7. sınıf tam sayılar soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru (+3) - (-4) işlemi sonucu kaçtır? A) -1 B) +1 C) +7 D) -7 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

2. soru (-5) + (+4) işlemi sonucu kaçtır? A) -1 B) +1 C) +9 D) -9 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

3. soru (-1) - (+4) işlemi sonucu kaçtır? A) -3 B) 3 C) 5 D) -5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

4. soru -1 0 1 2 3 4 -2 -3 -4 -5
Yukarıdaki yatay sayı doğrusunda modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) (+1) + (+2) B) (+1) - (+2) C) (-1) + (-2) D) (-1) - (-2) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

5. soru
Yukarıdaki sayma pulları ile modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) (-3) + (-2) B) (-3) - (-2) C) (-5) + (-2) D) (-5) - (-2) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

6. soru m - (-4) işleminin sonucu negatif tam sayı olduğuna göre m yerine yazılabilecek en büyük tam sayı kaçtır? A) -5 B) +5 C) -3 D) +3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

7. soru 🚁 💎 🙃
Bir dalgıç deniz seviyesinden 2 metre yükseklikteki helikopterden atlamış ve deniz seviyesinde 12 metre hareket ederek kayıp elması bulmuştur.
Buna göre kayıp elmasın deniz seviyesine olan uzaklığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) -12 B) -10 C) +10 D) +12 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

8. soru Süleyman yaptığı satışlar sonucunda Pazartesi 160 TL kâr , Salı günü ise 140 TL zarar etmiştir.
Süleyman'ın iki günlük satış sonucundaki kâr-zarar durumunu nedir?
A) 20 kâr B) 20 zarar C) 300 kâr D) 300 zarar Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

9. soru 🐟
Deniz seviyesinin 4 metre altındaki bir balık 13 metre aşağıdaki başka bir yere yüzmüştür.
Balığın deniz seviyesine yeni mesafesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) -9 B) -17 C) +9 D) +17 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

10. soru (+6) + (-3) ? (-3) + (+6)
Yukarıdaki soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi yazılabilir?
A) < B) > C) = Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

11. soru Aynı işaretli iki tam sayının çarpımı .... tam sayıdır.
Yukarıdaki noktalı kısma ne yazılmalıdır?
A) pozitif B) negatif Cevabını kontrol et

12. soru Aşağıdaki çarpma işlemlerinden hangisinin sonucu -24 değildir? A) (-3).(+8) B) (+3).(-8) C) (-4).(-6) D) (+4).(-6) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

13. soru Aşağıdaki bölme işlemlerinden hangisinin sonucu +8 değildir? A) (-24)÷(+3) B) (+24)÷(+3) C) (-40)÷(-5) D) (-56)÷(-7) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

14. soru [(-4).(+5)]:(+10) işleminin sonucu kaçtır? A) -2 B) +2 C) +200 D) -200 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

15. soru (+2) x (-3) + (-8) ÷ (-4) işleminin sonucu kaçtır? A) +8 B) -8 C) -4 D) +4 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

16. soru (+2).(-3) = ❓ ÷ (+3) olduğuna göre ❓ kaçtır? A) -2 B) +2 C) -18 D) +18 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

17. soru (+20)÷(-5) = ❓ ÷(-2) olduğuna göre ❓ kaçtır? A) -8 B) -2 C) +2 D) +8 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

18. soru a.b = 48 ve a.b.c = 48 olduğuna göre c kaçtır? A) 0 B) +1 C) -1 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

19. soru Bir çarpma işleminde işlem sonucunu etkilemeyen çarpana .... eleman denir.
Yukarıdaki noktalı kısma ne yazılmalıdır?
A) yutan B) etkisiz C) ters Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

20. soru 4.2092 - 4.92 işlemi sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

21. soru (+2)3 üslü ifadesinde taban hangisidir? A) (+2) B) 3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

22. soru +5 in 3. kuvveti üslü ifade olarak nasıl yazılır? A) (+5)3 B) (+3)5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

23. soru Üç tane yedinin çarpımının üslü ifade şeklinde yazımı nasıldır? A) (+3)7 B) (+7)3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

24. soru Bir negatif tam sayının tek doğal sayı kuvvetleri ...... tam sayıdır.
Yukarıdaki ifadede noktalı yere ne yazılmalıdır?
A) pozitif B) negatif Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

25. soru 278 üslü ifadesi bir .... tam sayıdır.
Yukarıdaki ifade noktalı yere ne yazılmalıdır?
A) pozitif B) negatif Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

26. soru Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) (-1)4 = +1 B) (-2)4 = +16 C) (-3)3 = -27 D) (-4)2 = -16 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

27. soru Musa son yedi günde yaptığı satışlardan toplam 650 TL kâr elde etmiştir.
Musa bu yedi günün üç gününde , günde 50 şer TL zarar yapmıştır.
Kalan günlerde her gün aynı miktarda kâr elde ettiğine göre Musa bir günde ne kadar kâr elde etmiştir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

28. soru Her yüz metre yükselmede hava sıcaklığı 1 oC soğumaktadır.
Zekeriya hava sıcaklığı 28 oC olan yerden sıcaklığın -5 oC olduğu bir dağın eteğine çıkmıştır.
Çıkılan yer Zekeriya'nın bulunduğu yerden kaç metre yüksektedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

29. soru 20 soruluk bir matematik sınavında her doğru cevap +5 , her yanlış cevap ise -2 puandır.
Tüm soruları cevaplayan Hatice'nin iki yanlışı vardır.Buna göre Hatice bu sınavdan kaç puan almıştır?
A) +82 B) +84 C) +86 D) +88 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

30. soru Bir elektrikli soba bulunduğu yerin sıcaklığını her 10 dakikada 1 oC arttırmaktadır.
Odanın sıcaklığı -8 o C iken çalıştırılan soba kaç dakika sonra odayı 18 oC sıcaklığına getirebilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

31. soru Bir denizaltı her 30 saniyede 1 metre aşağı gidebilmektedir.
Deniz seviyesinin 5 metre altındaki denizaltı 60 saniye boyunca aşağıya gitmiştir.
60 saniye sonunda denizaltı deniz seviyesinin kaç metre altındadır?
A) -7 B) -3 C) +3 D) +7 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

32. soru Hem havada uçabilen hemde deniz altında gidebilen bir robot bir saniyede 20 metre yukarı çıkabilmektedir.
Denizin 10 metre altındaki robot kaç saniyede denizin 50 metre üstüne çıkabilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

33. soru Meryem'in İsa'ya 2400 TL borcu vardır.
Her hafta İsa'ya 200 TL vererek Meryem İsa'dan 800 TL alacaklı olmuştur.
Buna göre Meryem kaç hafta İsa'ya 200'er TL para vermiştir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

34. soru Bir deneme sınavında her doğru cevap +5 , her yanlış cevap ise -2 puandır.
Bu sınavda +328 puan alan Ayşe'nin altı yanlışı ve bir boşu ( cevaplamadığı soru ) vardır.
Buna göre bu sınavda kaç soru vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

35. soru (+3) - (+4) işlemi sonucu kaçtır? A) -7 B) -1 C) +1 D) +7 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

36. soru (-2) (-1) I II III IV
Yukarıdaki ardışık iki kutudaki sayıların farkı sonrasındaki kutuya yazılmıştır.
Buna göre IV nolu kutudaki sayı kaçtır?
A) -2 B) -1 C) 0 D) +1 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

37. soru k tam sayısının toplama işlemine göre tersinin 1 fazlası -2 dir.
Buna göre k sayısı kaçtır?
A) -3 B) -1 C) +1 D) +3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

38. soru [(-4).(-5)] ÷ (-10) işleminin sonucu kaçtır? A) -200 B) -2 C) +2 D) +200 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

39. soru (-12) (+2) I II III IV
Yukarıda bir kutudaki sayı sonraki kutudaki sayıya bölünmüş ve bölüm bölenden sonraki kutuya yazılmıştır.
Buna göre II ve IV nolu kutulardaki sayıların çarpımı kaçtır?
A) -18 B) -2 C) +2 D) +18 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

40. soru (+15) ÷ ❓ = (-9) ÷ (-3) olduğuna göre ❓ kaçtır? A) -45 B) -5 C) +5 D) +45 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

41. soru (-2) I II III
Yukarıdaki bir kutudaki sayının küpü sonrasındaki kutuya yazılmıştır.
Buna göre III nolu kutudaki sayı kaçtır?
A) -512 B) -256 C) +256 D) +512 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.