Alan arazi ölçme birim soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru alan arazi ölçme birim soruları 23. sorusunun resmi
Uzun kenarı 1000 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir arsada 10 000 m2 alanında bir bina bulunmaktadır.
Arsanın geri kalanının alanı 490 dekar olduğuna göre arsanın kısa kenarı kaç metredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 163 doğru , 840 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Aşağıdakilerden hangisi alan ölçme birimi değildir? A) cm2 B) m2 C) cm D) km2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2202 doğru , 731 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Aşağıdakilerden hangisi arazi ölçme birimi değildir? A) Ar B) Metar C) Dekar D) Hektar Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2125 doğru , 582 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 5 km2 = ? m2
Yukarıdaki eşitlikte soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) 5000 B) 500 000 C) 5 000 000 D) 50 000 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1356 doğru , 1420 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 12 m2 = ? mm2
Yukarıdaki eşitlikte soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) 1 200 000 B) 12 000 000 C) 120 000 D) 12 000 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1462 doğru , 966 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 27 m2 = ? cm2
Yukarıdaki eşitlikte soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) 27 000 000 B) 2 700 000 C) 270 000 D) 27 000 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1208 doğru , 1003 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 50 ha = ? m2
Yukarıdaki eşitlikte soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) 5 000 000 B) 500 000 C) 50 000 D) 5000 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 835 doğru , 1242 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru ? km2 = 35 000 000 m2
Yukarıdaki eşitlikte soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1124 doğru , 502 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru 15 a = ? m2
Yukarıdaki eşitlikte soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 767 doğru , 721 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru 7 daa = ? m2
Yukarıdaki eşitlikte soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 777 doğru , 600 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru ? m2 = 123 000 000 mm2
Yukarıdaki eşitlikte soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 971 doğru , 322 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru ? m2 = 27 000 000 cm2
Yukarıdaki eşitlikte soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 623 doğru , 614 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru alan arazi ölçme birim soruları 16. sorusunun resmi
Yukarıdaki gibi alanı 162 ar olan dikdörtgen şeklindeki bir arsa iki eş üçgen ve bir paralelkenar şeklinde bölgelere ayrılmıştır.
Üçgenlerin dik kenar uzunlukları 40 ve 90 m olduğunda göre paralelkenar şeklindeki bölgenin alanı kaç ardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 95 doğru , 532 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru Belediye alanı 500 ar olan boş bir araziye her biri 120 ar büyüklüğünde olan birkaç futbol sahası yapacaktır.
Futbol sahaları dışındaki bölgenin alanı 14 000 m2 olacağına göre belediye kaç futbol sahası yapacaktır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 167 doğru , 409 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru alan arazi ölçme birim soruları 14. sorusunun resmi
Paralelkenar şeklindeki bir bahçeye yukarıdaki gibi üçgen şeklinde çim ekilmiştir.
Bahçenin alanı 20 ar olduğuna göre bahçenin çim ekili olmayan kısmın alanı kaç metrekaredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 93 doğru , 429 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru alan arazi ölçme birim soruları 13. sorusunun resmi
Dikdörtgensel bölge şeklindeki bir arsaya üstten görünümünde tabanın uzunluğu 25 m ve bu tabana ait yüksekliğin uzunluğu 20 m olan paralelkenarsal bölge şeklindeki bir ev yapılmıştır.Arsanın geri kalan kısmı ise yeşil alan olmuştur.
Arsanın yeşil alan kısmının alanı kaç dekardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 151 doğru , 333 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru alan arazi ölçme birim soruları 12. sorusunun resmi
Yukarıdaki ilk tarla paralelkenar , ikinci tarla ise kare şeklindedir.
Kare şeklindeki tarlanın alanı , paralelkenar şeklindeki tarlanın alanından 116 ar daha küçüktür.
Buna göre paralelkenar şeklindeki tarlanın kırmızı noktalı doğru parçasının uzunluğu kaç metredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 97 doğru , 427 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru 3 hektarlık bir arazinin alanı kaç metrekaredir? A) 3000 B) 30 000 C) 300 000 D) 3 000 000 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 486 doğru , 438 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru 250 000 m2 kaç hektardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 410 doğru , 325 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru 5 dekarlık bir tarlanın alanı kaç metrekaredir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 381 doğru , 317 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru 75 000 m2 alanı olan bir tarlanın alanı kaç dekardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 421 doğru , 223 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru 20 arlık bir parkın alanı kaç metrekaredir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 351 doğru , 291 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru 25 000 m2 alanı olan bir parkın alanı kaç ardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 316 doğru , 318 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru Bir arsaya toplam 16 dekarlık spor tesisleri , 60 arlık kütüphane ve 8000 m2 lik çimenlik yapılmıştır.
Buna göre bu arsa kaç hektardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 169 doğru , 400 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.