7. sınıf doğrular açılar testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru B C D E G I K
Yukarıdaki BDC'nin açıortayı aşağıdaki ısınlardan hangisidir?
A) [DI B) [DG C) [DE D) [DK Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 7.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

2. soru A B D F H J L
Yukarıdaki LAB'nin açıortayı aşağıdaki ısınlardan hangisidir?
A) [AJ B) [AH C) [AF D) [AD Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 7.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

3. soru M N S U Y
Yukarıdaki NMS'nin açıortayı [MU ve SMU'nun açıortayı ise [MY'dir.
m(UMY) =40o olduğuna göre m(NMS) kaç derecedir?
Soruyu cevapla

4. soru İki paralel doğruyu kesen doğru ile oluşan açılarıdan paralel doğrular arasında olmayan açılar dış açılardır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

5. soru A B C D E F G H
BA//DC olduğuna göre EHC ile HGA nasıl açılardır?
A) İç ters B) Dış ters C) Yöndeş Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 7.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

6. soru A B C D E F G H
BA//DC olduğuna göre AGF ile EHD nasıl açılardır?
A) İç ters B) Dış ters C) Yöndeş Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 7.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

7. soru A B C D E F G H
m(EGB) = 84o ve m(FHC) = 95o olduğuna göre BA ve CD doğrularının birbirine durumu nedir?
A) Paralel B) Kesişen Soruyu cevapla

8. soru A B C D G H J K
Yukarıdaki şekilde BA // DC ve m(JKD) = 54o olduğuna göre AJK'nin ölçüsü kaç derecedir?
Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 7.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

9. soru G H I J K L M N
Yukarıdaki şekilde GH // IJ ve m(MNH) = 56o olduğuna göre JMK'nin ölçüsü kaç derecedir?
Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 7.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

10. soru Y Z G H I J K L
Yukarıdaki şekilde m(ZKL) = m(GLK) .

Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

11. soru N O P R S T U V
Yukarıdaki şekilde m(VUO) = m(UVP) .

Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

12. soru M N O P T U
Yukarıdaki şekilde [MN // [TU // [OP ve [MT] NMO açısının açıortayıdır.
m(NMT) = 36o olduğuna göre MOP açısının ölçüsü kaç derecedir?
Soruyu cevapla

13. soru A B C D E
Yukarıdaki şekilde [AB // [CD m(BAE) = 143o m(CEA) = 43oolduğuna göre ECD açısının ölçüsü kaç derecedir?
Soruyu cevapla

14. soru T U V Y Z E F
Yukarıdaki şekilde [YZ // [EF m(YTE) = 73o m(TEF) = 166oolduğuna göre ZYT açısının ölçüsü kaç derecedir?
Soruyu cevapla

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları