6. sınıf kesirlerle işlemler testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Aşağıdaki kesirlerden hangisi daha küçüktür? A) 612 B) 512 Soruyu cevapla

2. soru 4 6 1624
Yukarıdaki ❆ işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir?
A) < B) = C) > Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

3. soru Aşağıdaki kesirlerden hangisi daha büyüktür? A) 1716 B) 2728 Soruyu cevapla

4. soru 4 5 6 Yukarıdaki sayı doğrusunun üzerindeki üçgen sayı doğrusunun hangi noktasındadır? A) 578 B) 568 Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

5. soru 5 4 - 2 10
Yukarıdaki çıkarma işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 310 B) 34 C) 810 D) 2120 Soruyu cevapla

6. soru
Yukarıdaki kesir modellemesi ile gösterilen toplama işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 83 B) 86 C) 23 D) 26 Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

7. soru
Yukarıdaki kesir modellemesi ile gösterilen toplama işleminin sonucu aşağıdakilerden hangi işlemin sonucuna eşittir?
A) 3 ÷34 B) 3 x34 C) 3 +34 D) 3 -34 Soruyu cevapla

8. soru 24 23 x 14
Yukarıdaki çarpma işleminin sonucu 14'den büyük müdür yoksa küçük müdür? (İşlem yapmadan cevaplamaya çalışın.)
A) Küçüktür B) Büyüktür Soruyu cevapla

9. soru 3 7 x 2 5
Yukarıdaki çarpma işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

10. soru 7 6 ÷ 4
Yukarıdaki bölme işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 247 B) 724 Soruyu cevapla

11. soru 6 9 ÷ 8 3
Yukarıdaki bölme işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 7218 B) 1872 Soruyu cevapla

12. soru Zeynep matematik kitabındaki soruların 810'ini doğru 115'ini ise yanlış çözmüştür.
Doğru çözdüğü ile yanlış çözdüğü arasındaki fark kitaptaki soruların ne kadarıdır?
A) 2130 B) 75 C) 1115 D) 1615 Soruyu cevapla

13. soru

😎😃

Bir tepsi böreğin 39'ünü Mert , 411'ünü Yiğit yemiştir.
Mert ve Yiğit beraber tepsideki böreğin ne kadarını yemiştir?
A) 720 B) 799 C) 120 D) 6999 Soruyu cevapla

14. soru 🚙
Musa ile İsa araba ile yola çıktılar.Musa gidecekleri yolun 17'i kadar mesafe araba kullanmıştır.
İsa ise Musa'nın kullandığı mesafeden gidecekleri yolun 1263'si kadar daha fazla mesafe araba kullanmıştır.
Buna göre İsa'nın araba kullandığı mesafe gidecekleri yolun ne kadarıdır?
A) 1363 B) 49 C) 2163 D) 39 Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

15. soru 1 7 kesri aşağıdakilerden hangisine daha yakındır? A) 0 B) 1 C) 12 Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

16. soru 3 8 kesri aşağıdakilerden hangisine daha yakındır? A) 0 B) 1 C) 12 Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

17. soru 2 3 4
Yukarıdaki mavi üçgenin sayı doğrusunda işaret ettiği nokta aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) 113 B) 144 C) 185 D) 276 Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

18. soru 527 994 ? 860 869 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi yazılmalıdır? A) > B) < C) = Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

19. soru 4 6 < a 13 olduğuna göre a yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır? Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

20. soru 5 4 , 13 9 , 16 12 kesirlerini küçükten büyüğe sıralayınca ortada yazılacak kesir hangisi olur? A) 54 B) 139 C) 1612 Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

21. soru 3 2 < a 4 < 20 6 olduğuna göre a yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır? Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

22. soru 5 3 - 3 2 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

23. soru 7 3 + 5 4 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

24. soru Çevresinin uzunluğu 4 cm olan bir üçgenin kenar uzunlukları 53,94,a12 cm'dir.Buna göre a kaçtır? Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

25. soru Bir şişe sütün 13'ini Fatma , 14'ini Ayşe içmiştir.
İkisinin içtiği süt içilmeden önce şişedeki sütün ab'sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

26. soru Bir çuval şekerin 17'si sabah , 35'ü akşam satılmıştır.
Akşam satılan şekerin sabah satılandan fazla olan kısmı başlangıçtaki şekerin ab'sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Soruyu cevapla

27. soru Bir çiftlikteki hayvanların 710'si koyun ve keçilerden oluşmaktadır.
Çiftlikteki hayvanların 13'i keçi ve a30'sı koyun olduğuna göre a kaçtır?
Soruyu cevapla

28. soru Yusuf parasının 14'ini karısına 15'ini ise kızına verdi.
Yusuf'un geriye kalan parası para vermeden önceki parasının ab'sı olduğuna göre a+b kaçtır?
Soruyu cevapla

29. soru Ahmet matematik sınavındaki soruların 110'ini yanlış yapmıştır.
Ahmet'in doğru yaptıklarının yanlış yaptıklarından fazla olan kısmı sınavdaki soruların 915'u kadardır.
Ahmet'in hiç cevaplamadığı sorular sınavdaki soruların a5 olduğuna göre a+b kaçtır?
Soruyu cevapla

30. soru 3 tane 16'yi toplamak ile 3'ün 16 kadarını almak aynı sonucu verir. A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

31. soru Bir doğal sayı ile kesir çarpılırken doğal sayı ile pay çarpılıp paya yazılır.Kesirin paydası çarpımın paydasına aynen yazılır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

32. soru 3 . 3 1 4 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Soruyu cevapla

33. soru 3527 . 965 966 = a b olduğuna göre ab ? 3527 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) < B) > C) = Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

34. soru Ayşe fırından bir tanesi 129 TL olan ekmeklerden 5 tane almış ve ab TL ödeme yaptığına göre a+b kaçtır? Soruyu cevapla

35. soru 93 m2'lik bir bahçenin 45ab m2 olduğuna göre a+b kaçtır? Soruyu cevapla

36. soru İki kesir çarpılırken payların çarpımı paya , paydaların çarpımıda paydaya yazılır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

37. soru 3 4 . 3 2 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Soruyu cevapla

38. soru 5 4 . 4 1 3 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

39. soru Meryem Kuranı Kerim mealinin (Türkçesi) 58'i kadarını okumuştur.Belkıs ise Meryem'in okuduğu kısmın 25'si kadarını okumuştur.
Belkıs'ın okuduğu kısım Kuranı Kerim mealinin a4'sı kadarı olduğuna göre a kaçtır?
Soruyu cevapla

40. soru 🏃
İbrahim katıldığı maratonun ancak 23'si kadarını koşabildi.İsmail ise İbrahim'in koştuğu mesafenin 12'i kadar koşabildi.
İsmail'in koştuğu mesafe maratonda koşulacak mesafanin a3'sı kadarı olduğuna göre a kaçtır?
Soruyu cevapla

41. soru Bir sınavdaki soruların 59'i matematik sorularından oluşmaktadır.Matematik sorularının 25'si ise geometri sorularından oluşmaktadır.
Geometri soruları sınavdaki soruların a9'sı kadarı olduğuna göre a kaçtır?
Soruyu cevapla

42. soru Davut'un kitaplarının 67'sı ders kitaplarından oluşmaktadır.Ders kitaplarının 35'ü ise matematik kitaplarından oluşmaktadır.
Davut'un matematik kitapları tüm kitaplarının ab'sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Soruyu cevapla

43. soru Bir marketteki zeytinlerin 712'si ziyah zeytindir.Siyah zeytinlerin 35'ü kavanozlarda paketlenmiş haldedir.
Kavanozdaki zeytinler marketteki zeytinlerin a20'sı kadarı olduğuna göre a kaçtır?
Soruyu cevapla

44. soru Bir doğal sayı birden küçük bir kesire bölünürse bölüm doğal sayıdan küçük olur.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

45. soru 5 ÷ 2 3 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

46. soru 5 ÷ 1 5 6 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Soruyu cevapla

47. soru 3527 ÷ 965 966 = a b olduğuna göre ab ? 3527 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) < B) > C) = Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

48. soru Fırındaki ekmeklerin 89'ini 5 müşteri almıştır.Her müşterinin aldığı ekmek miktarı fırındaki ekmeklerin ab'sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır? Soruyu cevapla

49. soru Bir pastanın 47'ü 8 öğrencinin her birine eşit miktarda olmak üzere paylaştırılmıştır.Bir öğrencinin yediği pasta miktarı pastanın a14'sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır? Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

50. soru 390 m2'lik bir arsa her biri 3013 m2 olan kısımlara ayrılmıştır.Buna göre kaç kısma ayrılmıştır? Soruyu cevapla

51. soru Bir depodaki 100 L süt her birinde 25 L süt olacak şekilde paketlere doldurulmuştur.Buna göre kaç paket doldurulmuştur? Soruyu cevapla

52. soru Bir markette bugün 50 kg şeker satıldı.Şeker satın alanların her biri 52 kg şeker aldığına göre kaç kişi şeker almıştır? Soruyu cevapla

53. soru 4 7 ÷ 5 3 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

54. soru 7 9 ÷ 4 1 2 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

55. soru 3 4 x 5 = a b olduğuna göre a + b kaçtır? Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları