6. sınıf oran testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Aşağıdakilerden hangisi 5 in 6 ya oranı değildir? A) 5:6 B) 56 C) 5,6 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 96 doğru , 46 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru a ve b iki farklı pozitif tam sayıdır.
ab = ba
Yukarıdaki eşitlik doğru mudur yoksa yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 74 doğru , 57 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Aşağıdakilerden hangisi 24 ün 36 ya oranına eşit değildir? A) 1218 B) 812 C) 4872 D) 34 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 56 doğru , 56 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru Aşağıdakilerden hangisinde çözüm süresinin soru sayısına oranı en yüksektir? A) 5 dk. , 4 soru B) 10 dk. , 20 soru C) 15 dk. , 25 soru D) 20 dk. , 50 soru Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 37 doğru , 56 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru Aşağıdaki limonata karışımlarında sıkılan limon adedinin su miktarına oranı en yüksek ( yani en ekşi ) olan limonata hangisidir? A) 5 limon , 500 mL su B) 3 limon , 200 mL su C) 4 limon , 300 mL su D) 2 limon , 100 mL su Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 26 doğru , 46 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru
Sınıflar Futbol sevenler Sınıf mevcudu
7A 5 25
7B 10 20
7C 7 42
7D 20 30

Yukarıdaki tabloya göre futbolu sevenlerin sınıf mevcuduna oranı en düşük olan sınıf hangisidir?
A) 7A B) 7B C) 7C D) 7D Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 30 doğru , 39 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru Aşağıdakilerden hangi bardaktaki şekerin çaya oranı en yüksektir? A) 5 gram , 50 mL çay B) 6 gram , 30 mL çay C) 3 gram , 90 mL çay D) 4 gram , 10 mL çay Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 30 doğru , 35 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru Kırmızı ve mavi balon satan baloncudaki kırmızı balonların tüm balonlara oranı 58 dir.
Mavi balonların kırmızı balonlara oranı ab olduğuna göre a + b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 18 doğru , 43 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Firdevs marketten sebze ve meyve aldı.Aldığı sebzelerin fiyatının meyvelerin fiyatına oranı 25 dir.Firdevs'in aldığı meyvelerin fiyatının tüm aldıklarına oranı ab olduğuna göre a + b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 18 doğru , 26 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru Harun'un bahçesinde elma ve portakal ağaçları vardır.Elma ağaçlarının portakal ağaçlarına oranı 35 tür.
Portakal ağacının bahçedeki ağaçlara oranı ab olduğuna göre a + b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 18 doğru , 26 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru İdris'in kasasındaki para ve mücevherlerin toplam kıymeti 10 000 TL dir.Mücevherlerin , paralara oranı 14 dir.Buna göre kasadaki mücevherleri2 kıymeti ne kadardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 34 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru
  1. Sabit hızla koşan Süleyman'ın bugün 4 dakika , dün 11 dakika koşması durumunda kurulacak olan bugünkü koşu süresinin dünkü koşu süresine oranı
  2. Sabit hızla koşan Süleyman'ın 11 dakikada 4 km koşması durumunda kurulacak olan koşma mesafesinin koşu süresine oranı
Yukarıda yazılacak oranlardan hangisi birimli orandır?
A) I B) II Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 25 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Ömer 3 saatte 21 km yol yürümüştür.Ömer'in yürüdüğü yolun süreye oranın en sade halinde ab m/sn olduğuna göre a + b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 37 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru Süleyman'ın Pazartesi günü koştuğu mesafenin Salı günü koştuğu mesafeye oranı 58 tir.
Salı günü koştuğu mesafenin iki günde koştuğu toplam mesafeye oranı ab olduğuna göre a + b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 21 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru
  1. Firdevs'in sabah 1 limon , akşam 9 limon sıkması durumunda sabah sıkılan limonun akşam sıkılan limona oranı
  2. Firdevs'in sıktığı 9 limona 1 L su koyması durumunda konulan suyun sıkılan limona oranı
Yukarıda yazılacak oranlardan hangisi birimli orandır?
A) I B) II Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 25 doğru , 13 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru Bekir 5 kg boya ile 75 m2 duvar boyamıştır.Bekir'in boyadığı duvarın alanının kullandığı boya kütlesine oranı nasıl bir orandır? A) birimli B) birimsiz Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 27 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru Bakkalda sarı ve beyaz renkli yumurta vardır.Sarı renkli yumurtaların beyaz renkli yumurtalara oranı 78 dir.
Beyaz renkli yumurtaların bakkaldaki yumurtalara oranı ab olduğuna göre a + b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru Öğretmeni Ayşe'ye evde çözmesi için Türkçe ve matematik soruları vermiştir.
Türkçe soru sayısının matematik soru sayısına oranı 27 dir.
Matematik soru sayısının tüm soru sayısına oranı ab olduğuna göre a + b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru Musa annesine toplam 20 gül bulunan bir demet çiçek almıştır.
Kırmızı ve beyaz gülden oluşan demette kırmızı güllerin beyaz güllere oranı 37 olduğuna göre demette kaç beyaz gül vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru Bir çiftlikte toplam 220 koyun ve keçi beslenmektedir.
Çiftlikteki keçilerin koyunlara oranı 29 olduğuna göre çiftlikte kaç keçi vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru
  1. Alınan 20 L suyun 4 litresinin içilmesinde kurulacak içilen suyun alınan suya oranı.
  2. Alınan 20 L su için 4 TL ödenmesinde kurulacak ödenen paranın alınan suya oranı.
Yukarıda yazılacak oranlardan hangisi birimli orandır?
A) I B) II Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 582 doğru , 200 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru
  1. Kasadaki 25 elmanın 6 tanesinin çürük olduğu durumda kurulacak çürük elmanın kasadaki elmalara oranı
  2. Kasadaki 25 elmanın kütlesinin 6 kg olduğu durumda kurulacak elma kütlesinin kasadaki elma sayısına oranı
Yukarıda yazılacak oranlardan hangisi birimsiz orandır?
A) I B) II Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 448 doğru , 234 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru
  1. 80 sayfalık bir derginin 9 sayfası okunduğunda kurulacak okunan sayfanın toplam sayfaya oranı
  2. 80 sayfalık bir derginin 9 dakikada okunmasında kurulacak elma okuma süresinin sayfa sayısına oranı
Yukarıda yazılacak oranlardan hangisi birimli orandır?
A) I B) II Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 492 doğru , 137 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru Aşçı 9 kg vişneden 15 kg reçel yapmıştır.Kullanılan vişne kütlesinin yapılan reçel kütlesine oranı nasıl bir orandır? A) birimli B) birimsiz Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 442 doğru , 130 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru İsa arabası ile 4 saatte 320 km yol katetmiştir.İsa'nın katettiği yolun saate oranı 90 km/sa.'dir.Bu oran nasıl bir orandır? A) birimli B) birimsiz Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 421 doğru , 125 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru Ahmet bugün 18 dakikada 13 sayfa Kuranı Kerim meali ( Türkçesi ) okudu.Okuduğu sayfanın okuma süresine oranı nasıl bir orandır? A) Birimli B) Birimsiz Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 24 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru 🏃
Musa'nın bugün 7 km , Adem ise 2 km koşmuştur.Musa'nın koştuğu mesafenin Adem'in koştuğu mesafeye oranı nasıl bir orandır?
A) Birimli B) Birimsiz Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 21 doğru , 15 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru 54 km/sa. = A m/sn. olduğuna göre A doğal sayısı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 20 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru 25 m/sn. = A km/sa. olduğuna göre A doğal sayısı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 23 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru 6 sınıf oran testi 30. sorusunun resmi
Yukarıda eş parçalara ayrılmış şekilde boyalı bölge alanın boyalı olmayan alanına oranı ab olduğuna göre a + b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 11 doğru , 14 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.