6. sınıf matematik

- KONU ANLATIM SAYFA ADLARI

6. sınıf doğal sayılarla işlemler , Çarpanlar katlar , 6. sınıf kümeler , 6. sınıf tam sayılar , 6. sınıf kesirlerle işlemler , 6. sınıf ondalık gösterim , 6. sınıf oran , 6. sınıf cebirsel ifadeler , 6. sınıf açılar , 6. sınıf alan ölçme , 6. sınıf çember , 6. sınıf geometrik cisimler , 6. sınıf sıvı ölçme , 6. sınıf veri işleme , 6. sınıf veri analizi ,

- TEST SAYFA ADLARI

Doğal Sayılarla İşlemler 6. sınıf doğal sayılarla işlemler soruları , Dört işlem problemleri , 6. sınıf doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemler , Doğal sayılarda ortak çarpan parantezi dağılma özelliği testi , 6. sınıf işlem önceliği soruları , 6. sınıf üslü ifade testi

Çarpanlar ve Katlar Çarpanlar katlar soruları , Ortak bölen ortak kat soruları , Ortak bölen ortak kat problemleri , Asal çarpan soruları , 6. sınıf çarpanlar katlar soruları

Kümeler 6. sınıf kümeler testi , 6. sınıf kümeler soruları

Tam Sayılar 6. sınıf tam sayılar testi , Tam sayı karşılaştırma sıralama soruları , Tam sayılar testi

Kesirlerle İşlemler 6. sınıf kesirlerle işlemler testi , 6. sınıf kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemler , Kesirlerle çarpma bölme testi , 6. sınıf kesir karşılaştırma sıralama soruları

Ondalık Gösterim 6. sınıf ondalık gösterim testi , 6. sınıf ondalık ifadeli problemler , Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemler , Ondalık gösterimleri verilen sayılarla çarpma bölme soruları

Oran 6. sınıf oran testi , Bütünün parçalarının oranı testi , Birimli birimsiz oran soruları , Oran testi

Cebirsel İfadeler 6. sınıf cebirsel ifadeler soruları , Cebirsel ifade değeri hesaplama soruları , Sözel durumdan cebirsel ifade testi , Cebirsel ifade terim kavram soruları , 6. sınıf cebirsel ifadeler soruları 2

Açılar 6. sınıf açılar soruları , Komşu tümler bütünler ters açı soruları , Eş açı soruları , 6. sınıf açılar testi

Alan Ölçme Yükseklik soruları , Paralelkenar soruları , Üçgen alanı soruları , Alan arazi ölçme birim soruları , Alan ile ilgili problemler , 6. sınıf alan ölçme soruları , 6. sınıf alan ölçme testi 2

Çember 6. sınıf çember soruları , Çember uzunluğu soruları , Çember problemleri

Geometrik Cisimler 6. sınıf geometrik cisimler soruları , Hacim problemleri , Dikdörtgenler prizması hacmi soruları , Hacim ölçme birim dönüşüm soruları

Sıvı Ölçme 6. sınıf sıvı ölçme soruları , 6. sınıf sıvı ölçme problemleri

Veri işleme Veri analizi soruları , İkili sıklık tablosu soruları , İkili sütun grafiği soruları , Veri grubu açıklık soruları , Aritmetik ortalama soruları , 6. sınıf araştırma sorusu testi , 6. sınıf veri işleme soruları , 6. sınıf veri analizi testi , 6. sınıf veri analizi soruları

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.