8. sınıf dik üçgen soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Bir dik üçgende dik kenarların toplamı hipotenüse eşittir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

2. soru Çevresi 24 cm olan bir karenin köşegeninin uzunluğu kaç santimetredir? A) 5 B) 6 C) 52 D) 62 Cevabını kontrol et

3. soru A B C 5 cm 15 cm
Yukarıdaki ABC dik üçgeninde |AC| kaç santimetredir?
A) 210 B) 310 C) 410 D) 510 Cevabını kontrol et

4. soru D E F G 4 cm 5 cm 13 cm
Yukarıdaki EDF dik üçgeninde m(E) = 90o |DG|=5 cm , |GE|=4 cm ve |GF|=13 cm olduğuna göre |DF| kaç santimetredir?
A) 230 B) 232 C) 234 D) 236 Cevabını kontrol et

5. soru B C D T 6 cm 7 cm
Yukarıdaki TCD üçgeni ikizkenar dik üçgen,CDB ise dik üçgendir.
|TC|=6 cm ve |DB|=7 cm olduğuna göre |CB| kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et

6. soru A B C D 7 cm 11 cm 6 cm
ABCD dörtgeninde [AB]⏊[AD] , [AB]⏊[BC] , |AD|=6 cm,|AB|=7 cm ve |BC|=11 cm olduğuna göre |DC| kaç santimetredir?
A) 70 B) 74 C) 76 D) 78 Cevabını kontrol et

7. soru A B
Yukarıdaki kareli kağıtta |AB|=10 cm olduğuna göre dikdörtgenin çevresi kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et

8. soru K L M N 66o 66o 13 cm 12 cm
Yukarıdaki KLM üçgeninde |KL|=13 cm , |KN|=12 cm , m(L) ve m(M) = 66o olduğuna göre |LM| kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et

9. soru Koordinat düzleminde M(6,a) noktasının başlangıç noktasına olan uzaklığı 210 birimdir.
Buna göre |a| kaçtır?
Cevabını kontrol et

10. soru Koordinat düzleminde A(3,-5) noktasının B(-12,-13) noktasına olan uzaklığı kaç birimdir? Cevabını kontrol et

11. soru Koordinat düzleminde A(c,0) noktasının B(5,-6) noktasına olan uzaklığı 10 birimdir.
Buna göre c aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) -3 B) 8 C) 13 Cevabını kontrol et

12. soru 5 3 m 10 m A
53m uzunluğundaki bir direğe kolayca çıkabilmek için 10 m uzunluğunda bir merdiven konulmuştur.
Buna göre merdivenin konulduğu A noktasının direğe olan uzaklığı kaç metredir?
Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.