8. sınıf cebirsel ifadeler özdeşlikler testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 3x2-2y-1 cebirsel ifadesinde sabit terim kaçtır? A) 1 B) -1 Cevabını kontrol et

2. soru -3x-2 cebirsel ifadesinde katsayılar toplamı kaçtır? A) -5 B) -1 C) 1 D) 5 Cevabını kontrol et

3. soru 4x-1=3x ifade doğru mudur yanlış mıdır? A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

4. soru 6x-3y=3xy ifade doğru mudur yanlış mıdır? A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

5. soru Aşağıdakilerden hangisi -4a.2 cebirsel ifadesine eşittir? A) -42a B) -8a C) -6a D) -2a Cevabını kontrol et

6. soru 5x2.2x5=axb olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

7. soru Aşağıdakilerden hangisi 24xy2 ifadesine eşit değildir? A) 3x.4y.2y B) 6x.y.4y C) 8xy.3y D) 2x.12x.y Cevabını kontrol et

8. soru Aşağıdakilerden hangisi y.(y-3) ifadesine eşittir? A) 2y-3 B) y2-3 C) y2-3y Cevabını kontrol et

9. soru Aşağıdakilerden hangisi 5x.(3x-2) ifadesine eşittir? A) 8x-7 B) 8x2-7 C) 15x2-10x D) 15x2-10 Cevabını kontrol et

10. soru Aşağıdakilerden hangisi 3x.(4y-2) ifadesine eşittir? A) 7xy-5x B) 7xy-5 C) 12xy-6 D) 12xy-6x Cevabını kontrol et

11. soru Aşağıdakilerden hangisi (x-2).(2x-3) ifadesine eşittir? A) 2x2-7x+6 B) 2x2+7x-6 C) 2x2-4x+6 D) 2x2+4x-6 Cevabını kontrol et

12. soru Aşağıdakilerden hangisi (4xy-3x).(2y-1) ifadesine eşittir? A) 8xy2-10xy+3x B) 8xy2-10xy-3x C) 8y2-6xy+3x D) 8xy2-+xy-3x Cevabını kontrol et

13. soru (x-2).(x-a) çarpımında katsayılar toplamı 5 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et

14. soru a ve b farklı doğal sayılardır.
(x-2a).(2x-b) çarpımında sabit terim 6 olduğuna göre x'li terimin katsayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) -5 B) -7 C) -9 D) -11 Cevabını kontrol et

15. soru x x x2 1 x 1 1 x 1
Yukarıdaki cebir karoları ile oluşturulan dikdörtgenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) x.(4x+4) B) 4x2+4 C) 4x2+x+4 Cevabını kontrol et

16. soru x x x2 1 x x
Yukarıdaki cebir karoları ile oluşturulan dikdörtgenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) 2x.(3x-1) B) 3x.(2x-1) C) 6x2-2x Cevabını kontrol et

17. soru x2-x-6 = (x+2).(x-3) eşitliği denklem değil,özdeşliktir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

18. soru (x+1).(2x-1) = 2x2+T eşitliğinin bir özdeşlik olabilmesi için T yerine yazılması gereken aşağıdakilerden hangisidir? A) x-1 B) x+1 C) 2x-1 D) 2x+1 Cevabını kontrol et

19. soru (2x-3)2 = ? özdeşliğinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) 4x2-12x+9 B) 2x2-12x+9 C) 4x2-2x+3 D) 4x2-6x+9 Cevabını kontrol et

20. soru 16x2-9= ? özdeşliğinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) (4x-3).(4x+3) B) (4x-2)2 C) (4x+2)2 Cevabını kontrol et

21. soru x2+10x+25= ? özdeşliğinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) (x-5).(x+5) B) (x-5)2 C) (x+5)2 Cevabını kontrol et

22. soru x x x2 x 1 x 1 1 1
Yukarıdaki cebir karoları ile oluşturulan karenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) (x+1)2 B) x2+2x+1 C) x2+x+2 Cevabını kontrol et

23. soru x x x2 x 1 x 1 1 1
Yukarıdaki cebir karoları ile oluşturulan karenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) (2x+2)2 B) 4x2+8x+4 C) 4x2+4x+8 Cevabını kontrol et

24. soru (2x+2y)2= 4x2+16+4y2 eşitliği bir özdeşlik olduğuna göre x.y kaçtır? Cevabını kontrol et

25. soru x x x+3 2x+3
Yukarıdaki alanını gösteren cebirsel ifadede aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) (x+3)2 B) x2+6x+9 C) (x+2)2 Cevabını kontrol et

26. soru A B C D E F G H K
Yukarıdaki şekilde ABCD karesini [EG] ve [FH] iki karesel ve iki dikdörtgensel bölgeye ayırmıştır.
|AB|=x cm ve |BG|=4 cm olduğuna göre boyalı bölgenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) x2-8x+16 B) x2-8x+32 C) x2+16 D) x2-8x Cevabını kontrol et

27. soru Bir cebirsel ifadedeki tüm terimler ortak bir sayı veya değişkenle çarpılıyorsa,bu cebirsel ifade ortak çarpan parantezine alınabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

28. soru 4x2+4x+1 cebirsel ifadesi (2x-1).(2x-1) şeklinde çarpanlara ayrılabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

29. soru 9x2-4x2 cebirsel ifadesi (3x-2x).(3x-2x) şeklinde çarpanlara ayrılabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

30. soru ax+bx=28 ve a+b=4 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et

31. soru 2x-y=5 olduğuna göre 40 - y2+4xy-4x2 cebirsel ifadesinin değeri kaçtır? Cevabını kontrol et

32. soru 3x2-12=(x-2).(3x+a) eşitliği özdeşlik olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et

33. soru Alanı (16x2-4) cm2 ve kısa kenarı 4x-2 cm olan bir dikdörtgenin çevresi 32 cm'dir .
Buna göre dikdörtgenin uzun kenarı kaç cm'dir?
Cevabını kontrol et

34. soru D E F 32 cm 33 cm x cm
Yukarıdaki DEF dik üçgeninde |DE|=32 cm ve |DF|=33 cm olduğuna göre x2 kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et

35. soru 9x2+30x+A ifadesi tam kare bir ifade olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et

36. soru x2+y2=41 ve x-y=1 olduğuna göre x.y kaçtır? Cevabını kontrol et

37. soru a=2450 olduğuna göre a.(a-3)+9 Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.