6. sınıf oran soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru
  1. Sabit hızla koşan Süleyman'ın bugün 5 dakika , dün 12 dakika koşması durumunda kurulacak olan bugünkü koşu süresinin dünkü koşu süresine oranı
  2. Sabit hızla koşan Süleyman'ın 12 dakikada 5 km koşması durumunda kurulacak olan koşma mesafesinin koşu süresine oranı
Yukarıda yazılacak oranlardan hangisi birimli orandır?
A) I B) II Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

2. soru Zeynep 60 TL ödeyerek 20 L süt almıştır.Kurulacak olan Zeynep'in ödediği paranın aldığı süte oranı nasıl bir orandır? A) birimli B) birimsiz Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

3. soru Aşağıdakilerden hangisi 7'nin 9'a oranı değildir? A) 7:9 B) 79 C) 7,9 Cevabını kontrol et

4. soru a ve b iki farklı pozitif tam sayıdır.
a nın b ye oranı , b nin a ya oranına ......
Yukarıdaki ifadede noktalı yere ne yazılmalıdır?
A) eşittir. B) eşit değildir. Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

5. soru Aşağıdakilerden hangi oran 36 nın 48 e oranına eşit değildir? A) 1824 B) 1216 C) 912 D) 46 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

6. soru Aşağıdakilerden hangisinde çözüm süresinin soru sayısına oranı en düşüktür? A) 5 dk. , 4 soru B) 10 dk. , 20 soru C) 15 dk. , 25 soru D) 20 dk. , 50 soru Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

7. soru Aşağıdaki limonata karışımlarında sıkılan limon adedinin su miktarına oranı en düşük ( yani en az ekşi ) olan limonata hangisidir? A) 5 limon , 500 mL su B) 3 limon , 200 mL su C) 4 limon , 300 mL su D) 2 limon , 100 mL su Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

8. soru
Sınıflar Futbol sevenler Sınıf mevcudu
7A 5 25
7B 10 40
7C 15 60
7D 20 30

Yukarıdaki tabloya göre futbolu sevenlerin sınıf mevcuduna oranı en yüksek olan sınıf hangisidir?
A) 7A B) 7B C) 7C D) 7D Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

9. soru Aşağıdakilerden hangi bardaktaki şekerin çaya oranı en düşüktür ( yani en az tatlı )? A) 5 gram , 50 mL çay B) 6 gram , 30 mL çay C) 3 gram , 90 mL çay D) 4 gram , 10 mL çay Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

10. soru Süleyman'ın Pazartesi günü koştuğu mesafenin Salı günü koştuğu mesafeye oranı 58 tir.
Salı günü koştuğu mesafenin iki günde koştuğu toplam mesafeye oranı ab olduğuna göre a + b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

11. soru İdris'in kasasında para ve mücevher bulunmaktadır.Paraların , kasadakilerin tümünün kıymetine oranı 23'dir.Kasadaki mücevherlerin kıymetinin paralara oranı ab olduğuna göre a + b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

12. soru Harun'un bahçesinde elma ve portakal ağaçları vardır.Elma ağaçlarının portakal ağaçlarına oranı 27'dir.Portakal ağacının bahçedeki ağaçlara oranı ab olduğuna göre a + b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

13. soru Bir baloncuda kırmızı ve mavi renkli 160 balon bulunmaktadır.
Baloncudaki kırmızı balonların mavi balonlara oranı 79 olduğuna göre baloncudaki mavi balonlar kaç tanedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

14. soru Firdevs marketten toplam 150 TL tutarında sebze ve meyve aldı.
Aldığı sebzelerin fiyatının meyvelerin fiyatına oranı 23 olduğuna göre alınan sebzelerin fiyatı kaç TL dir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

15. soru
  1. Firdevs'in sabah 2 limon , akşam 11 limon sıkması durumunda sabah sıkılan limonun akşam sıkılan limona oranı
  2. Firdevs'in sıktığı 11 limona 2 L su koyması durumunda konulan suyun sıkılan limona oranı
Yukarıda yazılacak oranlardan hangisi birimli orandır?
A) I B) II Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

16. soru Ömer 2 saatte 20 km yol yürümüştür.Ömer'in yürüdüğü yolun süreye oranın en sade halinde ab m/sn olduğuna göre a + b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

17. soru Ahmet bugün 21 sayfa , İsa ise 15 sayfa Kuranı Kerim meali ( Türkçesi ) okudu.Ahmet'in okuduğu sayfanın İsa'nın okuduğu sayfaya oranı nasıl bir orandır? A) Birimli B) Birimsiz Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

18. soru 🏃
Musa bugün 25 dakikada 4 km mesafe koşmuştur.Koştuğu sürenin koştuğu mesafeye oranı nasıl bir orandır? Musa'nın bugün koştuğu sürenin koştuğu mesafeye oranı 28 dakika4 km 'dır.Bu oran birimli oran mıdır birimsiz oran mıdır?
A) Birimli B) Birimsiz Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

19. soru 36 km/sa. = A m/sn. olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

20. soru 30 m/sn. = A km/sa. olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

21. soru
Yukarıda eş parçalara ayrılmış şekilde boyalı bölge alanın tüm bölgenin alanına oranı ab olduğuna göre a + b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.