Alan ile ilgili problemler

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 30 m 44 m
Yukarıdaki şekildeki gibi dikdörtgen şeklindeki bir arsa üç kısma ayrılmıştır.
Paralelkenar şeklindeki kısmın alanı kaç m2'dir?
Soruyu cevapla

2. soru 50 cm
Paralelkenar şeklindeki bir kolinin üstten görünümü yukarıdaki gibidir.Bu koliye yeşil üçgen şeklinde kutu konulmuştur.Kolinin alanı 1400 cm2'dir.
Buna göre koliye konulan üçgen kutunun alanı kaç cm2'dir?
Soruyu cevapla

3. soru 100 cm 50 cm
İki kenarının uzunluğu 100 cm , 50 cm olan bir dikdörtgen şeklindeki mermerden yukarıdaki gibi iki üçgen ve bir paralelkenar yapılmıştır.
İkisinin alanı eşit olan üçgenlerin toplam alanı 500 cm2 olduğuna göre paralelkenarın taban uzunluğu kaç cm dir?
Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

4. soru 90 cm 40 cm DİKKAT
Yukarıdaki şekildeki gibi dikdörtgen şeklindeki bir panoya tabanın uzunluğu 24 cm ve bu tabana ait yüksekliğin uzunluğu 20 cm olan paralelkenar şeklindeki bir kağıt asılmıştır.
Panonun boş kısmının alanı ( kahverengi kısım ) kaç cm2'dir?
Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

5. soru 15 m 18 m
Bir evin önden görünüşü yukarıdaki şekildeki gibidir.Çatının uç kısmından aşağıya inen kırmızı noktalı doğru parçasının uzunluğu 19 m'dir.
Buna göre yukarıdaki şeklin toplam alanı ( çatı ve dikdörtgen ) kaç m2'dir?
Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

6. soru 20 m 24 m
Yukarıda iki binanın kuşbakışı görünümü bulunmaktadır.İlk bina paralelkenar , ikinci bina ise kare şeklindedir.
Kare şeklindeki binanın alanı , paralelkenar şeklindeki binanın alanından 64 m2 daha küçüktür.
Buna göre paralelkenar şeklindeki binadaki kırmızı noktalı doğru parçasının uzunluğu kaç metredir?
Soruyu cevapla

7. soru Belediye 800 arlık boş bir araziye her biri aynı büyüklükte olan 4 futbol sahası yapacaktır.Arazide futbol sahası dışındaki bölgenin alanı 30 000 m2'dir.
Buna göre yapılacak olan bir futbol sahasının alanı kaç ardır?
Soruyu cevapla

8. soru 🕌
Uzun kenarı 500 metre olan dikdörtgensel bölge şeklindeki bir arsada 10 000 m2 alanında bir cami bulunmaktadır.
Arsanın geri kalanının alanı 90 dekar olduğuna göre dikdörtgensel bölge şeklindeki arsanın kısa kenarı kaç metredir?
Soruyu cevapla

9. soru 2 hektarlık bir arsaya toplam 10 dekarlık spor tesisleri , 50 arlık kütüphane ve geri kalan kısma ise çimenlik yapılmıştır.
Buna göre çimenliğin alanı kaç metrekaredir?
Soruyu cevapla

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları