7. sınıf tam sayılar soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru (+3) - (-4) işlemi sonucu kaçtır? A) -1 B) +1 C) +7 D) -7 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2904 doğru , 2975 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru (-5) + (+4) işlemi sonucu kaçtır? A) -1 B) +1 C) +9 D) -9 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2935 doğru , 1991 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru (-1) - (+4) işlemi sonucu kaçtır? A) -3 B) 3 C) 5 D) -5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2045 doğru , 2385 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 7 sınıf tam sayılar soruları 4. sorusunun resmi
Yukarıdaki yatay sayı doğrusunda modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) (+1) + (+2) B) (+1) - (+2) C) (-1) + (-2) D) (-1) - (-2) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2163 doğru , 1319 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 7 sınıf tam sayılar soruları 5. sorusunun resmi
Yukarıdaki sayma pulları ile modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) (-3) + (-2) B) (-3) - (-2) C) (-5) + (-2) D) (-5) - (-2) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1758 doğru , 1267 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru m - (-4) işleminin sonucu negatif tam sayı olduğuna göre m yerine yazılabilecek en büyük tam sayı kaçtır? A) -5 B) +5 C) -3 D) +3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1304 doğru , 1630 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 🚁 💎 🙃
Bir dalgıç deniz seviyesinden 2 metre yükseklikteki helikopterden atlamış ve deniz seviyesinde 12 metre hareket ederek kayıp elması bulmuştur.
Buna göre kayıp elmasın deniz seviyesine olan uzaklığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) -12 B) -10 C) +10 D) +12 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 978 doğru , 1681 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru Süleyman yaptığı satışlar sonucunda Pazartesi 160 TL kâr , Salı günü ise 140 TL zarar etmiştir.
Süleyman'ın iki günlük satış sonucundaki kâr-zarar durumunu nedir?
A) 20 TL kâr B) 20 TL zarar C) 300 TL kâr D) 300 TL zarar Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1804 doğru , 902 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru 🐟
Deniz seviyesinin 4 metre altındaki bir balık 13 metre aşağıdaki başka bir yere yüzmüştür.
Balığın deniz seviyesine yeni mesafesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) -9 B) -17 C) +9 D) +17 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1554 doğru , 891 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru (+6) + (-3) ? (-3) + (+6)
Yukarıdaki soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi yazılabilir?
A) < B) > C) = Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1917 doğru , 598 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru Aynı işaretli iki tam sayının çarpımı .... tam sayıdır.
Yukarıdaki noktalı kısma ne yazılmalıdır?
A) pozitif B) negatif Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2090 doğru , 289 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru Aşağıdaki çarpma işlemlerinden hangisinin sonucu -24 değildir? A) (-3).(+8) B) (+3).(-8) C) (-4).(-6) D) (+4).(-6) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1594 doğru , 697 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Aşağıdaki bölme işlemlerinden hangisinin sonucu +8 değildir? A) (-24)÷(+3) B) (+24)÷(+3) C) (-40)÷(-5) D) (-56)÷(-7) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1423 doğru , 631 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru [(-4).(+5)] ÷ (+10) işleminin sonucu kaçtır? A) -2 B) +2 C) +200 D) -200 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1483 doğru , 916 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru (+2) x (-3) + (-8) ÷ (-4) işleminin sonucu kaçtır? A) +8 B) -8 C) -4 D) +4 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1211 doğru , 1008 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru (+2).(-3) = ❓ ÷ (+3) olduğuna göre ❓ kaçtır? A) -2 B) +2 C) -18 D) +18 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 780 doğru , 1164 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru (+20)÷(-5) = ❓ ÷(-2) olduğuna göre ❓ kaçtır? A) -8 B) -2 C) +2 D) +8 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 965 doğru , 803 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru a.b = 48 ve a.b.c = 48 olduğuna göre c kaçtır? A) 0 B) +1 C) -1 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1000 doğru , 753 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru Bir çarpma işleminde işlem sonucunu etkilemeyen çarpana .... eleman denir.
Yukarıdaki noktalı kısma ne yazılmalıdır?
A) yutan B) etkisiz C) ters Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1247 doğru , 351 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru 4.2092 - 4.92 işlemi sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 294 doğru , 996 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru (+2)3 üslü ifadesinde taban hangisidir? A) (+2) B) 3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1349 doğru , 269 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru +5 in 3. kuvveti üslü ifade olarak nasıl yazılır? A) (+5)3 B) (+3)5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1307 doğru , 190 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru Üç tane yedinin çarpımının üslü ifade şeklinde yazımı nasıldır? A) (+3)7 B) (+7)3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1110 doğru , 356 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru Bir negatif tam sayının tek doğal sayı kuvvetleri ...... tam sayıdır.
Yukarıdaki ifadede noktalı yere ne yazılmalıdır?
A) pozitif B) negatif Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 939 doğru , 395 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru 278 üslü ifadesi bir .... tam sayıdır.
Yukarıdaki ifade noktalı yere ne yazılmalıdır?
A) pozitif B) negatif Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1215 doğru , 160 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) (-1)4 = +1 B) (-2)4 = +16 C) (-3)3 = -27 D) (-4)2 = -16 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 734 doğru , 618 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru Musa son yedi günde yaptığı satışlardan toplam 650 TL kâr elde etmiştir.
Musa bu yedi günün üç gününde , günde 50 şer TL zarar yapmıştır.
Kalan günlerde her gün aynı miktarda kâr elde ettiğine göre Musa bir günde ne kadar kâr elde etmiştir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 87 doğru , 926 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru Her yüz metre yükselmede hava sıcaklığı 1 oC soğumaktadır.
Zekeriya hava sıcaklığı 28 oC olan yerden sıcaklığın -5 oC olduğu bir dağın eteğine çıkmıştır.
Çıkılan yer Zekeriya'nın bulunduğu yerden kaç metre yüksektedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 177 doğru , 629 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru 20 soruluk bir matematik sınavında her doğru cevap +5 , her yanlış cevap ise -2 puandır.Tüm soruları cevaplayan Hatice'nin iki yanlışı vardır.Buna göre Hatice bu sınavdan kaç puan almıştır? A) +82 B) +84 C) +86 D) +88 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 681 doğru , 453 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru Bir elektrikli soba bulunduğu yerin sıcaklığını her 10 dakikada 1 oC arttırmaktadır.
Odanın sıcaklığı -8 o C iken çalıştırılan soba kaç dakika sonra odayı 18 oC sıcaklığına getirebilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 279 doğru , 471 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru Bir denizaltı her 30 saniyede 1 metre aşağı gidebilmektedir.
Deniz seviyesinin 5 metre altındaki denizaltı 60 saniye boyunca aşağıya gitmiştir.
60 saniye sonunda denizaltı deniz seviyesinin kaç metre altındadır?
A) -7 B) -3 C) +3 D) +7 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 506 doğru , 398 yanlış cevap verilmiştir.

32. soru 🤖
Hem havada uçabilen hemde deniz altında gidebilen bir robot bir saniyede 20 metre yukarı çıkabilmektedir.
Denizin 10 metre altındaki robot kaç saniyede denizin 50 metre üstüne çıkabilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 308 doğru , 421 yanlış cevap verilmiştir.

33. soru Meryem'in İsa'ya 2400 TL borcu vardır.
Her hafta İsa'ya 200 TL vererek Meryem İsa'dan 800 TL alacaklı olmuştur.
Buna göre Meryem kaç hafta İsa'ya 200 er TL para vermiştir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 219 doğru , 439 yanlış cevap verilmiştir.

34. soru Bir deneme sınavında her doğru cevap +5 , her yanlış cevap ise -2 puandır.Bu sınavda +328 puan alan Ayşe'nin altı yanlışı ve bir boşu ( cevaplamadığı soru ) vardır.Buna göre bu sınavda kaç soru vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 63 doğru , 507 yanlış cevap verilmiştir.

35. soru (-1)3 < A < (+3)2 olduğuna göre A yerine yazılabilecek kaç tam sayı vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 33 doğru , 42 yanlış cevap verilmiştir.

36. soru (+3) - (+4) işlemi sonucu kaçtır? A) -7 B) -1 C) +1 D) +7 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 512 doğru , 522 yanlış cevap verilmiştir.

37. soru 7 sınıf tam sayılar soruları 37. sorusunun resmi
Yukarıdaki ardışık iki kutudaki sayıların farkı sonrasındaki kutuya yazılmıştır.
Buna göre IV nolu kutudaki sayı kaçtır?
A) -2 B) -1 C) 0 D) +1 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 319 doğru , 382 yanlış cevap verilmiştir.

38. soru k tam sayısının toplama işlemine göre tersinin 1 fazlası -2 dir.
Buna göre k sayısı kaçtır?
A) -3 B) -1 C) +1 D) +3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 227 doğru , 600 yanlış cevap verilmiştir.

39. soru [(-4).(-5)] ÷ (-10) işleminin sonucu kaçtır? A) -200 B) -2 C) +2 D) +200 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 510 doğru , 447 yanlış cevap verilmiştir.

40. soru 7 sınıf tam sayılar soruları 40. sorusunun resmi
Yukarıda bir kutudaki sayı sonraki kutudaki sayıya bölünmüş ve bölüm bölenden sonraki kutuya yazılmıştır.
Buna göre II ve IV nolu kutulardaki sayıların çarpımı kaçtır?
A) -18 B) -2 C) +2 D) +18 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 277 doğru , 324 yanlış cevap verilmiştir.

41. soru (+15) ÷ ❓ = (-9) ÷ (-3) olduğuna göre ❓ kaçtır? A) -45 B) -5 C) +5 D) +45 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 479 doğru , 422 yanlış cevap verilmiştir.

42. soru 7 sınıf tam sayılar soruları 42. sorusunun resmi
Yukarıdaki bir kutudaki sayının küpü sonrasındaki kutuya yazılmıştır.
Buna göre III nolu kutudaki sayı kaçtır?
A) -512 B) -256 C) +256 D) +512 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 315 doğru , 416 yanlış cevap verilmiştir.

43. soru Erzurum'da Pazartesi günü sıcaklık -17 oC idi.Pazartesi gününden sonra sıcaklık 5 gün boyunca hergün 4 oC artmıştır.
Buna göre Pazartesi gününden sonraki 5. günde sıcaklık kaç derecedir?
A) -3 B) -2 C) +2 D) +3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 207 doğru , 150 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.