7. sınıf tam sayılar soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru (+3) - (-4) işlemi sonucu kaçtır? A) -1 B) +1 C) +7 D) -7 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3019 doğru , 3172 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru (-5) + (+4) işlemi sonucu kaçtır? A) -1 B) +1 C) +9 D) -9 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3039 doğru , 2120 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru (-1) - (+4) işlemi sonucu kaçtır? A) -3 B) 3 C) 5 D) -5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2109 doğru , 2520 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 7 sınıf tam sayılar soruları 4. sorusunun resmi
Yukarıdaki yatay sayı doğrusunda modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) (+1) + (+2) B) (+1) - (+2) C) (-1) + (-2) D) (-1) - (-2) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2239 doğru , 1401 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 7 sınıf tam sayılar soruları 5. sorusunun resmi
Yukarıdaki sayma pulları ile modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) (-3) + (-2) B) (-3) - (-2) C) (-5) + (-2) D) (-5) - (-2) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1815 doğru , 1331 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru m - (-4) işleminin sonucu negatif tam sayı olduğuna göre m yerine yazılabilecek en büyük tam sayı kaçtır? A) -5 B) +5 C) -3 D) +3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1347 doğru , 1725 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 🚁 💎 🙃
Bir dalgıç deniz seviyesinden 2 metre yükseklikteki helikopterden atlamış ve deniz seviyesinde 12 metre hareket ederek kayıp elması bulmuştur.
Buna göre kayıp elmasın deniz seviyesine olan uzaklığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) -12 B) -10 C) +10 D) +12 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1014 doğru , 1752 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru Süleyman yaptığı satışlar sonucunda Pazartesi 160 TL kâr , Salı günü ise 140 TL zarar etmiştir.
Süleyman'ın iki günlük satış sonucundaki kâr-zarar durumunu nedir?
A) 20 TL kâr B) 20 TL zarar C) 300 TL kâr D) 300 TL zarar Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1873 doğru , 968 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru 🐟
Deniz seviyesinin 4 metre altındaki bir balık 13 metre aşağıdaki başka bir yere yüzmüştür.
Balığın deniz seviyesine yeni mesafesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) -9 B) -17 C) +9 D) +17 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1611 doğru , 942 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru (+6) + (-3) ? (-3) + (+6)
Yukarıdaki soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi yazılabilir?
A) < B) > C) = Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2006 doğru , 636 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru Aynı işaretli iki tam sayının çarpımı .... tam sayıdır.
Yukarıdaki noktalı kısma ne yazılmalıdır?
A) pozitif B) negatif Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2183 doğru , 304 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru Aşağıdaki çarpma işlemlerinden hangisinin sonucu -24 değildir? A) (-3).(+8) B) (+3).(-8) C) (-4).(-6) D) (+4).(-6) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1661 doğru , 738 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Aşağıdaki bölme işlemlerinden hangisinin sonucu +8 değildir? A) (-24)÷(+3) B) (+24)÷(+3) C) (-40)÷(-5) D) (-56)÷(-7) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1470 doğru , 666 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru [(-4).(+5)] ÷ (+10) işleminin sonucu kaçtır? A) -2 B) +2 C) +200 D) -200 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1534 doğru , 984 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru (+2) x (-3) + (-8) ÷ (-4) işleminin sonucu kaçtır? A) +8 B) -8 C) -4 D) +4 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1271 doğru , 1064 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru (+2).(-3) = ❓ ÷ (+3) olduğuna göre ❓ kaçtır? A) -2 B) +2 C) -18 D) +18 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 818 doğru , 1218 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru (+20)÷(-5) = ❓ ÷(-2) olduğuna göre ❓ kaçtır? A) -8 B) -2 C) +2 D) +8 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 995 doğru , 851 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru a.b = 48 ve a.b.c = 48 olduğuna göre c kaçtır? A) 0 B) +1 C) -1 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1025 doğru , 807 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru Bir çarpma işleminde işlem sonucunu etkilemeyen çarpana .... eleman denir.
Yukarıdaki noktalı kısma ne yazılmalıdır?
A) yutan B) etkisiz C) ters Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1288 doğru , 375 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru 4.2092 - 4.92 işlemi sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 301 doğru , 1048 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru (+2)3 üslü ifadesinde taban hangisidir? A) (+2) B) 3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1409 doğru , 283 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru +5 in 3. kuvveti üslü ifade olarak nasıl yazılır? A) (+5)3 B) (+3)5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1358 doğru , 200 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru Üç tane yedinin çarpımının üslü ifade şeklinde yazımı nasıldır? A) (+3)7 B) (+7)3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1154 doğru , 377 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru Bir negatif tam sayının tek doğal sayı kuvvetleri ...... tam sayıdır.
Yukarıdaki ifadede noktalı yere ne yazılmalıdır?
A) pozitif B) negatif Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 970 doğru , 416 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru 278 üslü ifadesi bir .... tam sayıdır.
Yukarıdaki ifade noktalı yere ne yazılmalıdır?
A) pozitif B) negatif Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1265 doğru , 166 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) (-1)4 = +1 B) (-2)4 = +16 C) (-3)3 = -27 D) (-4)2 = -16 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 758 doğru , 647 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru Musa son yedi günde yaptığı satışlardan toplam 650 TL kâr elde etmiştir.
Musa bu yedi günün üç gününde , günde 50 şer TL zarar yapmıştır.
Kalan günlerde her gün aynı miktarda kâr elde ettiğine göre Musa bir günde ne kadar kâr elde etmiştir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 89 doğru , 971 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru Her yüz metre yükselmede hava sıcaklığı 1 oC soğumaktadır.
Zekeriya hava sıcaklığı 28 oC olan yerden sıcaklığın -5 oC olduğu bir dağın eteğine çıkmıştır.
Çıkılan yer Zekeriya'nın bulunduğu yerden kaç metre yüksektedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 186 doğru , 663 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru 20 soruluk bir matematik sınavında her doğru cevap +5 , her yanlış cevap ise -2 puandır.Tüm soruları cevaplayan Hatice'nin iki yanlışı vardır.Buna göre Hatice bu sınavdan kaç puan almıştır? A) +82 B) +84 C) +86 D) +88 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 713 doğru , 484 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru Bir elektrikli soba bulunduğu yerin sıcaklığını her 10 dakikada 1 oC arttırmaktadır.
Odanın sıcaklığı -8 o C iken çalıştırılan soba kaç dakika sonra odayı 18 oC sıcaklığına getirebilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 291 doğru , 497 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru Bir denizaltı her 30 saniyede 1 metre aşağı gidebilmektedir.
Deniz seviyesinin 5 metre altındaki denizaltı 60 saniye boyunca aşağıya gitmiştir.
60 saniye sonunda denizaltı deniz seviyesinin kaç metre altındadır?
A) -7 B) -3 C) +3 D) +7 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 532 doğru , 423 yanlış cevap verilmiştir.

32. soru 🤖
Hem havada uçabilen hemde deniz altında gidebilen bir robot bir saniyede 20 metre yukarı çıkabilmektedir.
Denizin 10 metre altındaki robot kaç saniyede denizin 50 metre üstüne çıkabilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 318 doğru , 447 yanlış cevap verilmiştir.

33. soru Meryem'in İsa'ya 2400 TL borcu vardır.
Her hafta İsa'ya 200 TL vererek Meryem İsa'dan 800 TL alacaklı olmuştur.
Buna göre Meryem kaç hafta İsa'ya 200 er TL para vermiştir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 228 doğru , 472 yanlış cevap verilmiştir.

34. soru Bir deneme sınavında her doğru cevap +5 , her yanlış cevap ise -2 puandır.Bu sınavda +328 puan alan Ayşe'nin altı yanlışı ve bir boşu ( cevaplamadığı soru ) vardır.Buna göre bu sınavda kaç soru vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 66 doğru , 539 yanlış cevap verilmiştir.

35. soru (-1)3 < A < (+3)2 olduğuna göre A yerine yazılabilecek kaç tam sayı vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 39 doğru , 74 yanlış cevap verilmiştir.

36. soru (+3) - (+4) işlemi sonucu kaçtır? A) -7 B) -1 C) +1 D) +7 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 529 doğru , 561 yanlış cevap verilmiştir.

37. soru 7 sınıf tam sayılar soruları 37. sorusunun resmi
Yukarıdaki ardışık iki kutudaki sayıların farkı sonrasındaki kutuya yazılmıştır.
Buna göre IV nolu kutudaki sayı kaçtır?
A) -2 B) -1 C) 0 D) +1 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 332 doğru , 397 yanlış cevap verilmiştir.

38. soru k tam sayısının toplama işlemine göre tersinin 1 fazlası -2 dir.
Buna göre k sayısı kaçtır?
A) -3 B) -1 C) +1 D) +3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 242 doğru , 639 yanlış cevap verilmiştir.

39. soru [(-4).(-5)] ÷ (-10) işleminin sonucu kaçtır? A) -200 B) -2 C) +2 D) +200 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 528 doğru , 484 yanlış cevap verilmiştir.

40. soru 7 sınıf tam sayılar soruları 40. sorusunun resmi
Yukarıda bir kutudaki sayı sonraki kutudaki sayıya bölünmüş ve bölüm bölenden sonraki kutuya yazılmıştır.
Buna göre II ve IV nolu kutulardaki sayıların çarpımı kaçtır?
A) -18 B) -2 C) +2 D) +18 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 283 doğru , 340 yanlış cevap verilmiştir.

41. soru (+15) ÷ ❓ = (-9) ÷ (-3) olduğuna göre ❓ kaçtır? A) -45 B) -5 C) +5 D) +45 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 501 doğru , 450 yanlış cevap verilmiştir.

42. soru 7 sınıf tam sayılar soruları 42. sorusunun resmi
Yukarıdaki bir kutudaki sayının küpü sonrasındaki kutuya yazılmıştır.
Buna göre III nolu kutudaki sayı kaçtır?
A) -512 B) -256 C) +256 D) +512 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 329 doğru , 427 yanlış cevap verilmiştir.

43. soru Erzurum'da Pazartesi günü sıcaklık -17 oC idi.Pazartesi gününden sonra sıcaklık 5 gün boyunca hergün 4 oC artmıştır.
Buna göre Pazartesi gününden sonraki 5. günde sıcaklık kaç derecedir?
A) -3 B) -2 C) +2 D) +3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 225 doğru , 187 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.