7. sınıf veri işleme soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Grafik:Satışların ürün grubuna göre dağılımı
135o 135oMeyveSebzeDiğer
Bir markette bugün yapılan satışların ürün grubuna göre dağılımları yukarıdaki daire grafiğindeki gibidir.
Bu markette bugün 1500 TL tutarında meyve satışı yapıldığına göre , diğer ürün grubundan ne kadar satış yapılmıştır?
Cevabını kontrol et

2. soru
Meslek Miktar
Mühendis 210
Doktor 180
Öğretmen 210
Diğer 120

Mühendis Öğretmen Diğer Doktor Grafik:Tercih edilen meslekler
Bir okuldaki öğrencilerin tercih ettiği mesleklerin sayısı yukarıdaki sıklık tablosunda ve daire grafiğindeki gibidir.
Buna göre grafikte mühendisleri tercih edenlere ait daire diliminin merkez açısı kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

3. soru Grafik:Bu haftaki koşulan mesafenin günlere göre dağılımı
120o 60oCumartesiCumaSalı
Atlet Süleyman'ın bu hafta koştuğu mesafenin günlere göre dağılımı yukarıdaki daire grafiğindeki gibidir.
Süleyman Cumartesi günü 10 kilometre koştuğuna göre bu hafta kaç kilometre koşmuştur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

4. soru
Kişi Mesafe (km)
Bekir 180
Ömer 270
Osman 225
Ali 135

Grafik:Araba kullanma mesafesinin kişilere göre dağılımı
OsmanAliBekirÖmerÖmer
Araba ile seyahate çıkan dört kardeşin seyahat boyunca kullandıkları araba mesafesinin dağılımı yukarıdaki sıklık tablosunda ve daire grafiğindeki gibidir.
Buna göre daire grafiğindeki Bekir'in kullandığı mesafeye ait daire diliminin merkez açısı kaç derecedir?
Cevabını kontrol et

5. soru Grafik:Aylık satış miktarları
HaziranTemmuzAğustosEylül100200300400500600700800Miktar (x 1000 TL)Aylar
Bir marketin aylık satışları yukarıdaki çizgi grafiğindeki gibidir.
Temmuz ayında Haziran ayına göre kaç TL artış olmuştur?
A) 400 B) 400 000 C) 300 D) 300 000 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

6. soru Grafik:Yıllık biriktirilen miktar
201420152016201720183691215182124Miktar (bin TL)Yıllar
Firdevs'in son beş yılda biriktiriği para miktarları yukarıdaki çizgi grafiğindeki gibidir.
Bu grafiğe göre açıklık ne kadardır?
A) 13 000 B) 14 000 C) 15 000 D) 16 000 Cevabını kontrol et

7. soru Grafik:Günlük sıcaklıklar
PazartesiSalıÇarşambaPerşembe3691215182124Sıcaklık ( C)oGünler
İstanbul'daki son dört günün sıcaklıkları yukarıdaki çizgi grafiğindeki gibidir.
Çizgi grafiğine göre açıklık kaçtır?
Cevabını kontrol et

8. soru Grafik:Yıllık verilen zekat
20142015201620172018246810121416Miktar (bin TL)Yıllar
Ahmet'in son beş yılda verdiği zekatlar yukarıdaki çizgi grafiğindeki gibidir.
Çizgi grafiğine göre 2018 yılındaki zekat miktarını 2017 yılındaki ile karşılaştırdığınızda aşağıdakilerden hangi sonuca ulaşırsınız?
A) Artmıştır B) Azalmıştır C) Aynı kalmıştır Cevabını kontrol et

9. soru Grafik:Yıllık notlar
20142015201620172018102030405060708090100NotYıllarTürkçeMatematik
Havva'nın son beş yıldaki Türkçe ve matematik notları yukarıdaki çizgi grafiğindeki gibidir.
İki ders arasındaki not farkının en fazla olduğu yıl hangisidir?
A) 2014 B) 2015 C) 2016 D) 2017 Cevabını kontrol et

10. soru Grafik:Aylık satış miktarları
HaziranTemmuzAğustosEylül200300400500600700800900Miktar (x1000 TL)AylarHaziranTemmuzAğustosEylül2004006008001000120014001600Miktar (x1000 TL)Aylar
İki marketin aylık satışları yukarıdaki çizgi grafiğindeki gibidir.Bu grafikler yanlış yorumlamalara yol açar.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

11. soru Aritmetik ortalama , ortanca ve tepe değeri ortalama çeşitleridir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

12. soru Bir veri grubundaki sayıların sıralanması sonrasında ortadaki değere .... denir.
Yukarıdaki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) ortalama B) aritmetik ortalama C) ortanca (medyan) D) tepe değeri (mod) Cevabını kontrol et

13. soru Arabası ile 8 saatlik yol alan Eyüp'ün bir saatte aldığı mesafeler 95 , 92 , 96 , 20 , 70 , 94 , 96 , 85'dir.
Buna göre Eyüp'ün bir saatte aldığı yolun ortanca değeri kaçtır?
Cevabını kontrol et

14. soru Atlet Hüseyin'in son dokuz günde günlük koştuğu mesafeler 5 , 15 , 20 , 8 , 6 , 14 , 19 , 17 , 13 kilometredir.
Buna göre Hüseyin'in günlük koştuğu mesafelerin aritmetik ortalaması kaçtır?
Cevabını kontrol et

15. soru Meryem'in son altı günde verdiği sadakalar 2 , 8 , 17 , 11 , 1 ve 7'dir.
Buna göre Elif'in verdiği günlük sadakaların tepe değeri kaçtır?
A) 1 B) 17 C) Yoktur Cevabını kontrol et

16. soru Elif'in son 9 günde günlük çözdüğü sorular 24 , 15 , 28 , 20 , 17 , 35 , 19 , 25 ve 24 dür.
Buna göre Elif'in günlük çözdüğü sorulara ait aşağıdaki ortalama çeşitleri değerlerinden hangisi en küçüktür?
A) Ortanca B) Tepe değer C) Aritmetik ortalama Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

17. soru Tablo:Öğrencilerin matematik notları
NotÖğrenci sayısı
405
5020
6015
8015
905

Yukarıdaki sıklık tablosuna göre veri grubunun tepe değeri nedir?
Cevabını kontrol et

18. soru 5 10 15 20 25 30 35 40 Not Öğrenci sayısı 80 60 70 50 Grafik:Öğrenci notları
Bir sınavda öğrenciler 4 farklı not almışlardır.Bu notları alan öğrencilerin sayılar yukarıdaki yatay sütun grafiğindeki gibidir.
Bu grafiğe göre veri grubunun ortanca değeri kaçtır?
Cevabını kontrol et

19. soru 150o 90o 120o 65 75 85 Grafik:Öğrenci notları
48 öğrenci olan bir sınıftaki öğrenciler son matematik sınavında 65 , 85 ve 75 olmak üzere 3 farklı not almışlardır.Bu notları alan öğrencilerin dağılımı yukarıdaki daire grafiğindeki gibidir.
Bu grafiğe göre veri grubunun tepe değeri kaçtır?
Cevabını kontrol et

20. soru Aritmetik ortalaması 11 olan 9 sayıya 1 eklenirse aritmetik ortalama kaç olur? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

21. soru 8 , 9 , 10 , 10 , 14 , 19 veri grubundan 19 çıkarılırsa aşağıdakilerden hangisi değişir? A) Tepe değer B) Ortanca değer C) Açıklık Cevabını kontrol et

22. soru 40 80 120 160 200 240 280 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Sayfa sayısı Ay Ahmet İbrahim
Ahmet ile İbrahim'in son beş ayda okuduğu Kuranı Kerim mealine ( Türkçesi ) ilişkin çizgi grafiği yukarıdaki gibidir.
İbrahim'in en az meal okuduğu ayda okuduğu sayfa sayısı aynı ayda Ahmet'in okuduğu sayfa sayısından kaç sayfa daha azdır?
Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.