8. sınıf geometrik cisimler soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Bir prizmanın tabanları birbirine paralel değildir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 128 doğru , 104 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Dik prizmalar tabanlarına göre isimlendirilirler.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 204 doğru , 26 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Bir prizmanın tabanları altıgen olabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 167 doğru , 45 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 8 sınıf geometrik cisimler soruları 4. sorusunun resmi
Yukarıdaki prizma dik prizmadır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 106 doğru , 90 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 8 sınıf geometrik cisimler soruları 5. sorusunun resmi
Yukarıdaki prizma dik prizmadır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 126 doğru , 57 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 8 sınıf geometrik cisimler soruları 6. sorusunun resmi
Yukarıda açınımı verilmiş olan dik üçgen prizmanın yüksekliği kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 106 doğru , 74 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 8 sınıf geometrik cisimler soruları 7. sorusunun resmi
Yukarıda açınımı verilmiş olan düzgün beşgen dik prizmanın yüksekliği kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 108 doğru , 38 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru İki ayrıtı 5 cm ve 10 cm olan bir dikdörtgenler prizmasının tüm ayrıtlarının uzunluklarının toplamı 120 santimetredir.
Buna göre prizmanın 3. ayrıtının uzunluğu kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 34 doğru , 87 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Taban ayrıtlarından birinin uzunluğu 10 cm olan bir kare prizmanın tüm ayrıtlarının uzunluğu 100 santimeterdir.
Buna göre bu kare prizmanın yüksekliği kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 24 doğru , 73 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru 8 sınıf geometrik cisimler soruları 10. sorusunun resmi
Yukarıda açınımı verilmiş olan üçgen dik prizmanın ? bulunan ayrıtın uzunluğu kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 26 doğru , 69 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru Dik dairesel silindirin tabanları paraleldir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 90 doğru , 27 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru Dik dairesel silindirde kaç tane ayrıt vardır? Cevabını kontrol et

Bu soruya 28 doğru , 57 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru
Yukarıdaki cisim dik dairesel silindirdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 209 doğru , 80 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru
Yukarıdaki şekil dik dairesel silindirin açınımıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 224 doğru , 44 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru 8 sınıf geometrik cisimler soruları 12. sorusunun resmi
Yukarıdaki dik dairesel silindirin açınımıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 88 doğru , 19 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru Taban yarıçapı 6 cm ve yüksekliği 10 cm olan bir dik dairesel silindirin yüzey alanı kaç santimetrekaredir?( = 3 alınız) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 15 doğru , 78 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru Yanal yüzey alanı 144 cm2 olan dik dairesel silindirin yüksekliği 8 cm olduğuna göre silindirin taban yarıçapı kaç santimetredir?( = 3 alınız) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 21 doğru , 43 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru Yüzey alanı 250 cm2 olan dik dairesel silindirin taban yarıçapı 5 cm olduğuna göre silindirin yüksekliği kaç santimetredir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 34 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru 8 sınıf geometrik cisimler soruları 15. sorusunun resmi
Yukarıda ölçüleri verilen dik dairesel silindirin yüzey alanı kaç santimetrekaredir? ( = 3 alınız)
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 14 doğru , 46 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru 8 sınıf geometrik cisimler soruları 16. sorusunun resmi
Yukarıda açınımı verilen dik dairesel silindirin yüzey alanı 510 cm2 ve bir yan yüzünün alanı 360 cm2 ise silindirin bir tabanının alanı kaç santimetrekaredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 32 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru 8 sınıf geometrik cisimler soruları 41. sorusunun resmi
Yukarıda açınımı verilen dik dairesel silindirin yüzey alanı kaç santimetrekaredir? ( = 3 alınız)
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 25 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru 8 sınıf geometrik cisimler soruları 17. sorusunun resmi
Yarıçapı 18 cm ve yüksekliği 25 cm olan dik dairesel silindir şeklindeki yukarıdaki odun parçası üzerindeki kırmızı çizgilerden 5 eşit parçaya ayrılacaktır.
Oluşacak olan küçük silindirlerden birisinin yüzey alanı kaç santimetre karedir? ( = 3 alınız)
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 32 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru Yarıçapı 90 cm olan dairesel dik silindir şeklindeki deponun yüzeyi boyanacaktır.
100 cm2'lik bir yüzey boyamak için 1 gr boya kullanılmış ve deponun tamamı 1566 gram boya ile boyanmıştır.
Buna göre deponun yüksekliği kaç santimetredir? ( = 3 alınız)
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 27 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru 8 sınıf geometrik cisimler soruları 19. sorusunun resmi
Yarıçapı 14 cm ve yüksekliği 15 cm olan dik dairesel silindir şeklindeki bir çelik parça ekseni boyunca iki eş parçaya ayrılmıştır.
Yukarıdaki bir parçasının yüzey alanı kaç santimetrekaredir? ( = 3 alınız)
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 18 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru 8 sınıf geometrik cisimler soruları 20. sorusunun resmi
Bir ayrıtının uzunluğu 20 cm olan küp şeklindeki bir mermer bloğunun ortasından çapı 16 cm ve yüksekliği 16 cm olan dik dairesel silindir şeklinde bir parça çıkarılmıştır.
Yukarıdaki gibi oluşan ( ortasında boşluk olan ) şeklin yüzey alanı kaç santimetrekaredir? ( = 3 alınız)
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 22 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru Taban yarıçapı 4 cm ve yüksekliği 5 cm olan bir dik dairesel silindirin hacmi kaç santimetreküptür?( = 3 alınız) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 27 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru Hacmi 1470 cm3 olan dik dairesel silindirin yüksekliği 10 cm olduğuna göre silindirin taban yarıçapı kaç santimetredir?( = 3 alınız) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 24 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru Hacmi 120 cm3 olan dik dairesel silindirin taban yarıçapı 2 cm olduğuna göre silindirin yüksekliği kaç santimetredir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru , 28 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru 8 sınıf geometrik cisimler soruları 43. sorusunun resmi
Yukarıda ölçüleri verilen dik dairesel silindirin hacmi kaç santimetreküptür? ( = 3 alınız)
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13 doğru , 28 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru Taban yarıçapı 5 cm ve yüksekliği 12 cm olan dik dairesel silindir şeklindeki bir bardak tamamen su doludur.
Bu suyun tamamı taban yarı çapı 10 cm ve yüksekliği 40 cm olan dik dairesel silindir şeklindeki boş bir şişeye boşaltılmıştır.
Şişedeki suyun yüksekliği kaç santimetredir? ( = 3 alınız)
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 14 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru Yarıçapı 12 cm ve yüksekliği 15 cm olan bir silindirin içine aynı yükseklikte yarıçapı 9 cm olan başka bir silindir konulmuştur.Büyük silindir ile küçük silindir arasında kısmın hacmi kaç cm3 tür? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 40 doğru , 107 yanlış cevap verilmiştir.

32. soru Yarıçapı 4 m ve yüksekliği 7 m olan dik silindir şeklindeki bir meyve suyu deposu tamamen doludur.Bu meyve suları her biri 100 dm3 olan şişelere tam dolu şekilde dolduruldu.
Buna göre kaç şişe meyve suyu doldurulmuştur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 28 doğru , 114 yanlış cevap verilmiştir.

33. soru 8 sınıf geometrik cisimler soruları 45. sorusunun resmi
Kareli kağıda yüksekliği 5 birim olan bir dairesel dik silindirin tabanı çizilmiştir.
Bu silindirin hacmi kaç birimküptür?
A) 60 B) 70 C) 80 D) 90 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 21 doğru , 19 yanlış cevap verilmiştir.

34. soru
Silindir adı Yarıçapı Yüksekliği
A 2r 5h
B 3r 2h
C 5r h
D 4r 2h

Yukarıdaki tabloda bilgileri verilen 4 tane dairesel dik silindirden hangisinin hacmi en büyüktür?
A) A B) B C) C D) D Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 16 doğru , 32 yanlış cevap verilmiştir.

35. soru Yan yüz bir piramidin temel elemanlarından birisidir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 33 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

36. soru Piramitler tabanlarına göre adlandırılır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 29 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

37. soru 8 sınıf geometrik cisimler soruları 26. sorusunun resmi
Yukarıdaki üçgen piramidin yan yüksekliği hangisidir?
A) [AC] B) [AD] C) [AE] D) [AF] Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 16 doğru , 14 yanlış cevap verilmiştir.

38. soru 8 sınıf geometrik cisimler soruları 27. sorusunun resmi
Yukarıda açınımı verilen kare dik piramidin yüksekliği 9 cm , taban ayrıtı 24 cm olduğuna göre piramidin yan yüz yüksekliği kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 20 yanlış cevap verilmiştir.

39. soru 8 sınıf geometrik cisimler soruları 28. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekil kare dik piramidin açınımıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8 doğru , 27 yanlış cevap verilmiştir.

40. soru Dik koninin yüksekliği ile taban yarı çapı arasında 90o'lik açı vardır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 28 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

41. soru
Yukarıdaki dik konide kırmızı renkli kısmın adı nedir?
A) Tepe noktası B) Merkezi C) Ana doğru D) Yükseklik Cevabını kontrol et

Bu soruya 34 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

42. soru 8 sınıf geometrik cisimler soruları 31. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekil bir dik koninin açınımıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 18 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

43. soru 8 sınıf geometrik cisimler soruları 46. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekil bir dik koninin açınımıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 16 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

44. soru 8 sınıf geometrik cisimler soruları 32. sorusunun resmi
Yukarıdaki dik koninin açınımında AB bir doğru parçası ve r = 20 cm olduğuna göre |AB| kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 23 yanlış cevap verilmiştir.

45. soru 8 sınıf geometrik cisimler soruları 33. sorusunun resmi
Yukarıdaki dik koninin açınımında |CB| = 16 cm olduğuna göre r kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 21 yanlış cevap verilmiştir.

46. soru 8 sınıf geometrik cisimler soruları 34. sorusunun resmi
Yukarıdaki dik koninin açınımında r = 10 cm ve m(ACB)=120o olduğuna göre |BC| kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 26 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.