8. sınıf olasılık testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 1 tane portakal 4 tane elmanın bulunduğu bir tabaktan alınan meyvenin portakal olma olasılığı 14 ve portakal olmama olasılığı da 34'tür.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

2. soru 4 turuncu , 6 yeşil topun bulunduğu bir torbadan bir top çekilmesi olayının olası durum (çıktı) sayısı ikidir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

3. soru 4 elma , 5 portakal ve 2 ayva olan bir meyve sepetinden meyve alma olayında 11 olası durumu (çıktı) vardır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

4. soru ZEKAT kelimesini oluşturan harfler kağıtlara yazılıp torbaya atılmıştır.Torbadan harf çekme olayında olası durum (çıktı) sayısı beştir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

5. soru Bir madeni paranın atılmasında kaç olası durum (çıktı) vardır? Cevabını kontrol et

6. soru Bir basketçinin topu potaya atması olayında basket olma olasılığı basket olmama olasılığından daha azdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

7. soru 1'den 100'e kadar sayıların yazılı olduğu kağıtların olduğu torbadan seçilen kağıdın tek sayı olma olasılığı , asal sayı olma olasılığından fazladır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

8. soru Bir okuldaki öğretmen ve öğrencilerin isimlerinin yazılı olduğu listeden rastgele seçim yapıldığında seçilen ismin hangisine ait olma olasılığı daha yüksektir? A) Öğrenci B) Öğretmen Cevabını kontrol et

9. soru Eşit şansa sahip bir olayda her bir çıktının ( olası durum) olasılık değeri aynıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

10. soru Bir okulda toplam 650 öğretmen ve öğrenci vardır.Bunların isimlerinin yazılı olduğu listede kayıtlı öğrenci İsa'nın seçilme olasılığı kaçtır? A) 0 B) 1 C) 1650 D) 12 Cevabını kontrol et

11. soru Alfabedeki tüm harflerin yazılı olduğu kağıtların olduğu torbadan seçilen kağıdın t harfi olma olasılığı kaçtır? A) 0 B) 1 C) 129 Cevabını kontrol et

12. soru Bir vazoda bulunan gül ve lalelerden bir tanesi işaretlenmiştir.Gözü kapalı olarak vazodan seçilen çiçeğin işaretli olan olma olasılığı 19 'dir.
Buna göre bu vazoda en az kaç çiçek vardır?
Cevabını kontrol et

13. soru Bir olayın olma olasılığı 0 ile 1 arasında ( 0 ve 1 dahil ) bir gerçek sayıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

14. soru Bir olayın gerçekleşmesi kesinse ( olasılık değeri 1 ) bu olaya kesin olay denir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

15. soru 1 tanesi kırmızı 7 tanesi beyaz olan topun bulunduğu bir torbadan bir top almada alınan topun kırmızı olasılığı 18 ve kırmızı olmama olasılığı da 78'dir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

16. soru 40 satır yazı bulunan bir kağıtta en önemli satır 10.satırdır.Rastgele işaretlenen bir satırın bu önemli satır olma olasılığı 140 ve önemli satır olmama olasılığı da 3940'dur.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

17. soru NAMAZ KILINMALI kelimelerindeki harfler kağıtlara yazılmış ve bir torbaya atılmıştır.
a ve b birer doğal sayı olmak üzere , alınan bir kağıdın I harfi olma olasılığı ab olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et

18. soru Bir kitaplıkta 7 hikaye , 9 şiir ve 6 test kitabı bulunmaktadır.Kitaplıktan rasgele alınan bir kitabın şiir kitabı olmama olasılığı kaçtır? A) 622 B) 722 C) 922 D) 1322 Cevabını kontrol et

19. soru Bir saatçinin sattığı saatlerin %20'si bozuktur.
Bu saatçiden saat alan Yahya'nın saatinin bozuk olmama olasılığı a5 olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et

20. soru 20 cm 10 cm 2 cm 10 cm
Yukarıdaki hedef tahtasında mavi dikdörtgenin kısa kenarı 10 cm , uzun kenarı 20 cm ve kırmızı dikdörtgenin kısa kenarı 2 cm uzun kenarı ise 10 cm'dir.
a ve b birer doğal sayı olmak üzere , bu hedef tahtasına atılan bir okun kırmızı kısmı vurma olasılığı ab olduğuna göre a+b en az kaçtır?
Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0