6. sınıf cebirsel ifadeler soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Değişken içermeyen terimlere sabit terim denir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3843 doğru , 602 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru a 5 ifadesi bir cebirsel ifadedir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3143 doğru , 1060 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru 2a + b - 3c + 1 cebirsel ifadesinde kaç değişken vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2406 doğru , 1394 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 2a + 3c + 5 cebirsel ifadesinde en büyük katsayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 744 doğru , 2724 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru n 5 + m2 cebirsel ifadesinde sabit terim var mıdır? A) Vardır B) Yoktur Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1973 doğru , 1415 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 3a + 3b + b cebirsel ifadesinde benzer terim var mıdır? A) Vardır B) Yoktur Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2537 doğru , 520 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru Çözülen soru sayısının 6 fazlası.
Yukarıdaki sözel ifadenin cebirsel ifade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) s - 6 B) s + 6 C) 6s D) s6 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2228 doğru , 643 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru Kilosunun fiyatı bir miktar olan elmadan Ayşe 5 kilo almıştır.Elma için ödenen paranın cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? A) e + 5 B) e - 5 C) 5.e D) e5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1341 doğru , 1374 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Gidilecek yolun dörtte birinin 2 fazlası.
Yukarıdaki sözel ifadenin cebirsel ifade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) g2 + 4 B) g4 + 2 C) 4g + 2 D) 2g + 4 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1889 doğru , 637 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru Matematik kitabının sayfa sayısının çeyreğinden 8 eksik.
Yukarıdaki sözel ifadenin cebirsel ifade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) 4s - 8 B) 8s - 4 C) s8 - 4 D) s4 - 8 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1671 doğru , 680 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru Aynı kalemden Elif 3 tane Zeynep ise 2 tane almışlardır.
Elif ile Zeynep'in kırtasiyeye verdikleri toplam paranın miktarını belirten cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3k + 2k B) 3e + 2z Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 701 doğru , 313 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru Hatice'nin kumbarasından bir miktar para alması sonucunda kumbarasında ne kadar parası olduğunun cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? A) k - a B) k + a B) ka B) ka Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1292 doğru , 407 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Bir şeker poşetinden aynı miktarda şeker kullanılan iki kek için şeker alınmıştır.Poşette kalan şeker miktarını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? A) ş - 2k B) 2ş - k Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 564 doğru , 274 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru Bir sayının 3 eksiğinin yarısı ifadesinin cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? A) x2 - 3 B) (x - 3)2 C) x3 - 2 D) (x - 2)3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1496 doğru , 678 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru Bir sayının 4 fazlasının 3 katı ifadesinin cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? A) 4.(x + 3) B) 4x + 3 C) 3.(x + 4) D) 3x + 4 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1359 doğru , 708 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru Bir sayının 3 eksiğinin dörtte biri ifadesinin cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? A) (x - 3)4 B) x4 - 3 C) (x - 4)3 D) x3 - 4 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 558 doğru , 249 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru Bir sayının 5 eksiğinin 2 katı ifadesinin cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? A) 2x - 5 B) 2.(x - 5) C) 5.(x - 2) D) 5x - 2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 818 doğru , 561 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru 9m - 4 cebirsel ifadesinin m = 3 için değeri nedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1068 doğru , 783 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru 3x 2 + 1 cebirsel ifadesinin x = 4 için değeri nedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1002 doğru , 719 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru x + 9 5 cebirsel ifadesinin x = 6 için değeri nedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1145 doğru , 483 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru x = 4 ve y = 3 için 2x + 5 - 3y cebirsel ifadesinin değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 852 doğru , 671 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru 2.(x - 5) cebirsel ifadesinin x = 8 için değeri nedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1072 doğru , 400 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru 2x - 1 3 cebirsel ifadesinin x = 5 için değeri nedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1037 doğru , 381 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru 6y = y + y + y + y + y + y eşitliği doğru mudur yanlış mıdır? A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1403 doğru , 283 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru k - 2 7 = k7 - 27 eşitliği doğru mudur yanlış mıdır? A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1182 doğru , 386 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru m 5 = 15.m eşitliği doğru mudur yanlış mıdır? A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 454 doğru , 206 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru h + 2 2 = h2 + 1 eşitliği doğru mudur yanlış mıdır? A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 562 doğru , 964 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru 6 sınıf cebirsel ifadeler soruları 24. sorusunun resmi
Yukarıdaki cebirsel ifade modellemesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangi cebirsel ifade yazılmalıdır?
A) a + 1 B) a + 2 C) a + 3 D) a + a + a Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 664 doğru , 748 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru 6 sınıf cebirsel ifadeler soruları 25. sorusunun resmi
Yukarıdaki cebirsel ifade modellemesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangi cebirsel ifade yazılmalıdır?
A) 3x + 2y B) 2x + 3y C) x + y D) x + y + 5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1042 doğru , 286 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru 6 sınıf cebirsel ifadeler soruları 26. sorusunun resmi
Yukarıdaki sarı dikdörtgenin alanı kısa kenarı x uzun kenarı 19 cm olan büyük dikdörtgenin alanının yarısı kadardır.
Buna göre sarı dikdörtgenin alanının cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 19.x2 B) 19 + x2 C) 192 + x D) x2 + 19 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 784 doğru , 596 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru 6 sınıf cebirsel ifadeler soruları 31. sorusunun resmi
Yukarıdaki yeşil dikdörtgenin kısa kenarı y uzun kenarı y cm olan büyük dikdörtgenin yedide üçü kadardır.
Buna göre yeşil dikdörtgenin alanının cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 37 + x + y B) 37.x + y C) 3.x.y7 D) 3+x+y7 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 188 doğru , 312 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.