9. sınıf önerme soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru
  • I) Bugün hava sıcak.
  • II) Bugün hava sıcaklığı 30 oC dir.
  • III) Bugün dünden daha sıcaktır.
Yukarıdaki ifadelerden hangi veya hangileri önerme değildir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III D) I , II ve III Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 194 doğru , 252 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru
  • p: "5 + 2 = 9 dur."
  • q: "3 + 5 = 8 dir."
olduğuna göre p ≡ q olur.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 327 doğru , 87 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru t: "En büyük negatif tam sayısı 0 dır." olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi tı olabilir? A) En büyük negatif tam sayısı 0 değildir. B) En büyük negatif tam sayısı -1 dir. Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 311 doğru , 82 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 5 farklı önermenin kaç farklı doğruluk durumu vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 186 doğru , 191 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru A bir tam sayı olmak üzere p ≡ 1 , q ≡ 0 ve p ∧ q ≡ A olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 235 doğru , 93 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru A bir tam sayı olmak üzere p ≡ 1 , q ≡ 0 ve (pı V q) V qı ≡ A olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 220 doğru , 79 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru p ∧ q ≡ 1 olduğuna göre p önermesinin doğruluk değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 259 doğru , 46 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru (p V q) V r ≡ 0 olduğuna göre r önermesinin doğruluk değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 235 doğru , 59 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru p ≡ 1 , q ≡ 1 ve p ⊻ q bileşik önermesinin doğruluk değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 182 doğru , 93 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru p ≡ 1 , q ≡ 0 ve r ≡ 1 olduğuna göre (pı V r) ∧ (q ⊻ rı) doğruluk değeri nedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 180 doğru , 76 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru p ∧ q ≡ 1 ve p ⊻ r ≡ 0 olduğuna göre (pı ∧ r) ⊻ (qı V r) doğruluk değeri nedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 151 doğru , 86 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru (p V qı)ı V (pı ∧ qı) bileşik önermesinin en sade hali nedir? A) 0 B) 1 C) p D) q E) pı Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 84 doğru , 199 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Aşağıdakilerden hangisi p ⇒ q ile her zaman denktir. A) pı V q B) pı ∧ q C) p V q D) p ∧ q E) p ⊻ q Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 127 doğru , 124 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru p:"Ahmet çalışkandır" , q:"Ahmet sınavda başarılı olur." olduğuna göre p ⇒ q koşullu önermesinin karşıtı aşağıdakilerden hangisidir? A) Ahmet çalışkan ise sınavda başarılı olur. B) Ahmet sınavda başarılı ise çalışkandır. C) Ahmet çalışkan değilse sınavda başarısız olur. D) Ahmet sınavda başarısız ise çalışkan değildir. Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 70 doğru , 186 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru (p ⇒ q)ı V q bileşik önermesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) p ∧ 0 B) p ∧ 1 C) q ∧ 1 D) q ∧ 0 E) p V 1 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 47 doğru , 177 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru p ≡ 0 , q ≡ 0 ve r ≡ 0 olduğuna göre (p ⇔ q) V r bileşik önermesinin doğruluk değeri nedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 113 doğru , 74 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru Aşağıdakilerben hangisi (p ⇒ q) ∧ (q ⇒ p) ile denktir? A) p V q B) p ∧ q C) p ⊻ q D) p ⇒ q E) p ⇔ q Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 65 doğru , 134 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru "Bazı sayıların küpü negatiftir." açık önermesinin sembolik mantık dili ile yazımı aşağıdakilerden hangisidir? A) p(x) ≡ ∀x ∈ R , x3 < 0 B) p(x) ≡ ∃x ∈ R , x3 < 0 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 124 doğru , 60 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru "∃x ∈ N , x2 - 1 = 3" sembolik mantık dili ile yazılmış önermenin sözel yazımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Bazı doğal sayıların karesinin bir eksiği üçdür. B) Her doğal sayının karesinin bir eksiği üçdür. Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 143 doğru , 35 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru p(x):"∃x ∈ N , x + 1 ≥ 5" olduğuna göre pı(x) aşağıdakilerden hangisidir? A) ∀x ∈ N , x + 1 > 5 B) ∀x ∈ N , x + 1 < 5 C) ∀x ∈ N , x + 1 ≤ 5 D) ∃x ∈ N , x + 1 < 5 E) ∃x ∈ N , x + 1 ≤ 5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 97 doğru , 83 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru Bir teoremin ispatlanacak kısmına ne denir? A) önerme B) hipotez C) hüküm D) tanım E) aksiyom Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 59 doğru , 146 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru q hipotez , r hüküm ise q ⇒ r nedir? A) teorem B) aksiyom C) tanım Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 102 doğru , 80 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru "KLM bir eşkenar üçgen ise tüm iç açı ölçüleri 60o dir." teoreminde hipotez hangisidir? A) KLM bir eşkenar üçgendir. B) KLM üçgeninin tüm iç açı ölçüleri 60o dir. Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 92 doğru , 89 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.