Açılarına kenarlarına göre üçgenler soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru açılarına kenarlarına göre üçgenler soruları 1. sorusunun resmi
Kareli kağıda çizili olan yukarıdaki üçgen nasıl bir üçgendir?
A) Dar açılı B) Dik açılı C) Geniş açılı Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 175 doğru , 95 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru İki kenar uzunluğu eşit olan üçgene ..... üçgen denir.
Yukarıdaki noktalı kısma aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) eşkenar B) ikizkenar C) çeşitkenar Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 165 doğru , 53 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru açılarına kenarlarına göre üçgenler soruları 3. sorusunun resmi
İzometrik kağıda çizili olan yukarıdaki üçgen nasıl bir üçgendir?
A) Dar açılı B) Dik açılı C) Geniş açılı Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 156 doğru , 63 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru Bir açısı 90o den büyük olan üçgene ..... açılı üçgen denir.
Yukarıdaki noktalı kısma aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) dar B) dik C) geniş Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 158 doğru , 37 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru açılarına kenarlarına göre üçgenler soruları 5. sorusunun resmi
Noktalı kağıda çizili olan yukarıdaki üçgen nasıl bir üçgendir?
A) eşkenar B) ikizkenar C) çeşitkenar Cevabını kontrol et

Bu soruya 111 doğru , 89 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru açılarına kenarlarına göre üçgenler soruları 6. sorusunun resmi
Noktalı kağıda çizili olan yukarıdaki üçgen nasıl bir üçgendir?
A) Dar açılı B) Dik açılı C) Geniş açılı Cevabını kontrol et

Bu soruya 131 doğru , 47 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru açılarına kenarlarına göre üçgenler soruları 7. sorusunun resmi
Kareli kağıda çizili olan yukarıdaki üçgen nasıl bir üçgendir?
A) Dar açılı B) Dik açılı C) Geniş açılı Cevabını kontrol et

Bu soruya 125 doğru , 38 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru Bir geniş açılı üçgen eşkenar üçgen olabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 92 doğru , 66 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Bir dik açılı üçgen eşkenar üçgen olabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 75 doğru , 80 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru açılarına kenarlarına göre üçgenler soruları 10. sorusunun resmi
İzometrik kağıda çizili olan yukarıdaki üçgen nasıl bir üçgendir?
A) eşkenar B) ikizkenar C) çeşitkenar Cevabını kontrol et

Bu soruya 121 doğru , 37 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru açılarına kenarlarına göre üçgenler soruları 11. sorusunun resmi
İzometrik kağıda çizili olan yukarıdaki üçgen nasıl bir üçgendir?
A) eşkenar B) ikizkenar C) çeşitkenar Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 75 doğru , 70 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru açılarına kenarlarına göre üçgenler soruları 12. sorusunun resmi
Kareli kağıda çizili olan yukarıdaki üçgen nasıl bir üçgendir?
A) Dar açılı B) Dik açılı C) Geniş açılı Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 47 doğru , 106 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru açılarına kenarlarına göre üçgenler soruları 13. sorusunun resmi
Noktalı kağıda çizili olan yukarıdaki üçgen nasıl bir üçgendir?
A) Dar açılı B) Dik açılı C) Geniş açılı Cevabını kontrol et

Bu soruya 100 doğru , 31 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru açılarına kenarlarına göre üçgenler soruları 14. sorusunun resmi
Noktalı kağıda çizili olan yukarıdaki üçgen nasıl bir üçgendir?
A) Dar açılı B) Dik açılı C) Geniş açılı Cevabını kontrol et

Bu soruya 67 doğru , 65 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru açılarına kenarlarına göre üçgenler soruları 15. sorusunun resmi
Kareli kağıda çizili olan yukarıdaki üçgen nasıl bir üçgendir?
A) eşkenar B) ikizkenar C) çeşitkenar Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 77 doğru , 54 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru açılarına kenarlarına göre üçgenler soruları 16. sorusunun resmi
Noktalı kağıtta bulunan [AB] ile bir ikizkenar üçgen yapabilmek için aşağıdakilerden hangi nokta 3. köşe olmalıdır?
A) C B) D C) E D) F Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 34 doğru , 81 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru açılarına kenarlarına göre üçgenler soruları 17. sorusunun resmi
Kareli kağıtta bulunan [AB] ile bir ikizkenar üçgen yapabilmek için aşağıdakilerden hangi nokta 3. köşe olmalıdır?
A) C B) D C) E D) F Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 33 doğru , 61 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru açılarına kenarlarına göre üçgenler soruları 18. sorusunun resmi
İzometrik kağıtta bulunan [BF] ile bir eşkenar üçgen yapabilmek için aşağıdakilerden hangi nokta 3. köşe olmalıdır?
A) A B) C C) D D) E Cevabını kontrol et

Bu soruya 67 doğru , 29 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru açılarına kenarlarına göre üçgenler soruları 19. sorusunun resmi
Noktalı kağıtta bulunan aşağıdaki üç noktadan hangisi doğru parçaları ile birleştirilirse dik açılı bir üçgen oluşur?
A) A,D,C B) B,A,D C) D,B,C Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru açılarına kenarlarına göre üçgenler soruları 20. sorusunun resmi
Kareli kağıtta bulunan noktalardan hangi üçü doğru parçaları ile birleştirilirse dik açılı bir üçgen oluşur?
A) A,D,C B) B,A,C C) C,B,D Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 64 doğru , 31 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru açılarına kenarlarına göre üçgenler soruları 21. sorusunun resmi
İzometrik kağıtta bulunan noktalardan aşağıdakilerden hangi üçü doğru parçaları ile birleştirilirse bir eşkenar üçgen oluşur?
A) A,D,C B) A,E,B C) A,D,B D) A,E,C Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 16 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.