8. sınıf eşlik benzerlik testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru sembolü eşlik sembolüdür.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

2. soru Eş çokgenlerde karşılıklı kenar uzunlukları eşittir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

3. soru Benzer çokgenlerde karşılıklı açı ölçüleri eşittir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

4. soru Benzer çokgenler her zaman eştir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

5. soru A B C D E F G H
Yukarıdaki iki çokgene göre ABCD ≅ EHGF ifadesi doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

6. soru A B C D E F
Yukarıdaki iki üçgene göre ABC ≅ DEF ifadesi doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

7. soru
Yukarıdaki şekil ile eş olan şekil hangisidir?
A) B) C) D) Soruyu cevapla

8. soru A B C 51o G H I 91o
ABC ≅ GHI olduğuna göre m(A) kaç derecedir?
Soruyu cevapla

9. soru Eş olan iki beşgenin eş kenarları [AB] ≅ [GH] , [BC] ≅ [HI] , [CD] ≅ [IJ] , [DE] ≅ [JK] , [EA] ≅ [KG] şeklindedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangi yazım şekli yanlıştır?
A) ABCDE ≅ GHIJK B) BCDEA ≅ HIJKG C) CDEAB ≅ IJKHG D) DEABC ≅ JKGHI Soruyu cevapla

10. soru A B C D E F
Yukarıdaki iki üçgene göre ABC ~ DEF ifadesi doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

11. soru a b c d e f g h
Yukarıdaki çokgenlerden hangi ikisi benzerdir?
A) a ile f B) a ile e C) b ile h D) b ile g Soruyu cevapla

12. soru ABC ~ KLM ve m(A)=m(B) =50o olduğuna göre m(M) kaç derecedir? Soruyu cevapla

13. soru A B C F G H 10 cm 8 cm (3x+2) cm 3x cm
ABC ≅ FHG olduğuna göre ABC üçgeninin çevresi kaç santimetredir?
Soruyu cevapla

14. soru A O E B C y x
Koordinat sisteminde bulunan AOE ≅ ECB ve |OA|= 26 birim, |BE|=7 birim olduğuna göre |EC| kaç birimdir.
Soruyu cevapla

15. soru
Birim karelerden oluşan yukarıdaki iki şeklin eş olabilmeleri için iki şekile de en az kaç birim kare eklenmelidir?
Soruyu cevapla

16. soru A B C D 20 cm
Yukarıdaki şekilde BDA ≅ DBC [DB] ⟘ [BC]'dir.
|DC|=20 cm ve |AB|+|DB|=36 olduğuna göre |BC| kaç santimetredir?
Soruyu cevapla

17. soru 20 cm 4 cm
Yukarıdaki eş dikdörtgenlerle oluşturulmuş şeklin çevresi kaç santimetredir?
Soruyu cevapla

18. soru 8 cm 10 cm 14 cm 18 cm 22,5 cm 31,5 cm
Karşılıklı açıları eş olan yukarıdaki iki üçgenin benzerlik oranı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 29 B) 39 C) 49 D) 59 Soruyu cevapla

19. soru
Yukarıdaki iki üçgenin benzerlik oranı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 Soruyu cevapla

20. soru A B C D E F G H K L M N
Yukarıdaki ABCD dikdörtgeni ile 12 benzerlik oranında dikdörtgen çizebilmek için hangi dört nokta seçilmelidir?
A) E,K,L,M B) M,E,F,N C) G,E,F,H D) G,M,N,H Soruyu cevapla

21. soru ABC ve DEF üçgenlerinin benzerlik oranı 25'dir.
ABC üçgeninin çevresi 16 cm ve |DE|=15 cm , |EF|=20 cm olduğuna göre |DF| kaç santimetredir?
Soruyu cevapla

22. soru A B C D E F 2 cm 16 cm
Yukarıdaki AEFD ile DABC dikdörtgenleri benzerdir.
|DF|=2 cm ve |FC|=16 cm olduğuna göre DABC dikdörtgenin çevresi kaç santimetredir?
Soruyu cevapla

23. soru Kenar uzunlukları 8 cm ile 6 cm olan dikdörtgen ile kısa kenar uzunluğu 9 cm ve uzun kenar uzunluğu (2x+2) cm olan dikdörtgen benzerdir.
Buna göre x kaçtır?
Soruyu cevapla

24. soru ABCD dikdörtgenin kenar uzunlukları a cm ve b cm'dir.KLMN dikdörtgeninin kenar uzunlukları ABCD dikdörtgeninin kenar uzunluklarından %50 fazladır.
Bu iki dikdörtgenin benzerlik oranı ab olduğuna göre a+b'nin en küçük değeri kaçtır?
Soruyu cevapla

25. soru T P R S 1 cm 2 cm
Yukarıdaki RST üçgeninde |RP|⏊|TS|,|TP|=1 cm,|RP|=2 cm'dir.
TRP ~ RSP olduğuna göre |RS|=bcm olduğuna göre b kaçtır?
Soruyu cevapla

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları