7. sınıf çokgenler testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Düzgün çokgenlerin tüm iç açılarının ölçüleri eşit değildir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 208 doğru , 122 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Çeşitkenar üçgen bir düzgün çokgendir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 163 doğru , 99 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Eşkenar dörtgen bir düzgün çokgendir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 60 doğru , 180 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru Bir çokgenin iç açılarının ölçülerinin toplamı 1080o olduğuna göre bu çokgenin kaç tane kenarı vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 90 doğru , 104 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 7 sınıf çokgenler testi 5. sorusunun resmi
Yukarıdaki ABCDEFGH düzgün sekizgen ve ABIJ bir karedir.
Buna göre HAJ ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 63 doğru , 112 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 7 sınıf çokgenler testi 6. sorusunun resmi
Yukarıdaki DEVYZABC düzgün sekizgen ve GHIJKLMNOYV düzgün onikigendir.
Buna göre EVF ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 33 doğru , 73 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 7 sınıf çokgenler testi 7. sorusunun resmi
Yukarıdaki ABCDEF düzgün altıgendir.
Buna göre DFB ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 33 doğru , 90 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru 7 sınıf çokgenler testi 8. sorusunun resmi
Yukarıdaki ABCDEF altıgeninin A köşesindeki dış açısı olan GAB'nin ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 17 doğru , 93 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Eşkenar dörtgenin tüm kenar uzunlukları ve sadece karşılıklı açılarının ölçüleri eşitttir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 73 doğru , 40 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru Dikdörtgenin iki köşegenin kesiştiği noktada dört tane dik açı oluşur.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 45 doğru , 66 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru 7 sınıf çokgenler testi 11. sorusunun resmi
Yukarıdaki STUR dörtgeni bir dikdörtgendir.
Buna göre RDU nun ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 15 doğru , 75 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru 7 sınıf çokgenler testi 12. sorusunun resmi
Yukarıdaki ABCD dörtgeni bir karedir.
Buna göre DEC nin ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 38 doğru , 50 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru 7 sınıf çokgenler testi 13. sorusunun resmi
Yukarıdaki FGHI dörtgeni bir eşkenar dörtgendir.
m(GFH) = 50o göre HIF nin ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 24 doğru , 55 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru 7 sınıf çokgenler testi 14. sorusunun resmi
Yukarıdaki ABCD dörtgeni bir yamuktur.Bu yüzden m(ADC) + m(BCD) = 180o
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 37 doğru , 46 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru 7 sınıf çokgenler testi 15. sorusunun resmi
Yukarıdaki ABCD dörtgeni bir yamuktur.
Buna göre BCD nin ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 31 doğru , 33 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru Eşkenar dörtgenin bir kenarının uzunluğu ile o kenara ait yükseklik uzunluğu çarpılırsa eşkenar dörtgenin alanı hesaplanmış olunur.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 49 doğru , 21 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru 7 sınıf çokgenler testi 17. sorusunun resmi
Yukarıdaki ABCD dörtgeni bir eşkenar dörtgendir ve DB ⏊ CA
Eşkenar dörtgenin alanı 225 cm2 ve |CA|=30 cm olduğuna göre |DB| kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 35 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru 7 sınıf çokgenler testi 18. sorusunun resmi
Yukarıdaki BCDE dörtgeni bir eşkenar dörtgendir ve EF ⏊ BC
|EF|=89 cm |BC|=90 cm olduğuna göre eşkenar dörtgenin alanı kaç santimetrekaredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 28 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru 7 sınıf çokgenler testi 19. sorusunun resmi
|AB|=6 cm , |AE|=9 cm ve |DC|= 18 cm olduğuna göre ABCD yamuğunun alanı kaç santimetrekaredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 29 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru 7 sınıf çokgenler testi 20. sorusunun resmi
Yukarıdaki BCDE eşkenar dörtgeninin alanı 380 cm2 , |BE|=20 cm göre |AC| kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 19 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru Eşkenar üçgen bir düzgün çokgendir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 456 doğru , 71 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru Paralelkenar bir düzgün çokgendir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 318 doğru , 161 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru Bir üçgende köşegen yoktur.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 341 doğru , 108 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru Çokgenlerin dış açıları toplamı 360o dir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 359 doğru , 76 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru Bir çokgenin iç açılarının ölçülerinin toplamı 900o olduğuna göre bu çokgenin kaç tane kenarı vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 201 doğru , 145 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru Bir düzgün çokgenin bir dış açısının ölçüsü 30o ise bu çokgenin kaç kenarı vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 176 doğru , 136 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru 7 sınıf çokgenler testi 27. sorusunun resmi
Yukarıdaki KLUVY düzgün beşgen ve VM bir doğru parçasıdır.
Buna göre LUM ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 101 doğru , 153 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru 7 sınıf çokgenler testi 28. sorusunun resmi
Yukarıdaki ABCDEVYZ düzgün sekizgen ve KLMNOPVYHJ düzgün ongendir.
Buna göre ZYP ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 76 doğru , 134 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru 7 sınıf çokgenler testi 29. sorusunun resmi
Yukarıdaki EFGHIJKLM düzgün dokuzgendir.
Buna göre JHF ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 59 doğru , 102 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru 7 sınıf çokgenler testi 30. sorusunun resmi
Yukarıdaki ABCDEF altıgeninin iç açısı olan FAB'nin ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 85 doğru , 104 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru Karenin iki köşegeni köşelerde bulunan açıların açıortayıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 167 doğru , 54 yanlış cevap verilmiştir.

32. soru Dikdörtgenin iki köşegeni birbirini ortalar.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 169 doğru , 46 yanlış cevap verilmiştir.

33. soru 7 sınıf çokgenler testi 33. sorusunun resmi
Yukarıdaki STUR dörtgeni bir dikdörtgendir.
Buna göre DUT nin ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 47 doğru , 128 yanlış cevap verilmiştir.

34. soru 7 sınıf çokgenler testi 34. sorusunun resmi
Yukarıdaki ABCD dörtgeni bir karedir.
Buna göre EBA nın ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 75 doğru , 67 yanlış cevap verilmiştir.

35. soru 7 sınıf çokgenler testi 35. sorusunun resmi
Yukarıdaki STUR dörtgeni bir paralelkenardır.
Buna göre ZST nin ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 61 doğru , 89 yanlış cevap verilmiştir.

36. soru 7 sınıf çokgenler testi 36. sorusunun resmi
Yukarıdaki ABCD dörtgeni bir yamuktur.Bu yüzden m(DAB) + m(CBA) = 180o
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 88 doğru , 71 yanlış cevap verilmiştir.

37. soru Yamukta paralel kenar yoktur.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 117 doğru , 58 yanlış cevap verilmiştir.

38. soru 7 sınıf çokgenler testi 38. sorusunun resmi
Yukarıdaki IJKL dörtgeni bir paralelkenar , ML açıortay ve MN ⊥ IJ
Buna göre m(NML) kaç derecedir.?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 44 doğru , 79 yanlış cevap verilmiştir.

39. soru Yamuğun bir taban uzunluğunun yarısı ile yükseklik çarpılırsa yamuğun alanı hesaplanmış olunur.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 82 doğru , 66 yanlış cevap verilmiştir.

40. soru 7 sınıf çokgenler testi 40. sorusunun resmi
Yukarıdaki BCDE dörtgeni bir eşkenar dörtgendir ve EF ⊥ BC
Eşkenar dörtgenin alanı 3540 cm2 ve |BC|=60 cm olduğuna göre |EF| kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 34 doğru , 49 yanlış cevap verilmiştir.

41. soru 7 sınıf çokgenler testi 41. sorusunun resmi
Yukarıdaki ABCD dörtgeni bir eşkenar dörtgendir ve DB ⊥ CA
Eşkenar dörtgenin alanı 25 cm2 ve |DB|=5 cm olduğuna göre |CA| kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 35 doğru , 45 yanlış cevap verilmiştir.

42. soru 7 sınıf çokgenler testi 42. sorusunun resmi
Yukarıdaki TUVY dörtgeni bir eşkenar dörtgendir ve TV ⊥ YU
|TV|=12 cm ve |YU|=30 cm olduğuna göre eşkenar dörtgenin alanı kaç santimetrekaredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 28 doğru , 46 yanlış cevap verilmiştir.

43. soru 7 sınıf çokgenler testi 43. sorusunun resmi
|EF|=16 cm , |GF|=14 cm ve |HG|= 12 cm olduğuna göre HEFG yamuğunun alanı kaç santimetrekaredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 23 doğru , 41 yanlış cevap verilmiştir.

44. soru 7 sınıf çokgenler testi 44. sorusunun resmi
Yukarıdaki ABCD yamuğunun alanı 150 cm2 , |AB|=20 cm ve |DC|=10 cm olduğuna göre |HD| kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 29 doğru , 33 yanlış cevap verilmiştir.

45. soru 7 sınıf çokgenler testi 45. sorusunun resmi
Yukarıdaki EFGH eşkenar dörtgeninin alanı 210 cm2 , |FD|=14 cm göre |HG| kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 26 doğru , 29 yanlış cevap verilmiştir.

46. soru 7 sınıf çokgenler testi 46. sorusunun resmi
Yukarıdaki iki dikdörtgenin çevre uzunlukları eşittir.
|YZ|=3 cm , |YB|=6 ve |FE|=4 cm olduğuna CDEF dikdörtgeninin alanı kaç santimetrekaredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 26 doğru , 32 yanlış cevap verilmiştir.

47. soru 7 sınıf çokgenler testi 47. sorusunun resmi
Yukarıdaki iki dikdörtgenin de alanları eşittir.
|PR|=18 cm , |SR|=4,5 cm ve |UT|=6 cm olduğuna |TY| kaç santimetredir?
A) 13 B) 13,5 C) 14 D) 14,5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 51 doğru , 44 yanlış cevap verilmiştir.

48. soru 7 sınıf çokgenler testi 48. sorusunun resmi
GFEH dikdörtgen ve L noktası FE kenarı üzerindedir.
HLG üçgeninin alanı 300 cm2 olduğuna göre dikdörtgenin alanı kaç santimetrekaredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 24 doğru , 32 yanlış cevap verilmiştir.

49. soru 7 sınıf çokgenler testi 49. sorusunun resmi
Yukarıdaki ABCD karesinin köşeleri EFGI karesinin kenarları üzerindedir.
|EF|=10 cm ve şekildeki görülen sarı üçgenlerin toplam alanı 64 cm2 olduğuna göre |DC| kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 18 doğru , 32 yanlış cevap verilmiştir.

50. soru 7 sınıf çokgenler testi 50. sorusunun resmi
Yukarıdaki OTRU paralelkenarının köşeleri OPRS karesinin kenarları üzerindedir.
İki yeşil üçgenin toplam alanı 36 cm2 ve paralelkenarın alanı 108 cm2 olduğuna göre |PT| kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 16 doğru , 34 yanlış cevap verilmiştir.

51. soru 7 sınıf çokgenler testi 51. sorusunun resmi
Yukarıdaki GHIJ eşkenar dörtgenin köşeleri RSTU dikdörtgeni kenarlarının orta noktasındadır.
|SR|= 26 cm ve eşkenar dörtgenin alanı 169 cm2 olduğuna göre |ST| kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 23 doğru , 29 yanlış cevap verilmiştir.

52. soru 7 sınıf çokgenler testi 52. sorusunun resmi
Yukarıdaki VYZA karesinin iki köşesi EFGH dikdörtgeninin iki kenarının orta noktaları üzerindedir.
|EF|=14 cm ve EFGH dikdörtgeninin alanı 112 cm2 olduğuna göre VYZA karesinin alanı kaç santimetrekaredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 11 doğru , 39 yanlış cevap verilmiştir.

53. soru 7 sınıf çokgenler testi 53. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde ADCE paralelkenarı ile ECB üçgeni yanyana getirilmiş ve ADCB yamuğu oluşturulmuştur.
|BE|=6 cm , ECB üçgenin alanı 33 cm2 ADCB yamuğunun alanı ise 66 cm2 olduğuna göre |AB| kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 11 doğru , 35 yanlış cevap verilmiştir.

54. soru 7 sınıf çokgenler testi 54. sorusunun resmi
Altı eş dikdörtgenden oluşturulan KLMN dikdörtgeninin çevresi 140 cm uzunluğundadır.
Buna göre KLMN dikdörtgeninin alanı kaç santimetrekaredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 11 doğru , 47 yanlış cevap verilmiştir.

55. soru R S T U B C F G
RSTU paralekenarında B,F,C ve G noktaları kenarlar üzerindedir.
4.|BF|=|RS| ve |UT|=2.|CG| olduğuna göre BFGC ve RSTU dörtgen alanlarının oranı kaçtır?
A) 32 B) 15 C) 38 D) 58 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 13 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.