8. sınıf çarpanlar katlar testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru p = 25 . 54
r = 37 . 72
p ve r sayıları aralarında asal sayılar mıdır?
A) Aralarında asaldır B) Aralarında asal değildir Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 323 doğru , 155 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi 72 sayısının çarpanı değildir? A) 18 B) 24 C) 28 D) 36 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 587 doğru , 233 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi 84 sayısının çarpanı değildir? A) 12 B) 16 C) 21 D) 42 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 323 doğru , 143 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 16 sayısının kaç tane asal çarpanı vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 215 doğru , 204 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 450 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) 2 . 32 . 5 B) 2 . 32 . 52 C) 22 . 3 . 52 D) 22 . 32 . 5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 299 doğru , 107 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 81 sayısının kaç tane asal çarpanı vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 340 doğru , 307 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 300 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) 2 . 32 . 5 B) 22 . 32 . 52 C) 22 . 3 . 52 D) 22 . 32 . 5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 490 doğru , 133 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru 32 . 52 = ?
Yukarıdaki eşitlikte soru işareti yerine hangi sayı yazılmalıdır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 432 doğru , 158 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru 360 = 2a . 3b . 5c
Yukarıdaki eşitlikte a yerine hangi sayı yazılmalıdır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 289 doğru , 225 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru 1200 = 2a . 3b . 5c
Yukarıdaki eşitlikte b yerine hangi sayı yazılmalıdır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 342 doğru , 119 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru A 2 B 2 2 C 2 2 5 5
Yukarıdaki asal çarpan ağacında bir sayı asal çarpanlarına ayrılmıştır.
Buna göre A + B + C kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 347 doğru , 151 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru 8 sınıf çarpanlar katlar testi 8. sorusunun resmi
Yukarıdaki asal çarpanlar algoritmasında ( bölen listesi ) bir sayı asal çarpanlarına ayrılmıştır.
Buna göre D + G kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 337 doğru , 139 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru a , b , c birbirinden farklı asal sayılardır.
A = a2 . b2 . c1 şeklinde asal çarpanlarının üslü ifade çarpımı şeklinde yazılabilecek en küçük A kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 128 doğru , 232 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru İki doğal sayının aralarında asal olabilmesi için iki sayıda asal sayı olmalıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yoksa yanlış mıdır?
A) Yanlış B) Doğru Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 254 doğru , 113 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru 8 ile 15 sayıları aralarında asal sayılardır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yoksa yanlış mıdır?
A) Yanlış B) Doğru Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 269 doğru , 83 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru Aşağıdaki seçeneklerden hangisindeki sayılar aralarında asal sayılardır? A) 5 , 10 B) 6 , 21 C) 14 , 49 D) 9 , 16 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 168 doğru , 141 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru Aşağıdaki seçeneklerden hangisindeki sayılar aralarında asal sayılardır? A) 8 , 22 B) 5 , 30 C) 12 , 25 D) 13 , 26 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 141 doğru , 78 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru M sayısı ile 75 sayısı aralarında asal sayılardır.
Buna göre D aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 30 B) 40 C) 42 D) 32 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 127 doğru , 65 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru 141 sayısı ile A sayısı aralarında asal iki sayıdır.
Buna göre A sayısı aşağıdaki hangi sayıya kalansız bölünemez?
A) 2 B) 3 C) 5 D) 7 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 115 doğru , 116 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru D sayısı ile 27 sayısı aralarında asal sayılardır.
Buna göre D aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 49 B) 45 C) 48 D) 51 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 138 doğru , 101 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru a ve b doğal sayıları aralarında asal sayılardır.
ab = 1520 olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 99 doğru , 90 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru ( c + 3 ) ve ( d - 2 ) doğal sayıları aralarında asal sayılardır.

c + 3 d - 2 = 4525 olduğuna göre c kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 57 doğru , 112 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru Aşağıdaki her harf farklı bir tam sayıdır.
8 sınıf çarpanlar katlar testi 10. sorusunun resmi
Yukarıdaki asal çarpanlar algoritmasında ( bölen listesi ) iki sayının ebobunu bulmak için sayılar asal çarpanlarına ayrılmıştır.
Buna göre bu iki sayının ebobu kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 137 doğru , 131 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru Kısa kenarı 10 cm , uzun kenarı 15 cm olan dikdörtgen şeklindeki kartonlar aralarında boşluk kalmadan yanyana veya alt alta konularak bir kare yapılmak isteniyor.
Oluşabilecek en küçük karenin bir kenarı santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 86 doğru , 154 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru 60 ve 90 sayılarının en büyük ortak böleni kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 142 doğru , 56 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru 24 ve 36 sayılarının en büyük ortak böleni kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 191 doğru , 73 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru 45 ve 60 sayılarının en küçük ortak katı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 163 doğru , 86 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru 24 ve 36 sayılarının en küçük ortak katı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 114 doğru , 53 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru En büyük ortak böleni 21 olan iki doğal sayıdan en küçüğü kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 79 doğru , 127 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru 45 ile A sayısının en büyük ortak böleni 15 dir.
100 den büyük en küçük A kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 80 doğru , 103 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru A = 22 . 32 ve B = 2 . 33 sayılarının en küçük ortak katı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 74 doğru , 118 yanlış cevap verilmiştir.

32. soru Aşağıdaki her harf farklı bir tam sayıdır.
8 sınıf çarpanlar katlar testi 17. sorusunun resmi
Yukarıdaki asal çarpanlar algoritmasında ( bölen listesi ) iki sayının ekokunun bulunması için sayılar asal çarpanlarına ayrılmıştır.
Buna göre A + D kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 63 doğru , 109 yanlış cevap verilmiştir.

33. soru 👦🎾
Tenis antremanı yapan Ömer'e iki makineden otomatik top atılmaktadır.
Bir makine 28 saniye , diğer makine ise 20 saniyede bir tenis topu atmaktadır.
Saat 11:00'da Ömer'e iki makinede top atmıştır.
En erken kaç saniye sonra iki makine aynı anda Ömer'e top atar ?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 89 doğru , 67 yanlış cevap verilmiştir.

34. soru Bir inşaatta 960 kg kum , 720 kg çimento bulunmaktadır.
Bu malzemeler karıştırılmadan ve eşit miktarlarda yükleme yapılarak başka bir yere el arabası ile götürülecektir.
En az sayıda el arabası için bir el arabasına kaç kilogram malzeme yüklenmelidir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 60 doğru , 82 yanlış cevap verilmiştir.

35. soru 🧓🧕🧒
İki kardeşten Ayşe 2 günde , Ali ise 4 günde bir dedelerini ziyaret etmektedir.
10 Mart günü dedelerini ziyaret eden kardeşler en erken kaç gün sonra dedelerini aynı günde ziyaret ederler?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 84 doğru , 80 yanlış cevap verilmiştir.

36. soru Meryem öğretmenin hazırladığı 80 matematik , 100 Türkçe soru vardır.
Meryem öğretmen hazırladığı bu sorularla aynı sayıda sorular bulunun ve tek bir konudan oluşan testler hazırlayacaktır.
Yukarıdaki şartları sağlayan bir testte en fazla kaç soru olabilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 77 doğru , 72 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.