8. sınıf üslü ifadeler testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru (-3)5 kaçtır? A) -1243 B) 1243 C) 243 D) -243 Cevabını kontrol et

2. soru 2-3 kaçtır? A) -18 B) 18 C) 8 D) -8 Cevabını kontrol et

3. soru (-3)-2 kaçtır? A) -19 B) 19 C) 9 D) -9 Cevabını kontrol et

4. soru 1 216 = 6b ise b kaçtır? A) 3 B) -3 C) 4 D) -4 Cevabını kontrol et

5. soru a ve b farklı tam sayılardır.
ab = 18 ise a + b işlemi sonucu aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) -5 B) -1 C) 1 D) 5 Cevabını kontrol et

6. soru a= -2 ise 1 4a ifadesinin değeri kaçtır? A) -116 B) 116 C) -16 D) 16 Cevabını kontrol et

7. soru 2a=12 , 3b=181 ve 6c=36
Yukarıdaki eşitliklere göre a.b.c kaçtır?
A) -8 B) 0 C) 1 D) 8 Cevabını kontrol et

8. soru (4.101)+(7.10-2)
Çözümlenmiş hali yukarıdaki gibi olan sayı hangisidir?
A) 0,407 B) 4,7 C) 4,07 D) 40,07 Cevabını kontrol et

9. soru (4.100)+(9.10-1)
Çözümlenmiş hali yukarıdaki gibi olan sayı hangisidir?
A) 0,049 B) 0,49 C) 4,9 D) 49 Cevabını kontrol et

10. soru 710,5 = (7.10a)+(1.10b)+(5.10c)
a.b.c kaçtır?
A) -2 B) -1 C) 1 D) 2 Cevabını kontrol et

11. soru m ve n tam sayılar olmak üzere
am . an=am❓n olduğuna göre ❓ işareti yerine hangi işaret konulmalıdır?
A) + B) - C) . D) : Cevabını kontrol et

12. soru a0= 1
Yukarıdaki eşitlik doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

13. soru 125-5 üslü ifadesinin değeri 1'den büyük müdür küçük mü? A) büyüktür B) küçüktür Cevabını kontrol et

14. soru 1 2-8 üslü ifadesinin değeri 1'den büyük müdür küçük mü? A) büyüktür B) küçüktür Cevabını kontrol et

15. soru 530 = (55)n olduğuna göre n kaçtır? Cevabını kontrol et

16. soru 484 = a4.244 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et

17. soru m ve n pozitif birer tam sayı olmak üzere
(3m)n=272 olduğuna göre m en az kaç olabilir?
Cevabını kontrol et

18. soru m ve n pozitif birer tam sayı olmak üzere
5m 5n= 57olduğuna göre m en az kaç olabilir?
Cevabını kontrol et

19. soru 5 (24) ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 56 B) 58 C) 516 Cevabını kontrol et

20. soru 2a.5a işleminin sonucu 15 basamaklıdır.
Buna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et

21. soru Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) (2)10+6=(2)10.(2)6 B) 525.325=1550 C) 1 58=5-8 D) (-3)9 (-3)7=(-3)2 Cevabını kontrol et

22. soru Türkiye'de bir kilosu 26 TL olan madenden 230 kg çıkarılmıştır.
Buna göre çıkarılan madenin kıymeti kaç TL dir?
A) 25 B) 224 C) 236 D) 2180 Cevabını kontrol et

23. soru 216 kg kütlesindeki bir mermerden her biri 16 kg'lık parçalar yapılmıştır.
Buna göre kaç parça yapılmıştır?
A) 24 B) 212 C) 220 D) 264 Cevabını kontrol et

24. soru a bir tam sayı olmak üzere
124=1a olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et

25. soru 23x+2. 1 22x=32 olduğuna göre x kaçtır? A) -3 B) -2 C) 2 D) 3 Cevabını kontrol et

26. soru 35.9a=3-3 ve 43.2b=2-3 olduğuna göre a + b kaçtır? A) -15 B) -13 C) 13 D) 15 Cevabını kontrol et

27. soru Aşağıdakilerden hangisi 784 sayısına eşittir? A) 7,84 . 102 B) 7,84 . 103 C) 7,84 . 104 D) 7,84 . 105 Cevabını kontrol et

28. soru 0,000214 = 2140 . 10a olduğuna göre a kaçtır? A) -5 B) -6 C) -7 D) -8 Cevabını kontrol et

29. soru Aşağıdakilerden hangisi bilimsel gösterimdir? A) 77 . 10-4 B) 77 . 104 C) 7 . 104 D) 0,07 . 1044 Cevabını kontrol et

30. soru 0,0000077 sayısının bilimsel gösterimi a . 10b olduğuna göre a + b kaçtır? A) -13,77 B) -1,77 C) 1,77 D) 13,77 Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.