7. sınıf matematik

- KONU ANLATIM SAYFA ADLARI

7. sınıf tam sayılarla işlemler , 7. sınıf rasyonel sayılar , 7. sınıf rasyonel sayılarla işlemler , Oran orantı , 7. sınıf yüzdeler , 7. sınıf cebirsel ifadeler , 7. sınıf eşitlik ve denklem , 7. sınıf doğrular ve açılar , 7. sınıf çokgenler , Çember daire , 7. sınıf cisimlerin farklı yönden görünümleri , 7. sınıf veri analizi , Çizgi grafiği , Daire grafiği ,

- TEST SAYFA ADLARI

Tam Sayılarla İşlemler 7. sınıf tam sayılar testi , 7. sınıf tam sayılar soruları , Tam sayılarla toplama çıkarma testi , Tam sayılarla toplama çıkarma problemleri , Tam sayılarla çarpma bölme soruları , Toplama işlemi özellikleri testi , Çarpma işlemi özellikleri testi , Tam sayılarla işlemler soruları

Rasyonel Sayılar 7. sınıf rasyonel sayılar testi , Rasyonel sayıları karşılaştırma soruları , Rasyonel sayılar testi , Rasyonel sayılar soruları

Rasyonel Sayılarla İşlemler Rasyonel sayılarla işlemler soruları , Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemler , Çok adımlı işlemler soruları , Rasyonel sayılarla toplama çıkarma testi , Rasyonel sayılarla çarpma bölme testi , Rasyonel sayı kare küp hesaplama testi

Cebirsel İfadeler 7. sınıf cebirsel ifadeler soruları , Cebirsel ifadelerle toplama çıkarma soruları , Doğal sayı cebirsel ifade çarpma testi , Sayı örüntü kuralının harfle ifadesi soruları , 7. sınıf cebirsel ifade modelleme soruları

Eşitlik ve Denklem Eşitlik ve denklem soruları , Eşitliğin korunumu ilkesi testi , Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem soruları , Eşitlik ve denklem soruları 2 , Eşitlik ve denklem soruları 3

Oran ve Orantı Oran orantı soruları , Doğru orantı soruları , Ters orantı soruları , Doğru ters orantı ile ilgili problemler , Orantı soruları

Yüzdeler 7. sınıf yüzdeler soruları , Yüzde ile ilgili problemler , Bir çokluğu diğerinin yüzdesi olarak hesaplama soruları , Bir çokluğu yüzde arttırma azaltma soruları , Yüzdeler testi , Yüzdeler soruları

Doğrular ve Açılar 7. sınıf doğrular açılar testi , Yöndeş iç ters dış ters açı soruları , Açıortay soruları , Açı soruları

Çokgenler 7. sınıf çokgenler testi , 7. sınıf yamuk testi , 7. sınıf eşkenar dörtgen testi , Düzgün çokgenler soruları , Çokgen köşegen iç dış açı soruları , Eşkenar dörtgen testi , Yamuk testi , Çokgenler soruları

Çember ve Daire Çember ve çember parçası uzunluk testi , Daire ve daire dilimi alanı soruları , Çember ve daire soruları

Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri 7. sınıf cisimlerin farklı yönlerden görünümleri soruları , Cisimlerin farklı yönlerden görünümleri testi , Cisimlerin farklı yönlerden görünümleri testi 2

Veri Analizi 7. sınıf veri işleme testi , Çizgi grafiği soruları , Daire grafiği soruları , Aritmetik ortalama ortanca tepe değeri soruları , Daire grafiği testi

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.