6. sınıf veri analizi

4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında çözümlü sorular vardır.

Açıklık

Bir veri grundaki en büyük ve en küç değer arasındaki farka açıklık denir.

Açıklığın az olması veri grubunda farklılaşmanın az olduğunu gösterir.

Nuh 5 günde kumbarasına 2 , 5 , 8 , 2 ve 3 TL atmıştır.Nuh'un 5 günde attığı paranın açıklık değeri 8 - 2 ile 6 TL olarak bulunur .

🏃 4 8 12 16 20 24 28 Mesafe (km) Grafik:Koşulan mesafeler Bekir Ömer Osman Ali Kişi
Bir atletizm takımındaki atletlerin bugün koştukları mesafelerine ait dikey sütun grafiği yukarıdaki gibidir.Bu veri grubunun açıklığı 28 - 16 işlemi ile 12 olarak bulunur.

Aritmetik ortalama

Bir veri grubundaki verilerin toplamının , veri sayısına bölümü aritmetik ortalamayı vermektedir.

Yukarıdaki kumbara örneğinde 2 + 5 + 8 + 2 + 3 ile verilerin toplamı 20 olarak bulunur.20 ÷ 5 işlemi ile de aritmetik ortalama 4 olarak bulunur.

Yukarıdaki 2. örnekte 16 + 28 + 24 + 20 ile 4 atletin koştuğu toplam mesafe 88 km olarak bulunur.88 ÷ 4 işlemi ile de aritmetik ortalama 22 olarak bulunur.

İki veri grubu karşılaştırılırken önce aritmetik ortalamalarına bakılır.Eğer aritmetik ortalamalar eşit ise o zaman açıklıklarına bakılır.Buna göre karar verilir.

4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında çözümlü sorular vardır.

Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları