8. sınıf üslü ifadeler soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru m ve n pozitif birer tam sayı olmak üzere
5m 5n= 57olduğuna göre m en az kaç olabilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 40 doğru , 140 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru 2a.5a işleminin sonucu 15 basamaklıdır.
Buna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 22 doğru , 113 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) (2)10+6=(2)10.(2)6 B) 525.325=1550 C) 1 58=5-8 D) (-3)9 (-3)7=(-3)2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 59 doğru , 60 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 23x+2. 1 22x=32 olduğuna göre x kaçtır? A) -3 B) -2 C) 2 D) 3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 35 doğru , 72 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 35.9a=3-3 ve 43.2b=2-3 olduğuna göre a + b kaçtır? A) -15 B) -13 C) 13 D) 15 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 42 doğru , 48 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru (-3)3 kaçtır? A) -127 B) 127 C) 27 D) -27 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1159 doğru , 856 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 2-4 kaçtır? A) -116 B) 116 C) 16 D) -16 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 856 doğru , 882 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru (-3)-4 kaçtır? A) -181 B) 181 C) 81 D) -81 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 710 doğru , 870 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru 1 49 = 7b ise b kaçtır? A) 2 B) -2 C) 3 D) -3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 933 doğru , 582 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru a ve b farklı tam sayılardır.
ab = 9 ise a + b işlemi sonucu aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) -5 B) -1 C) 5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 384 doğru , 958 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru a= -3 ise 1 2a ifadesinin değeri kaçtır? A) -18 B) 18 C) -8 D) 8 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 453 doğru , 779 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru 2a=64 , 3b=127 ve 4c=16
Yukarıdaki eşitliklere göre a.b.c kaçtır?
A) -36 B) 0 C) 1 D) 36 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 620 doğru , 398 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru (8.101)+(3.10-2)
Çözümlenmiş hali yukarıdaki gibi olan sayı hangisidir?
A) 0,803 B) 8,3 C) 8,03 D) 80,03 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 517 doğru , 481 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru (3.100)+(7.10-1)
Çözümlenmiş hali yukarıdaki gibi olan sayı hangisidir?
A) 0,037 B) 0,37 C) 3,7 D) 37 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 615 doğru , 285 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru 27,03 = (2.10a)+(7.10b)+(3.10c)
a.b.c kaçtır?
A) -2 B) -1 C) 0 D) 2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 456 doğru , 388 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru (a≠0) ve m ve n tam sayılar olmak üzere
am ❓ an=am-n olduğuna göre ❓ işareti yerine hangi işaret konulmalıdır?
A) + B) - C) . D) : Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 355 doğru , 321 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru b≠0 ve ve k tam sayı olmak üzere
(ab)k = ak bk
Yukarıdaki eşitlik doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 541 doğru , 119 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru 27a = 1 ise a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 579 doğru , 214 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru 1021 = (103)n olduğuna göre n kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 529 doğru , 199 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru 515 5n = 57olduğuna göre m kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 509 doğru , 176 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru 88 = 648 a8 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 370 doğru , 254 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru a ve b pozitif birer tam sayı olmak üzere
4810 = a10.b10 olduğuna göre a-b işleminin olabilecek en küçük pozitif tam sayı sonucu kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 232 doğru , 293 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru K = 310 .200 3-5
K sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) 35 B) 315 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 298 doğru , 347 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru 209 .209 .209 49 .49 .49 =527
Yukarıdaki eşitlik doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 295 doğru , 305 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru Türkiye'de bir kilosu 25 TL olan madenden 220 kg çıkarılmıştır.
Buna göre çıkarılan madenin kıymeti kaç TL dir?
A) 24 B) 215 C) 225 D) 2100 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 332 doğru , 326 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru 215 kg kütlesindeki bir mermerden her biri 32 kg'lık parçalar yapılmıştır.
Buna göre kaç parça yapılmıştır?
A) 23 B) 210 C) 222 D) 265 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 361 doğru , 231 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru (x+1)x-2=1 olduğuna göre x aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) 0 B) 1 C) 2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 178 doğru , 345 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru 81.81 27 kaça eşittir? A) 33 B) 34 C) 35 D) 36 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 349 doğru , 239 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru a bir tam sayı olmak üzere
(0,25)3=a-3 olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 86 doğru , 269 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru Aşağıdakilerden hangisi 275 sayısına eşittir? A) 0,0275 . 102 B) 0,0275 . 103 C) 0,0275 . 104 D) 0,0275 . 105 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 266 doğru , 198 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru 0,00114 = 11,4 . 10a olduğuna göre a kaçtır? A) -4 B) -5 C) -6 D) -7 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 314 doğru , 136 yanlış cevap verilmiştir.

32. soru Aşağıdakilerden hangisi bilimsel gösterimdir? A) 15 . 10-5 B) 15 . 105 C) 5 . 105 D) 0,05 . 1055 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 244 doğru , 240 yanlış cevap verilmiştir.

33. soru 0,000175 = 17,5 . 10a olduğuna göre a kaçtır? A) -4 B) -5 C) -6 D) -7 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 292 doğru , 171 yanlış cevap verilmiştir.

34. soru 0,00000094 sayısının bilimsel gösterimi a . 10b olduğuna göre a + b kaçtır? A) -16,4 B) -2,4 C) 2,4 D) 16,4 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 175 doğru , 288 yanlış cevap verilmiştir.

35. soru a ve b pozitif birer tam sayı olmak üzere
88 = a8 b8 olduğuna göre a-b işleminin olabilecek en küçük pozitif tam sayı sonucu kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 11 doğru , 41 yanlış cevap verilmiştir.

36. soru 3 (23) ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 35 B) 36 C) 38 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 36 doğru , 35 yanlış cevap verilmiştir.

37. soru 214-6 üslü ifadesinin değeri 1'den büyük müdür küçük mü? A) büyüktür B) küçüktür Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 47 doğru , 47 yanlış cevap verilmiştir.

38. soru 1 5-8 üslü ifadesinin değeri 1'den büyük müdür küçük mü? A) büyüktür B) küçüktür Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 55 doğru , 32 yanlış cevap verilmiştir.

39. soru 4524 = 324.a24 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 43 doğru , 31 yanlış cevap verilmiştir.

40. soru m ve n pozitif birer tam sayı olmak üzere
1111 = 11m.11n olduğuna göre n en fazla kaç olabilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 18 doğru , 32 yanlış cevap verilmiştir.

41. soru Ondalık gösterimi 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümlerken birler basamağındaki rakam 10? ile çarpılır.
Yukarıdaki ifadede ? yerine hangi tam sayı yazılmalıdır?
A) -1 B) 0 C) 1 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 19 doğru , 21 yanlış cevap verilmiştir.

42. soru (7.104)+(3.103)+(5.101) şeklinde çözümlenmiş olan sayının yüzler basamağında hangi rakam vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13 doğru , 22 yanlış cevap verilmiştir.

43. soru Aşağıdakilerden hangisi 315 sayısına eşittir? A) 0,0315 . 10-4 B) 0,0315 . 10-5 C) 0,0315 . 104 D) 0,0315 . 105 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 11 doğru , 20 yanlış cevap verilmiştir.

44. soru Aşağıdakilerden hangisi 27,8 . 10-5 sayısına eşit değildir? A) 0,0000278 B) 0,278 . 10-3 C) 2780 . 10-7 D) 0,0278 . 10-2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 19 yanlış cevap verilmiştir.

45. soru Aşağıdakilerden hangisinin değeri diğerlerin farklıdır? A) 700000 . 10-16 B) 7000 . 10-12 C) 0,0007 . 10-7 D) 0,000007 . 10-5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 16 yanlış cevap verilmiştir.

46. soru a . 10n şeklindeki bir bilimsel gösterimde |a| en fazla kaç olabilir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 21 doğru , 28 yanlış cevap verilmiştir.

47. soru Bilimsel gösterimi 2,75 . 108 olan sayı hangisidir? A) 2 750 000 000 B) 275 000 000 C) 27 500 000 D) 2 750 000 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 30 doğru , 26 yanlış cevap verilmiştir.

48. soru 58 . 210 işlem sonucunun bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 2 . 108 B) 4 . 108 C) 2 . 1010 D) 4 . 1010 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 21 doğru , 20 yanlış cevap verilmiştir.

49. soru 0,000000475 = 4,75 . 10a olduğuna göre a kaçtır? A) -7 B) -8 C) -9 D) -10 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 24 doğru , 20 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.