8. sınıf cebirsel ifadeler özdeşlikler testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 3x2-2y-1 cebirsel ifadesinde sabit terim kaçtır? A) 1 B) -1 Soruyu cevapla

2. soru -3x-2 cebirsel ifadesinde katsayılar toplamı kaçtır? A) -5 B) -1 C) 1 D) 5 Soruyu cevapla

3. soru 4x-1=3x ifade doğru mudur yanlış mıdır? A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

4. soru 6x-3y=3xy ifade doğru mudur yanlış mıdır? A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

5. soru Aşağıdakilerden hangisi -4a.2 cebirsel ifadesine eşittir? A) -42a B) -8a C) -6a D) -2a Soruyu cevapla

6. soru 5x2.2x5=axb olduğuna göre a+b kaçtır? Soruyu cevapla

7. soru Aşağıdakilerden hangisi 24xy2 ifadesine eşit değildir? A) 3x.4y.2y B) 6x.y.4y C) 8xy.3y D) 2x.12x.y Soruyu cevapla

8. soru Aşağıdakilerden hangisi y.(y-3) ifadesine eşittir? A) 2y-3 B) y2-3 C) y2-3y Soruyu cevapla

9. soru Aşağıdakilerden hangisi 5x.(3x-2) ifadesine eşittir? A) 8x-7 B) 8x2-7 C) 15x2-10x D) 15x2-10 Soruyu cevapla

10. soru Aşağıdakilerden hangisi 3x.(4y-2) ifadesine eşittir? A) 7xy-5x B) 7xy-5 C) 12xy-6 D) 12xy-6x Soruyu cevapla

11. soru Aşağıdakilerden hangisi (x-2).(2x-3) ifadesine eşittir? A) 2x2-7x+6 B) 2x2+7x-6 C) 2x2-4x+6 D) 2x2+4x-6 Soruyu cevapla

12. soru Aşağıdakilerden hangisi (4xy-3x).(2y-1) ifadesine eşittir? A) 8xy2-10xy+3x B) 8xy2-10xy-3x C) 8y2-6xy+3x D) 8xy2-+xy-3x Soruyu cevapla

13. soru (x-2).(x-a) çarpımında katsayılar toplamı 5 olduğuna göre a kaçtır? Soruyu cevapla

14. soru a ve b farklı doğal sayılardır.
(x-2a).(2x-b) çarpımında sabit terim 6 olduğuna göre x'li terimin katsayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) -5 B) -7 C) -9 D) -11 Soruyu cevapla

15. soru x x x2 1 x 1 1 x 1
Yukarıdaki cebir karoları ile oluşturulan dikdörtgenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) x.(4x+4) B) 4x2+4 C) 4x2+x+4 Soruyu cevapla

16. soru x x x2 1 x x
Yukarıdaki cebir karoları ile oluşturulan dikdörtgenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) 2x.(3x-1) B) 3x.(2x-1) C) 6x2-2x Soruyu cevapla

17. soru x2-x-6 = (x+2).(x-3) eşitliği denklem değil,özdeşliktir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

18. soru (x+1).(2x-1) = 2x2+T eşitliğinin bir özdeşlik olabilmesi için T yerine yazılması gereken aşağıdakilerden hangisidir? A) x-1 B) x+1 C) 2x-1 D) 2x+1 Soruyu cevapla

19. soru (2x-3)2 = ? özdeşliğinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) 4x2-12x+9 B) 2x2-12x+9 C) 4x2-2x+3 D) 4x2-6x+9 Soruyu cevapla

20. soru 16x2-9= ? özdeşliğinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) (4x-3).(4x+3) B) (4x-2)2 C) (4x+2)2 Soruyu cevapla

21. soru x2+10x+25= ? özdeşliğinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) (x-5).(x+5) B) (x-5)2 C) (x+5)2 Soruyu cevapla

22. soru x x x2 x 1 x 1 1 1
Yukarıdaki cebir karoları ile oluşturulan karenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) (x+1)2 B) x2+2x+1 C) x2+x+2 Soruyu cevapla

23. soru x x x2 x 1 x 1 1 1
Yukarıdaki cebir karoları ile oluşturulan karenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) (2x+2)2 B) 4x2+8x+4 C) 4x2+4x+8 Soruyu cevapla

24. soru (2x+2y)2= 4x2+16+4y2 eşitliği bir özdeşlik olduğuna göre x.y kaçtır? Soruyu cevapla

25. soru x x x+3 2x+3
Yukarıdaki alanını gösteren cebirsel ifadede aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) (x+3)2 B) x2+6x+9 C) (x+2)2 Soruyu cevapla

26. soru A B C D E F G H K
Yukarıdaki şekilde ABCD karesini [EG] ve [FH] iki karesel ve iki dikdörtgensel bölgeye ayırmıştır.
|AB|=x cm ve |BG|=4 cm olduğuna göre boyalı bölgenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) x2-8x+16 B) x2-8x+32 C) x2+16 D) x2-8x Soruyu cevapla

27. soru Bir cebirsel ifadedeki tüm terimler ortak bir sayı veya değişkenle çarpılıyorsa,bu cebirsel ifade ortak çarpan parantezine alınabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

28. soru 4x2+4x+1 cebirsel ifadesi (2x-1).(2x-1) şeklinde çarpanlara ayrılabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

29. soru 9x2-4x2 cebirsel ifadesi (3x-2x).(3x-2x) şeklinde çarpanlara ayrılabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

30. soru ax+bx=28 ve a+b=4 olduğuna göre x kaçtır? Soruyu cevapla

31. soru 2x-y=5 olduğuna göre 40 - y2+4xy-4x2 cebirsel ifadesinin değeri kaçtır? Soruyu cevapla

32. soru 3x2-12=(x-2).(3x+a) eşitliği özdeşlik olduğuna göre a kaçtır? Soruyu cevapla

33. soru Alanı (16x2-4) cm2 ve kısa kenarı 4x-2 cm olan bir dikdörtgenin çevresi 32 cm'dir .
Buna göre dikdörtgenin uzun kenarı kaç cm'dir?
Soruyu cevapla

34. soru D E F 32 cm 33 cm x cm
Yukarıdaki DEF dik üçgeninde |DE|=32 cm ve |DF|=33 cm olduğuna göre x2 kaç santimetredir?
Soruyu cevapla

35. soru 9x2+30x+A ifadesi tam kare bir ifade olduğuna göre A kaçtır? Soruyu cevapla

36. soru x2+y2=41 ve x-y=1 olduğuna göre x.y kaçtır? Soruyu cevapla

37. soru a=2450 olduğuna göre a.(a-3)+9 Soruyu cevapla

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları