Kuran-ı Kerim'de Allah'tan başka kelimeleri bulunan ayetlerden bazıları

Allah (c.c.) tarafından indirilmiş kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'de Allah'tan başka kelimeleri bulunan ayetlerden bazıları . Mümkünse ayetlerin üstündeki ilgili sayfasını tıklayarak ayetin öncesi ve sonrasindaki ayetlerle birlikte okumanızı öneririm.

Euzu billahi mineş-şeytanirracim.Bismillahirrahmanırrahim
Kuran okumaya başlarken söylenmelidir.Anlamı "Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığırım.Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla".

Kuran-ı Kerim 17. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 107 nolu ayeti
" (Yine) bilmez misin, göklerin ve yerin mülkiyet ve hükümranlığı yalnızca Allah'ındır? Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. "

Kuran-ı Kerim 50. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 2 nolu ayeti
" Hayy ve kayyûm olan Allah'tan başka ilâh yoktur. "

Kuran-ı Kerim 52. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 18 nolu ayeti
" Allah, adaleti ayakta tutarak (delilleriyle) şu hususu açıklamıştır ki, kendisinden başka ilâh yoktur. Melekler ve ilim sahipleri de (bunu ikrar etmişlerdir. Evet) mutlak güç ve hikmet sahibi Allah'tan başka ilâh yoktur. "

Kuran-ı Kerim 58. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 62 nolu ayeti
" Şüphesiz bu (İsa hakkında söylenenler), doğru haberlerdir. Allah'tan başka ilâh yoktur. Muhakkak ki Allah, evet O, mutlak güç ve hikmet sahibidir. "

Kuran-ı Kerim 67. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 135 nolu ayeti
" Yine onlar ki, bir kötülük yaptıklarında, ya da kendilerine zulmettiklerinde Allah'ı hatırlayıp günahlarından dolayı hemen tevbe-istiğfar ederler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki! Bir de onlar, işledikleri kötülüklerde, bile bile ısrar etmezler. "

Kuran-ı Kerim 98. sayfasında bulunan,Nisa süresinin 123 nolu ayeti
" Ne sizin kuruntularınız ne de ehl-i kitabın kuruntuları (gerçektir); kim bir kötülük yaparsa onun cezasını görür ve kendisi için Allah'tan başka dost da, yardımcı da bulamaz. "

Kuran-ı Kerim 104. sayfasında bulunan,Nisa süresinin 173 nolu ayeti
" İman edip iyi işler yapanlara (Allah) ecirlerini tam olarak verecek ve onlara lütfundan daha fazlasını da ihsan edecektir. Kulluğundan yüz çeviren ve kibirlenenlere gelince onlara acı bir şekilde azap edecektir. Onlar, kendileri için Allah'tan başka ne bir dost ve ne de bir yardımcı bulurlar. (Kendilerini Allah'ın azabından kurtaracak bir kimse bulamazlar.) "

Kuran-ı Kerim 126. sayfasında bulunan,Maide süresinin 116 nolu ayeti
" Allah: Ey Meryem oğlu İsa! İnsanlara, «Beni ve anamı, Allah'tan başka iki tanrı bilin» diye sen mi dedin, buyurduğu zaman o, «Hâşâ! Seni tenzih ederim; hakkım olmayan şeyi söylemek bana yakışmaz. Hem ben söyleseydim sen onu şüphesiz bilirdin. Sen benim içimdekini bilirsin, halbuki ben senin zâtında olanı bilmem. Gizlilikleri eksiksiz bilen yalnızca sensin. "

Kuran-ı Kerim 132. sayfasında bulunan,En'am süresinin 46 nolu ayeti
" De ki: Ne dersiniz; eğer Allah kulaklarınızı sağır, gözlerinizi kör eder, kalplerinizi de mühürlerse bunları size Allah'tan başka hangi tanrı geri verebilir! Bak, delilleri nasıl açıklıyoruz. Onlar hâla yüz çeviriyorlar! "

Kuran-ı Kerim 135. sayfasında bulunan,En'am süresinin 70 nolu ayeti
" Dinlerini bir oyuncak ve bir eğlence edinen ve dünya hayatının aldattığı kimseleri (bir tarafa) bırak! Kazandıkları sebebiyle hiçbir nefsin felâkete dûçar olmaması için Kur'an ile nasihat et. O nefis için Allah'tan başka ne dost vardır, ne de şefaatçı. O, bütün varını fidye olarak verse, yine de ondan kabul edilmez. Onlar kazandıkları (günahlar) yüzünden helâke sürüklenmiş kimselerdir. İnkâr ettiklerinden dolayı onlar için kaynar sudan ibaret bir içecek ve elem verici bir azap vardır. "

Kuran-ı Kerim 166. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 140 nolu ayeti
" Musa dedi ki: Allah sizi âlemlere üstün kılmışken ben size Allah'tan başka bir tanrı mı arayayım? "

Kuran-ı Kerim 204. sayfasında bulunan,Tevbe süresinin 116 nolu ayeti
" Göklerin ve yerin mülkü yalnız Allah'ındır. O diriltir ve öldürür. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. "

Kuran-ı Kerim 222. sayfasında bulunan,Hud süresinin 13 nolu ayeti
" Yoksa, «Onu (Kur'an'ı) kendisi uydurdu» mu diyorlar? De ki: Eğer doğru iseniz Allah'tan başka çağırabildiklerinizi (yardıma) çağırın da siz de onun gibi uydurulmuş on sûre getirin. "

Kuran-ı Kerim 223. sayfasında bulunan,Hud süresinin 20 nolu ayeti
" Onlar yeryüzünde (Allah'ı) âciz bırakacak değillerdir; onların Allah'tan başka (yardım isteyecekleri) dostları da yoktur. Onların azabı kat kat olacaktır. Çünkü onlar (gerçekleri) ne görebiliyorlar ne de kulak veriyorlardı. "

Kuran-ı Kerim 225. sayfasında bulunan,Hud süresinin 43 nolu ayeti
" Oğlu: Beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım, dedi. (Nuh): «Bugün Allah'ın emrinden (azabından), merhamet sahibi Allah'tan başka koruyacak kimse yoktur» dedi. Aralarına dalga girdi, böylece o da boğulanlardan oldu. "

Kuran-ı Kerim 233. sayfasında bulunan,Hud süresinin 113 nolu ayeti
" Zulmedenlere meyletmeyin; sonra size ateş dokunur (cehennemde yanarsınız). Sizin Allah'tan başka dostlarınız yoktur. Sonra (O'ndan da) yardım göremezsiniz! "

Kuran-ı Kerim 249. sayfasında bulunan,Ra'd süresinin 11 nolu ayeti
" Onun önünde ve arkasında Allah'ın emriyle onu koruyan takipçiler (melekler) vardır. Bir toplum kendilerindeki özellikleri değiştirinceye kadar Allah, onlarda bulunanı değiştirmez. Allah bir topluma kötülük diledi mi, artık onun için geri çevrilme diye bir şey yoktur. Onların Allah'tan başka yardımcıları da yoktur. "

Kuran-ı Kerim 291. sayfasında bulunan,İsra süresinin 97 nolu ayeti
" Allah kime hidayet verirse, işte doğru yolu bulan odur; kimi de hidayetten uzak tutarsa, artık onlara, Allah'tan başka dostlar bulamazsın. Kıyamet gününde onları kör, dilsiz ve sağır bir halde yüzükoyun haşrederiz. Onların varacağı ve kalacağı yer cehennemdir ki, ateşi yavaşladıkça onun alevini artırırız. "

Kuran-ı Kerim 293. sayfasında bulunan,Kehf süresinin 15 nolu ayeti
" Şu bizim kavmimiz Allah'tan başka tanrılar edindiler. Bari bu tanrılar konusunda açık bir delil getirseler. (Ne mümkün!) Öyle ise Allah hakkında yalan uydurandan daha zalimi var mı? "

Kuran-ı Kerim 297. sayfasında bulunan,Kehf süresinin 43 nolu ayeti
" Kendisine Allah'tan başka yardım edecek destekçileri olmadığı gibi kendi kendini de kurtaracak güçte değildi. "

Kuran-ı Kerim 307. sayfasında bulunan,Meryem süresinin 49 nolu ayeti
" Nihayet İbrahim onlardan ve Allah'tan başka taptıkları şeylerden uzaklaşıp bir tarafa çekildiği zaman biz ona İshak ve Yâ'kub'u bağışladık ve her birini peygamber yaptık. "

Kuran-ı Kerim 310. sayfasında bulunan,Meryem süresinin 81 nolu ayeti
" Onlar, kendilerine bir itibar ve kuvvet (vesilesi) olsun diye Allah'tan başka tanrılar edindiler. "

Kuran-ı Kerim 322. sayfasında bulunan,Enbiya süresinin 22 nolu ayeti
" Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı, yer ve gök, (bunların nizamı) kesinlikle bozulup gitmişti. Demek ki Arş'ın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir. "

Kuran-ı Kerim 360. sayfasında bulunan,Furkan süresinin 17 nolu ayeti
" O gün Rabbin onları ve Allah'tan başka taptıkları şeyleri toplar da, der ki: Şu kullarımı siz mi saptırdınız, yoksa kendileri mi yoldan çıktılar? "

Kuran-ı Kerim 378. sayfasında bulunan,Neml süresinin 26 nolu ayeti
" (Halbuki) büyük Arş'ın sahibi olan Allah'tan başka tanrı yoktur. "

Kuran-ı Kerim 379. sayfasında bulunan,Neml süresinin 43 nolu ayeti
" Onu, Allah'tan başka taptığı şeyler (o zamana kadar tevhid dinine girmekten) alıkoymuştu. Çünkü kendisi inkârcı bir kavimdendi. "

Kuran-ı Kerim 381. sayfasında bulunan,Neml süresinin 60 nolu ayeti
" (Onlar mı hayırlı) yoksa gökleri ve yeri yaratan, gökten size su indiren mi? O suyla, bir ağacını bile bitirmeye gücünüzün yetmediği güzel güzel bahçeler bitirdik. Allah'tan başka bir tanrı mı var! Doğrusu onlar sapıklıkta devam eden bir güruhtur. "

Kuran-ı Kerim 381. sayfasında bulunan,Neml süresinin 61 nolu ayeti
" (Onlar mı hayırlı) yoksa yeryüzünü oturmaya elverişli kılan, aralarından (yer altından ve üstünden) nehirler akıtan, arz için sabit dağlar yaratan, iki deniz arasına engel koyan mı? Allah'tan başka bir tanrı mı var! Doğrusu onların çoğu (hakikatleri) bilmiyorlar. "

Kuran-ı Kerim 381. sayfasında bulunan,Neml süresinin 62 nolu ayeti
" (Onlar mı hayırlı) yoksa darda kalana kendine yalvardığı zaman karşılık veren ve (başındaki) sıkıntıyı gideren, sizi yeryüzünün hakimleri kılan mı? Allah'tan başka bir tanrı mı var! Ne kadar da kıt düşünüyorsunuz! "

Kuran-ı Kerim 381. sayfasında bulunan,Neml süresinin 63 nolu ayeti
" (Onlar mı hayırlı) yoksa karanın ve denizin karanlıkları içinde size yolu bulduran, rahmetinin (yağmurun) önünde rüzgârları müjdeci olarak gönderen mi? Allah'tan başka bir tanrı mı var! Allah, onların koştukları ortaklardan çok yücedir, münezzehtir. "

Kuran-ı Kerim 382. sayfasında bulunan,Neml süresinin 64 nolu ayeti
" (Onlar mı hayırlı) yoksa ilk baştan yaratan, sonra yaratmayı tekrar eden ve sizi hem gökten hem yerden rızıklandıran mı? Allah'tan başka bir tanrı mı var! De ki: Eğer doğru söylüyorsanız siz kesin delilinizi getirin! "

Kuran-ı Kerim 382. sayfasında bulunan,Neml süresinin 65 nolu ayeti
" De ki: Göklerde ve yerde, Allah'tan başka kimse gaybı bilmez. Ve onlar ne zaman diriltileceklerini de bilmezler. "

Kuran-ı Kerim 393. sayfasında bulunan,Kasas süresinin 71 nolu ayeti
" (Resûlüm!) De ki: Düşündünüz mü hiç, eğer Allah üzerinizde geceyi ta kıyamet gününe kadar aralıksız devam ettirse, Allah'tan başka size bir ışık getirecek tanrı kimdir? Hâla işitmeyecek misiniz? "

Kuran-ı Kerim 397. sayfasında bulunan,Ankebut süresinin 22 nolu ayeti
" Siz ne yeryüzünde ne de gökte (Allah'ı) âciz bırakamazsınız. Allah'tan başka bir dost ve yardımcı da bulamazsınız. "

Kuran-ı Kerim 400. sayfasında bulunan,Ankebut süresinin 41 nolu ayeti
" Allah'tan başka dostlar edinenlerin durumu, örümceğin durumu gibidir. Örümcek bir yuva edinir; halbuki yuvaların en çürüğü şüphesiz örümcek yuvasıdır. Keşke bilselerdi! "

Kuran-ı Kerim 419. sayfasında bulunan,Ahzap süresinin 17 nolu ayeti
" De ki: Allah size bir kötülük dilerse, O'na karşı sizi kim korur; ya da size rahmet dilerse (size kim zarar verebilir)? Onlar, kendilerine Allah'tan başka ne bir dost bulurlar ne de bir yardımcı. "

Kuran-ı Kerim 429. sayfasında bulunan,Sebe süresinin 22 nolu ayeti
" (Müşriklere) de ki: Allah'tan başka tanrı saydığınız şeyleri çağırın! Onlar ne göklerde ne de yerde zerre ağırlığınca bir şeye sahiptirler. Onların buralarda hiçbir ortaklığı yoktur, Allah'ın onlardan bir yardımcısı da yoktu. "

Kuran-ı Kerim 433. sayfasında bulunan,Fatır süresinin 3 nolu ayeti
" Ey insanlar! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın; Allah'tan başka size gökten ve yerden rızık verecek bir yaratıcı var mı? O'ndan başka tanrı yoktur. Nasıl oluyor da (tevhidden küfre) çevriliyorsunuz! "

Kuran-ı Kerim 444. sayfasında bulunan,Yasin süresinin 74 nolu ayeti
" Onlar, yardım göreceklerini umarak Allah'tan başka ilâhlar edindiler. "

Kuran-ı Kerim 445. sayfasında bulunan,Saffat süresinin 22,23,24 nolu ayeti
" (Allah, meleklerine emreder:) Zalimleri, onların aynı yoldaki arkadaşlarını ve Allah'tan başka tapmış oldukları putlarını toplayın. Onlara cehennemin yolunu gösterin. Onları tutuklayın, çünkü onlar sorguya çekilecekler! "

Kuran-ı Kerim 446. sayfasında bulunan,Saffat süresinin 35 nolu ayeti
" Çünkü onlara: Allah'tan başka tanrı yoktur, denildiği zaman kibirle direnirlerdi. "

Kuran-ı Kerim 448. sayfasında bulunan,Saffat süresinin 86 nolu ayeti
" «Allah'tan başka bir takım uydurma ilâhlar mı istiyorsunuz?» "

Kuran-ı Kerim 456. sayfasında bulunan,Sad süresinin 65 nolu ayeti
" (Resûlüm!) De ki: Ben sadece bir uyarıcıyım. Tek ve kahhâr olan Allah'tan başka bir tanrı yoktur. "

Kuran-ı Kerim 482. sayfasında bulunan,Şura süresinin 6 nolu ayeti
" Allah'tan başka dostlar edinenleri Allah daima gözetlemektedir. Sen onlara vekil değilsin. "

Kuran-ı Kerim 482. sayfasında bulunan,Şura süresinin 9 nolu ayeti
" Yoksa onlar Allah'tan başka dostlar mı edindiler? Halbuki dost yalnız Allah'tır. O ölüleri diriltir, her şeye kadirdir. "

Kuran-ı Kerim 485. sayfasında bulunan,Şura süresinin 31 nolu ayeti
" Yeryüzünde (O'nu) âciz bırakamazsınız. Allah'tan başka bir dostunuz ve bir yardımcınız da yoktur. "

Kuran-ı Kerim 487. sayfasında bulunan,Şura süresinin 46 nolu ayeti
" Onların Allah'tan başka kendilerine yardım edecek hiçbir dostları yoktur. Allah kimi saptırırsa artık onun kurtuluşa çıkan bir yolu yoktur. "

Kuran-ı Kerim 500. sayfasında bulunan,Casiye süresinin 23 nolu ayeti
" Hevâ ve hevesini tanrı edinen ve Allah'ın (kendi katındaki) bir bilgiye göre saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözünün üstüne de perde çektiği kimseyi gördün mü? Şimdi onu Allah'tan başka kim doğru yola eriştirebilir? Hâla ibret almayacak mısınız? "

Kuran-ı Kerim 504. sayfasında bulunan,Ahkaf süresinin 28 nolu ayeti
" Allah'tan başka kendilerine yakınlık sağlamak için tanrı edindikleri şeyler, kendilerine yardım etselerdi ya! Hayır, onları bırakıp gittiler. Bu onların yalanı ve uydurup durdukları şeydir. "

Kuran-ı Kerim 505. sayfasında bulunan,Ahkaf süresinin 32 nolu ayeti
" Allah'ın dâvetçisine uymayan kimse yeryüzünde Allah'ı âciz bırakacak değildir. Kendisi için Allah'tan başka dostlar da bulunmaz. İşte onlar, apaçık bir sapıklık içindedirler. "

Kuran-ı Kerim 507. sayfasında bulunan,Muhammed süresinin 19 nolu ayeti
" Bil ki, Allah'tan başka ilâh yoktur. (Habibim!) Hem kendinin hem de mümin erkeklerin ve mümin kadınların günahlarının bağışlanmasını dile! Allah, gezip dolaştığınız yeri de duracağınız yeri de bilir. "

Kuran-ı Kerim 524. sayfasında bulunan,Tur süresinin 43 nolu ayeti
" Veya onların Allah'tan başka bir tanrısı mı var? Allah, onların ortak koştukları şeylerden uzaktır. "

Kuran-ı Kerim 527. sayfasında bulunan,Necm süresinin 58 nolu ayeti
" Onu (vaktini) Allah'tan başka açığa çıkaracak yoktur. "

Arapça Kuranı Kerim okuma için Diyanet İşleri Başkanlığının KUR'AN-I KERİM sayfasına bakabilirsiniz.
PDF KURANI KERİM MEALİ

Kuranı Kerim'de arama formu

İnternete bağlı kalmadan istediğiniz zaman Kuranı Kerim meali okumak isterseniz Kuranı Kerim meali mobil uygulamasına bakabilirsiniz.

Sitede bulunan ayet mealleri TÜRKİYE DİYANET VAKFI sitesinden alınmıştır.Bu meali hazırlayan heyette Prof.Dr. Hayrettin Karaman , Prof.Dr. Ali Özek , Prof.Dr. İbrahim Kafi Dönmez , Prof.Dr. Mustafa Çağrıcı , Prof.Dr. Sadrettin Gümüş , Doç.Dr. Ali Turgut bulunmaktadır.Allah hepsinden razı olsun.

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an-ı Kerim sayfasını ziyaret etmenizi öneririm.

Bir müslümanın ilk dini bilgi kaynağı Kuranı Kerim olmalıdır.Kuranı Kerim'den sonra ise günümüzde önerebileceğim kaynak ise T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinden ücretsiz indirebileceğiniz iki cilt ve 1200'den fazla sayfadan oluşan İlmihal'dir.
İlmihal'in önsözünde Prof. Dr. Hayreddin Karaman , Prof. Dr. Ali Bardakoğlu ve Prof. Dr. H. Yunus Apaydın isimleri bulunmaktadır.