8. sınıf geometrik cisimler soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Bir prizmanın tabanları birbirine paralel değildir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

2. soru Dik prizmalar tabanlarına göre isimlendirilirler.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

3. soru Bir prizmanın tabanları altıgen olabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

4. soru
Yukarıdaki prizma dik prizmadır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

5. soru
Yukarıdaki prizma dik prizmadır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

6. soru 40 cm 20 cm 20 cm 20 cm
Yukarıda açınımı verilmiş olan dik üçgen prizmanın yüksekliği kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et

7. soru 10 cm 6 cm
Yukarıda açınımı verilmiş olan düzgün beşgen dik prizmanın yüksekliği kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et

8. soru İki ayrıtı 5 cm ve 10 cm olan bir dikdörtgenler prizmasının tüm ayrıtlarının uzunluklarının toplamı 120 santimetredir.
Buna göre prizmanın 3. ayrıtının uzunluğu kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et

9. soru Taban ayrıtlarından birinin uzunluğu 10 cm olan bir kare prizmanın tüm ayrıtlarının uzunluğu 100 santimeterdir.
Buna göre bu kare prizmanın yüksekliği kaçtır?
Cevabını kontrol et

10. soru ? cm 20 cm 12 cm
Yukarıda açınımı verilmiş olan üçgen dik prizmanın ? bulunan ayrıtın uzunluğu kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et

11. soru Dik dairesel silindirin tabanları paraleldir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

12. soru
Yukarıdaki cisim dik dairesel silindirdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

13. soru
Yukarıdaki dik dairesel silindirde kırmızı renkli kısmın adı nedir?
A) Taban B) Yan yüz C) Eksen D) Yarıçap Cevabını kontrol et

14. soru
Yukarıdaki dik dairesel silindirin açınımıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

15. soru Taban yarıçapı 6 cm ve yüksekliği 10 cm olan bir dik dairesel silindirin yüzey alanı kaç santimetrekaredir?( = 3 alınız) Cevabını kontrol et

16. soru Yanal yüzey alanı 144 cm2 olan dik dairesel silindirin yüksekliği 8 cm olduğuna göre silindirin taban yarıçapı kaç santimetredir?( = 3 alınız) Cevabını kontrol et

17. soru 6 cm 15 cm
Yukarıda ölçüleri verilen dik dairesel silindirin yüzey alanı kaç santimetrekaredir? ( = 3 alınız)
Cevabını kontrol et

18. soru
Yukarıda açınımı verilen dik dairesel silindirin yüzey alanı 510 cm2 ve bir yan yüzünün alanı 360 cm2 ise silindirin bir tabanının alanı kaç santimetrekaredir?
Cevabını kontrol et

19. soru
Yarıçapı 18 cm ve yüksekliği 25 cm olan dik dairesel silindir şeklindeki yukarıdaki odun parçası üzerindeki kırmızı çizgilerden 5 eşit parçaya ayrılacaktır.
Oluşacak olan küçük silindirlerden birisinin yüzey alanı kaç santimetre karedir? ( = 3 alınız)
Cevabını kontrol et

20. soru Yarıçapı 90 cm olan dairesel dik silindir şeklindeki deponun yüzeyi boyanacaktır.
100 cm2'lik bir yüzey boyamak için 1 gr boya kullanılmış ve deponun tamamı 1566 gram boya ile boyanmıştır.
Buna göre deponun yüksekliği kaç santimetredir? ( = 3 alınız)
Cevabını kontrol et

21. soru
Yarıçapı 14 cm ve yüksekliği 15 cm olan dik dairesel silindir şeklindeki bir çelik parça ekseni boyunca iki eş parçaya ayrılmıştır.
Yukarıdaki bir parçasının yüzey alanı kaç santimetrekaredir? ( = 3 alınız)
Cevabını kontrol et

22. soru
Bir ayrıtının uzunluğu 20 cm olan küp şeklindeki bir mermer bloğunun ortasından çapı 16 cm ve yüksekliği 16 cm olan dik dairesel silindir şeklinde bir parça çıkarılmıştır.
Yukarıdaki gibi oluşan ( ortasında boşluk olan ) şeklin yüzey alanı kaç santimetrekaredir? ( = 3 alınız)
Cevabını kontrol et

23. soru Taban yarıçapı 4 cm ve yüksekliği 5 cm olan bir dik dairesel silindirin hacmi kaç santimetreküptür?( = 3 alınız) Cevabını kontrol et

24. soru Hacmi 1470 cm3 olan dik dairesel silindirin yüksekliği 10 cm olduğuna göre silindirin taban yarıçapı kaç santimetredir?( = 3 alınız) Cevabını kontrol et

25. soru Taban yarıçapı 5 cm ve yüksekliği 12 cm olan dik dairesel silindir şeklindeki bir bardak tamamen su doludur.
Bu suyun tamamı taban yarı çapı 10 cm ve yüksekliği 40 cm olan dik dairesel silindir şeklindeki boş bir şişeye boşaltılmıştır.
Şişedeki suyun yüksekliği kaç santimetredir? ( = 3 alınız)
Cevabını kontrol et

26. soru Yan yüz bir piramidin temel elemanlarından birisidir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

27. soru Piramitler tabanlarına göre adlandırılır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

28. soru A B C D E F
Yukarıdaki üçgen piramidin yan yüksekliği hangisidir?
A) [AC] B) [AD] C) [AE] D) [AF] Cevabını kontrol et

29. soru 24 cm
Yukarıda açınımı verilen kare dik piramidin yüksekliği 9 cm , taban ayrıtı 24 cm olduğuna göre piramidin yan yüz yüksekliği kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et

30. soru
Yukarıdaki şekil kare dik piramidin açınımıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

31. soru Dik koninin yüksekliği ile taban yarı çapı arasında 90o'lik açı vardır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

32. soru
Yukarıdaki dik konide kırmızı renkli kısmın adı nedir?
A) Tepe noktası B) Merkezi C) Ana doğru D) Yükseklik Cevabını kontrol et

33. soru
Yukarıdaki şekil bir dik koninin açınımıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

34. soru A B r
Yukarıdaki dik koninin açınımında AB bir doğru parçası ve r = 20 cm olduğuna göre |AB| kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et

35. soru A B C r
Yukarıdaki dik koninin açınımında |CB| = 16 cm olduğuna göre r kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et

36. soru A B C r
Yukarıdaki dik koninin açınımında r = 10 cm ve m(ACB)=120o olduğuna göre |BC| kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.