6. sınıf doğal sayılarla işlemler soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 73 üslü ifadesinde üs (kuvvet) hangi sayıdır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 660 doğru , 610 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Bir üslü ifadede aşağıya yazılan sayıya taban denir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 869 doğru , 112 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru 75 üslü ifadesi yedinin beşinci kuvveti veya yedi üssü beş şeklinde okunabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 721 doğru , 134 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 4 tane 7 nin tekrarlı çarpımını kısaca 74 şeklinde üslü ifade olarak yazabiliriz.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 564 doğru , 226 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 = ab olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 484 doğru , 341 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 94 üslü ifadesinin değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 261 doğru , 432 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 153 üslü ifadesinin değer kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 306 doğru , 465 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru İkinin altıncı kuvvetinin değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 313 doğru , 285 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Üçün beşinci kuvvetinin değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 257 doğru , 246 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru 24 < A olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi A yerine yazılamaz? A) 42 B) 52 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 362 doğru , 220 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru 7261 üslü ifadesinin değeri kaçtır Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 392 doğru , 148 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru 5a = 78 125 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 74 doğru , 369 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Bir toptancının deposundaki 11 odanın herbirinde 11 palet , her palette 11 koli , her kolide 11 kutu ve her kutuda da 11 kalem vardır.
Bunlar dışında başka kalem olmayan depoda toplam kaç kalem vardır?
A) 161 051 B) 161 151 C) 161 251 D) 161 351 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 222 doğru , 226 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru Bir bilgisayar programı yapıldı.Program çalışınca ilk önce ekranda 19 balon belirmektedir.Her dakika sonunda ekranda ekrandaki balon sayısının 19 katı balon olmaktadır.
Program 3.dakika bittikten sonra kapatıldığında ekranda kaç balon vardır?
A) 6759 B) 6859 C) 130 321 D) 130 421 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 111 doğru , 291 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru Doğal sayılar işlem yaparkan aşağıdakilerden hangisi önce yapılır? A) Üslü ifadeler B) Toplama-çıkarma işlemi Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 391 doğru , 54 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru 10 x ( 12 + 8 ) - 10 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 419 doğru , 293 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru 5 x 7 + 15 - 10 işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 424 doğru , 225 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru Çarpma ile toplama aynı önceliğe sahip işlemlerdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 249 doğru , 147 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru ( 456 - 198 ) . 26 işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 151 doğru , 237 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru 22 . ( 24 + 87 ) işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 198 doğru , 181 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru 6 . ( 7 + 9 ) - 63 ÷ ( 23 - 16 ) işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 100 doğru , 210 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru ( 26 + 116 ) ÷ 62 işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 141 doğru , 136 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru 140 ÷ 7 . 5 işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 123 doğru , 169 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru 2 . [3 . (2 + 4)] işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 143 doğru , 122 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru 180 ÷ 12 . A = 90 olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 119 doğru , 149 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru ( 23 - 15 ) . A = 56 olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 127 doğru , 110 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru 3a . ( 8 - 6 ) = 1458 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 56 doğru , 170 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru A . 6 - 2 . 9 = 24 olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 59 doğru , 153 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru 26 + 104 ÷ A - 12 = 22 olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 23 doğru , 151 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru Bir marketteki 10 kolinin herbirinde 8 kutu ve her kutuda 7 sarı , 5 beyaz yumurta vardır.
Bu yumurtalardan 156 yumurta satan markette kalan yumurta sayısını hesaplamak için kurulması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 10.8.7 + 5 - 156 B) 10.8.7 + 5 + 156 C) 10.8.(7 + 5) + 156 D) 10.8.(7 + 5) - 156 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 83 doğru , 129 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru 36 ? 9 ? 3 ? 7 = 2 işleminde soru işaretleri yerine aşağıdakilerden hangi seçenekteki işaretler sırası ile yazılmalıdır? A) - , . , + B) - , ÷ , - C) ÷ , . , - D) ÷ , . , + Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 59 doğru , 114 yanlış cevap verilmiştir.

32. soru 26 - 2 . 5 + 4 ÷ 2 işleminin sonucun 17 olması için aşağıdakilerden hangi işlem parantez içine alınmalıdır? A) 26 - 2 B) 2 . 5 C) 5 + 4 D) 4 ÷ 2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 65 doğru , 104 yanlış cevap verilmiştir.

33. soru 7.13 - 7.10 işlemini ortak çarpan parantezine alma özelliğini kullanarak 7.( 13 - 10 ) olarak yazabiliriz.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 120 doğru , 22 yanlış cevap verilmiştir.

34. soru 6 sınıf doğal sayılarla işlemler soruları 34. sorusunun resmi
Aşağıdaki işlemlerden hangisi yukarıdaki yeşil dikdörtgen ile kırmızı dikdörtgenin alanlarının toplamını hesaplayabilmek için kurulabilecek işlemlerden biri değildir?
A) 6.4.8 B) 6.4 + 6.8 C) 6.(4 + 8) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 80 doğru , 95 yanlış cevap verilmiştir.

35. soru 6 sınıf doğal sayılarla işlemler soruları 35. sorusunun resmi
Aşağıdaki işlemlerden hangisi yukarıdaki turuncu dikdörtgenin alanını hesaplayabilmek için kurulabilecek işlemlerden biri değildir?
A) 6.10.2 B) 6.10 - 6.2 C) 6.(10 - 2) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 97 doğru , 67 yanlış cevap verilmiştir.

36. soru 54.(37 + a) = 54.37 + 54.22 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 65 doğru , 89 yanlış cevap verilmiştir.

37. soru 13 . (18 - a) = 13 . b - 13 . 10 olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 53 doğru , 96 yanlış cevap verilmiştir.

38. soru Aşağıdaki işlemlerden hangisi 86 . 101 işlemi ile aynı sonucu vermez? A) 86 . ( 100 - 1 ) B) 86 . ( 100 + 1 ) C) 86 . 100 + 86 . 1 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 90 doğru , 66 yanlış cevap verilmiştir.

39. soru 40 sayısının sağına iki sıfır eklenip 80 çıkarılmıştır.Bu işlemin sonucu aşağıdakilerden hangi işlemin sonucu ile aynı değildir? A) 40 . 98 B) 40 . 100 - 2 C) 40 . ( 100 - 2 ) D) 40 . 100 - 40 . 2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 48 doğru , 96 yanlış cevap verilmiştir.

40. soru Ahmet bu hafta hergün sabah 4 , öğlen 5 ve akşam 6 sayfa Kuranı Kerim meali ( Türkçesi ) okumuştur.İsa ise bu hafta Ahmetin bu hafta toplam okuduğundan 28 sayfa daha az okumuştur.Buna göre İsa bu hafta kaç sayfa meal okumuştur? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 35 doğru , 64 yanlış cevap verilmiştir.

41. soru 🏃
Zekeriya Pazartesi günü 4600 metre mesafe koşmuştur.Perşembe gününe kadar her gün koşan Zekeriya hergün bir önceki günden 300 metre daha fazla koşmuştur.
Buna göre Zekeriya dört günde toplam kaç metre mesafe koşmuştur?
A) 18 200 B) 19 200 C) 20 200 D) 21 200 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 69 doğru , 87 yanlış cevap verilmiştir.

42. soru Aynı yerden aynı yönde hareket eden iki araçtan bir tanesi her 10 dakikada 8 km , diğeri ise her 6 dakikada 6 km yol almıştır.Buna göre iki saat sonunda öndeki araç diğer araçtan kaç km ileride olur? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 18 doğru , 97 yanlış cevap verilmiştir.

43. soru Yakup ile Yahya'nın toplam kütlesi 125 kg dır.Yahya'nın kütlesi Yakup'un kütlesinin 2 katından 10 kg eksik olduğuna göre Yahya kaç kilogarmdır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 15 doğru , 96 yanlış cevap verilmiştir.

44. soru Bir kilo peynirin 23 TL , bir kilo zeytinin 17 TL ve bir kilo şekerin 4 TL ye satıldığı marketten Zeynep 3 kg peynir,2 kg zeytin ve bir miktar şeker almıştır.Bunun için markete 200 TL verip 81 TL para üstü alan Zeynep kaç kg şeker almıştır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 25 doğru , 65 yanlış cevap verilmiştir.

45. soru Taksimetrenin ilk açılışı 5 TL dir.Bundan sonra her kilometrede taksimetredeki ücret 50 kuruş artmaktadır.Bir taksiye binen Musa 20 km mesafelik bir yolculuk yapmıştır.Buna göre Musa taksiciye kaç TL ödeme yapacaktır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 32 doğru , 69 yanlış cevap verilmiştir.

46. soru 60 soruluk bir deneme sınavında her doğru cevapta 5 puan alınır ve yanlış cevapta 2 puan silinmektedir.Bu sınavda 7 yanlış yapan ve 236 puan alan Davut kaç soruyu boş bırakmıştır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9 doğru , 107 yanlış cevap verilmiştir.

47. soru 10.8 + 10.3 işlemi 10.( 8 + 3 ) şeklinde yazılırsa aşağıdakilerden hangi özellik uygulanmış olur? A) Ortak çarpan parantezine alma B) Dağılma özelliğini uygulama Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 111 doğru , 49 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.