9. sınıf önerme soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru
  • I) Bugün hava sıcak.
  • II) Bugün hava sıcaklığı 30 oC dir.
  • III) Bugün dünden daha sıcaktır.
Yukarıdaki ifadelerden hangi veya hangileri önerme değildir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III D) I , II ve III Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 507 doğru , 713 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru
  • p: "5 + 2 = 9 dur."
  • q: "3 + 5 = 8 dir."
olduğuna göre p ≡ q olur.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 885 doğru , 286 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru t: "En büyük negatif tam sayısı 0 dır." olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi tı olabilir? A) En büyük negatif tam sayısı 0 değildir. B) En büyük negatif tam sayısı -1 dir. Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 776 doğru , 249 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 5 farklı önermenin kaç farklı doğruluk durumu vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 461 doğru , 546 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru A bir tam sayı olmak üzere p ≡ 1 , q ≡ 0 ve p ∧ q ≡ A olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 551 doğru , 287 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru A bir tam sayı olmak üzere p ≡ 1 , q ≡ 0 ve (pı V q) V qı ≡ A olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 520 doğru , 210 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru p ∧ q ≡ 1 olduğuna göre p önermesinin doğruluk değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 633 doğru , 154 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru (p V q) V r ≡ 0 olduğuna göre r önermesinin doğruluk değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 569 doğru , 182 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru p ≡ 1 , q ≡ 1 ve p ⊻ q bileşik önermesinin doğruluk değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 435 doğru , 256 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru p ≡ 1 , q ≡ 0 ve r ≡ 1 olduğuna göre (pı V r) ∧ (q ⊻ rı) doğruluk değeri nedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 418 doğru , 222 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru p ∧ q ≡ 1 ve p ⊻ r ≡ 0 olduğuna göre (pı ∧ r) ⊻ (qı V r) doğruluk değeri nedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 359 doğru , 216 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru (p V qı)ı V (pı ∧ qı) bileşik önermesinin en sade hali nedir? A) 0 B) 1 C) p D) q E) pı Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 211 doğru , 500 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Aşağıdakilerden hangisi p ⇒ q ile her zaman denktir. A) pı V q B) pı ∧ q C) p V q D) p ∧ q E) p ⊻ q Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 259 doğru , 377 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru p:"Ahmet çalışkandır" , q:"Ahmet sınavda başarılı olur." olduğuna göre p ⇒ q koşullu önermesinin karşıtı aşağıdakilerden hangisidir? A) Ahmet çalışkan ise sınavda başarılı olur. B) Ahmet sınavda başarılı ise çalışkandır. C) Ahmet çalışkan değilse sınavda başarısız olur. D) Ahmet sınavda başarısız ise çalışkan değildir. Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 169 doğru , 431 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru (p ⇒ q)ı V q bileşik önermesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) p ∧ 0 B) p ∧ 1 C) q ∧ 1 D) q ∧ 0 E) p V 1 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 101 doğru , 430 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru p ≡ 0 , q ≡ 0 ve r ≡ 0 olduğuna göre (p ⇔ q) V r bileşik önermesinin doğruluk değeri nedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 280 doğru , 153 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru Aşağıdakilerben hangisi (p ⇒ q) ∧ (q ⇒ p) ile denktir? A) p V q B) p ∧ q C) p ⊻ q D) p ⇒ q E) p ⇔ q Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 143 doğru , 337 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru "Bazı sayıların küpü negatiftir." açık önermesinin sembolik mantık dili ile yazımı aşağıdakilerden hangisidir? A) p(x) ≡ ∀x ∈ R , x3 < 0 B) p(x) ≡ ∃x ∈ R , x3 < 0 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 295 doğru , 134 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru "∃x ∈ N , x2 - 1 = 3" sembolik mantık dili ile yazılmış önermenin sözel yazımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Bazı doğal sayıların karesinin bir eksiği üçdür. B) Her doğal sayının karesinin bir eksiği üçdür. Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 320 doğru , 84 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru p(x):"∃x ∈ N , x + 1 ≥ 5" olduğuna göre pı(x) aşağıdakilerden hangisidir? A) ∀x ∈ N , x + 1 > 5 B) ∀x ∈ N , x + 1 < 5 C) ∀x ∈ N , x + 1 ≤ 5 D) ∃x ∈ N , x + 1 < 5 E) ∃x ∈ N , x + 1 ≤ 5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 200 doğru , 199 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru Bir teoremin ispatlanacak kısmına ne denir? A) önerme B) hipotez C) hüküm D) tanım E) aksiyom Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 127 doğru , 351 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru q hipotez , r hüküm ise q ⇒ r nedir? A) teorem B) aksiyom C) tanım Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 235 doğru , 195 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru "KLM bir eşkenar üçgen ise tüm iç açı ölçüleri 60o dir." teoreminde hipotez hangisidir? A) KLM bir eşkenar üçgendir. B) KLM üçgeninin tüm iç açı ölçüleri 60o dir. Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 201 doğru , 200 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.