8. sınıf üslü ifadeler soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru m ve n pozitif birer tam sayı olmak üzere
5m 5n= 57olduğuna göre m en az kaç olabilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 18 doğru , 54 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru 2a.5a işleminin sonucu 15 basamaklıdır.
Buna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 12 doğru , 53 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) (2)10+6=(2)10.(2)6 B) 525.325=1550 C) 1 58=5-8 D) (-3)9 (-3)7=(-3)2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 38 doğru , 26 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 23x+2. 1 22x=32 olduğuna göre x kaçtır? A) -3 B) -2 C) 2 D) 3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 17 doğru , 40 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 35.9a=3-3 ve 43.2b=2-3 olduğuna göre a + b kaçtır? A) -15 B) -13 C) 13 D) 15 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 26 doğru , 21 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru (-3)3 kaçtır? A) -127 B) 127 C) 27 D) -27 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1141 doğru , 822 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 2-4 kaçtır? A) -116 B) 116 C) 16 D) -16 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 837 doğru , 856 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru (-3)-4 kaçtır? A) -181 B) 181 C) 81 D) -81 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 693 doğru , 844 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru 1 49 = 7b ise b kaçtır? A) 2 B) -2 C) 3 D) -3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 912 doğru , 563 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru a ve b farklı tam sayılardır.
ab = 9 ise a + b işlemi sonucu aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) -5 B) -1 C) 5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 374 doğru , 931 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru a= -3 ise 1 2a ifadesinin değeri kaçtır? A) -18 B) 18 C) -8 D) 8 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 438 doğru , 753 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru 2a=64 , 3b=127 ve 4c=16
Yukarıdaki eşitliklere göre a.b.c kaçtır?
A) -36 B) 0 C) 1 D) 36 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 605 doğru , 382 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru (8.101)+(3.10-2)
Çözümlenmiş hali yukarıdaki gibi olan sayı hangisidir?
A) 0,803 B) 8,3 C) 8,03 D) 80,03 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 502 doğru , 455 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru (3.100)+(7.10-1)
Çözümlenmiş hali yukarıdaki gibi olan sayı hangisidir?
A) 0,037 B) 0,37 C) 3,7 D) 37 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 600 doğru , 268 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru 27,03 = (2.10a)+(7.10b)+(3.10c)
a.b.c kaçtır?
A) -2 B) -1 C) 0 D) 2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 442 doğru , 371 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru (a≠0) ve m ve n tam sayılar olmak üzere
am ❓ an=am-n olduğuna göre ❓ işareti yerine hangi işaret konulmalıdır?
A) + B) - C) . D) : Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 347 doğru , 304 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru b≠0 ve ve k tam sayı olmak üzere
(ab)k = ak bk
Yukarıdaki eşitlik doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 525 doğru , 113 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru 27a = 1 ise a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 564 doğru , 202 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru 1021 = (103)n olduğuna göre n kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 513 doğru , 188 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru 515 5n = 57olduğuna göre m kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 498 doğru , 168 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru 88 = 648 a8 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 361 doğru , 243 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru a ve b pozitif birer tam sayı olmak üzere
4810 = a10.b10 olduğuna göre a-b işleminin olabilecek en küçük pozitif tam sayı sonucu kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 224 doğru , 281 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru K = 310 .200 3-5
K sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) 35 B) 315 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 288 doğru , 342 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru 209 .209 .209 49 .49 .49 =527
Yukarıdaki eşitlik doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 288 doğru , 296 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru Türkiye'de bir kilosu 25 TL olan madenden 220 kg çıkarılmıştır.
Buna göre çıkarılan madenin kıymeti kaç TL dir?
A) 24 B) 215 C) 225 D) 2100 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 315 doğru , 314 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru 215 kg kütlesindeki bir mermerden her biri 32 kg'lık parçalar yapılmıştır.
Buna göre kaç parça yapılmıştır?
A) 23 B) 210 C) 222 D) 265 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 350 doğru , 217 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru (x+1)x-2=1 olduğuna göre x aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) 0 B) 1 C) 2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 169 doğru , 334 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru 81.81 27 kaça eşittir? A) 33 B) 34 C) 35 D) 36 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 339 doğru , 230 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru a bir tam sayı olmak üzere
(0,25)3=a-3 olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 83 doğru , 255 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru Aşağıdakilerden hangisi 275 sayısına eşittir? A) 0,0275 . 102 B) 0,0275 . 103 C) 0,0275 . 104 D) 0,0275 . 105 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 255 doğru , 190 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru 0,00114 = 11,4 . 10a olduğuna göre a kaçtır? A) -4 B) -5 C) -6 D) -7 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 307 doğru , 128 yanlış cevap verilmiştir.

32. soru Aşağıdakilerden hangisi bilimsel gösterimdir? A) 15 . 10-5 B) 15 . 105 C) 5 . 105 D) 0,05 . 1055 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 236 doğru , 235 yanlış cevap verilmiştir.

33. soru 0,000175 = 17,5 . 10a olduğuna göre a kaçtır? A) -4 B) -5 C) -6 D) -7 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 283 doğru , 165 yanlış cevap verilmiştir.

34. soru 0,00000094 sayısının bilimsel gösterimi a . 10b olduğuna göre a + b kaçtır? A) -16,4 B) -2,4 C) 2,4 D) 16,4 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 171 doğru , 279 yanlış cevap verilmiştir.

35. soru a ve b pozitif birer tam sayı olmak üzere
88 = a8 b8 olduğuna göre a-b işleminin olabilecek en küçük pozitif tam sayı sonucu kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 33 yanlış cevap verilmiştir.

36. soru 3 (23) ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 35 B) 36 C) 38 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 29 doğru , 26 yanlış cevap verilmiştir.

37. soru 214-6 üslü ifadesinin değeri 1'den büyük müdür küçük mü? A) büyüktür B) küçüktür Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 39 doğru , 42 yanlış cevap verilmiştir.

38. soru 1 5-8 üslü ifadesinin değeri 1'den büyük müdür küçük mü? A) büyüktür B) küçüktür Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 49 doğru , 28 yanlış cevap verilmiştir.

39. soru 4524 = 324.a24 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 37 doğru , 22 yanlış cevap verilmiştir.

40. soru m ve n pozitif birer tam sayı olmak üzere
1111 = 11m.11n olduğuna göre n en fazla kaç olabilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9 doğru , 26 yanlış cevap verilmiştir.

41. soru Ondalık gösterimi 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümlerken birler basamağındaki rakam 10? ile çarpılır.
Yukarıdaki ifadede ? yerine hangi tam sayı yazılmalıdır?
A) -1 B) 0 C) 1 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 11 doğru , 17 yanlış cevap verilmiştir.

42. soru (7.104)+(3.103)+(5.101) şeklinde çözümlenmiş olan sayının yüzler basamağında hangi rakam vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8 doğru , 13 yanlış cevap verilmiştir.

43. soru Aşağıdakilerden hangisi 315 sayısına eşittir? A) 0,0315 . 10-4 B) 0,0315 . 10-5 C) 0,0315 . 104 D) 0,0315 . 105 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 13 yanlış cevap verilmiştir.

44. soru Aşağıdakilerden hangisi 27,8 . 10-5 sayısına eşit değildir? A) 0,0000278 B) 0,278 . 10-3 C) 2780 . 10-7 D) 0,0278 . 10-2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

45. soru Aşağıdakilerden hangisinin değeri diğerlerin farklıdır? A) 700000 . 10-16 B) 7000 . 10-12 C) 0,0007 . 10-7 D) 0,000007 . 10-5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

46. soru a . 10n şeklindeki bir bilimsel gösterimde |a| en fazla kaç olabilir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 17 doğru , 20 yanlış cevap verilmiştir.

47. soru Bilimsel gösterimi 2,75 . 108 olan sayı hangisidir? A) 2 750 000 000 B) 275 000 000 C) 27 500 000 D) 2 750 000 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 24 doğru , 18 yanlış cevap verilmiştir.

48. soru 58 . 210 işlem sonucunun bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 2 . 108 B) 4 . 108 C) 2 . 1010 D) 4 . 1010 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 16 doğru , 13 yanlış cevap verilmiştir.

49. soru 0,000000475 = 4,75 . 10a olduğuna göre a kaçtır? A) -7 B) -8 C) -9 D) -10 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 18 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.