7. sınıf çokgenler testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Eşkenar üçgen bir düzgün çokgendir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1204 doğru , 241 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Paralelkenar bir düzgün çokgendir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 727 doğru , 522 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Düzgün çokgenlerin tüm iç açılarının ölçüleri eşit değildir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 705 doğru , 444 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru Çeşitkenar üçgen bir düzgün çokgendir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 617 doğru , 342 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru Eşkenar dörtgen bir düzgün çokgendir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 223 doğru , 668 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru Bir üçgende köşegen yoktur.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 677 doğru , 291 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru Çokgenlerin dış açıları toplamı 360o dir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 812 doğru , 142 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru Bir çokgenin iç açılarının ölçülerinin toplamı 900o olduğuna göre bu çokgenin kaç tane kenarı vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 370 doğru , 448 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Bir düzgün çokgenin bir dış açısının ölçüsü 30o ise bu çokgenin kaç kenarı vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 327 doğru , 407 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru Bir çokgenin iç açılarının ölçülerinin toplamı 1080o olduğuna göre bu çokgenin kaç tane kenarı vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 269 doğru , 363 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru 7 sınıf çokgenler testi 27. sorusunun resmi
Yukarıdaki KLUVY düzgün beşgen ve VM bir doğru parçasıdır.
Buna göre LUM ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 162 doğru , 352 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru 7 sınıf çokgenler testi 5. sorusunun resmi
Yukarıdaki ABCDEFGH düzgün sekizgen ve ABIJ bir karedir.
Buna göre HAJ ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 174 doğru , 334 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru 7 sınıf çokgenler testi 28. sorusunun resmi
Yukarıdaki ABCDEVYZ düzgün sekizgen ve KLMNOPVYHJ düzgün ongendir.
Buna göre ZYP ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 120 doğru , 256 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru 7 sınıf çokgenler testi 6. sorusunun resmi
Yukarıdaki DEVYZABC düzgün sekizgen ve GHIJKLMNOYV düzgün onikigendir.
Buna göre EVF ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 99 doğru , 197 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru 7 sınıf çokgenler testi 29. sorusunun resmi
Yukarıdaki EFGHIJKLM düzgün dokuzgendir.
Buna göre JHF ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 87 doğru , 206 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru 7 sınıf çokgenler testi 30. sorusunun resmi
Yukarıdaki ABCDEF altıgeninin iç açısı olan FAB'nin ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 147 doğru , 220 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru 7 sınıf çokgenler testi 7. sorusunun resmi
Yukarıdaki ABCDEF düzgün altıgendir.
Buna göre DFB ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 91 doğru , 226 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru 7 sınıf çokgenler testi 8. sorusunun resmi
Yukarıdaki ABCDEF altıgeninin A köşesindeki dış açısı olan GAB'nin ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 68 doğru , 219 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru Yamukta paralel kenar yoktur.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 221 doğru , 174 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru Eşkenar dörtgenin tüm kenar uzunlukları ve sadece karşılıklı açılarının ölçüleri eşitttir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 229 doğru , 118 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru Karenin iki köşegeni köşelerde bulunan açıların açıortayıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 309 doğru , 100 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru Dikdörtgenin iki köşegeni birbirini ortalar.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 314 doğru , 97 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru Dikdörtgenin iki köşegenin kesiştiği noktada dört tane dik açı oluşur.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 136 doğru , 182 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru 7 sınıf çokgenler testi 33. sorusunun resmi
Yukarıdaki STUR dörtgeni bir dikdörtgendir.
Buna göre DUT nin ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 79 doğru , 272 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru 7 sınıf çokgenler testi 34. sorusunun resmi
Yukarıdaki ABCD dörtgeni bir karedir.
Buna göre EBA nın ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 127 doğru , 163 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru 7 sınıf çokgenler testi 35. sorusunun resmi
Yukarıdaki STUR dörtgeni bir paralelkenardır.
Buna göre ZST nin ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 101 doğru , 189 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru 7 sınıf çokgenler testi 36. sorusunun resmi
Yukarıdaki ABCD dörtgeni bir yamuktur.Bu yüzden m(DAB) + m(CBA) = 180o
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 146 doğru , 148 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru 7 sınıf çokgenler testi 11. sorusunun resmi
Yukarıdaki STUR dörtgeni bir dikdörtgendir.
Buna göre RDU nun ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 49 doğru , 178 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru 7 sınıf çokgenler testi 12. sorusunun resmi
Yukarıdaki ABCD dörtgeni bir karedir.
Buna göre DEC nin ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 95 doğru , 130 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru 7 sınıf çokgenler testi 13. sorusunun resmi
Yukarıdaki FGHI dörtgeni bir eşkenar dörtgendir.
m(GFH) = 50o göre HIF nin ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 69 doğru , 148 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru 7 sınıf çokgenler testi 14. sorusunun resmi
Yukarıdaki ABCD dörtgeni bir yamuktur.Bu yüzden m(ADC) + m(BCD) = 180o
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 98 doğru , 121 yanlış cevap verilmiştir.

32. soru 7 sınıf çokgenler testi 15. sorusunun resmi
Yukarıdaki ABCD dörtgeni bir yamuktur.
Buna göre BCD nin ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 89 doğru , 111 yanlış cevap verilmiştir.

33. soru 7 sınıf çokgenler testi 38. sorusunun resmi
Yukarıdaki IJKL dörtgeni bir paralelkenar , ML açıortay ve MN ⊥ IJ
Buna göre m(NML) kaç derecedir.?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 59 doğru , 148 yanlış cevap verilmiştir.

34. soru Yamuğun bir taban uzunluğunun yarısı ile yükseklik çarpılırsa yamuğun alanı hesaplanmış olunur.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 130 doğru , 136 yanlış cevap verilmiştir.

35. soru Eşkenar dörtgenin bir kenarının uzunluğu ile o kenara ait yükseklik uzunluğu çarpılırsa eşkenar dörtgenin alanı hesaplanmış olunur.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 129 doğru , 52 yanlış cevap verilmiştir.

36. soru 7 sınıf çokgenler testi 40. sorusunun resmi
Yukarıdaki BCDE dörtgeni bir eşkenar dörtgendir ve EF ⊥ BC
Eşkenar dörtgenin alanı 3540 cm2 ve |BC|=60 cm olduğuna göre |EF| kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 47 doğru , 95 yanlış cevap verilmiştir.

37. soru 7 sınıf çokgenler testi 41. sorusunun resmi
Yukarıdaki ABCD dörtgeni bir eşkenar dörtgendir ve DB ⊥ CA
Eşkenar dörtgenin alanı 25 cm2 ve |DB|=5 cm olduğuna göre |CA| kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 55 doğru , 81 yanlış cevap verilmiştir.

38. soru 7 sınıf çokgenler testi 42. sorusunun resmi
Yukarıdaki TUVY dörtgeni bir eşkenar dörtgendir ve TV ⊥ YU
|TV|=12 cm ve |YU|=30 cm olduğuna göre eşkenar dörtgenin alanı kaç santimetrekaredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 41 doğru , 87 yanlış cevap verilmiştir.

39. soru 7 sınıf çokgenler testi 45. sorusunun resmi
Yukarıdaki EFGH eşkenar dörtgeninin alanı 210 cm2 , |FD|=14 cm göre |HG| kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 45 doğru , 70 yanlış cevap verilmiştir.

40. soru 7 sınıf çokgenler testi 17. sorusunun resmi
Yukarıdaki ABCD dörtgeni bir eşkenar dörtgendir ve DB ⏊ CA
Eşkenar dörtgenin alanı 225 cm2 ve |CA|=30 cm olduğuna göre |DB| kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 25 doğru , 72 yanlış cevap verilmiştir.

41. soru 7 sınıf çokgenler testi 18. sorusunun resmi
Yukarıdaki BCDE dörtgeni bir eşkenar dörtgendir ve EF ⏊ BC
|EF|=89 cm |BC|=90 cm olduğuna göre eşkenar dörtgenin alanı kaç santimetrekaredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 16 doğru , 69 yanlış cevap verilmiştir.

42. soru 7 sınıf çokgenler testi 20. sorusunun resmi
Yukarıdaki BCDE eşkenar dörtgeninin alanı 380 cm2 , |BE|=20 cm göre |AC| kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 25 doğru , 53 yanlış cevap verilmiştir.

43. soru 7 sınıf çokgenler testi 43. sorusunun resmi
|EF|=16 cm , |GF|=14 cm ve |HG|= 12 cm olduğuna göre HEFG yamuğunun alanı kaç santimetrekaredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 30 doğru , 92 yanlış cevap verilmiştir.

44. soru 7 sınıf çokgenler testi 44. sorusunun resmi
Yukarıdaki ABCD yamuğunun alanı 150 cm2 , |AB|=20 cm ve |DC|=10 cm olduğuna göre |HD| kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 45 doğru , 68 yanlış cevap verilmiştir.

45. soru 7 sınıf çokgenler testi 19. sorusunun resmi
|AB|=6 cm , |AE|=9 cm ve |DC|= 18 cm olduğuna göre ABCD yamuğunun alanı kaç santimetrekaredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 24 doğru , 69 yanlış cevap verilmiştir.

46. soru 7 sınıf çokgenler testi 48. sorusunun resmi
GFEH dikdörtgen ve L noktası FE kenarı üzerindedir.
HLG üçgeninin alanı 300 cm2 olduğuna göre dikdörtgenin alanı kaç santimetrekaredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 35 doğru , 65 yanlış cevap verilmiştir.

47. soru 7 sınıf çokgenler testi 49. sorusunun resmi
Yukarıdaki ABCD karesinin köşeleri EFGI karesinin kenarları üzerindedir.
|EF|=10 cm ve şekildeki görülen sarı üçgenlerin toplam alanı 64 cm2 olduğuna göre |DC| kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 24 doğru , 63 yanlış cevap verilmiştir.

48. soru 7 sınıf çokgenler testi 50. sorusunun resmi
Yukarıdaki OTRU paralelkenarının köşeleri OPRS karesinin kenarları üzerindedir.
İki yeşil üçgenin toplam alanı 36 cm2 ve paralelkenarın alanı 108 cm2 olduğuna göre |PT| kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 21 doğru , 61 yanlış cevap verilmiştir.

49. soru 7 sınıf çokgenler testi 51. sorusunun resmi
Yukarıdaki GHIJ eşkenar dörtgenin köşeleri RSTU dikdörtgeni kenarlarının orta noktasındadır.
|SR|= 26 cm ve eşkenar dörtgenin alanı 169 cm2 olduğuna göre |ST| kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 27 doğru , 55 yanlış cevap verilmiştir.

50. soru 7 sınıf çokgenler testi 52. sorusunun resmi
Yukarıdaki VYZA karesinin iki köşesi EFGH dikdörtgeninin iki kenarının orta noktaları üzerindedir.
|EF|=14 cm ve EFGH dikdörtgeninin alanı 112 cm2 olduğuna göre VYZA karesinin alanı kaç santimetrekaredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 14 doğru , 68 yanlış cevap verilmiştir.

51. soru 7 sınıf çokgenler testi 53. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde ADCE paralelkenarı ile ECB üçgeni yanyana getirilmiş ve ADCB yamuğu oluşturulmuştur.
|BE|=6 cm , ECB üçgenin alanı 33 cm2 ADCB yamuğunun alanı ise 66 cm2 olduğuna göre |AB| kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 17 doğru , 54 yanlış cevap verilmiştir.

52. soru 7 sınıf çokgenler testi 46. sorusunun resmi
Yukarıdaki iki dikdörtgenin çevre uzunlukları eşittir.
|YZ|=3 cm , |YB|=6 ve |FE|=4 cm olduğuna CDEF dikdörtgeninin alanı kaç santimetrekaredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 37 doğru , 56 yanlış cevap verilmiştir.

53. soru 7 sınıf çokgenler testi 47. sorusunun resmi
Yukarıdaki iki dikdörtgenin de alanları eşittir.
|PR|=18 cm , |SR|=4,5 cm ve |UT|=6 cm olduğuna |TY| kaç santimetredir?
A) 13 B) 13,5 C) 14 D) 14,5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 87 doğru , 77 yanlış cevap verilmiştir.

54. soru 7 sınıf çokgenler testi 54. sorusunun resmi
Altı eş dikdörtgenden oluşturulan KLMN dikdörtgeninin çevresi 140 cm uzunluğundadır.
Buna göre KLMN dikdörtgeninin alanı kaç santimetrekaredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 16 doğru , 80 yanlış cevap verilmiştir.

55. soru R S T U B C F G
RSTU paralekenarında B,F,C ve G noktaları kenarlar üzerindedir.
4.|BF|=|RS| ve |UT|=2.|CG| olduğuna göre BFGC ve RSTU dörtgen alanlarının oranı kaçtır?
A) 32 B) 15 C) 38 D) 58 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 27 doğru , 51 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.