7. sınıf tam sayılar testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru (-8) + (+3) işlemi sonucu kaçtır? A) -5 B) +5 C) +11 D) -11 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9630 doğru , 2632 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru (+8) - (-4) işlemi sonucu kaçtır? A) -4 B) +4 C) +12 D) -12 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8050 doğru , 3396 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru (-2) - (+3) işlemi sonucu kaçtır? A) -1 B) +1 C) +5 D) -5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6521 doğru , 4313 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 7 sınıf tam sayılar testi 4. sorusunun resmi
Yukarıdaki yatay sayı doğrusunda modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) (+2) + (+2) B) (+2) - (+2) C) (-2) + (-2) D) (-2) - (-2) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7314 doğru , 2267 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 7 sınıf tam sayılar testi 5. sorusunun resmi
Yukarıdaki sayma pulları ile modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) (+2) + (+1) B) (+2) - (+1) C) (+3) + (+2) D) (+3) - (+2) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7016 doğru , 2184 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru a - (-4) işleminin sonucu pozitif tam sayı olduğuna göre a yerine yazılabilecek en küçük tam sayı kaçtır? A) -2 B) +2 C) -3 D) +3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3623 doğru , 4995 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 🐟
Deniz seviyesinin 20 metre altındaki bir balık bulunduğu yerden 10 metre yukarı gitmiştir.
Balığın deniz seviyesine olan uzaklığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) -30 B) -10 C) +10 D) +30 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6063 doğru , 2553 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru Süleyman yaptığı satışlar sonucunda Pazartesi 250 TL kâr , Salı günü ise 50 TL zarar etmiştir.
Süleyman'ın iki günlük satış sonucundaki kâr-zarar durumunu nedir?
A) 300 TL kâr B) 300 TL zarar C) 200 TL kâr D) 200 TL zarar Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6814 doğru , 1224 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru 🚁 💎 🙃
Bir dalgıç deniz seviyesinden 1 metre yükseklikteki helikopterden atlamış ve atladığı yerden 7 metre aşağıda kayıp elması bulmuştur.
Buna göre kayıp elmasın deniz seviyesine olan uzaklığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) -8 B) -6 C) +6 D) +8 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4476 doğru , 3340 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru (+9) + (-8) ? (-8) + (+9)
Yukarıdaki soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi yazılabilir?
A) < B) > C) = Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6551 doğru , 972 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru Zıt işaretli iki tam sayının bölümü .... tam sayıdır.
Yukarıdaki noktalı kısma ne yazılmalıdır?
A) pozitif B) negatif Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5536 doğru , 1707 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru Aşağıdaki çarpma işlemlerinden hangisinin sonucu -12 değildir? A) (-2).(-6) B) (+2).(-6) C) (-4).(+3) D) (+4).(-3) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5727 doğru , 1270 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Aşağıdaki bölme işlemlerinden hangisinin sonucu -3 değildir? A) (-24)÷(+8) B) (-24)÷(-8) C) (-30)÷(+10) D) (+45)÷(-15) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5587 doğru , 1039 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru [(-3).(+6)] ÷ (-2) işleminin sonucu kaçtır? A) -9 B) +9 C) +36 D) -36 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5318 doğru , 1417 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru (+7) x (-1) - (-10) ÷ (+2) işleminin sonucu kaçtır? A) -2 B) +2 C) -12 D) +12 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3958 doğru , 2368 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru (-3).(-3) = ❓ ÷ (+9) olduğuna göre ❓ kaçtır? A) -1 B) +1 C) -81 D) +81 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1952 doğru , 3946 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru ❓ ÷ (+5) = (-8).(-5) olduğuna göre ❓ kaçtır? A) -8 B) +8 C) -200 D) +200 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2461 doğru , 3000 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru Aşağıdakilerden hangisi çarpma işleminin bir özelliği değildir? A) Etkisiz eleman B) Etkili eleman C) Yutan eleman D) Ters eleman Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4108 doğru , 1501 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru a.b = 48 ve a.b.c = 0 olduğuna göre c kaçtır? A) 0 B) +1 C) -1 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4558 doğru , 643 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru -2 ile 2 arasındaki tam sayıların çarpımı kaçtır? A) 0 B) +1 C) +4 D) -4 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4130 doğru , 1220 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru 3.1005 + 3.(-5) işlemi sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2198 doğru , 1952 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru (-2)5 üslü ifadesinde kuvvet (üs) hangisidir? A) (-2) B) +5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4180 doğru , 505 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru +4 ün 5. kuvveti üslü ifade olarak nasıl yazılır? A) (+4)5 B) (+5)4 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4306 doğru , 250 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru Dört tane üçün çarpımının üslü ifade şeklinde yazımı nasıldır? A) (+3)4 B) (+4)3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3429 doğru , 1097 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru (-8)93 üslü ifadesi bir .... tam sayıdır.
Yukarıdaki ifade noktalı yere ne yazılmalıdır?
A) pozitif B) negatif Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3802 doğru , 634 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) (-1)9 = -1 B) (-2)4 = -16 C) (-3)2 = +9 D) (-5)2 = +25 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3307 doğru , 1028 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru Musa bu hafta üç gün yaptığı satışlardan günlük 100 TL zarar , kalan dört günde ise günlük 200 TL kâr elde etmiştir.
Musa'nın bu hafta yaptığı satış sonucundaki kâr-zarar durumu nedir?
A) 500 TL kâr B) 500 TL zarar C) 1100 TL kâr D) 1100 TL zarar Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3208 doğru , 943 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru 30 soruluk bir matematik sınavında her doğru cevap +4 , her yanlış cevap ise -2 puandır.Tüm soruları cevaplayan Hatice'nin beş yanlışı vardır.Buna göre Hatice bu sınavdan kaç puan almıştır? A) +60 B) +70 C) +80 D) +90 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2949 doğru , 1067 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru Her yüz metre yükselmede hava sıcaklığı 1 oC soğumaktadır.Zekeriya hava sıcaklığı 20 oC olan yerden sıcaklığı -2 oC olan yere çıkmıştır.Çıkılan yer Zekeriya'nın bulunduğu yerden kaç metre yüksektedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1026 doğru , 2241 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru Bir elektrikli soba bulunduğu yerin sıcaklığını her 10 dakikada 1 oC arttırmaktadır.
Odanın sıcaklığı -5 o C iken çalıştırılan soba kaç dakika sonra odayı 20 oC sıcaklığına getirebilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1592 doğru , 1457 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru Bir denizaltı her 12 saniyede 1 metre aşağı gidebilmektedir.
Deniz seviyesinin 5 metre altındaki denizaltı 60 saniye boyunca aşağıya gitmiştir.
60 saniye sonunda denizaltı deniz seviyesinin kaç metre altındadır?
A) -10 B) -5 C) 0 D) +5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1776 doğru , 1359 yanlış cevap verilmiştir.

32. soru 🤖
Hem havada uçabilen hemde deniz altında gidebilen bir robot bir saniyede 10 metre yukarı çıkabilmektedir.
Denizin 10 metre altındaki robot kaç saniyede denizin 40 metre üstüne çıkabilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1479 doğru , 1366 yanlış cevap verilmiştir.

33. soru Meryem'in İsa'ya 1300 TL borcu vardır.
Her hafta İsa'ya 100 TL vererek Meryem İsa'dan 200 TL alacaklı olmuştur.
Buna göre Meryem kaç hafta İsa'ya 100 er TL para vermiştir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1369 doğru , 1230 yanlış cevap verilmiştir.

34. soru Bir deneme sınavında her doğru cevap +5 , her yanlış cevap ise -2 puandır.Bu sınavda 205 puan Ayşe'nin beş yanlışı ve iki boşu ( cevaplamadığı soru ) vardır.Buna göre bu sınavda kaç soru vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 297 doğru , 2065 yanlış cevap verilmiştir.

35. soru a25 = 1 olduğuna a kaçtır? A) -1 B) 1 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 95 doğru , 20 yanlış cevap verilmiştir.

36. soru (-2)3 < A < (+2)2 olduğuna göre A yerine yazılabilecek kaç tam sayı vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 28 doğru , 57 yanlış cevap verilmiştir.

37. soru 7 sınıf tam sayılar testi 37. sorusunun resmi
Yukarıdaki ardışık iki kutudaki sayıların toplamı sonrasındaki kutuya yazılmıştır.
Buna göre IV nolu kutudaki sayı kaçtır?
A) -3 B) -1 C) +1 D) +3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1366 doğru , 1045 yanlış cevap verilmiştir.

38. soru (-6) - (-1) işlemi sonucu kaçtır? A) -7 B) -5 C) +5 D) +7 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2095 doğru , 745 yanlış cevap verilmiştir.

39. soru b tam sayısının toplama işlemine göre tersinin 2 eksiği -4 dür.
Buna göre b sayısı kaçtır?
A) -6 B) -2 C) +2 D) +6 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 745 doğru , 1848 yanlış cevap verilmiştir.

40. soru 7 sınıf tam sayılar testi 40. sorusunun resmi
Yukarıdaki ardışık iki kutudaki sayıların çarpımı sonrasındaki kutuya yazılmıştır.
Buna göre IV nolu kutudaki sayı kaçtır?
A) -18 B) -2 C) +2 D) +18 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1416 doğru , 901 yanlış cevap verilmiştir.

41. soru (+2) x (-3) = (-12) ÷ ❓ olduğuna göre ❓ kaçtır? A) -72 B) -2 C) +2 D) +72 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1799 doğru , 836 yanlış cevap verilmiştir.

42. soru 7 sınıf tam sayılar testi 42. sorusunun resmi
Yukarıdaki bir kutudaki sayının karesi sonrasındaki kutuya yazılmıştır.
Buna göre IV nolu kutudaki sayı kaçtır?
A) -256 B) -16 C) +16 D) +256 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1409 doğru , 1151 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.