6. sınıf kesirlerle işlemler testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 1 7 kesri aşağıdakilerden hangisine daha yakındır? A) 0 B) 1 C) 12 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1545 doğru , 1503 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru 3 8 kesri aşağıdakilerden hangisine daha yakındır? A) 0 B) 1 C) 12 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1492 doğru , 1030 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru 6 sınıf kesirlerle işlemler testi 18. sorusunun resmi
Yukarıdaki mavi üçgenin sayı doğrusunda işaret ettiği nokta aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) 113 B) 144 C) 185 D) 276 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1025 doğru , 1056 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 527 994 ? 860 869 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi yazılmalıdır? A) > B) < C) = Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1081 doğru , 800 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 4 6 < a 13 olduğuna göre a yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 182 doğru , 1344 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 5 4 , 13 9 , 16 12 kesirlerini küçükten büyüğe sıralayınca ortada yazılacak kesir hangisi olur? A) 54 B) 139 C) 1612 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 574 doğru , 919 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 3 2 < a 4 < 20 6 olduğuna göre a yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 230 doğru , 787 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru Aşağıdaki kesirlerden hangisi daha küçüktür? A) 612 B) 512 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2029 doğru , 742 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru 4 6 ? 16 24
Yukarıdaki ? işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir?
A) < B) = C) > Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1486 doğru , 985 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru Aşağıdaki kesirlerden hangisi daha büyüktür? A) 1716 B) 2728 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1362 doğru , 870 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru 4 5 6 Yukarıdaki sayı doğrusunun üzerindeki üçgen sayı doğrusunun hangi noktasındadır? A) 578 B) 568 C) 678 D) 668 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1419 doğru , 617 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru 5 3 - 3 2 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 418 doğru , 472 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru 7 3 + 5 4 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 365 doğru , 431 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru 5 4 - 2 10
Yukarıdaki çıkarma işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 310 B) 34 C) 810 D) 2120 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1184 doğru , 770 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru
Yukarıdaki kesir modellemesi ile gösterilen toplama işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 83 B) 86 C) 23 D) 26 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1026 doğru , 636 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru 3 tane 16 yi toplamak ile 3 ün 16 kadarını almak aynı sonucu verir. A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 403 doğru , 341 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru Bir doğal sayı ile kesir çarpılırken doğal sayı ile pay çarpılıp paya yazılır.Kesirin paydası çarpımın paydasına aynen yazılır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 372 doğru , 241 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru 3 . 3 1 4 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 172 doğru , 351 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru 3527 . 965 966 = a b olduğuna göre ab ? 3527 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) < B) > C) = Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 201 doğru , 291 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru
Yukarıdaki kesir modellemesi ile gösterilen toplama işleminin sonucu aşağıdakilerden hangi işlemin sonucuna eşittir?
A) 3 ÷34 B) 3 x34 C) 3 +34 D) 3 -34 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 751 doğru , 579 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru 24 23 x 14
Yukarıdaki çarpma işleminin sonucu 14 den büyük müdür yoksa küçük müdür? (İşlem yapmadan cevaplamaya çalışın.)
A) Küçüktür B) Büyüktür Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 888 doğru , 417 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru 3 7 x 2 5
Yukarıdaki çarpma işleminin sonucu ab olduğuna göre a + b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 629 doğru , 569 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru 7 6 ÷ 4
Yukarıdaki bölme işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 247 B) 724 C) 286 D) 628 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 692 doğru , 558 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru 6 9 ÷ 8 3
Yukarıdaki bölme işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 7218 B) 1872 C) 4827 D) 2748 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 639 doğru , 464 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru İki kesir çarpılırken payların çarpımı paya , paydaların çarpımıda paydaya yazılır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 340 doğru , 112 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru 3 4 . 3 2 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 185 doğru , 193 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru 5 4 . 4 1 3 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 133 doğru , 210 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru Bir doğal sayı birden küçük bir kesire bölünürse bölüm doğal sayıdan küçük olur.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 157 doğru , 232 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru 5 ÷ 2 3 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 139 doğru , 166 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru 5 ÷ 1 5 6 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 112 doğru , 168 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru 3527 ÷ 965 966 = a b olduğuna göre ab ? 3527 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) < B) > C) = Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 121 doğru , 200 yanlış cevap verilmiştir.

32. soru 4 7 ÷ 5 3 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 133 doğru , 140 yanlış cevap verilmiştir.

33. soru 7 9 ÷ 4 1 2 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 93 doğru , 178 yanlış cevap verilmiştir.

34. soru 7 ÷ 11 10
Yukarıdaki bölme işleminin sonucu 7 den büyük müdür yoksa küçük müdür? (İşlem yapmadan cevaplamaya çalışın.)
A) Küçüktür B) Büyüktür Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 233 doğru , 172 yanlış cevap verilmiştir.

35. soru Meryem Kuranı Kerim mealinin (Türkçesi) 58 i kadarını okumuştur.Belkıs ise Meryem'in okuduğu kısmın 25 si kadarını okumuştur.
Belkıs'ın okuduğu kısım Kuranı Kerim mealinin a4 sı kadarı olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 74 doğru , 150 yanlış cevap verilmiştir.

36. soru 🏃
İbrahim katıldığı maratonun ancak 23 si kadarını koşabildi.İsmail ise İbrahim'in koştuğu mesafenin 12 i kadar koşabildi.
İsmail'in koştuğu mesafe maratonda koşulacak mesafanin a3 sı kadarı olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 106 doğru , 137 yanlış cevap verilmiştir.

37. soru Çevresinin uzunluğu 4 cm olan bir üçgenin kenar uzunlukları 53,94,a12 cm dir.Buna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 132 doğru , 223 yanlış cevap verilmiştir.

38. soru Bir şişe sütün 13 ini Fatma , 14 ini Ayşe içmiştir.
İkisinin içtiği süt , süt içilmeden önce şişedeki sütün ab kadarı olduğuna göre a + b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 96 doğru , 241 yanlış cevap verilmiştir.

39. soru Bir çuval şekerin 17 si sabah , 35 ü akşam satılmıştır.
Akşam satılan şekerin sabah satılandan fazla olan kısmı başlangıçtaki şekerin ab sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 71 doğru , 207 yanlış cevap verilmiştir.

40. soru Bir çiftlikteki hayvanların 710 si koyun ve keçilerden oluşmaktadır.
Çiftlikteki hayvanların 13 i keçi ve a30 sı koyun olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 79 doğru , 187 yanlış cevap verilmiştir.

41. soru Yusuf parasının 14 ini karısına 15 ini ise kızına verdi.
Yusuf'un geriye kalan parası para vermeden önceki parasının ab sı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 65 doğru , 181 yanlış cevap verilmiştir.

42. soru Ahmet matematik sınavındaki soruların 110 ini yanlış yapmıştır.
Ahmet'in doğru yaptıklarının yanlış yaptıklarından fazla olan kısmı sınavdaki soruların 915 u kadardır.
Ahmet'in hiç cevaplamadığı sorular sınavdaki soruların a5 olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 20 doğru , 183 yanlış cevap verilmiştir.

43. soru Ayşe fırından bir tanesi 129 TL olan ekmeklerden 5 tane almış ve ab TL ödeme yaptığına göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 70 doğru , 130 yanlış cevap verilmiştir.

44. soru 93 m2 lik bir bahçenin 45 ü ab m2 olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 22 doğru , 164 yanlış cevap verilmiştir.

45. soru Bir sınavdaki soruların 59 i matematik sorularından oluşmaktadır.Matematik sorularının 25 si ise geometri sorularından oluşmaktadır.
Geometri soruları sınavdaki soruların a9 sı kadarı olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 48 doğru , 109 yanlış cevap verilmiştir.

46. soru Davut'un kitaplarının 67 sı ders kitaplarından oluşmaktadır.Ders kitaplarının 35 ü ise matematik kitaplarından oluşmaktadır.
Davut'un matematik kitapları tüm kitaplarının ab sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 29 doğru , 112 yanlış cevap verilmiştir.

47. soru Bir marketteki zeytinlerin 712 si ziyah zeytindir.Siyah zeytinlerin 35 ü kavanozlarda paketlenmiş haldedir.
Kavanozdaki zeytinler marketteki zeytinlerin a20 sı kadarı olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 32 doğru , 114 yanlış cevap verilmiştir.

48. soru Fırındaki ekmeklerin 89 ini 5 müşteri almıştır.Her müşterinin aldığı ekmek miktarı fırındaki ekmeklerin ab sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 33 doğru , 118 yanlış cevap verilmiştir.

49. soru Bir pastanın 47 ü 8 öğrencinin her birine eşit miktarda olmak üzere paylaştırılmıştır.
Bir öğrencinin yediği pasta miktarı pastanın a14 kadarı olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 49 doğru , 98 yanlış cevap verilmiştir.

50. soru 390 m2 lik bir arsa her biri 3013 m2 olan kısımlara ayrılmıştır.Buna göre kaç kısma ayrılmıştır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 33 doğru , 141 yanlış cevap verilmiştir.

51. soru Bir depodaki 100 L süt her birinde 25 L süt olacak şekilde paketlere doldurulmuştur.Buna göre kaç paket doldurulmuştur? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 50 doğru , 139 yanlış cevap verilmiştir.

52. soru Bir markette bugün 50 kg şeker satıldı.Şeker satın alanların her biri 52 kg şeker aldığına göre kaç kişi şeker almıştır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 53 doğru , 127 yanlış cevap verilmiştir.

53. soru Zeynep matematik kitabındaki soruların 810 ini doğru 115 ini ise yanlış çözmüştür.
Doğru çözdüğü ile yanlış çözdüğü arasındaki fark kitaptaki soruların ne kadarıdır?
A) 2130 B) 75 C) 1115 D) 1615 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 317 doğru , 457 yanlış cevap verilmiştir.

54. soru Bir tepsi böreğin 39 ünü Mert , 411 ünü Yiğit yemiştir.
Mert ve Yiğit beraber tepsideki böreğin ne kadarını yemiştir?
A) 720 B) 799 C) 120 D) 6999 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 401 doğru , 347 yanlış cevap verilmiştir.

55. soru 🚙
Musa gidecekleri yolun 17 i kadar , İsa ise Musa'nın kullandığı mesafeden gidecekleri yolun 1263 si kadar daha fazla mesafe araba kullanmıştır.
Buna göre İsa'nın araba kullandığı mesafe gidecekleri yolun ne kadarıdır?
A) 1363 B) 49 C) 2163 D) 39 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 324 doğru , 359 yanlış cevap verilmiştir.

56. soru 3 4 x 5 = a b olduğuna göre a + b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 100 doğru , 168 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.