8. sınıf veri işleme

3 veri gruplu çizgi grafiği

3 veri gruplu çizgi grafiği

Yukarıdaki çizgi grafiğinde TUİK verilerine göre Türkiye'deki 2009-2013 yılları arasındaki işsiz sayısı gösterilmektedir.Grafiğin x ekseni yılları , y ekseni ise işsiz sayısını vermektedir.Burada dikkat edilmesi gereken işssiz sayı olarak yazılan sayılar binlik sayısıdır.Yani 2009 yılında yaklaşık 1 200 000 adet 25-34 yaş arası işsiz vardır.Bu çizgilerde

  • yeşil olanı 20-24 yaş arası grubu
  • mavi olanı 25-34 yaş arası grubu
  • kırmızı olanı 34-54 yaş arası grubu
temsil etmektedir.

Bu çizgi grafiğnden en fazla işsiz sayısının 25-34 yaş grubunda olduğu görülür.Ayrıca 2009'dan 2012'ye kadar işsiz sayısında azalma olduğu görülür.Ama 2012'den 2013'e artış olmuştur.Son olarak 25-34 yaş grubu ile 35-54 grubu işsiz sayısı arasındaki fark 2009'dan sonra azalmıştır.İlgili verinin sıklık tablosu ise aşağıdaki gibidir.

Yıl 20-24 yaş grubu işsiz miktarı 25-34 yaş grubu işsiz miktarı 35-55 yaş grubu işsiz miktarı
2013 589000 914000 862000
2012 541000 858000 789000
2011 574000 868000 816000
2010 648000 1012000 966000
2009 725000 1184000 1054000

3 veri gruplu sütun grafiği

3 veri gruplu sütun grafiği

Bir mağazada üçer aylık periyodlarla cep telefonu , tablet ve laptop satışlarının miktarları aşağıdaki gibi olsun.

Ürün adı İlk çeyrek 2. çeyrek 3.çeyrek 4.çeyrek
Cep telefonu 340 250 107 521
Tablet 146 296 75 324
Laptop 441 375 437 125

Bu veriler göre çizilecek sütun grafiği yukarıdaki gibi olabilir.Grafiğin x ekseni zaman dilimi , y ekseni ise satış miktarıdır.Bu tablodan laptop satışının genelde daha fazla olduğu , en fazla satılan ürünün ilk çeyrekteki laptop olduğu , en az satılanın ise 3.çeyrekteki tablet olduğu anlaşılabilir.

Grafik dönüşümleri

8.sınıf sütun grafiği

İşsizlikle ilgili çizgi grafiğinin sütun grafiği şeklindeki dönüşümü yandaki gibi olabilir.Grafikten çıkarılmak istenen sonuca göre grafik seçimi olabilir.Eğer işsizlik miktarının yıllara göre değişimine bakılmak isteniyorsa çizgi grafiği daha uygundur.Ama yaş grublarına göre işsizlikler karşılaştırlımak isteniyorsa sütunlara bakmak daha kolay olduğundan sütun grafiği daha uygundur.Eğer işsizlik bu 3 grupta ve işsizliği oranlarına bakılmak isteniyorsa daire grafiği de tercih edilebilir.

8.sınıf çizgi grafiği

Yukarıda bir mağazanın satışlarına air sütun grafiği yukarıdaki gibi çizgi grafiği kullanılabilinir.Burada ikili karşılaştırma sütun grafiğine göre daha zordur.Ama değişimler daha iyi gözlemlenebilir.Satıştaki paylara bakmak için daire grafiği de kullanılabilinir.

Daire grafiği hakkında bilgi için Daire grafiği sayfasına bakabilirsiniz.

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.