8. sınıf çarpanlar katlar soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru p = 23 . 73
r = 25 . 52
p ve r sayıları aralarında asal sayılar mıdır?
A) Aralarında asaldır B) Aralarında asal değildir Soruyu cevapla

2. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi 84 sayısının çarpanı değildir? A) 12 B) 16 C) 21 D) 42 Soruyu cevapla

3. soru 16 sayısının kaç tane asal çarpanı vardır? Soruyu cevapla

4. soru 450 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) 2 . 32 . 5 B) 2 . 32 . 52 C) 22 . 3 . 52 D) 22 . 32 . 5 Soruyu cevapla

5. soru 23 . 32 = ?
Yukarıdaki eşitlikte soru işareti yerine hangi sayı yazılmalıdır?
Soruyu cevapla

6. soru 1500 = 2a . 3b . 5c
Yukarıdaki eşitlikte c yerine hangi sayı yazılmalıdır?
Soruyu cevapla

7. soru 10 800 = 2a . 3b . 5c
Yukarıdaki eşitlikte a yerine hangi sayı yazılmalıdır?
Soruyu cevapla

8. soru A 2 B 2 3 C 2 3 5 5
Yukarıdaki asal çarpan ağacında bir sayı asal çarpanlarına ayrılmıştır.
Buna göre A + B + C kaçtır?
Soruyu cevapla

9. soru D E F G 1 2 2 3 7
Yukarıdaki asal çarpanlar algoritmasında ( bölen listesi ) bir sayı asal çarpanlarına ayrılmıştır.
Buna göre D - F kaçtır?
Soruyu cevapla

10. soru a , b , c birbirinden farklı asal sayılardır.
A = a3 . b2 . c1 şeklinde asal çarpanlarının üslü ifade çarpımı şeklinde yazılabilecek en küçük A kaçtır?
Soruyu cevapla

11. soru 4 ile 9 sayıları aralarında asal sayılardır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yoksa yanlış mıdır?
A) Yanlış B) Doğru Soruyu cevapla

12. soru D sayısı ile 50 sayısı aralarında asal sayılardır.
Buna göre D aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 20 B) 21 C) 22 D) 25 Soruyu cevapla

13. soru 72 sayısı ile D sayısı aralarında asal iki sayıdır.
Buna göre D sayısı aşağıdaki hangi sayıya kalansız bölünemez?
A) 5 B) 7 C) 9 D) 11 Soruyu cevapla

14. soru a ve b doğal sayıları aralarında asal sayılardır.
ab = 1025 olduğuna göre b kaçtır?
Soruyu cevapla

15. soru ( c - 1 ) ve ( d + 2 ) doğal sayıları aralarında asal sayılardır.

c - 1 d + 2 = 933 olduğuna göre d kaçtır?
Soruyu cevapla

16. soru Aşağıdaki her harf farklı bir tam sayıdır.
ABC1DEFG12355
Yukarıdaki asal çarpanlar algoritmasında ( bölen listesi ) iki sayının ebobunu bulmak için sayılar asal çarpanlarına ayrılmıştır.
Buna göre bu iki sayının ebobu kaçtır?
Soruyu cevapla

17. soru 50 ve 75 sayılarının en büyük ortak böleni kaçtır? Soruyu cevapla

18. soru 60 ve 90 sayılarının en küçük ortak katı kaçtır? Soruyu cevapla

19. soru En büyük ortak böleni 21 olan iki doğal sayıdan en küçüğü kaçtır? Soruyu cevapla

20. soru 80 ile A sayısının en büyük ortak böleni 20'dir.
100'den büyük en küçük A kaçtır?
Soruyu cevapla

21. soru A = 23 . 3 ve B = 2 . 52 sayılarının en küçük ortak katı kaçtır? Soruyu cevapla

22. soru Aşağıdaki her harf farklı bir tam sayıdır.
AAB1DEFG12333
Yukarıdaki asal çarpanlar algoritmasında ( bölen listesi ) iki sayının ekokunun bulunması için sayılar asal çarpanlarına ayrılmıştır.
Buna göre A + D kaçtır?
Soruyu cevapla

23. soru İki musluktan birisi 25 , diğeri ise 100 saniyede bir su damlatmaktadır.
Saat 04:00'da aynı anda su damlatan iki musluk en erken kaç saniye sonra tekrar aynı anda su damlatır?
Soruyu cevapla

24. soru İki depoda 420 L vişne , 630 L portakal suyu vardır.
Bu meyve suları eşit miktarlarda başka kaplara karıştırılmadan konulacaktır.
Konulacak kap sayısının en az olabilmesi için bir kaba kaç litre meyve suyu konulmalıdır?
Soruyu cevapla

25. soru 🚌
İstanbul'dan Ankara'ya 25 , İzmir'e ise 20 dakikada bir otobüs kalkmaktadır.
Saat 12:00'da Ankara ve İzmir'e otobüs kalkmıştır.
En erken kaç dakika sonra aynı anda Ankara ve İzmir'e otobüs kalkar ?
Soruyu cevapla

26. soru Hasan usta 45 ve 75 m uzunluğundaki iki kablodan eşit uzunlukta kablo parçaları yapacaktır.
Bu parçalardan bir tanesi en fazla kaç metre olabilir?
Soruyu cevapla

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları