8. sınıf cebirsel ifadeler özdeşlikler soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru -3x.3 - 2 cebirsel ifadesinde sabit terim kaçtır? A) 2 B) -2 C) 3 D) -3 Cevabını kontrol et

2. soru 3x2-2y-1 cebirsel ifadesinde katsayılar toplamı kaçtır? Cevabını kontrol et

3. soru 4x+1=5x ifade doğru mudur yanlış mıdır? A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

4. soru 4x-2y=2xy ifade doğru mudur yanlış mıdır? A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

5. soru Aşağıdakilerden hangisi -4a.3 cebirsel ifadesine eşittir? A) -43a B) -12a C) -7a D) -a Cevabını kontrol et

6. soru 3x-3.5x-2=axb olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

7. soru Aşağıdakilerden hangisi 8x2y ifadesine eşit değildir? A) 2x.2x.2y B) 4x.y.2y C) x.4x.2y D) x.x.8y Cevabını kontrol et

8. soru Aşağıdakilerden hangisi y.(y-2) ifadesine eşittir? A) 2y-2 B) y2-2 C) y2-2y Cevabını kontrol et

9. soru Aşağıdakilerden hangisi 2x.(6x-3) ifadesine eşittir? A) 8x-5 B) 8x2-5 C) 12x2-6x D) 12x2-6 Cevabını kontrol et

10. soru Aşağıdakilerden hangisi 3x.(2y-4) ifadesine eşittir? A) 5xy-7x B) 5xy-7 C) 6xy-12 D) 6xy-12x Cevabını kontrol et

11. soru Aşağıdakilerden hangisi (x-4).(3x-2) ifadesine eşittir? A) 3x2-12x+8 B) 3x2+12x-8 C) 3x2-14x+8 D) 3x2+14x-8 Cevabını kontrol et

12. soru Aşağıdakilerden hangisi (4xy-2x).(y-1) ifadesine eşittir? A) 4xy2-6xy+2x B) 4xy2-6xy-2x C) 4y2-4xy+2x D) 4xy2-4xy-2x Cevabını kontrol et

13. soru (2x+4).(3x-5) çarpımı sonucunda x'li terimin katsayısı kaçtır? Cevabını kontrol et

14. soru a ve b farklı doğal sayılardır.
(x-a).(2x-3b) çarpımında sabit terim 15 olduğuna göre x'li terimin katsayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) -11 B) -12 C) -13 D) -14 Cevabını kontrol et

15. soru x x x2 1 x 1 1 x 1
Yukarıdaki cebir karoları ile oluşturulan dikdörtgenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) x.(3x+3) B) 3x2+3x C) 3x2+x+3 Cevabını kontrol et

16. soru x x x2 1 x x
Yukarıdaki cebir karoları ile oluşturulan dikdörtgenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) 2x.(2x-1) B) 4x2-2 C) 4x2-2x Cevabını kontrol et

17. soru Eğer bir eşitlikte değişkenlere verilen bazı sayı veya sayılarda eşitlik sağlanıyorsa bu eşitlik özdeşliktir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

18. soru (x+1).(x+3) = x2+4x+3 eşitliği denklem değil,özdeşliktir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

19. soru (2x+3)2 = ? özdeşliğinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) 4x2+12x+9 B) 2x2+12x+9 C) 4x2+2x+3 D) 4x2+6x+9 Cevabını kontrol et

20. soru (x-3).(x+3) = ? özdeşliğinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) x2-9 B) (x-3)2 C) (x+3)2 Cevabını kontrol et

21. soru 16x2-24x+9= ? özdeşliğinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) (4x-3).(4x+3) B) (4x-2)2 C) (4x+2)2 Cevabını kontrol et

22. soru x x x2 x 1 x 1 1 1
Yukarıdaki cebir karoları ile oluşturulan karenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) (x+4)2 B) x2+8x+16 C) x2+4x+16 Cevabını kontrol et

23. soru (2x+y)2= 4x2+12+y2 eşitliği bir özdeşlik olduğuna göre x.y kaçtır? Cevabını kontrol et

24. soru A B C D E F G
Yukarıdaki şekilde ACEG bir dikdörtgen , B , D ve F noktaları bulunduğu kenarların orta noktalarıdır.
|AG|=2x-2 , |AC|=2x+2 olduğuna göre yeşil bölgenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) 3x2-3 B) 3.(x2-1) C) 3x2-1 Cevabını kontrol et

25. soru A B C D E F G H
Yukarıdaki şekilde ABCD ve BEFG birer kare , [FH]⊥[AD]
Karelerin alanlarının farkı 60 cm olduğuna göre HFD üçgeninin alanı kaç santimetrekaredir?
Cevabını kontrol et

26. soru Bir cebirsel ifadeyi çarpanlara ayırmada özdeşliklerden yararlanabilinir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

27. soru 4x2+4x+1 cebirsel ifadesi (2x+1).(2x+1) şeklinde çarpanlara ayrılabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

28. soru 9x2y4-4x2y4 cebirsel ifadesi (3x2y-2x2y).(3x2y+2x2y) şeklinde çarpanlara ayrılabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

29. soru ax-bx=27 ve a-b=9 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et

30. soru 2x+y=4 olduğuna göre 20 - y2-4xy-4x2 cebirsel ifadesinin değeri kaçtır? Cevabını kontrol et

31. soru 3x2-48=(x-4).(3x+a) eşitliği özdeşlik olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et

32. soru Alanı (18x2-8) cm2 ve kısa kenarı 3x-2 cm olan bir dikdörtgenin çevresi 40 cm'dir .
Buna göre dikdörtgenin uzun kenarı kaç cm'dir?
Cevabını kontrol et

33. soru D E F 68 cm 69 cm x cm
Yukarıdaki DEF dik üçgeninde |DE|=68 cm ve |DF|=69 cm olduğuna göre x2 kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et

34. soru 9x2+24x+A ifadesi tam kare bir ifade olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et

35. soru x2+y2=41 ve x+y=9 olduğuna göre x.y kaçtır? Cevabını kontrol et

36. soru a=2450 olduğuna göre a.(a+3)+9 Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.