8. sınıf matematik

Aşağıdaki kırmızı çıkarma işareti olan başlıklara tıklayarak içerikleri gizleyebilme imkanınız vardır.

- KONU ANLATIMLARI

8. sınıf çarpanlar katlar , 8. sınıf üslü ifadeler , 8. sınıf kareköklü ifadeler , 8. sınıf cebirsel ifadeler ve özdeşlikler , Koordinat sistemi , 8. sınıf doğrusal denklemler , Doğrunun eğimi , Denklemdeki bir değişkeni diğeri cinsinden düzenleme , Denklem çözme , 8. sınıf eşitsizlikler , 8. sınıf üçgenler , 8. sınıf dönüşüm geometrisi , 8. sınıf eşlik ve benzerlik , 8. sınıf geometrik cisimler , 8. sınıf veri işleme , 8. sınıf olasılık ,

- TESTLER

Çarpanlar ve Katlar : 8. sınıf çarpanlar katlar testi , 8. sınıf çarpanlar katlar soruları , 8. sınıf ebob ekok problemleri , Ebob ekok testi , Ebob ekok soruları , İki doğal sayının aralarında asal olması testi , İki doğal sayının aralarında asal olması soruları , Ebob ekok problemleri , Çarpanlar ve katlar soruları , Çarpanlar ve katlar testi , Çarpanlar ve katlar testi 2 , Çarpanlar ve katlar testi 3 , Çarpanlar ve katlar testi 4

Üslü İfadeler : 8. sınıf üslü ifadeler testi , 8. sınıf üslü ifadeler soruları , Üslü ifadelerle temel kurallar testi , Üslü ifadelerle temel kurallar soruları , Sayıların 10nun tam sayı kuvveti şeklinde gösterimi testi , Sayıların 10nun tam sayı kuvveti şeklinde gösterimi soruları , Sayıların bilimsel gösterimi testi , Sayıların bilimsel gösterimi soruları , Tam sayıların tam sayı kuvveti testi , Tam sayıların tam sayı kuvveti soruları , Üslü ifadeler testi , Üslü ifadeler soruları

Kareköklü İfadeler : 8. sınıf kareköklü ifadeler soruları , 8. sınıf kareköklü ifadeler testi , Kareköklü ifadelerle toplama çıkarma soruları , Kareköklü ifadelerle toplama çıkarma testi , Kareköklü ifadelerle çarpma bölme soruları , Kareköklü ifadelerle çarpma bölme testi , Kareköklü ifadeyi kök dışına içine alma soruları , Kareköklü ifadeyi kök dışına içine alma testi , Ondalık ifadelerin karekökü soruları , Ondalık ifadelerin karekökü testi , Tam kare doğal sayı testi , Tam kare doğal sayı soruları , Tam kare olmayan kareköklü sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğu soruları , Tam kare olmayan kareköklü sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğu testi , İrrasyonel sayılar soruları , İrrasyonel sayılar testi , Gerçek sayılar soruları , Gerçek sayılar testi , Devirli ondalıkları rasyonel sayı olarak ifade etme soruları , Kareköklü ifadeler soruları , Kareköklü ifadeler testi , Kareköklü ifadeler testi 2 , Kareköklü ifadeler testi 3 , Kareköklü ifadeler testi 4 , Kareköklü ifadeler testi 5 , Kareköklü ifadeler testi 6 , Kareköklü ifadeler testi 7 , Kareköklü ifadeler testi 8 , Kareköklü ifadeler testi 9 , Kareköklü ifadeler testi 10 , Kareköklü ifadeler testi 11 , Kareköklü ifadeler testi 12

Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler : Cebirsel ifadeler özdeşlikler testi , Cebirsel ifadeler özdeşlikler soruları , 8. sınıf cebirsel ifadeler özdeşlikler soruları , 8. sınıf cebirsel ifadeler özdeşlikler testi , Cebirsel ifadeleri anlama farklı şekilde yazma testi , Cebirsel ifadeleri anlama farklı şekilde yazma soruları , Cebirsel ifadelerin çarpımı testi , Cebirsel ifadelerin çarpımı soruları , Cebirsel ifadelerle çarpma modelleme testi , Cebirsel ifadelerle çarpma modelleme soruları , Özdeşlik testi , Özdeşlik soruları , Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırma testi , Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırma soruları , Cebirsel ifadeler ve özdeşlikler testi , Cebirsel ifadeler ve özdeşlikler testi 2 , Cebirsel ifadeler soruları , Cebirsel ifadeler testi , Cebirsel ifadeler testi 2 , Cebirsel ifadeler testi 3 , Cebirsel ifadeler testi 4 , Cebirsel ifadeler testi 5

Doğrusal Denklemler : Doğrusal denklemler testi , Doğrusal denklemler soruları , 8. sınıf doğrusal denklemler testi , 8. sınıf doğrusal denklemler soruları , Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem çözme testi , Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem çözme soruları , Koordinat sistemi testi , Koordinat sistemi soruları , Doğrusal ilişkili iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak değişimi testi , Doğrusal ilişkili iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak değişimi soruları , Doğrusal denklem grafiği soruları , Doğrusal denklem grafiği testi , Doğrunun eğimi testi , Doğrunun eğimi soruları , 8. sınıf doğrusal denklemler testi 1 , 8. sınıf doğrusal denklemler testi 2 , 8. sınıf doğrusal denklemler testi 3 , 8. sınıf doğrusal denklemler soruları 1 , 8. sınıf doğrusal denklemler soruları 2 , 8. sınıf doğrusal denklemler soruları 3 , 8. sınıf doğrusal denklemler soruları 4

Eşitsizlikler : Eşitsizlikler soruları , Eşitsizlikler testi , 8. sınıf eşitsizlikler soruları , 8. sınıf eşitsizlikler testi , Birinci dereceden bir bilinmeyeli eşitsizlikler soruları , Birinci dereceden bir bilinmeyeli eşitsizlikler testi , Eşitsizlik içeren günlük hayat durum testi , Eşitsizlik içeren günlük hayat durum soruları , Eşitsizlikleri sayı doğrusunda gösterme soruları , Eşitsizlikleri sayı doğrusunda gösterme testi , Eşitsizlik çözme soruları , Eşitsizlik çözme testi , Eşitsizlikler soruları 1 , Eşitsizlikler testi 1 , Eşitsizlikler testi 2 , Eşitsizlikler testi 3

Üçgenler : Üçgenler testi , Üçgenler soruları , Üçgende kenarortay açıortay yükseklik testi , Üçgende kenarortay açıortay yükseklik soruları , Üçgen eşitsizliği testi , Üçgen eşitsizliği soruları , Üçgen kenar uzunluk açı ilişki testi , Üçgen kenar uzunluk açı ilişki soruları , Yeterli sayıda elemanla üçgen çizme soruları , 8. sınıf dik üçgen soruları , Dik üçgen soruları , Koordinat düzlemi iki nokta uzaklık testi , Koordinat düzlemi iki nokta uzaklık soruları , Dik üçgen testi , 8. sınıf üçgenler soruları , 8. sınıf üçgenler testi , 8. sınıf üçgenler testi 2 , 8. sınıf üçgenler testi 3 , 8. sınıf üçgenler testi 4 , 8. sınıf üçgenler testi 5 , 8. sınıf üçgenler testi 6 , 8. sınıf üçgenler testi 7

Dönüşüm Geometrisi : Dönüşüm geometrisi testi , Dönüşüm geometrisi soruları , 8. sınıf dönüşüm geometrisi testi , 8. sınıf dönüşüm geometrisi soruları , Öteleme yansıma testi , Öteleme yansıma soruları , Öteleme yansıma testi 2 , Dönüşüm geometrisi testi 1

Eşlik ve Benzerlik : 8. sınıf eşlik benzerlik testi , 8. sınıf eşlik benzerlik soruları , Eşlik benzerlik testi , Eşlik benzerlik soruları , Benzerlik oranı soruları , Benzerlik oranı testi , Benzerlik soruları , Eşlik ve benzerlik testi 1 , Eşlik ve benzerlik testi 2 , Eşlik ve benzerlik soruları 1

Geometrik Cisimler : 8. sınıf geometrik cisimler soruları , 8. sınıf geometrik cisimler testi , Dik prizma soruları , Dik prizma testi , Dik dairesel silindir soruları , Dik dairesel silindir testi , Dik dairesel silindir yüzey alanı soruları , Dik dairesel silindir yüzey alanı testi , Dik dairesel silindir hacim soruları , Dik dairesel silindir hacim testi , Dik dairesel silindir yüzey alanı hacim problemleri , Dik piramit soruları , Dik piramit testi , Dik koni soruları , Dik koni testi , Geometrik cisimler soruları , Geometrik cisimler testi , Geometrik cisimler testi 2 , Geometrik cisimler testi 3 , Geometrik cisimler testi 4 , Geometrik cisimler testi 5 , Geometrik cisimler testi 6 , Geometrik cisimler testi 7 , Geometrik cisimler testi 8

Veri Analizi : 8. sınıf veri işleme testi , 8. sınıf veri işleme soruları , 8. sınıf veri analizi testi , 8. sınıf veri analizi soruları , Üç veri gruplu çizgi grafiği testi , Üç veri gruplu çizgi grafiği soruları , Üç veri gruplu sütun grafiği testi , Üç veri gruplu sütun grafiği soruları , 8. sınıf veri işleme testi 2

Basit Olayların Olma Olasılığı : Olasılık testi , Olasılık soruları , 8. sınıf olasılık testi , 8. sınıf olasılık soruları , Olasılık soruları 2 , Olasılık testi 2 , Olasılık testi 3

Muhtelif konular : 8. sınıf soruları , 8. sınıf testi , 8. sınıf testi 2 , 8. sınıf testi 3

- KAZANIMLAR

- SAYILAR VE İŞLEMLER

- Çarpanlar ve Katlar

 1. Terimler: en büyük ortak bölen (EBOB), en küçük ortak kat (EKOK)
 2. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.Örneğin 288= 26.32.Bir pozitif tam sayının asal çarpanlarını bulmaya yönelik çalışmalara da yer verilir.
 3. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.Alan ve hacim hesaplamayı gerektiren problemlere girilmez.
 4. Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler.

- Üslü İfadeler

 1. Terimler veya kavramlar: çok büyük ve çok küçük sayılar, bilimsel gösterim
 2. Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar.
 3. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur.
  a ≠ 0 k, m, n tam sayılar olmak üzere
  a0 = 1, 1an = a-n , an= 1a-n , an.am = an+m , aanm =am-n
  (an)m = an.m , (a.b)k = ak.bk , ( ab)k = abkk , (b≠0)
 4. Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler.Örneğin 82,53 = 8 .10¹ + 2 . 10⁰ + 5 . 10 ⁻¹ + 3 . 10 ⁻²
 5. Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder.Örneğin 51,2×105 sayısı 512×10 4 veya 5,12×10 6 şeklinde de ifade edilebilir.
 6. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır.|a| , 1 veya 1’den büyük, 10’dan küçük bir gerçek sayı ve n bir tam sayı olmak üzere a x10n gösterimi “bilimsel gösterim”dir. a’nın pozitif olduğu durumlarla sınırlı kalınır.

- Kareköklü İfadeler

 1. Terimler veya kavramlar: tam kare pozitif tam sayılar, karekök, gerçek sayı, irrasyonel sayı Semboller:√,ℝ
 2. Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler.Kare modelleri kullanılarak alanla kenar arasındaki ilişkiden yararlanılarak bir sayıyla karekökü arasındaki ilişki ele alınabilir.Karesi a olan sayı -+a olarak tanımlanır.x2=0 ifadesinde x'in değerinin -+a olduğu ifade edilir.
 3. Tamkare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler.Örneğin 31 sayısının 5 ile 6 sayıları arasında bulunduğunu ve 6’ya daha yakın olduğunu belirlemeye yönelik çalışmalar yapılır.
 4. Kareköklü bir ifadeyi a b şeklinde yazar ve a b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır.
 5. Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar.Paydasında a ± c veya a ± b gibi birden fazla terim bulunan ifadelerle işlemlere girilmez.
 6. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.Paydasında a ± c veya a ± b gibi birden fazla terim bulunan ifadelerle işlemlere girilmez.
 7. Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir.Örneğin 18 ’i doğal sayı yapan çarpanlara 2 , 5 2 ve 18 sayıları örnek olarak verilebilir.
 8. Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler.Kesir olarak ifade edildiğinde payı ve paydası tamkare olan ondalık gösterimlerin kareköklerini bulmaya yönelik çalışmalara yer verilir.
 9. Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir.Tamkare olmayan sayıların kareköklerinin rasyonel sayı olarak belirtilemediğine (iki tam sayının oranı şeklinde yazılamadığına) dikkat çekilir. π sayısı bir irrasyonel sayı olarak tanıtılır. İrrasyonel sayı olmasına rağmen işlemlerde kolaylık sağlaması açısından π sayısı yerine 3; 3,14 veya 22/7 de alınabileceği vurgulanır.

- CEBİR

- Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler

 1. Terimler: özdeşlik, çarpanlara ayırma
 2. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar.
  1. Terim, katsayı ve değişkenin anlamları üzerinde durulur. Sabit terimin de bir katsayı olduğu vurgulanır.
  2. x+5, 3x, x², -6y², a².b, 2a+2b gibi temel cebirsel ifadeler üzerinde durulur.
 3. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.
  1. y(3y-2), (2x+3)(5x-1) gibi işlemler üzerinde durulur.
  2. Cebirsel ifadelerdeki katsayılar tam sayılardan seçilir.
  3. Cebirsel ifadelerle çarpma işlemini modellerle yapmaya yönelik çalışmalara yer verilir.
 4. Özdeşlikleri modellerle açıklar.
  1. (a ± b)² = a² ± 2ab + b² ve a² - b² = (a-b)(a+b) özdeşlikleriyle sınırlı kalınır.
  2. Özdeşliklerdeki katsayılar tam sayılardan seçilir.
 5. Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır.
  1. Ortak çarpan parantezine alma ile iki kare farkı ve a² ± 2ab + b² biçimindeki tamkare ifadelerin çarpanlara ayırma işlemleri ele alınır.
  2. Cebirsel ifadelerdeki katsayılar ve kökleri tam sayılar içinde kalacak biçimde seçilir.
  3. Gruplandırarak çarpanlarına ayırma yöntemine girilmez.
  4. Tamkare olmayan ikinci dereceden ifadelerin çarpanlara ayrılma işlemlerine girilmez.

- Doğrusal Denklemler

 1. Terimler veya kavramlar: bağımlı değişken, bağımsız değişken, doğrusal denklem, eğim
 2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.Bu sınıf düzeyinde katsayıları rasyonel sayı olan denklemlere yer verilir.
 3. Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir.Koordinat sistemi üzerinde yer belirlemeyle gerçek hayat durumlarını ilişkilendirmeye yönelikçalışmalara yer verilir.
 4. Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.
  1. Tablo ile yapılan gösterimlerde sıralı ikililer biçiminde ifadelere de yer verilir.
  2. İki değişkenden birinin değerinin, diğer değişkenin aldığı değere göre nasıl değiştiği ve bu durumda hangisinin bağımlı hangisinin bağımsız değişken olduğu incelenir.
 5. Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer.Doğrunun eksenleri hangi noktalarda kestiği, eksenlere paralelliği, orijinden geçip geçmediği durumlar ele alınır.
 6. Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar.Doğrunun grafiği yorumlanırken doğru üzerindeki noktaların x ve y koordinatları arasındaki ilişki, eksenleri hangi noktalarda kestiği, orijinden geçip geçmediği, eksenlere paralelliği durumları ele alınır.
 7. Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir.
  1. Eğimin işaretinin ve büyüklüğünün anlamı üzerinde durulur.
  2. Günlük hayatla ilişkili modellemelerde eğimin dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranı olduğu dikkate alınarak işareti üzerinde durulmaz.
  3. Gerektiğinde uygun bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılır.

- Eşitsizlikler

 1. Terimler veya kavramlar: büyük veya eşit, küçük veya eşit, eşitsizlik Semboller: ≥, ≤
 2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar.Örneğin “Anaokuluna en az 3 yaşında olan çocuklar kabul ediliyor.”ifadesinde çocukların yaşı x ile temsil edildiğinde, eşitsizlik x ≥ 3 olarak belirtilebilir.
 3. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri sayı doğrusunda gösterir.x ≥ -1, -3 ≤ t < 7, a < 1 gibi durumlar inceletilir.
 4. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer.
  1. En çok iki işlem gerektiren eşitsizlikler seçilir.
  2. Eşitsizliğin her iki tarafı negatif bir sayı ile çarpılır veya bölünürse eşitsizliğin yön değiştireceğinin fark edilmesine yönelik çalışmalara yer verilir.

- GEOMETRİ VE ÖLÇME

- Üçgenler

 1. Terimler veya kavramlar: kenarortay, açıortay, yükseklik, üçgen eşitsizliği, dik kenarlar, hipotenüs, Pisagor bağıntısı
 2. Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder.
  1. Kâğıtları katlayarak, keserek veya kareli kâğıt üzerinde çizim yaparak üçgenin elemanlarını oluşturmaya yönelik çalışmalara yer verilir.
  2. Eşkenar, ikizkenar ve dik üçgen gibi özel üçgenlerde kenarortay, açıortay ve yüksekliğin özelliklerini belirlemeye yönelik çalışmalara da yer verilir.
 3. Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir.
  1. Somut modeller kullanılarak yapılacak etkinliklere yer verilebilir.
  2. Uygun bilgisayar yazılımları ile üçgen eşitsizliğini anlamaya yönelik çalışmalara yer verilebilir.
 4. Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir.
 5. Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer.
  1. Üç kenarının uzunluğu,
  2. bir kenarının uzunluğu ile iki açısının ölçüsü,
  3. iki kenar uzunluğu ile
  bu kenarların arasındaki açının ölçüsü verilen üçgenlerin uygun araçlar kullanılarak çizilmesi sağlanır.Dinamik geometri yazılımları ile yapılacak çalışmalara yer verilebilir.
 6. Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer.
  1. Pisagor bağıntısının gerçek hayat uygulamalarına yönelik çalışmalara yer verilir.
  2. Koordinat düzlemi üzerinde verilen iki nokta arasındaki uzaklığı Pisagor bağıntısını kullanarak bulma çalışmalarına yer verilir. İki nokta arasındaki uzaklık formülü verilmez.
  3. Kenar uzunlukları verilen bir üçgenin dik üçgen olup olmadığına Pisagor bağıntısını kullanarak karar vermeye yönelik çalışmalar yapılır.

- Dönüşüm Geometrisi

 1. Terimler: yansıma, öteleme, görüntü, simetri doğrusu
 2. Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer.
  1. Kareli veya noktalı kâğıt, koordinat sistemi üzerinde çalışmalar yapılır.
  2. Dinamik geometri yazılımları ile yapılacak çalışmalara da yer verilebilir .
  3. Ötelemede şekil üzerindeki her bir noktanın aynı yönde hareket ettiği ve şekil ile görüntüsünün eş olduğu fark ettirilir.
 3. Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur.
  1. Kareli veya noktalı kâğıt, koordinat sistemi üzerinde çalışmalar yapılır.
  2. Dinamik geometri yazılımları ile yapılacak çalışmalara da yer verilebilir.
  3. Yansımada şekil ile görüntüsü üzerinde birbirlerine karşılık gelen noktaların simetri doğrusuna dik ve aralarındaki uzaklıkların eşit olduğu bu nedenle şekil ile görüntüsünün eş olduğu fark ettirilir.
  4. Simetri doğrularının üzerinde olan şekillerle de çalışmalar yapılır.
 4. Çokgenlerin öteleme ve yansımalar sonucunda ortaya çıkan görüntüsünü oluşturur.
  1. En çok iki ardışık öteleme veya yansımaya yer verilir.
  2. Desen, motif ve benzeri görsellerde öteleme veya yansıma dönüşümlerini belirlemeye yönelik çalışmalara yer verilir.
  3. Geleneksel sanatlarımızdan (çini, seramik, dokuma vb.) örnekler de dikkate alınır.

- Eşlik ve Benzerlik

 1. Terimler veya kavramlar: benzerlik oranı Semboller: eşlik için “ ≌ ” sembolü, benzerlik için “ ~ ”
 2. Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler.
  1. Düzlemsel şekilleri karşılaştırarak eş olup olmadıklarını belirlemeye yönelik etkinliklere yer verilir.
  2. Eş çokgenlerde karşılıklı kenar uzunluklarının ve açı ölçülerinin eşit, benzer çokgenlerde ise karşılık gelen açı ölçülerinin eşit fakat kenar uzunluklarının orantılı olduğu vurgulanır. Eş çokgenlerin benzer olduğu ancak benzer çokgenlerin eş olmalarının gerekmediği vurgulanır. KKK, AKA gibi üçgenlerde eşlik ve benzerlik kuralları özel olarak verilmez.
  3. Somut modellerle, kareli kâğıtla veya kâğıtları katlayarak yapılacak çalışmalara yer verilir.
 3. Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur.
  1. Somut modellerle, kareli kâğıtla veya kâğıtları katlayarak yapılacak çalışmalara yer verilir.
  2. Gerektiğinde uygun bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılır.
  3. Çokgenlerde benzerlik problemlerine girilmez.

- Geometrik Cisimler

 1. Terimler veya kavramlar: taban, yükseklik, yüzey alanı, piramit, silindir, prizma
 2. Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer.
  1. Somut modellerle çalışmalara yer verilir.
  2. Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılabilir.
 3. Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer.
  1. Somut modellerle çalışmalara yer verilir.
  2. Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılabilir.
 4. Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer.
  1. Somut modellerle çalışmalara yer verilir.
  2. Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılabilir.
 5. Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer.
  1. Somut modellerle çalışmalara yer verilir.
  2. Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılabilir.
  3. Dik dairesel silindirin hacmini tahmin etmeye yönelik çalışmalara yer verilir.
  4. Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını dik prizmanın hacim bağıntısı ile ilişkilendirmeye yönelik çalışmalara yer verilir.
 6. Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer.
  1. Somut modellerle çalışmalara yer verilir.
  2. Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılabilir.
 7. Dik koniyi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer.
  1. Somut modellerle çalışmalara yer verilir.
  2. Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılabilir.

- VERİ İŞLEME

- Veri Analizi

 1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar.
 2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.Farklı gösterimlerin birbirlerine göre üstün ve zayıf yönleri üzerinde durulur.

- OLASILIK

- Basit Olayların Olma Olasılığı

 1. Terimler veya kavramlar: olasılık, çıktı, olay, eş olasılık, imkânsız olay, kesin olay
 2. Bir olaya ait olası durumları belirler.Örneğin 3 kırmızı, 5 mavi renkli topun bulunduğu bir torbadan top çekilmesi olayı ile ilgili olası durumların sayısının 8 olduğu ifade edilir . Birden fazla olayın olası durumları ele alınmaz.
 3. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir.Olasılığı hesaplamayı gerektirmeyen sezgisel durumlar ele alınır. Örneğin bir okuldaki tüm öğretmen ve öğrencilerin isimlerinin yazılı olduğu bir listeden rastgele çekilen bir ismin öğrenciye ait olma olasılığının daha fazla olduğu, 15’i erkek öğrenci ve 15’i kız öğrenci olan bir sınıftan rastgele seçilen birinin kız öğrenci olma olasılığı ile erkek öğrenci olma olasılığının eşit olduğunu belirten çalışmalar yapılır.
 4. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.
  1. Kazanım ifadesindeki n, olası durum sayısını temsil etmektedir.
  2. Eşit şansa sahip olan ve olmayan olayları ayırt etmeye yönelik çalışmalara yer verilir.
  3. Olasılığın bir olayın olma şansına (olabilirliğine) ilişkin bir ölçüm olduğu vurgulanır.
 5. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar.
  1. İmkânsız olay ve kesin olayın olasılık değerleri vurgulanır.
  2. Bir olayın olma olasılığı ile olmama olasılığının toplamının 1 olduğu fark ettirilir.
 6. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar.
  1. Örnekler verilir.
  2. Ayrık olan ve olmayan, bağımlı ve bağımsız olayların olasılığına girilmez.
  3. Birden fazla olayın olma olasılığı ele alınmaz.