6. sınıf oran testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Aşağıdakilerden hangisi 5 in 6 ya oranı değildir? A) 5:6 B) 56 C) 5,6 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 625 doğru , 417 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru a ve b iki farklı pozitif tam sayıdır.
ab = ba
Yukarıdaki eşitlik doğru mudur yoksa yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 375 doğru , 384 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Aşağıdakilerden hangisi 24 ün 36 ya oranına eşit değildir? A) 1218 B) 812 C) 4872 D) 34 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 277 doğru , 514 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru Aşağıdakilerden hangisinde çözüm süresinin soru sayısına oranı en yüksektir? A) 5 dk. , 4 soru B) 10 dk. , 20 soru C) 15 dk. , 25 soru D) 20 dk. , 50 soru Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 208 doğru , 420 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru Aşağıdaki limonata karışımlarında sıkılan limon adedinin su miktarına oranı en yüksek ( yani en ekşi ) olan limonata hangisidir? A) 5 limon , 500 mL su B) 3 limon , 200 mL su C) 4 limon , 300 mL su D) 2 limon , 100 mL su Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 143 doğru , 316 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru
Sınıflar Futbol sevenler Sınıf mevcudu
7A 5 25
7B 10 20
7C 7 42
7D 20 30

Yukarıdaki tabloya göre futbolu sevenlerin sınıf mevcuduna oranı en düşük olan sınıf hangisidir?
A) 7A B) 7B C) 7C D) 7D Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 158 doğru , 279 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru Aşağıdakilerden hangi bardaktaki şekerin çaya oranı en yüksektir? A) 5 gram , 50 mL çay B) 6 gram , 30 mL çay C) 3 gram , 90 mL çay D) 4 gram , 10 mL çay Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 148 doğru , 259 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru Süleyman'ın Pazartesi günü koştuğu mesafenin Salı günü koştuğu mesafeye oranı 58 tir.
Salı günü koştuğu mesafenin iki günde koştuğu toplam mesafeye oranı ab olduğuna göre a + b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 54 doğru , 191 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Bakkalda sarı ve beyaz renkli yumurta vardır.Sarı renkli yumurtaların beyaz renkli yumurtalara oranı 78 dir.
Beyaz renkli yumurtaların bakkaldaki yumurtalara oranı ab olduğuna göre a + b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 57 doğru , 144 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru Öğretmeni Ayşe'ye evde çözmesi için Türkçe ve matematik soruları vermiştir.
Türkçe soru sayısının matematik soru sayısına oranı 27 dir.
Matematik soru sayısının tüm soru sayısına oranı ab olduğuna göre a + b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 67 doğru , 102 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru Kırmızı ve mavi balon satan baloncudaki kırmızı balonların tüm balonlara oranı 58 dir.
Mavi balonların kırmızı balonlara oranı ab olduğuna göre a + b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 59 doğru , 136 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru Harun'un bahçesinde elma ve portakal ağaçları vardır.Elma ağaçlarının portakal ağaçlarına oranı 35 tür.
Portakal ağacının bahçedeki ağaçlara oranı ab olduğuna göre a + b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 65 doğru , 93 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Firdevs marketten sebze ve meyve aldı.Aldığı sebzelerin fiyatının meyvelerin fiyatına oranı 25 dir.Firdevs'in aldığı meyvelerin fiyatının tüm aldıklarına oranı ab olduğuna göre a + b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 57 doğru , 91 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru İdris'in kasasındaki para ve mücevherlerin toplam kıymeti 10 000 TL dir.Mücevherlerin , paralara oranı 14 dir.Buna göre kasadaki mücevherleri2 kıymeti ne kadardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 20 doğru , 136 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru Musa annesine toplam 20 gül bulunan bir demet çiçek almıştır.
Kırmızı ve beyaz gülden oluşan demette kırmızı güllerin beyaz güllere oranı 37 olduğuna göre demette kaç beyaz gül vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 29 doğru , 84 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru Bir çiftlikte toplam 220 koyun ve keçi beslenmektedir.
Çiftlikteki keçilerin koyunlara oranı 29 olduğuna göre çiftlikte kaç keçi vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 24 doğru , 101 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru 6 sınıf oran testi 30. sorusunun resmi
Yukarıda eş parçalara ayrılmış şekilde boyalı bölge alanın boyalı olmayan alanına oranı ab olduğuna göre a + b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 54 doğru , 64 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru 🏃
Musa'nın bugün 7 km , Adem ise 2 km koşmuştur.Musa'nın koştuğu mesafenin Adem'in koştuğu mesafeye oranı nasıl bir orandır?
A) Birimli B) Birimsiz Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 132 doğru , 96 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru Ahmet bugün 18 dakikada 13 sayfa Kuranı Kerim meali ( Türkçesi ) okudu.Okuduğu sayfanın okuma süresine oranı nasıl bir orandır? A) Birimli B) Birimsiz Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 135 doğru , 57 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru
  1. Alınan 20 L suyun 4 litresinin içilmesinde kurulacak içilen suyun alınan suya oranı.
  2. Alınan 20 L su için 4 TL ödenmesinde kurulacak ödenen paranın alınan suya oranı.
Yukarıda yazılacak oranlardan hangisi birimli orandır?
A) I B) II Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 652 doğru , 245 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru
  1. Kasadaki 25 elmanın 6 tanesinin çürük olduğu durumda kurulacak çürük elmanın kasadaki elmalara oranı
  2. Kasadaki 25 elmanın kütlesinin 6 kg olduğu durumda kurulacak elma kütlesinin kasadaki elma sayısına oranı
Yukarıda yazılacak oranlardan hangisi birimsiz orandır?
A) I B) II Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 512 doğru , 277 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru
  1. 80 sayfalık bir derginin 9 sayfası okunduğunda kurulacak okunan sayfanın toplam sayfaya oranı
  2. 80 sayfalık bir derginin 9 dakikada okunmasında kurulacak elma okuma süresinin sayfa sayısına oranı
Yukarıda yazılacak oranlardan hangisi birimli orandır?
A) I B) II Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 557 doğru , 172 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru
  1. Firdevs'in sabah 1 limon , akşam 9 limon sıkması durumunda sabah sıkılan limonun akşam sıkılan limona oranı
  2. Firdevs'in sıktığı 9 limona 1 L su koyması durumunda konulan suyun sıkılan limona oranı
Yukarıda yazılacak oranlardan hangisi birimli orandır?
A) I B) II Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 72 doğru , 64 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru
  1. Sabit hızla koşan Süleyman'ın bugün 4 dakika , dün 11 dakika koşması durumunda kurulacak olan bugünkü koşu süresinin dünkü koşu süresine oranı
  2. Sabit hızla koşan Süleyman'ın 11 dakikada 4 km koşması durumunda kurulacak olan koşma mesafesinin koşu süresine oranı
Yukarıda yazılacak oranlardan hangisi birimli orandır?
A) I B) II Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 65 doğru , 58 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru Aşçı 9 kg vişneden 15 kg reçel yapmıştır.Kullanılan vişne kütlesinin yapılan reçel kütlesine oranı nasıl bir orandır? A) birimli B) birimsiz Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 525 doğru , 178 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru İsa arabası ile 4 saatte 320 km yol katetmiştir.İsa'nın katettiği yolun saate oranı 90 km/sa.'dir.Bu oran nasıl bir orandır? A) birimli B) birimsiz Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 505 doğru , 165 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru Bekir 5 kg boya ile 75 m2 duvar boyamıştır.Bekir'in boyadığı duvarın alanının kullandığı boya kütlesine oranı nasıl bir orandır? A) birimli B) birimsiz Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 110 doğru , 58 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru 54 km/sa. = A m/sn. olduğuna göre A doğal sayısı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 22 doğru , 114 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru 25 m/sn. = A km/sa. olduğuna göre A doğal sayısı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13 doğru , 118 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru Ömer 3 saatte 21 km yol yürümüştür.Ömer'in yürüdüğü yolun süreye oranın en sade halinde ab m/sn olduğuna göre a + b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 136 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.