8. sınıf eşlik ve benzerlik

Eşlik ve benzerliğe giriş

Eş çokgenlerde karşılıklı açıların ölçüleri ve karşılıklı kenarların uzunlukları eşittir.Eş çokgenlerde sembolü kullanılır.

Benzer çokgenlerde karşılıklı açı ölçüleri eşit , karşılıklı kenar uzunlukları ise orantılıdır.Benzer çokgenlerde ~ sembolü kullanılır.

Eş çokgenler aynı zamanda benzer çokgenlerdir.Ama her benzer çokgen eş çokgen değildir.

8.sınıf eşlik benzerlik 1

Yukarıdaki siyah altıgen ile yeşil altıgenin açılarının ölçüleri ve kenar uzunlukları eşit olduğundan eş çokgenlerdir ve ABCDEF ≅ GHIJKL olarak gösterilir.

Kırmızı altıgenin açılarının ölçüleri eştir ama kenar uzunlukları orantılı olduğundan siyah altıgenin benzeridir ve ABCDEF ~ MNOPRS olarak gösterilir.Karşılaştırılacak kenarlar

ABCDEF altıgeninde GHIJKL altıgeninde MNOPRS altıgeninde
|AB| = 4 birim |GH| = 4 birim |MN| = 2 birim
|BC| = 4 birim |HI| = 4 birim |NO| = 2 birim
|CD| = 6 birim |IJ| = 6 birim |OP| = 3 birim
|DE| = 2 birim |JK| = 2 birim |PR| = 1 birim
|EF| = 2 birim |KL| = 2 birim |RS| = 1 birim
|FA| = 2 birim |LG| = 2 birim |SM| = 1 birim

8.sınıf eşlik benzerlik 2

Yukarıdaki siyah beşgen ile yeşil beşgenin açılarının ölçüleri ve kenar uzunlukları eşit olduğundan eşti ve ABCDE ≅ GHIJK şeklinde gösterilir.

Kırmızı beşgen ile siyah beşgenin açılarının ölçüleri eştir ama kenar uzunlukları orantılı olduğundan benzerdir ve ABCDE ~ MNOPR şeklinde gösterilir.

A B C D E F G H K L M N Şekli değiştir

Çokgenleri karşılaştırırken her zaman yukarıdaki gibi şekiller aynı yönde olmazlar.Bunların farklı yönlerde olması eşlik veya benzerliği etkilemez.

Yukarıdaki ABCD ≅ EFGH eştir ve EFGH dörtgeninin farklı yönde olması bu eşlik durumunu değiştirmez.

Yukarıdaki ABCD ~ KLMN olduğundan KLMN dörtgeninin farklı yöne bakması dışında aynı oranda küçülmeside benzerlik durumunu değiştirmez.

Şekildeki turuncu kısmı tıkladığınız zaman KLMN dörtgeninin daha küçük , EFGH dörtgenin ise farklı yöne bakan durumlarını görebilirsiniz.

Çokgenlerin benzerlik oranı

Benzer çokgenlerin karşılıklı kenar uzunlukları arasındaki oran benzerlik oranıdır.Eş çokgenlerde benzerlik oranı 1 dir.

benzerlik oranı
ABCDEF altıgeni MNOPRS altıgeni Oran
|AB| = 4 birim |MN| = 2 birim 4÷2 yani 2
|BC| = 4 birim |NO| = 2 birim 4÷2 yani 2
|CD| = 6 birim |OP| = 3 birim 6÷3 yani 2
|DE| = 2 birim |PR| = 1 birim 2÷1 yani 2
|EF| = 2 birim |RS| = 1 birim 2÷1 yani 2
|FA| = 2 birim |SM| = 1 birim 2÷1 yani 2

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.