8. sınıf dik üçgen soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Bir dik üçgende dik kenarların toplamı hipotenüse eşittir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

2. soru Çevresi 24 cm olan bir karenin köşegeninin uzunluğu kaç santimetredir? A) 5 B) 6 C) 52 D) 62 Soruyu cevapla

3. soru A B C 5 cm 15 cm
Yukarıdaki ABC dik üçgeninde |AC| kaç santimetredir?
A) 210 B) 310 C) 410 D) 510 Soruyu cevapla

4. soru D E F G 4 cm 5 cm 13 cm
Yukarıdaki EDF dik üçgeninde m(E) = 90o |DG|=5 cm , |GE|=4 cm ve |GF|=13 cm olduğuna göre |DF| kaç santimetredir?
A) 230 B) 232 C) 234 D) 236 Soruyu cevapla

5. soru B C D T 6 cm 7 cm
Yukarıdaki TCD üçgeni ikizkenar dik üçgen,CDB ise dik üçgendir.
|TC|=6 cm ve |DB|=7 cm olduğuna göre |CB| kaç santimetredir?
Soruyu cevapla

6. soru A B C D 7 cm 11 cm 6 cm
ABCD dörtgeninde [AB]⏊[AD] , [AB]⏊[BC] , |AD|=6 cm,|AB|=7 cm ve |BC|=11 cm olduğuna göre |DC| kaç santimetredir?
A) 70 B) 74 C) 76 D) 78 Soruyu cevapla

7. soru A B
Yukarıdaki kareli kağıtta |AB|=10 cm olduğuna göre dikdörtgenin çevresi kaç santimetredir?
Soruyu cevapla

8. soru K L M N 66o 66o 13 cm 12 cm
Yukarıdaki KLM üçgeninde |KL|=13 cm , |KN|=12 cm , m(L) ve m(M) = 66o olduğuna göre |LM| kaç santimetredir?
Soruyu cevapla

9. soru Koordinat düzleminde M(6,a) noktasının başlangıç noktasına olan uzaklığı 210 birimdir.
Buna göre |a| kaçtır?
Soruyu cevapla

10. soru Koordinat düzleminde A(3,-5) noktasının B(-12,-13) noktasına olan uzaklığı kaç birimdir? Soruyu cevapla

11. soru Koordinat düzleminde A(c,0) noktasının B(5,-6) noktasına olan uzaklığı 10 birimdir.
Buna göre c aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) -3 B) 8 C) 13 Soruyu cevapla

12. soru 5 3 m 10 m A
53m uzunluğundaki bir direğe kolayca çıkabilmek için 10 m uzunluğunda bir merdiven konulmuştur.
Buna göre merdivenin konulduğu A noktasının direğe olan uzaklığı kaç metredir?
Soruyu cevapla

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları