8. sınıf kareköklü ifadeler soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru a doğal sayısının karesi b ise b tam kare doğal sayıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1449 doğru , 380 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru 330 doğal sayısı tam kare bir sayıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 793 doğru , 845 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru 33 doğal sayısı tam kare bir sayıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 639 doğru , 312 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru En küçük iki basamaklı tam kare doğal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 478 doğru , 436 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru En büyük iki basamaklı tam kare doğal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 512 doğru , 264 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru Karesi 9 olan doğal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1017 doğru , 376 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru Karekökü 4 olan doğal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 279 doğru , 424 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru Aşağıdakilerden hangisi tam kare doğal sayı değildir? A) 49 B) 64 C) 81 D) 99 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1224 doğru , 199 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru a2=25 , b2=36 ise a-b işleminin sonucu en az kaç olabilir? A) -11 B) -1 C) 1 D) 11 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 141 doğru , 737 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru Alanı 256 m2 olan kare şeklinde bir odanın bir kenarının uzunluğu kaç metredir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 805 doğru , 366 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru ( x+2 ) sayısının karekökü 7 ise x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 35 doğru , 616 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru a ve b doğal sayı olmak üzere
a < 15 < b olduğuna göre a yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 333 doğru , 600 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Aşağıdaki kareköklü ifadelerden hangisi 11 ve 12 sayıları arasında değildir? A) 130 B) 135 C) 140 D) 145 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 856 doğru , 260 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru 55 sayısına en yakın doğal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 553 doğru , 414 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru 6 < a < 7 olduğuna göre a yerine kaç tane doğal sayı yazılabilir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 119 doğru , 311 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru 23 ile 82 sayıları arasında kaç tane doğal sayı vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 179 doğru , 223 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru a b 273 Yukarıdaki sayı doğrusunda a ve b noktaları ardışık olduğuna göre a + b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 159 doğru , 142 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru 10 10,5 11 11,5 12 A Yukarıdaki sayı doğrusunda bulunan A noktası aşağıdaki kareköklü ifadelerden hangisi olabilir? A) 122 B) 124 C) 126 D) 128 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 155 doğru , 241 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru Tam kare sayıların karekökleri rasyonel sayıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 593 doğru , 270 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru 8 kareköklü ifade bir .... sayıdır.
Yukarıdaki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) rasyonel B) irrasyonel Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 545 doğru , 331 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru a kareköklü ifadesi bir irrasyonel sayıdır.
Buna göre a aşağıdakilerden hangisi olamaz.
A) 144 B) 140 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 457 doğru , 356 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru 0,5 devirli ondalık gösteriminin rasyonel sayı olarak ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? A) 59 B) 95 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 592 doğru , 140 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru 0,78 devirli ondalık gösteriminin rasyonel sayı olarak ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? A) 7899 B) 9978 C) 7190 D) 9071 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 106 doğru , 211 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru 2 .4.5 = x olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 489 doğru , 252 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru x .7.3 = 42 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 541 doğru , 137 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru 42 :7 = x olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 564 doğru , 106 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru 54 :x = 3 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 150 doğru , 79 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru 18 12 24 9 işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 156 doğru , 412 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru 8 sınıf kareköklü ifadeler soruları 48. sorusunun resmi
Yukarıdaki ABCD dikdörtgenin alanı x cm2'dir.
Buna göre x kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 137 doğru , 71 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru 8 sınıf kareköklü ifadeler soruları 27. sorusunun resmi
Yukarıdaki ABCD dikdörtgenin alanı 143 cm2'dir.
Buna göre x kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 351 doğru , 204 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru 8 sınıf kareköklü ifadeler soruları 49. sorusunun resmi
Yukarıdaki ABC üçgenin alanı x5 cm2'dir.
Buna göre x kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 46 doğru , 138 yanlış cevap verilmiştir.

32. soru 8 sınıf kareköklü ifadeler soruları 28. sorusunun resmi
Yukarıdaki ABC üçgenin alanı x cm2'dir.
Buna göre x kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 49 doğru , 460 yanlış cevap verilmiştir.

33. soru Bir tanesinin alanı 80 cm2 olan mermer blok her birinin alanı 5 cm2 olan parçalar yapılmıştır.
Buna göre kaç parça yapılmıştır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 133 doğru , 300 yanlış cevap verilmiştir.

34. soru 15 6 14 5 10 35 işleminin sonucu x olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 51 doğru , 81 yanlış cevap verilmiştir.

35. soru 9 3 x+1 x-2 = 81 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 23 doğru , 104 yanlış cevap verilmiştir.

36. soru 32 = a2 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 314 doğru , 127 yanlış cevap verilmiştir.

37. soru 33= a olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 310 doğru , 123 yanlış cevap verilmiştir.

38. soru Aşağıdaki kareköklü ifadelerden hangisi en büyüktür? A) 228 B) 313 C) 48 D) 55 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 124 doğru , 184 yanlış cevap verilmiştir.

39. soru a ve b doğal sayılardır.
432=a b olduğuna göre b en az kaç olabilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 74 doğru , 124 yanlış cevap verilmiştir.

40. soru a ve b pozitif tam sayılardır.
Aşağıdaki kareköklü ifadelerden hangisi a . b45 ifadesine eşit değildir?
A) a.ba . b23 B) a2b5 C) b2a4 D) a.b2a . b2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 77 doğru , 130 yanlış cevap verilmiştir.

41. soru 48 20 15 12 = a olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 54 doğru , 73 yanlış cevap verilmiştir.

42. soru 360 sayısının yaklaşık değerini hesaplayabilmek için aşağıdakilerden hangisinin yaklaşık değeri bilinmelidir? A) 6 B) 10 C) 12 D) 18 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 59 doğru , 162 yanlış cevap verilmiştir.

43. soru Aşağıdakilerden hangisinin değeri diğerlerinden farklıdır? A) 2405 B) 640 C) 920 D) 185 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 88 doğru , 100 yanlış cevap verilmiştir.

44. soru a ve b doğal sayılardır.
ab=720 olduğuna göre a + b sonucu aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) 17 B) 23 C) 49 D) 182 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 50 doğru , 136 yanlış cevap verilmiştir.

45. soru 18 ifadesini aşağıdakilerden hangi kareköklü ifade ile çarparsak sonuç doğal sayı olur? A) 2 B) 3 C) 5 D) 6 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 293 doğru , 161 yanlış cevap verilmiştir.

46. soru 12 ifadesini aşağıdakilerden hangi kareköklü ifade ile çarparsak sonuç doğal sayı olur? A) 2 B) 3 C) 5 D) 6 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 101 doğru , 72 yanlış cevap verilmiştir.

47. soru 5 + 3 = 8
Kareköklü ifadelerle yapılan yukarıdaki toplama işleminin sonucu doğru mudur yanlış mıdır?
A) doğru B) yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 250 doğru , 208 yanlış cevap verilmiştir.

48. soru 45 - 25 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) 2 B) 25 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 380 doğru , 67 yanlış cevap verilmiştir.

49. soru 53 + 23 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) 73 B) 76 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 400 doğru , 54 yanlış cevap verilmiştir.

50. soru 45 + 23 - 35 + 23 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) 5+43 B) 75+43 C) 56 D) 1116 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 93 doğru , 76 yanlış cevap verilmiştir.

51. soru a ve b doğal sayılardır.
125 + 45 = ab
Kareköklü ifadelerle yapılan yukarıdaki toplama işlemine göre b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 198 doğru , 150 yanlış cevap verilmiştir.

52. soru Çevresi 203 cm olan bir dikdörtgenin kısa kenarı 43 cm uzun kenarı ise kaç cm'dir? A) 163 B) 123 C) 83 D) 63 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 72 doğru , 76 yanlış cevap verilmiştir.

53. soru 8 sınıf kareköklü ifadeler soruları 43. sorusunun resmi
Yukarıdaki yamuğun çevresi kaç cm'dir?
A) 225 B) 2220 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 101 doğru , 23 yanlış cevap verilmiştir.

54. soru 2 + = 102 olduğuna göre ❓ aşağıdakilerden hangisidir? A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 52 doğru , 84 yanlış cevap verilmiştir.

55. soru 3 2 2 + 83 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) 1326 B) 9106 C) 1126 D) 525 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 49 doğru , 82 yanlış cevap verilmiştir.

56. soru 0,04 ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 2 B) 0,2 C) 0,02 D) 0,002 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 238 doğru , 222 yanlış cevap verilmiştir.

57. soru x + 1,69 = 4,41ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 0,2 B) 0,4 C) 0,6 D) 0,8 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 45 doğru , 58 yanlış cevap verilmiştir.

58. soru 1,8 : 0,2 işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 24 doğru , 67 yanlış cevap verilmiştir.

59. soru a ve b doğal sayılar olmak üzere
10,25 + 10,36 = ab olduğuna göre a + b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 62 yanlış cevap verilmiştir.

60. soru x pozitif bir tam sayıdır.
x . 0,16 = y olduğunda göre y en az kaç olabilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 51 yanlış cevap verilmiştir.

61. soru 0,ab bir rasyonel sayı olduğuna göre a + b en az kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 11 doğru , 48 yanlış cevap verilmiştir.

62. soru a ve b doğal sayılardır.
2,7 = ab olduğuna göre a + b en az kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru , 55 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.