8. sınıf üslü ifadeler soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru (-3)3 kaçtır? A) -127 B) 127 C) 27 D) -27 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2993 doğru , 2475 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru 2-4 kaçtır? A) -116 B) 116 C) 16 D) -16 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2183 doğru , 2579 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru (-3)-4 kaçtır? A) -181 B) 181 C) 81 D) -81 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1823 doğru , 2472 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 1 49 = 7b ise b kaçtır? A) 2 B) -2 C) 3 D) -3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2413 doğru , 1735 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru a ve b farklı tam sayılardır.
ab = 9 ise a + b işlemi sonucu aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) -5 B) -1 C) 5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1160 doğru , 2446 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru a= -3 ise 1 2a ifadesinin değeri kaçtır? A) -18 B) 18 C) -8 D) 8 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1124 doğru , 2237 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 2a=64 , 3b=127 ve 4c=16
Yukarıdaki eşitliklere göre a.b.c kaçtır?
A) -36 B) 0 C) 1 D) 36 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1635 doğru , 1160 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru (8.101)+(3.10-2)
Çözümlenmiş hali yukarıdaki gibi olan sayı hangisidir?
A) 0,803 B) 8,3 C) 8,03 D) 80,03 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1382 doğru , 1349 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru (3.100)+(7.10-1)
Çözümlenmiş hali yukarıdaki gibi olan sayı hangisidir?
A) 0,037 B) 0,37 C) 3,7 D) 37 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1614 doğru , 865 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru 27,03 = (2.10a)+(7.10b)+(3.10c)
a.b.c kaçtır?
A) -2 B) -1 C) 0 D) 2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1117 doğru , 1156 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru Ondalık gösterimi 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümlerken birler basamağındaki rakam 10? ile çarpılır.
Yukarıdaki ifadede ? yerine hangi tam sayı yazılmalıdır?
A) -1 B) 0 C) 1 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 540 doğru , 632 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru (7.104)+(3.103)+(5.101) şeklinde çözümlenmiş olan sayının yüzler basamağında hangi rakam vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 248 doğru , 777 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru (a≠0) ve m ve n tam sayılar olmak üzere
am ❓ an=am-n olduğuna göre ❓ işareti yerine hangi işaret konulmalıdır?
A) + B) - C) . D) : Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 721 doğru , 839 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru b≠0 ve ve k tam sayı olmak üzere
(ab)k = ak bk
Yukarıdaki eşitlik doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 1191 doğru , 321 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru 27a = 1 ise a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1315 doğru , 550 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru 214-6 üslü ifadesinin değeri 1'den büyük müdür küçük mü? A) büyüktür B) küçüktür Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 658 doğru , 488 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru 1 5-8 üslü ifadesinin değeri 1'den büyük müdür küçük mü? A) büyüktür B) küçüktür Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 713 doğru , 336 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru 1021 = (103)n olduğuna göre n kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1120 doğru , 523 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru 515 5n = 57olduğuna göre m kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1078 doğru , 464 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru 4524 = 324.a24 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 510 doğru , 297 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru 88 = 648 a8 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 750 doğru , 582 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru a ve b pozitif birer tam sayı olmak üzere
4810 = a10.b10 olduğuna göre a-b işleminin olabilecek en küçük pozitif tam sayı sonucu kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 485 doğru , 585 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru a ve b pozitif birer tam sayı olmak üzere
88 = a8 b8 olduğuna göre a-b işleminin olabilecek en küçük pozitif tam sayı sonucu kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 93 doğru , 431 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru m ve n pozitif birer tam sayı olmak üzere
5m 5n= 57olduğuna göre m en az kaç olabilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 235 doğru , 632 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru 3 (23) ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 35 B) 36 C) 38 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 413 doğru , 441 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru m ve n pozitif birer tam sayı olmak üzere
1111 = 11m.11n olduğuna göre n en fazla kaç olabilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 191 doğru , 289 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru K = 310 .200 3-5
K sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) 35 B) 315 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 609 doğru , 665 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru 2a.5a işleminin sonucu 15 basamaklıdır.
Buna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 131 doğru , 554 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru 209 .209 .209 49 .49 .49 =527
Yukarıdaki eşitlik doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 602 doğru , 568 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) (2)10+6=(2)10.(2)6 B) 525.325=1550 C) 1 58=5-8 D) (-3)9 (-3)7=(-3)2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 401 doğru , 386 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru Türkiye'de bir kilosu 25 TL olan madenden 220 kg çıkarılmıştır.
Buna göre çıkarılan madenin kıymeti kaç TL dir?
A) 24 B) 215 C) 225 D) 2100 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 624 doğru , 679 yanlış cevap verilmiştir.

32. soru 215 kg kütlesindeki bir mermerden her biri 32 kg'lık parçalar yapılmıştır.
Buna göre kaç parça yapılmıştır?
A) 23 B) 210 C) 222 D) 265 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 651 doğru , 510 yanlış cevap verilmiştir.

33. soru 35.9a=3-3 ve 43.2b=2-3 olduğuna göre a + b kaçtır? A) -15 B) -13 C) 13 D) 15 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 255 doğru , 382 yanlış cevap verilmiştir.

34. soru 23x+2. 1 22x=32 olduğuna göre x kaçtır? A) -3 B) -2 C) 2 D) 3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 221 doğru , 424 yanlış cevap verilmiştir.

35. soru (x+1)x-2=1 olduğuna göre x aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) 0 B) 1 C) 2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 342 doğru , 625 yanlış cevap verilmiştir.

36. soru 81.81 27 kaça eşittir? A) 33 B) 34 C) 35 D) 36 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 611 doğru , 537 yanlış cevap verilmiştir.

37. soru a bir tam sayı olmak üzere
(0,25)3=a-3 olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 153 doğru , 483 yanlış cevap verilmiştir.

38. soru Aşağıdakilerden hangisi 275 sayısına eşittir? A) 0,0275 . 102 B) 0,0275 . 103 C) 0,0275 . 104 D) 0,0275 . 105 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 455 doğru , 412 yanlış cevap verilmiştir.

39. soru Aşağıdakilerden hangisi 315 sayısına eşittir? A) 0,0315 . 10-4 B) 0,0315 . 10-5 C) 0,0315 . 104 D) 0,0315 . 105 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 204 doğru , 194 yanlış cevap verilmiştir.

40. soru 0,00114 = 11,4 . 10a olduğuna göre a kaçtır? A) -4 B) -5 C) -6 D) -7 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 564 doğru , 314 yanlış cevap verilmiştir.

41. soru Aşağıdakilerden hangisi 27,8 . 10-5 sayısına eşit değildir? A) 0,0000278 B) 0,278 . 10-3 C) 2780 . 10-7 D) 0,0278 . 10-2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 160 doğru , 182 yanlış cevap verilmiştir.

42. soru Aşağıdakilerden hangisinin değeri diğerlerin farklıdır? A) 700000 . 10-16 B) 7000 . 10-12 C) 0,0007 . 10-7 D) 0,000007 . 10-5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 96 doğru , 234 yanlış cevap verilmiştir.

43. soru a . 10n şeklindeki bir bilimsel gösterimde |a| en fazla kaç olabilir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 124 doğru , 186 yanlış cevap verilmiştir.

44. soru Aşağıdakilerden hangisi bilimsel gösterimdir? A) 15 . 10-5 B) 15 . 105 C) 5 . 105 D) 0,05 . 1055 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 418 doğru , 450 yanlış cevap verilmiştir.

45. soru 0,000175 = 17,5 . 10a olduğuna göre a kaçtır? A) -4 B) -5 C) -6 D) -7 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 504 doğru , 325 yanlış cevap verilmiştir.

46. soru Bilimsel gösterimi 2,75 . 108 olan sayı hangisidir? A) 2 750 000 000 B) 275 000 000 C) 27 500 000 D) 2 750 000 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 207 doğru , 193 yanlış cevap verilmiştir.

47. soru 58 . 210 işlem sonucunun bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 2 . 108 B) 4 . 108 C) 2 . 1010 D) 4 . 1010 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 122 doğru , 285 yanlış cevap verilmiştir.

48. soru 0,000000475 = 4,75 . 10a olduğuna göre a kaçtır? A) -7 B) -8 C) -9 D) -10 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 244 doğru , 186 yanlış cevap verilmiştir.

49. soru 0,00000094 sayısının bilimsel gösterimi a . 10b olduğuna göre a + b kaçtır? A) -16,4 B) -2,4 C) 2,4 D) 16,4 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 312 doğru , 568 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.