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Aşağıdaki kesirlerden hangisi daha küçüktür? A) 612 B) 512 Cevabını kontrol et

2. soru 4 6 ? 16 24
Yukarıdaki ? işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir?
A) < B) = C) > Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

3. soru Aşağıdaki kesirlerden hangisi daha büyüktür? A) 1716 B) 2728 Cevabını kontrol et

4. soru 4 5 6 Yukarıdaki sayı doğrusunun üzerindeki üçgen sayı doğrusunun hangi noktasındadır? A) 578 B) 568 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

5. soru 5 4 - 2 10
Yukarıdaki çıkarma işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 310 B) 34 C) 810 D) 2120 Cevabını kontrol et

6. soru
Yukarıdaki kesir modellemesi ile gösterilen toplama işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 83 B) 86 C) 23 D) 26 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

7. soru
Yukarıdaki kesir modellemesi ile gösterilen toplama işleminin sonucu aşağıdakilerden hangi işlemin sonucuna eşittir?
A) 3 ÷34 B) 3 x34 C) 3 +34 D) 3 -34 Cevabını kontrol et

8. soru 24 23 x 14
Yukarıdaki çarpma işleminin sonucu 14'den büyük müdür yoksa küçük müdür? (İşlem yapmadan cevaplamaya çalışın.)
A) Küçüktür B) Büyüktür Cevabını kontrol et

9. soru 3 7 x 2 5
Yukarıdaki çarpma işleminin sonucu ab olduğuna göre a + b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

10. soru 7 6 ÷ 4
Yukarıdaki bölme işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 247 B) 724 Cevabını kontrol et

11. soru 6 9 ÷ 8 3
Yukarıdaki bölme işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 7218 B) 1872 Cevabını kontrol et

12. soru Zeynep matematik kitabındaki soruların 810'ini doğru 115'ini ise yanlış çözmüştür.
Doğru çözdüğü ile yanlış çözdüğü arasındaki fark kitaptaki soruların ne kadarıdır?
A) 2130 B) 75 C) 1115 D) 1615 Cevabını kontrol et

13. soru

😎😃

Bir tepsi böreğin 39'ünü Mert , 411'ünü Yiğit yemiştir.
Mert ve Yiğit beraber tepsideki böreğin ne kadarını yemiştir?
A) 720 B) 799 C) 120 D) 6999 Cevabını kontrol et

14. soru Musa gidecekleri yolun 17 i kadar , İsa ise Musa'nın kullandığı mesafeden gidecekleri yolun 1263 si kadar daha fazla mesafe araba kullanmıştır.
Buna göre İsa'nın araba kullandığı mesafe gidecekleri yolun ne kadarıdır?
A) 1363 B) 49 C) 2163 D) 39 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

15. soru 1 7 kesri aşağıdakilerden hangisine daha yakındır? A) 0 B) 1 C) 12 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

16. soru 3 8 kesri aşağıdakilerden hangisine daha yakındır? A) 0 B) 1 C) 12 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

17. soru 2 3 4
Yukarıdaki mavi üçgenin sayı doğrusunda işaret ettiği nokta aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) 113 B) 144 C) 185 D) 276 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

18. soru 527 994 ? 860 869 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi yazılmalıdır? A) > B) < C) = Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

19. soru 4 6 < a 13 olduğuna göre a yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

20. soru 5 4 , 13 9 , 16 12 kesirlerini küçükten büyüğe sıralayınca ortada yazılacak kesir hangisi olur? A) 54 B) 139 C) 1612 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

21. soru 3 2 < a 4 < 20 6 olduğuna göre a yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

22. soru 5 3 - 3 2 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

23. soru 7 3 + 5 4 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

24. soru Çevresinin uzunluğu 4 cm olan bir üçgenin kenar uzunlukları 53,94,a12 cm dir.Buna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

25. soru Bir şişe sütün 13 ini Fatma , 14 ini Ayşe içmiştir.
İkisinin içtiği süt , süt içilmeden önce şişedeki sütün ab kadarı olduğuna göre a + b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

26. soru Bir çuval şekerin 17'si sabah , 35'ü akşam satılmıştır.
Akşam satılan şekerin sabah satılandan fazla olan kısmı başlangıçtaki şekerin ab'sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et

27. soru Bir çiftlikteki hayvanların 710'si koyun ve keçilerden oluşmaktadır.
Çiftlikteki hayvanların 13'i keçi ve a30'sı koyun olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et

28. soru Yusuf parasının 14'ini karısına 15'ini ise kızına verdi.
Yusuf'un geriye kalan parası para vermeden önceki parasının ab'sı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et

29. soru Ahmet matematik sınavındaki soruların 110'ini yanlış yapmıştır.
Ahmet'in doğru yaptıklarının yanlış yaptıklarından fazla olan kısmı sınavdaki soruların 915'u kadardır.
Ahmet'in hiç cevaplamadığı sorular sınavdaki soruların a5 olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et

30. soru 3 tane 16'yi toplamak ile 3'ün 16 kadarını almak aynı sonucu verir. A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

31. soru Bir doğal sayı ile kesir çarpılırken doğal sayı ile pay çarpılıp paya yazılır.Kesirin paydası çarpımın paydasına aynen yazılır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

32. soru 3 . 3 1 4 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

33. soru 3527 . 965 966 = a b olduğuna göre ab ? 3527 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) < B) > C) = Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

34. soru Ayşe fırından bir tanesi 129 TL olan ekmeklerden 5 tane almış ve ab TL ödeme yaptığına göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

35. soru 93 m2'lik bir bahçenin 45ab m2 olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

36. soru İki kesir çarpılırken payların çarpımı paya , paydaların çarpımıda paydaya yazılır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

37. soru 3 4 . 3 2 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

38. soru 5 4 . 4 1 3 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

39. soru Meryem Kuranı Kerim mealinin (Türkçesi) 58'i kadarını okumuştur.Belkıs ise Meryem'in okuduğu kısmın 25'si kadarını okumuştur.
Belkıs'ın okuduğu kısım Kuranı Kerim mealinin a4'sı kadarı olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et

40. soru 🏃
İbrahim katıldığı maratonun ancak 23'si kadarını koşabildi.İsmail ise İbrahim'in koştuğu mesafenin 12'i kadar koşabildi.
İsmail'in koştuğu mesafe maratonda koşulacak mesafanin a3'sı kadarı olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et

41. soru Bir sınavdaki soruların 59'i matematik sorularından oluşmaktadır.Matematik sorularının 25'si ise geometri sorularından oluşmaktadır.
Geometri soruları sınavdaki soruların a9'sı kadarı olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et

42. soru Davut'un kitaplarının 67'sı ders kitaplarından oluşmaktadır.Ders kitaplarının 35'ü ise matematik kitaplarından oluşmaktadır.
Davut'un matematik kitapları tüm kitaplarının ab'sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et

43. soru Bir marketteki zeytinlerin 712'si ziyah zeytindir.Siyah zeytinlerin 35'ü kavanozlarda paketlenmiş haldedir.
Kavanozdaki zeytinler marketteki zeytinlerin a20'sı kadarı olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et

44. soru Bir doğal sayı birden küçük bir kesire bölünürse bölüm doğal sayıdan küçük olur.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

45. soru 5 ÷ 2 3 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

46. soru 5 ÷ 1 5 6 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

47. soru 3527 ÷ 965 966 = a b olduğuna göre ab ? 3527 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) < B) > C) = Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

48. soru Fırındaki ekmeklerin 89'ini 5 müşteri almıştır.Her müşterinin aldığı ekmek miktarı fırındaki ekmeklerin ab'sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

49. soru Bir pastanın 47 ü 8 öğrencinin her birine eşit miktarda olmak üzere paylaştırılmıştır.
Bir öğrencinin yediği pasta miktarı pastanın a14 kadarı olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

50. soru 390 m2'lik bir arsa her biri 3013 m2 olan kısımlara ayrılmıştır.Buna göre kaç kısma ayrılmıştır? Cevabını kontrol et

51. soru Bir depodaki 100 L süt her birinde 25 L süt olacak şekilde paketlere doldurulmuştur.Buna göre kaç paket doldurulmuştur? Cevabını kontrol et

52. soru Bir markette bugün 50 kg şeker satıldı.Şeker satın alanların her biri 52 kg şeker aldığına göre kaç kişi şeker almıştır? Cevabını kontrol et

53. soru 4 7 ÷ 5 3 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

54. soru 7 9 ÷ 4 1 2 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

55. soru 3 4 x 5 = a b olduğuna göre a + b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.