8. sınıf doğrusal denklemler soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 2x 3 = 4 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et

2. soru 4x 3 + 3 = 15 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et

3. soru x-2 3 = 3 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et

4. soru x+1 5 - 3 = 2 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et

5. soru 2 7 + x 5 = 17 35 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et

6. soru 5-2x 3x+1 = 3 4 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et

7. soru Üçte biri ile altıda birinin farkı 76 olan sayı kaçtır? Cevabını kontrol et

8. soru Koordinat sistemindeki yatay sayı doğrusuna x ekseni denir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

9. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 B
m ve n birer tam sayıdır.
Yukarıdaki kırmızı nokta B(m,n) şeklinde sıralı ikili olarak yazılabildiğine göre n kaçtır?
Cevabını kontrol et

10. soru Koordinat sistemindeki bir nokta D(0,-4) şeklinde sıralı ikili olarak gösterilmektedir.
Buna göre D noktasının y eksenine uzaklığı kaç birimdir?
Cevabını kontrol et

11. soru A(10,9),B(-10,-9),C(9,10),D(-9,-10)
Yukarıdaki noktalardan hangisi koordinat sisteminde en alttadır?
A) A B) B C) C D) D Cevabını kontrol et

12. soru B A
Yukarıdaki kareli kağıt üzerindeki B noktasının koordinatı B(-3,-2) , A noktasının koordinatı ise A(d,e) şeklindedir.
Buna göre e kaçtır?
A) -2 B) -1 C) 0 D) 1 Cevabını kontrol et

13. soru ABCD dikdörtgenin 3 köşesinin koordinatları A(-2,-3) , B(1,2) ve C(-2,2) olduğuna göre D köşesinin koordinatı aşağıdakilerden hangisidir? A) (1,-2) B) (1,-3) C) (2,3) D) (2,1) Cevabını kontrol et

14. soru 3y-3=2x eşitliğinde x ve y değişkenleri arasında doğrusal ilişki vardır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

15. soru 1.adım 2.adım 3.adım 4.adım
Tablo:Adımdaki çizgi sayısı
Adım Çizgi sayısı
1 8
2 11
3 14
4 17
.. ..

Yukarıdaki tabloda görüleceği gibi aralarında doğrusal ilişki bulunan adım ve çizgi sayısı değişkenlerinden hangisi bağımlı değişkendir?
A) Adım B) Çizgi sayısı Cevabını kontrol et

16. soru
Tablo:Kişi sayısına göre tüketilen su
Kişi sayısı Tüketilen su
1 17 TL
2 33 TL
3 50 TL
4 66 TL
.. ..

Bir apartmandaki dairelerde tüketilen su ile kişi sayısına ait tablo yukarıdaki gibidir.
Bu tabloya göre alınan yol ile tüketilen benzin arasında doğrusal ilişki var mıdır?
A) Vardır B) Yoktur Cevabını kontrol et

17. soru
Tablo:Gidilen yol ile ödenecek para
Yol (x) Ödenecek para (y) Sıralı ikili
1 10 (1,10)
2 12 (2,12)
3 14 (3,14)
.. .. ..

Bir taksinin katettiği yol ile ödenecek para arasındaki doğrusal ilişkiye ait tablo yukarıdaki gibidir.
Buna göre bu doğrusal ilişkiyi gösteren denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) y=2x B) y=2x+8 C) x=2y D) x=2y+8 Cevabını kontrol et

18. soru
Tablo:Limon miktarına göre limonata hacmi
Adet Hacim Sıralı ikili
1 200 (1,200)
2 350 (2,350)
3 250 (3,250)
.. .. ..

Yukarıdaki tabloda görüleceği gibi aralarında doğrusal ilişki bulunun limon adedi ve limonata hacmi değişkenlerinden hangisi bağımlı değişkendir?
A) Adet B) Hacim Cevabını kontrol et

19. soru
Tablo:Günlere göre kumbaradaki para
Gün (x) Kumbaradaki para (y) Sıralı ikili
1 100 (1,100)
2 150 (2,150)
3 200 (3,200)
.. .. ..

Geçen gün ile kumbaradaki para miktarı arasındaki doğrusal ilişkiye ait tablo yukarıdaki gibidir.
Buna göre bu doğrusal ilişkiyi gösteren denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) y=50x B) y=50x+50 C) x=50y D) x=50y+50 Cevabını kontrol et

20. soru
Tablo:Koşulan saate göre katedilen mesafe
Saat (x) Mesafe (y) Sıralı ikili
1 12 (1,12)
2 24 (2,24)
3 36 (3,36)
.. .. ..

Saatte ortalama 12 km sabit hızla koşabilen Nuh'un koştuğu süre ile koştuğu mesafe arasındaki doğrusal ilişkiye ait tablo yukarıdaki gibidir.
Buna göre bu doğrusal ilişkiyi gösteren denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) x=12y+12 B) y=12x+12 C) x=12y D) y=12x Cevabını kontrol et

21. soru Sabit terimi 0 ( sıfır ) olan doğruların grafikleri koordinat sisteminde orjinden geçer.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

22. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Yukarıdaki kırmızı doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) y=-4 B) x=-4 Cevabını kontrol et

23. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Yukarıdaki kırmızı doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3x-4y=0 B) 3x+4y=0 C) 4x-3y=0 D) 4x+3y=0 Cevabını kontrol et

24. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Yukarıdaki kırmızı doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2x-3y=0 B) 2x+3y=0 C) 3x-2y=0 D) 3x+2y=0 Cevabını kontrol et

25. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Yukarıdaki kırmızı doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) x-y+2=0 B) x-y-2=0 C) x+y+2=0 D) x+y-2=0 Cevabını kontrol et

26. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Yukarıdaki kırmızı doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2x-y+2=0 B) 2x-y-2=0 C) 2x+y+2=0 D) 2x+y-2=0 Cevabını kontrol et

27. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Yukarıdaki kırmızı doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2x-5y=0 B) 2x+5y=0 C) 5x-2y=0 D) 5x+2y=0 Cevabını kontrol et

28. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Yukarıdaki kırmızı doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 4x-2y+8=0 B) 4x-2y-8=0 C) 4x+2y+8=0 D) 4x+2y-8=0 Cevabını kontrol et

29. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Yukarıdaki kırmızı doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2x-6y+12=0 B) 2x-6y-12=0 C) 2x+6y+12=0 D) 2x+6y-12=0 Cevabını kontrol et

30. soru y+2=x doğrusal denkleminin grafiğinin koordinat sisteminde x eksenini kestiği noktanın koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? A) (0,-2) B) (-2,0) C) (0,2) D) (2,0) Cevabını kontrol et

31. soru y=x+1 doğrusal denkleminin grafiğinin koordinat sisteminde y eksenini kestiği noktanın koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? A) (0,-1) B) (-1,0) C) (0,1) D) (1,0) Cevabını kontrol et

32. soru A(3,k) noktası , 3y=2x+6 doğrusal denklemin grafiğinin üzerinde olduğuna göre k kaçtır? Cevabını kontrol et

33. soru A(m,2) noktası , y=5x-8 doğrusal denklemin grafiğinin üzerinde olduğuna göre m kaçtır? Cevabını kontrol et

34. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Yukarıdaki kırmızı doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3x-5y+15=0 B) 3x-5y-15=0 C) 3x+5y+15=0 D) 3x+5y-15=0 Cevabını kontrol et

35. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Yukarıdaki kırmızı doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3x-2y+6=0 B) 3x-2y-6=0 C) 3x+2y+6=0 D) 3x+2y-6=0 Cevabını kontrol et

36. soru 🕌 Toplanan para (TL) Kişi sayısı (adet) 0 50 100 150 200 250 10 20 30
Bir camide namaza gelen kişilerin sayısı ile cami için toplanan paralara ait grafik yukarıdaki gibidir.
Bu grafiğe göre bir namaz çıkışı 2000 TL toplandığına göre camiye kaç kişi gelmiştir?
Cevabını kontrol et

37. soru Çözülen soru (adet)(y) Zaman (dk)(x) 30 60 90 120 15 30 45 0
Elif'in matematik sınavlarında geçen sürede çözdüğü soru miktarına ait grafik yukarıdaki gibidir.
Bu grafiğe göre 42 soruluk bir sınavı Elif kaç dakikada bitirebilir?
Cevabını kontrol et

38. soru Boyanan alan (m2) Boya mik. (kg) 2 4 6 50 100 150 0
Bir boyanın kütlesi ile boyanabilecek bir bölgenin alanına ait grafik yukarıdaki gibidir.
Bu grafiğe göre 750 m2'lik bir binayı boyayabilmek kaç kilo boya gereklidir?
Cevabını kontrol et

39. soru Koordinat sistemindeki bir doğrunun eğimi tanımsız ise doğru x eksenine paraleldir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

40. soru D E 8 cm 18 cm
Yukarıdaki DE doğrusunun eğimi kaçtır?
A) 94 B) 49 C) 8 D) 18 Cevabını kontrol et

41. soru U V
Yukarıdaki UV doğrusunun eğimi kaçtır?
A) 35 B) 53 C) 3 D) 5 Cevabını kontrol et

42. soru 4y=8x-1 doğrusal denklemin grafiğinin eğimi kaçtır? Cevabını kontrol et

43. soru F G x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Yukarıdaki FG doğrusunun eğimi kaçtır?
A) -1 B) 0 C) 1 D) Tanımsız Cevabını kontrol et

44. soru d x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Yukarıdaki d doğrusunun eğimi kaçtır?
A) -1 B) 0 C) 1 D) Tanımsız Cevabını kontrol et

45. soru d x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Yukarıdaki d doğrusunun eğimi kaçtır?
A) 25 B) 52 C) -25 D) -52 Cevabını kontrol et

46. soru ax-2y+b=0 denkleminin grafiğinin eğimi 32'tür.
Bu doğrunun grafiği (-1,1) noktasında geçtiğine göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.