7. sınıf tam sayılar testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru (-8) + (+3) işlemi sonucu kaçtır? A) -5 B) +5 C) +11 D) -11 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 23173 doğru , 6887 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru (+8) - (-4) işlemi sonucu kaçtır? A) -4 B) +4 C) +12 D) -12 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 18714 doğru , 9384 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru (-2) - (+3) işlemi sonucu kaçtır? A) -1 B) +1 C) +5 D) -5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 15391 doğru , 11404 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 7 sınıf tam sayılar testi 4. sorusunun resmi
Yukarıdaki yatay sayı doğrusunda modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) (+2) + (+2) B) (+2) - (+2) C) (-2) + (-2) D) (-2) - (-2) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 17520 doğru , 6231 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 7 sınıf tam sayılar testi 5. sorusunun resmi
Yukarıdaki sayma pulları ile modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) (+2) + (+1) B) (+2) - (+1) C) (+3) + (+2) D) (+3) - (+2) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 17062 doğru , 5572 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru a - (-4) işleminin sonucu pozitif tam sayı olduğuna göre a yerine yazılabilecek en küçük tam sayı kaçtır? A) -2 B) +2 C) -3 D) +3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8548 doğru , 12917 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 🐟
Deniz seviyesinin 20 metre altındaki bir balık bulunduğu yerden 10 metre yukarı gitmiştir.
Balığın deniz seviyesine olan uzaklığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) -30 B) -10 C) +10 D) +30 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 14487 doğru , 6554 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru Süleyman yaptığı satışlar sonucunda Pazartesi 250 TL kâr , Salı günü ise 50 TL zarar etmiştir.
Süleyman'ın iki günlük satış sonucundaki kâr-zarar durumunu nedir?
A) 300 TL kâr B) 300 TL zarar C) 200 TL kâr D) 200 TL zarar Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 16620 doğru , 3138 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru 🚁 💎 🙃
Bir dalgıç deniz seviyesinden 1 metre yükseklikteki helikopterden atlamış ve atladığı yerden 7 metre aşağıda kayıp elması bulmuştur.
Buna göre kayıp elmasın deniz seviyesine olan uzaklığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) -8 B) -6 C) +6 D) +8 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10486 doğru , 8425 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru (+9) + (-8) ? (-8) + (+9)
Yukarıdaki soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi yazılabilir?
A) < B) > C) = Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 16048 doğru , 2570 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru Zıt işaretli iki tam sayının bölümü .... tam sayıdır.
Yukarıdaki noktalı kısma ne yazılmalıdır?
A) pozitif B) negatif Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13120 doğru , 4648 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru Aşağıdaki çarpma işlemlerinden hangisinin sonucu -12 değildir? A) (-2).(-6) B) (+2).(-6) C) (-4).(+3) D) (+4).(-3) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13381 doğru , 3562 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Aşağıdaki bölme işlemlerinden hangisinin sonucu -3 değildir? A) (-24)÷(+8) B) (-24)÷(-8) C) (-30)÷(+10) D) (+45)÷(-15) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 12968 doğru , 2715 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru [(-3).(+6)] ÷ (-2) işleminin sonucu kaçtır? A) -9 B) +9 C) +36 D) -36 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 12396 doğru , 3661 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru (+7) x (-1) - (-10) ÷ (+2) işleminin sonucu kaçtır? A) -2 B) +2 C) -12 D) +12 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8974 doğru , 6057 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru (-3).(-3) = ❓ ÷ (+9) olduğuna göre ❓ kaçtır? A) -1 B) +1 C) -81 D) +81 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4410 doğru , 9558 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru ❓ ÷ (+5) = (-8).(-5) olduğuna göre ❓ kaçtır? A) -8 B) +8 C) -200 D) +200 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5773 doğru , 6953 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru Aşağıdakilerden hangisi çarpma işleminin bir özelliği değildir? A) Etkisiz eleman B) Etkili eleman C) Yutan eleman D) Ters eleman Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9239 doğru , 3997 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru a.b = 48 ve a.b.c = 0 olduğuna göre c kaçtır? A) 0 B) +1 C) -1 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10400 doğru , 1710 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru -2 ile 2 arasındaki tam sayıların çarpımı kaçtır? A) 0 B) +1 C) +4 D) -4 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9344 doğru , 3334 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru 3.1005 + 3.(-5) işlemi sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4583 doğru , 5002 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru (-2)5 üslü ifadesinde kuvvet (üs) hangisidir? A) (-2) B) +5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9572 doğru , 1234 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru +4 ün 5. kuvveti üslü ifade olarak nasıl yazılır? A) (+4)5 B) (+5)4 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9805 doğru , 596 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru Dört tane üçün çarpımının üslü ifade şeklinde yazımı nasıldır? A) (+3)4 B) (+4)3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7757 doğru , 2536 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru (-8)93 üslü ifadesi bir .... tam sayıdır.
Yukarıdaki ifade noktalı yere ne yazılmalıdır?
A) pozitif B) negatif Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8543 doğru , 1490 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru a25 = 1 olduğuna a kaçtır? A) -1 B) 1 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4385 doğru , 1115 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru (-2)3 < A < (+2)2 olduğuna göre A yerine yazılabilecek kaç tam sayı vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1332 doğru , 2655 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) (-1)9 = -1 B) (-2)4 = -16 C) (-3)2 = +9 D) (-5)2 = +25 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6847 doğru , 2499 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru 🤖
Hem havada uçabilen hemde deniz altında gidebilen bir robot bir saniyede 10 metre yukarı çıkabilmektedir.
Denizin 10 metre altındaki robot kaç saniyede denizin 40 metre üstüne çıkabilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3547 doğru , 3490 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru Musa bu hafta üç gün yaptığı satışlardan günlük 100 TL zarar , kalan dört günde ise günlük 200 TL kâr elde etmiştir.
Musa'nın bu hafta yaptığı satış sonucundaki kâr-zarar durumu nedir?
A) 500 TL kâr B) 500 TL zarar C) 1100 TL kâr D) 1100 TL zarar Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6821 doğru , 2051 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru 30 soruluk bir matematik sınavında her doğru cevap +4 , her yanlış cevap ise -2 puandır.Tüm soruları cevaplayan Hatice'nin beş yanlışı vardır.Buna göre Hatice bu sınavdan kaç puan almıştır? A) +60 B) +70 C) +80 D) +90 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6083 doğru , 2282 yanlış cevap verilmiştir.

32. soru Her yüz metre yükselmede hava sıcaklığı 1 oC soğumaktadır.Zekeriya hava sıcaklığı 20 oC olan yerden sıcaklığı -2 oC olan yere çıkmıştır.Çıkılan yer Zekeriya'nın bulunduğu yerden kaç metre yüksektedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2095 doğru , 4403 yanlış cevap verilmiştir.

33. soru Bir denizaltı her 12 saniyede 1 metre aşağı gidebilmektedir.
Deniz seviyesinin 5 metre altındaki denizaltı 60 saniye boyunca aşağıya gitmiştir.
60 saniye sonunda denizaltı deniz seviyesinin kaç metre altındadır?
A) -10 B) -5 C) 0 D) +5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3717 doğru , 2948 yanlış cevap verilmiştir.

34. soru Meryem'in İsa'ya 1300 TL borcu vardır.
Her hafta İsa'ya 100 TL vererek Meryem İsa'dan 200 TL alacaklı olmuştur.
Buna göre Meryem kaç hafta İsa'ya 100 er TL para vermiştir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2751 doğru , 2741 yanlış cevap verilmiştir.

35. soru Bir elektrikli soba bulunduğu yerin sıcaklığını her 10 dakikada 1 oC arttırmaktadır.
Odanın sıcaklığı -5 o C iken çalıştırılan soba kaç dakika sonra odayı 20 oC sıcaklığına getirebilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3082 doğru , 2755 yanlış cevap verilmiştir.

36. soru Bir deneme sınavında her doğru cevap +5 , her yanlış cevap ise -2 puandır.Bu sınavda 205 puan Ayşe'nin beş yanlışı ve iki boşu ( cevaplamadığı soru ) vardır.Buna göre bu sınavda kaç soru vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 538 doğru , 4281 yanlış cevap verilmiştir.

37. soru 7 sınıf tam sayılar testi 37. sorusunun resmi
Yukarıdaki ardışık iki kutudaki sayıların toplamı sonrasındaki kutuya yazılmıştır.
Buna göre IV nolu kutudaki sayı kaçtır?
A) -3 B) -1 C) +1 D) +3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2974 doğru , 2330 yanlış cevap verilmiştir.

38. soru (-6) - (-1) işlemi sonucu kaçtır? A) -7 B) -5 C) +5 D) +7 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4674 doğru , 1880 yanlış cevap verilmiştir.

39. soru b tam sayısının toplama işlemine göre tersinin 2 eksiği -4 dür.
Buna göre b sayısı kaçtır?
A) -6 B) -2 C) +2 D) +6 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1643 doğru , 4240 yanlış cevap verilmiştir.

40. soru 7 sınıf tam sayılar testi 40. sorusunun resmi
Yukarıdaki ardışık iki kutudaki sayıların çarpımı sonrasındaki kutuya yazılmıştır.
Buna göre IV nolu kutudaki sayı kaçtır?
A) -18 B) -2 C) +2 D) +18 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3066 doğru , 2039 yanlış cevap verilmiştir.

41. soru (+2) x (-3) = (-12) ÷ ❓ olduğuna göre ❓ kaçtır? A) -72 B) -2 C) +2 D) +72 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3798 doğru , 2095 yanlış cevap verilmiştir.

42. soru 7 sınıf tam sayılar testi 42. sorusunun resmi
Yukarıdaki bir kutudaki sayının karesi sonrasındaki kutuya yazılmıştır.
Buna göre IV nolu kutudaki sayı kaçtır?
A) -256 B) -16 C) +16 D) +256 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2952 doğru , 2687 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.