Kuran-ı Kerim'de Andolsun ki kelimeleri bulunan ayetlerden bazıları

Allah (c.c.) tarafından indirilmiş kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'de Andolsun ki kelimeleri bulunan ayetlerden bazıları . Mümkünse ayetlerin üstündeki ilgili sayfasını tıklayarak ayetin öncesi ve sonrasindaki ayetlerle birlikte okumanızı öneririm.

Euzu billahi mineş-şeytanirracim.Bismillahirrahmanırrahim
Kuran okumaya başlarken söylenmelidir.Anlamı "Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığırım.Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla".

Kuran-ı Kerim 15. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 99 nolu ayeti
" Andolsun ki sana apaçık âyetler indirdik. (Ey Muhammed!) Onları ancak fasıklar inkâr eder. "

Kuran-ı Kerim 19. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 120 nolu ayeti
" Dinlerine uymadıkça yahudiler de hıristiyanlar da asla senden razı olmayacaklardır. De ki: Doğru yol, ancak Allah'ın yoludur. Sana gelen ilimden sonra onların arzularına uyacak olursan, andolsun ki, Allah'tan sana ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. "

Kuran-ı Kerim 20. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 130 nolu ayeti
" İbrahim'in dininden kendini bilmezlerden başka kim yüz çevirir? Andolsun ki, biz onu dünyada (elçi) seçtik, şüphesiz o ahirette de iyilerdendir. "

Kuran-ı Kerim 24. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 155 nolu ayeti
" Andolsun ki sizi biraz korku ve açlık; mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltma (fakirlik) ile deneriz. (Ey Peygamber!) Sabredenleri müjdele! "

Kuran-ı Kerim 68. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 143 nolu ayeti
" Andolsun ki siz, ölümle yüzyüze gelmezden önce onu temenni ederdiniz. İşte şimdi onu karşınızda gördünüz. "

Kuran-ı Kerim 71. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 164 nolu ayeti
" Andolsun ki içlerinden, kendilerine Allah'ın âyetlerini okuyan, (kötülüklerden ve inkârdan) kendilerini temizleyen, kendilerine Kitap ve hikmeti öğreten bir Peygamber göndermekle Allah, müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki daha önce onlar apaçık bir sapıklık içinde idiler. "

Kuran-ı Kerim 74. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 181 nolu ayeti
" «Gerçekten Allah fakir, biz ise zenginiz» diyenlerin sözünü andolsun ki Allah işitmiştir. Onların (bu) dediklerini, haksız yere peygamberleri öldürmeleri ile birlikte yazacağız ve diyeceğiz ki: Tadın o yakıcı azabı! "

Kuran-ı Kerim 74. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 186 nolu ayeti
" Andolsun ki, mallarınız ve canlarınız konusunda imtihana çekileceksiniz; sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve müşriklerden birçok üzücü sözler işiteceksiniz. Eğer sabreder ve takvâ gösterirseniz, muhakkak ki bu, (yapılacak) işlerin en değerlisidir. "

Kuran-ı Kerim 88. sayfasında bulunan,Nisa süresinin 65 nolu ayeti
" Hayır, Rabbine andolsun ki aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükümden içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın (onu) tam manasıyla kabullenmedikçe iman etmiş olmazlar. "

Kuran-ı Kerim 108. sayfasında bulunan,Maide süresinin 12 nolu ayeti
" Andolsun ki Allah, İsrailoğullarından söz almıştı. (Kefil olarak) içlerinden on iki de başkan göndermiştik. Allah onlara şöyle demişti: Ben sizinle beraberim. Eğer namazı dosdoğru kılar, zekâtı verir, peygamberlerime inanır, onları desteklerseniz ve Allah'a güzel borç verirseniz (ihtiyacı olanlara Allah rızası için faizsiz borç verirseniz) andolsun ki sizin günahlarınızı örterim ve sizi, zemininden ırmaklar akan cennetlere sokarım. Bundan sonra sizden kim inkâr yolunu tutarsa doğru yoldan sapmış olur. "

Kuran-ı Kerim 109. sayfasında bulunan,Maide süresinin 17 nolu ayeti
" «Şüphesiz Allah, Meryem oğlu Mesîh'dir» diyenler andolsun ki kâfir olmuşlardır. De ki: Öyleyse Allah, Meryem oğlu Mesîh'i, anasını ve yeryüzündekilerin hepsini imha etmek isterse Allah'a kim bir şey yapabilecektir (O'na kim bir şeyle engel olabilecektir)! Göklerde, yerde ve ikisi arasında ne varsa hepsinin mülkiyeti Allah'a aittir. O dilediğini yaratır ve Allah her şeye tam manasıyle kadirdir. "

Kuran-ı Kerim 111. sayfasında bulunan,Maide süresinin 28 nolu ayeti
" «Andolsun ki sen, öldürmek için bana elini uzatsan (bile) ben sana, öldürmek için el uzatacak değilim. Ben, âlemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım.» "

Kuran-ı Kerim 117. sayfasında bulunan,Maide süresinin 64 nolu ayeti
" Yahudiler, Allah'ın eli bağlıdır (sıkdır) , dediler. Hay dedikleri yüzünden elleri bağlanası ve lânet olasılar! Bilâkis, Allah'ın elleri açıktır, dilediği gibi verir. Andolsun ki sana Rabbinden indirilen, onlardan çoğunun azgınlığını ve küfrünü arttırır. Aralarına, kıyamete kadar (sürecek) düşmanlık ve kin soktuk. Ne zaman savaş için bir ateş yakmışlarsa (fitneyi uyandırmışlarsa) Allah onu söndürmüştür. Onlar yeryüzünde bozgunculuğa koşarlar; Allah ise bozguncuları sevmez. "

Kuran-ı Kerim 118. sayfasında bulunan,Maide süresinin 70 nolu ayeti
" Andolsun ki İsrailoğullarının sağlam sözünü aldık ve onlara peygamberler gönderdik. Ne zaman bir peygamber onlara nefislerinin arzu etmediğini (ilâhî hükümleri) getirdi ise bir kısmını yalanladılar, bir kısmını da öldürdüler. "

Kuran-ı Kerim 119. sayfasında bulunan,Maide süresinin 72 nolu ayeti
" Andolsun ki «Allah, kesinlikle Meryem oğlu Mesîh'tir» diyenler kâfir olmuşlardır. Halbuki Mesîh «Ey İsrailoğulları! Rabbim ve Rabbiniz olan Allah'a kulluk ediniz. Biliniz ki kim Allah'a ortak koşarsa muhakkak Allah ona cenneti haram kılar; artık onun yeri ateştir ve zalimler için yardımcılar yoktur» demişti. "

Kuran-ı Kerim 124. sayfasında bulunan,Maide süresinin 107 nolu ayeti
" Bu şahitlerin (sonradan yalan söyleyerek) bir günah kazandıkları anlaşılırsa, (şahitlerin) haklarına tecavüz ettiği ölüye daha yakın olan (mirasçılardan) iki kişi onların yerini alır ve «Andolsun ki bizim şahitliğimiz onların şahitliğinden daha gerçektir ve biz (kimsenin hakkına) tecavüz etmedik, aksi takdirde biz, elbette zalimlerden oluruz» diye Allah'a yemin ederler. "

Kuran-ı Kerim 130. sayfasında bulunan,En'am süresinin 30 nolu ayeti
" Rablerinin huzuruna getirildikleri zaman sen onları bir görsen! Allah: Bu (yeniden dirilme olayı), hak değil miymiş? diyecek. Onlar da «Rabbimize andolsun ki evet!» diyecekler. Allah da, Öyle ise inkâr ettiğinizden dolayı azabı tadın! diyecek. "

Kuran-ı Kerim 130. sayfasında bulunan,En'am süresinin 34 nolu ayeti
" Andolsun ki senden önceki peygamberler de yalanlanmıştı. Onlar, yalanlanmalarına ve eziyet edilmelerine rağmen sabrettiler, sonunda yardımımız onlara yetişti. Allah'ın kelimelerini (kanunlarını) değiştirebilecek hiçbir kimse yoktur. Muhakkak ki peygamberlerin haberlerinden bazısı sana da geldi. "

Kuran-ı Kerim 131. sayfasında bulunan,En'am süresinin 42 nolu ayeti
" Andolsun ki, senden önceki ümmetlere de elçiler gönderdik. Ardından boyun eğsinler diye onları darlık ve hastalıklara uğrattık. "

Kuran-ı Kerim 138. sayfasında bulunan,En'am süresinin 94 nolu ayeti
" Andolsun ki, sizi ilk defa yarattığımız gibi teker teker bize geleceksiniz ve (dünyada) size verdiğimiz şeyleri arkanızda bırakacaksınız. Yaratılışınızda ortaklarımız sandığınız şefaatçılarınızı da yanınızda göremeyeceğiz. Andolsun, aranız açılmış ve (tanrı) sandığınız şeyler sizden kaybolup gitmiştir. "

Kuran-ı Kerim 151. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 18 nolu ayeti
" Allah buyurdu: Haydi, yerilmiş ve kovulmuş olarak oradan çık! Andolsun ki, onlardan kim sana uyarsa, sizin hepinizi cehenneme dolduracağım! "

Kuran-ı Kerim 157. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 59 nolu ayeti
" Andolsun ki Nuh'u elçi olarak kavmine gönderdik. Dedi ki: Ey kavmim! Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka tanrınız yoktur. Doğrusu ben, üstünüze gelecek büyük bir günün azabından korkuyorum. "

Kuran-ı Kerim 159. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 79 nolu ayeti
" Salih o zaman onlardan yüz çevirdi ve şöyle dedi: Ey kavmim! Andolsun ki ben size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ettim ve size öğüt verdim; fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz. "

Kuran-ı Kerim 162. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 101 nolu ayeti
" İşte o ülkeler... Onların haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Andolsun ki, peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişlerdi. Fakat önceden yalanladıkları gerçeklere iman edecek değillerdi. İşte kâfirlerin kalplerini Allah böyle mühürler. "

Kuran-ı Kerim 164. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 130 nolu ayeti
" Andolsun ki, biz de Firavun'a uyanları ders alsınlar diye yıllarca kuraklık ve mahsül kıtlığı ile cezalandırdık. "

Kuran-ı Kerim 189. sayfasında bulunan,Tevbe süresinin 25 nolu ayeti
" Andolsun ki Allah, birçok yerde (savaş alanlarında) ve Huneyn savaşında size yardım etmişti. Hani çokluğunuz size kendinizi beğendirmiş, fakat sizi hezimete uğramaktan kurtaramamıştı. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti, sonunda (bozularak) gerisin geri dönmüştünüz. "

Kuran-ı Kerim 204. sayfasında bulunan,Tevbe süresinin 117 nolu ayeti
" Andolsun ki Allah, müslümanlardan bir gurubun kalpleri eğrilmeye yüz tuttuktan sonra, Peygamberi ve güçlük zamanında ona uyan muhacirlerle ensarı affetti. Sonra da onların tevbelerini kabul etti. Çünkü O, onlara karşı çok şefkatli, pek merhametlidir. "

Kuran-ı Kerim 208. sayfasında bulunan,Yunus süresinin 13 nolu ayeti
" Andolsun ki sizden önce, peygamberleri kendilerine mûcizeler getirdi ği halde (yalanlayıp) zulmettiklerinden dolayı nice milletleri helâk ettik; zaten onlar iman edecek değillerdi. İşte biz suçlu kavimleri böyle cezalandırırız. "

Kuran-ı Kerim 213. sayfasında bulunan,Yunus süresinin 53 nolu ayeti
" «O (azap) bir gerçek midir?» diye senden haber istiyorlar. De ki: Evet, Rabbime andolsun ki o şüphesiz gerçektir ve siz âciz bırakacak değilsiniz. "

Kuran-ı Kerim 218. sayfasında bulunan,Yunus süresinin 94 nolu ayeti
" (Resülüm!) Eğer sana indirdiğimizden (bu anlattığımız olaylardan) kuşkuda isen, senden önce Kitab’ı (Tevrat’ı) okuyanlara sor. Andolsun ki, Rabbinden sana hak gelmiştir. Sakın şüphecilerden olma! "

Kuran-ı Kerim 228. sayfasında bulunan,Hud süresinin 69 nolu ayeti
" Andolsun ki elçilerimiz (melekler) İbrahim'e müjde getirdiler ve: «Selam (sana) » dediler. O da: «(Size de)selam» dedi ve hemen kızartılmış bir buzağı getirdi. "

Kuran-ı Kerim 231. sayfasında bulunan,Hud süresinin 96,97 nolu ayeti
" Andolsun ki Musa'yı da mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a ve onun ileri gelenlerine gönderdik. Fakat onlar Firavun'un emrine uydular. Oysa Firavun'un emri doğru değildi. "

Kuran-ı Kerim 234. sayfasında bulunan,Hud süresinin 119 nolu ayeti
" Ancak Rabbinin merhamet ettikleri müstesnadır. Zaten Rabbin onları bunun için yarattı. Rabbinin, «Andolsun ki cehennemi tümüyle insanlar ve cinlerle dolduracağım» sözü yerini buldu. "

Kuran-ı Kerim 235. sayfasında bulunan,Yusuf süresinin 7 nolu ayeti
" Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinde, (almak) isteyenler için ibretler vardır. "

Kuran-ı Kerim 236. sayfasında bulunan,Yusuf süresinin 15 nolu ayeti
" Onu götürüp de kuyunun dibine atmaya ittifakla karar verdikleri zaman, biz Yusuf'a: Andolsun ki sen onların bu işlerini onlar (işin) farkına varmadan, kendilerine haber vereceksin, diye vahyettik. "

Kuran-ı Kerim 237. sayfasında bulunan,Yusuf süresinin 24 nolu ayeti
" Andolsun ki, kadın ona meyletti. Eğer Rabbinin işaret ve ikazını görmeseydi o da kadına meyletmişti. İşte böylece biz, kötülük ve fuhşu ondan uzaklaştırmak için (delilimizi gösterdik). Şüphesiz o ihlâslı kullarımızdandı. "

Kuran-ı Kerim 243. sayfasında bulunan,Yusuf süresinin 73 nolu ayeti
" Allah'a andolsun ki, bizim yeryüzünde fesat çıkarmak için gelmediğimizi siz de biliyorsunuz. Biz hırsız da değiliz, dediler. "

Kuran-ı Kerim 244. sayfasında bulunan,Yusuf süresinin 85 nolu ayeti
" (Oğulları:) «Allah'a andolsun ki sen hâla Yusuf'u anıyorsun. Sonunda ya hasta olacaksın ya da büsbütün helâk olacaksın!» dediler. "

Kuran-ı Kerim 254. sayfasında bulunan,İbrahim süresinin 5 nolu ayeti
" Andolsun ki Musa'yı da: Kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve onlara Allah'ın (geçmiş kavimlerin başına getirdiği felâket) günlerini hatırlat, diye mucizelerimizle gönderdik. Şüphesiz ki bunda çok sabırlı, çok şükreden herkes için ibretler vardır. "

Kuran-ı Kerim 265. sayfasında bulunan,Hicr süresinin 87 nolu ayeti
" Andolsun ki, biz sana tekrarlanan yedi âyeti ve yüce Kur'an'ı verdik. "

Kuran-ı Kerim 270. sayfasında bulunan,Nahl süresinin 36 nolu ayeti
" Andolsun ki biz, «Allah'a kulluk edin ve Tâğut'tan sakının» diye (emretmeleri için) her ümmete bir peygamber gönderdik. Allah, onlardan bir kısmını doğru yola iletti. Onlardan bir kısmı da sapıklığı hak ettiler. Yeryüzünde gezin de görün, inkâr edenlerin sonu nasıl olmuştur! "

Kuran-ı Kerim 272. sayfasında bulunan,Nahl süresinin 56 nolu ayeti
" Bir de kendilerine rızık olarak verdiklerimizden, mahiyetini bilmedikleri şeylere (putlara) pay ayırıyorlar. Allah'a andolsun ki, iftira etmekte olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz! "

Kuran-ı Kerim 279. sayfasında bulunan,Nahl süresinin 113 nolu ayeti
" Andolsun ki, onlara kendilerinden peygamber geldi de onu yalanladılar. Onlar zulmederlerken azap onları yakalayıverdi. "

Kuran-ı Kerim 298. sayfasında bulunan,Kehf süresinin 48 nolu ayeti
" Ve hepsi sıra sıra Rabbinin huzuruna çıkarılmışlardır: Andolsun ki sizi ilk defasında yarattığımız şekilde bize geldiniz. Oysa size vâdedilenlerin tahakkuk edeceği bir zaman tayin etmediğimizi sanmıştınız, değil mi? "

Kuran-ı Kerim 309. sayfasında bulunan,Meryem süresinin 68 nolu ayeti
" Öyle ise, Rabbine andolsun ki, muhakkak surette onları şeytanlarla birlikte mahşerde toplayacağız; sonra onları diz üstü çökmüş vaziyette cehennemin çevresinde hazır bulunduracağız. "

Kuran-ı Kerim 316. sayfasında bulunan,Taha süresinin 77 nolu ayeti
" Andolsun ki biz Musa'ya: Kullarımla birlikte geceleyin yola çık da (size) yetişilmesinden korkmaksızın ve (boğulmaktan) endişe etmeksizin onlara denizde kuru bir yol aç, diye vahyetmiştik. "

Kuran-ı Kerim 342. sayfasında bulunan,Mü'minum süresinin 23 nolu ayeti
" Andolsun ki, Nuh'u kavmine gönderdik ve o: Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin için O'ndan başka bir tanrı yoktur. Hâla sakınmaz mısınız? dedi. "

Kuran-ı Kerim 353. sayfasında bulunan,Nur süresinin 34 nolu ayeti
" Andolsun ki biz size (gerekeni) açık açık bildiren âyetler, sizden önce yaşayıp gitmiş olanlardan örnekler ve takvâya ulaşmış kimseler için öğütler indirdik. "

Kuran-ı Kerim 361. sayfasında bulunan,Furkan süresinin 21 nolu ayeti
" Bizimle karşılaşmayı (bir gün huzurumuza geleceklerini) ummayanlar: Bize ya melekler indirilmeliydi ya da Rabbimizi görmeliydik, dediler. Andolsun ki onlar kendileri hakkında kibire kapılmışlar ve azgınlıkta pek ileri gitmişlerdir. "

Kuran-ı Kerim 367. sayfasında bulunan,Şuara süresinin 29 nolu ayeti
" Firavun: Benden başkasını tanrı edinirsen, andolsun ki seni zindanlıklardan ederim! dedi. "

Kuran-ı Kerim 377. sayfasında bulunan,Neml süresinin 15 nolu ayeti
" Andolsun ki biz, Davud'a ve Süleyman'a ilim verdik. Onlar: Bizi, mümin kullarının birçoğundan üstün kılan Allah'a hamd olsun, dediler. "

Kuran-ı Kerim 380. sayfasında bulunan,Neml süresinin 45 nolu ayeti
" Andolsun ki, «Allah'a kulluk edin!» (demesi için) Semûd kavmine kardeşleri Sâlih'i gönderdik. Hemen birbiriyle çekişen iki zümre oluverdiler. "

Kuran-ı Kerim 382. sayfasında bulunan,Neml süresinin 68 nolu ayeti
" Andolsun ki, bu tehdit bize yapıldığı gibi, daha önce atalarımıza da yapılmıştır. Bu, öncekilerin masallarından başka bir şey değildir. "

Kuran-ı Kerim 386. sayfasında bulunan,Kasas süresinin 17 nolu ayeti
" Musa: Rabbim! Bana lütfettiğin nimetlere andolsun ki, artık suçlulara (ve suça itenlere) asla arka çıkmayacağım, dedi. "

Kuran-ı Kerim 391. sayfasında bulunan,Kasas süresinin 51 nolu ayeti
" Andolsun ki biz, düşünüp öğüt alsınlar diye, sözü (vahyi) birbiri ardınca yetiştirmişizdir (aralıksız vahiylerimizi göndermişizdir). "

Kuran-ı Kerim 395. sayfasında bulunan,Ankebut süresinin 3 nolu ayeti
" Andolsun ki, biz onlardan öncekileri de imtihandan geçirmişizdir. Elbette Allah, doğruları ortaya çıkaracak, yalancıları da mutlaka ortaya koyacaktır. "

Kuran-ı Kerim 396. sayfasında bulunan,Ankebut süresinin 14 nolu ayeti
" Andolsun ki biz Nuh'u kendi kavmine gönderdik de o bin yıldan elli yıl eksik bir süre onların arasında kaldı. Sonunda onlar zulümlerini sürdürürken tufan kendilerini yakalayıverdi. "

Kuran-ı Kerim 399. sayfasında bulunan,Ankebut süresinin 35 nolu ayeti
" Andolsun ki, biz, aklını kullanacak bir kavim için oradan apaçık bir ibret nişânesi bırakmışızdır. "

Kuran-ı Kerim 400. sayfasında bulunan,Ankebut süresinin 39 nolu ayeti
" Karun'u, Firavun'u ve Hâmân'ı da (helâk ettik). Andolsun ki, Musa onlara apaçık deliller getirmişti de onlar yeryüzünde büyüklük taslamışlardı. Halbuki (azabımızı aşıp) geçebilecek değillerdi. "

Kuran-ı Kerim 402. sayfasında bulunan,Ankebut süresinin 61 nolu ayeti
" Andolsun ki onlara: «Gökleri ve yeri yaratan, güneşi ve ayı buyruğu altında tutan kimdir?» diye sorsan, mutlaka, «Allah» derler. O halde nasıl (haktan) çevrilip döndürülüyorlar? "

Kuran-ı Kerim 402. sayfasında bulunan,Ankebut süresinin 63 nolu ayeti
" Andolsun ki onlara: «Gökten su indirip onunla ölümünün ardından yeryüzünü canlandıran kimdir?» diye sorsan, mutlaka, «Allah» derler. De ki: (Öyleyse) hamd da Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu (söyledikleri üzerinde) düşünmezler. "

Kuran-ı Kerim 408. sayfasında bulunan,Rum süresinin 47 nolu ayeti
" Andolsun ki, biz senden önce kendi kavimlerine nice peygamberler gönderdik de onlara açık deliller getirdiler. (Onları dinlemeyip) günaha dalanların ise cezalarını hakkıyla vermişizdir. Müminlere yardım etmek de bize düşer. "

Kuran-ı Kerim 409. sayfasında bulunan,Rum süresinin 51 nolu ayeti
" Andolsun ki, bir rüzgâr göndersek de onu (ekini) sararmış görseler, ardından muhakkak nankörlüğe başlarlar. "

Kuran-ı Kerim 409. sayfasında bulunan,Rum süresinin 56 nolu ayeti
" Kendilerine ilim ve iman verilenler şöyle derler: Andolsun ki siz, Allah'ın yazısında (hükmedildiği gibi) yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bugün yeniden dirilme günüdür; fakat siz onu tanımıyordunuz. "

Kuran-ı Kerim 409. sayfasında bulunan,Rum süresinin 58 nolu ayeti
" Andolsun ki biz, bu Kur'an'da insanlar için her çeşit misale yer vermişizdir. Şayet onlara bir mucize getirsen inkârcılar kesinlikle şöyle diyeceklerdir: Siz ancak bâtıl şeyler ortaya atmaktasınız. "

Kuran-ı Kerim 412. sayfasında bulunan,Lokman süresinin 25 nolu ayeti
" Andolsun ki onlara, «Gökleri ve yeri kim yarattı?» diye sorsan, mutlaka «Allah...» derler. De ki: (Öyleyse) övgü de yalnız Allah'a mahsustur, ama onların çoğu bilmezler. "

Kuran-ı Kerim 418. sayfasında bulunan,Ahzap süresinin 15 nolu ayeti
" Andolsun ki daha önce onlar, sırt çevirip kaçmayacaklarına dair Allah'a söz vermişlerdi. Allah'a verilen söz mesuliyeti gerektirir! "

Kuran-ı Kerim 419. sayfasında bulunan,Ahzap süresinin 21 nolu ayeti
" Andolsun ki, Resûlullah, sizin için, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnektir. "

Kuran-ı Kerim 438. sayfasında bulunan,Fatır süresinin 41 nolu ayeti
" Şüphesiz Allah gökleri ve yeri, nizamları bozulmasın diye tutuyor. Andolsun ki onların nizamı eğer bir bozulursa, kendisinden başka hiç kimse onları tutamaz. Şüphesiz O, halîmdir, çok bağışlayıcıdır. "

Kuran-ı Kerim 439. sayfasında bulunan,Yasin süresinin 7 nolu ayeti
" Andolsun ki onların çoğu cezayı hak etmişlerdir. Çünkü onlar iman etmiyorlar. "

Kuran-ı Kerim 447. sayfasında bulunan,Saffat süresinin 71 nolu ayeti
" Andolsun ki, onlardan önce eski milletlerin çoğu dalâlete düştü. "

Kuran-ı Kerim 451. sayfasında bulunan,Saffat süresinin 171 nolu ayeti
" Andolsun ki, peygamber kullarımıza söz vermişizdir: "

Kuran-ı Kerim 453. sayfasında bulunan,Sad süresinin 24 nolu ayeti
" Davud: Andolsun ki, senin koyununu kendi koyunlarına katmak istemekle sana haksızlıkta bulunmuştur. Doğrusu ortakçıların çoğu, birbirlerinin haklarına tecâvüz ederler. Yalnız iman edip de iyi işler yapanlar müstesna. Bunlar da ne kadar az! dedi. Davud, kendisini denediğimizi sandı ve Rabbinden mağfiret dileyerek eğilip secdeye kapandı, tevbe edip Allah'a yöneldi. "

+ Dikkat.Secde ayetdir.Tilavet secdesi hakkında bilgi için tıklayınız.

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde bulunan İlmihal 1. cildinde tilâvet secdesinin yapılışı aşağıdaki gibi tarif edilmiştir.
  • Başta, tilâvet secdesi yapacak kişinin abdestli,üstünün başının temiz ve avret yerlerinin de örtülü olması şarttır.
  • Tilâvet secdesi yapmak niyetiyle abdestli olarak kıbleye dönülür
  • Eller kaldırılmaksızın "Allâhüekber" diyerek secdeye varılır.
  • Üç kere "Sübhâne rabbiye'l-a‘lâ" denildikten sonra yine Allâhüekber diyerek kalkılır.
  • Bu secdede aslolan, yüzün yere konulması, yani secde edilmesidir.
  • Secdenin oturduğu yerden değil de, ayaktan yere inilerek yapılması,secde yapıp oturmak yerine ayağa kalkılması müstehaptır.
  • Secdeden kalkarken "gufrâneke rabbenâ ve ileyke'l-masîr" denilmesi müstehaptır.

Kuran-ı Kerim 456. sayfasında bulunan,Sad süresinin 82,83 nolu ayeti
" İblis: Senin mutlak kudretine andolsun ki, onlardan ihlâsa erdirilmiş kulların bir yana, hepsini mutlaka azdıracağım, dedi. "

Kuran-ı Kerim 460. sayfasında bulunan,Zümer süresinin 27 nolu ayeti
" Andolsun ki biz, öğüt alsınlar diye, bu Kur'an'da insanlara her türlü misali verdik. "

Kuran-ı Kerim 461. sayfasında bulunan,Zümer süresinin 38 nolu ayeti
" Andolsun ki onlara: Gökleri ve yeri kim yarattı? diye sorsan, elbette «Allah'tır» derler. De ki: Öyleyse bana söyler misiniz? Allah bana bir zarar vermek isterse, Allah'ı bırakıp da taptıklarınız, O'nun verdiği zararı giderebilir mi? Yahut Allah, bana bir rahmet dilerse, onlar O'nun bu rahmetini önleyebilirler mi? De ki: Bana Allah yeter. Tevekkül edenler, ancak O'na güvenip dayanırlar. "

Kuran-ı Kerim 468. sayfasında bulunan,Mü'min süresinin 23,24 nolu ayeti
" Andolsun ki biz Musa'yı mucizelerimiz ve apaçık hüccetle, Firavun, Hâmân ve Karun'a gönderdik. Onlar: Bu, çok yalancı bir sihirbazdır! dediler. "

Kuran-ı Kerim 470. sayfasında bulunan,Mü'min süresinin 34 nolu ayeti
" Andolsun ki, (Musa'dan) önce Yusuf da size açık deliller getirmişti ve onun size getirdiği şeyler hakkında şüphe edip durmuştunuz. Nihayet o vefat edince «Allah ondan sonra peygamber göndermez» dediniz. İşte Allah o aşırı giden şüphecileri böyle saptırır. "

Kuran-ı Kerim 472. sayfasında bulunan,Mü'min süresinin 53,54 nolu ayeti
" Andolsun ki biz Musa'ya hidayeti verdik ve İsrailoğullarına, akıl sahipleri için bir öğüt ve doğruluk rehberi olan Kitab'ı miras bıraktık. "

Kuran-ı Kerim 481. sayfasında bulunan,Fussilet süresinin 50 nolu ayeti
" Andolsun ki, kendisine dokunan bir zarardan sonra biz ona bir rahmet tattırırsak: Bu, benim hakkımdır, kıyametin kopacağını sanmıyorum, Rabbime döndürülmüş olsam bile muhakkak O'nun katında benim için daha güzel şeyler vardır, der. Biz, inkâr edenlere yaptıklarını mutlaka haber vereceğiz ve muhakkak onlara ağır azaptan tattıracağız. "

Kuran-ı Kerim 488. sayfasında bulunan,Zuhruf süresinin 2,3 nolu ayeti
" Apaçık Kitab'a andolsun ki biz, anlayıp düşünmeniz için onu Arapça bir Kur'an kıldık. "

Kuran-ı Kerim 488. sayfasında bulunan,Zuhruf süresinin 9 nolu ayeti
" Andolsun ki, onlara gökleri ve yeri kim yarattı? diye sorsan; «Onları şüphesiz güçlü olan, her şeyi bilen Allah yarattı» derler. "

Kuran-ı Kerim 495. sayfasında bulunan,Duhan süresinin 2,3 nolu ayeti
" Apaçık olan Kitab'a andolsun ki, biz onu (Kur'an'ı) mübarek bir gecede indirdik. Kuşkusuz biz uyarıcıyızdır. "

Kuran-ı Kerim 499. sayfasında bulunan,Casiye süresinin 16 nolu ayeti
" Andolsun ki biz, İsrailoğullarına Kitap, hüküm ve peygamberlik verdik. Onları güzel rızıklarla besledik ve onları dünyalara üstün kıldık. "

Kuran-ı Kerim 504. sayfasında bulunan,Ahkaf süresinin 26 nolu ayeti
" Andolsun ki, onlara da size vermediğimiz kudret ve serveti vermiştik. Kendilerine kulaklar, gözler ve kalpler vermiştik. Fakat kulakları, gözleri ve kalpleri kendilerine bir fayda sağlamadı. Zira bile bile Allah'ın âyetlerini inkâr ediyorlardı. Alay edip durdukları şey, kendilerini kuşatıverdi. "

Kuran-ı Kerim 505. sayfasında bulunan,Ahkaf süresinin 34 nolu ayeti
" İnkâr edenlere, ateşe sunulacakları gün: Nasıl, bu gerçek değil miymiş? denildiğinde: Evet, Rabbimize andolsun ki gerçekmiş, derler. Allah: Öyleyse inkâr etmenizden dolayı azabı tadın! der. "

Kuran-ı Kerim 509. sayfasında bulunan,Muhammed süresinin 30 nolu ayeti
" Biz dileseydik onları sana gösterirdik de, sen onları yüzlerinden tanırdın. Andolsun ki sen onları konuşma tarzlarından tanırsın. Allah işlediklerinizi bilir. "

Kuran-ı Kerim 509. sayfasında bulunan,Muhammed süresinin 31 nolu ayeti
" Andolsun ki içinizden cihad edenlerle sabredenleri belirleyinceye ve haberlerinizi açıklayıncaya kadar sizi imtihan edeceğiz. "

Kuran-ı Kerim 512. sayfasında bulunan,Fetih süresinin 18 nolu ayeti
" Andolsun ki o ağacın altında sana biat ederlerken Allah, o müminlerden razı olmuştur. Kalplerinde olanı bilmiş, onlara güven duygusu vermiş ve onları pek yakın bir fetihle ödüllendirmiştir. "

Kuran-ı Kerim 513. sayfasında bulunan,Fetih süresinin 27 nolu ayeti
" Andolsun ki Allah, elçisinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse siz güven içinde başlarınızı tıraş etmiş ve kısaltmış olarak, korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bilir. İşte bundan önce size yakın bir fetih verdi. "

Kuran-ı Kerim 519. sayfasında bulunan,Zariyat süresinin 1,2,3,4,5,6 nolu ayeti
" Tozdurup savuranlara, yükünü yüklenenlere, kolayca süzülenlere, işi ayıranlara andolsun ki, size vâdedilen, kesinlikle doğrudur ve ceza mutlaka vuku bulacaktır. "

Kuran-ı Kerim 520. sayfasında bulunan,Zariyat süresinin 7,8,9 nolu ayeti
" İçinde yörüngeleri olan göğe andolsun ki siz çelişkili sözler söylüyorsunuz. Ondan (Kur'an'dan veya imandan) dönen döndürülür (engellenmez). "

Kuran-ı Kerim 520. sayfasında bulunan,Zariyat süresinin 23 nolu ayeti
" Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki bu vaad, sizin konuşmanız gibi kesin ve gerçektir. "

Kuran-ı Kerim 522. sayfasında bulunan,Tur süresinin 1,2,3,4,5,6,7,8 nolu ayeti
" Tûr'a, yayılmış ince deri üzerine satır satır yazılmış Kitab'a, Beyt-i Ma'mûr'a, yükseltilmiş tavana, dolu denize andolsun ki, Rabbinin azabı mutlaka vuku bulacaktır. Ona engel olacak hiçbir şey yoktur. "

Kuran-ı Kerim 525. sayfasında bulunan,Necm süresinin 1,2,3 nolu ayeti
" Battığı zaman yıldıza andolsun ki, arkadaşınız (Muhammed) sapmadı ve bâtıla inanmadı; o, arzusuna göre de konuşmaz. "

Kuran-ı Kerim 528. sayfasında bulunan,Kamer süresinin 15 nolu ayeti
" Andolsun ki onu bir ibret olarak bıraktık, ibret alan yok mudur? "

Kuran-ı Kerim 529. sayfasında bulunan,Kamer süresinin 36 nolu ayeti
" Andolsun ki, Lût onları bizim şiddetli azabımızla uyardı. Fakat onlar bu tehditleri kuşkuyla karşıladılar. "

Kuran-ı Kerim 540. sayfasında bulunan,Hadid süresinin 26 nolu ayeti
" Andolsun ki biz, Nuh'u ve İbrahim'i gönderdik, peygamberliği de kitabı da onların soyuna verdik. Onlardan (insanlardan) kimi doğru yoldadır; içlerinden birçoğu da yoldan çıkmışlardır. "

Kuran-ı Kerim 555. sayfasında bulunan,Teğabün süresinin 7 nolu ayeti
" İnkâr edenler, kesinlikle diriltilmeyeceklerini ileri sürdüler. De ki: Hayır! Rabbime andolsun ki mutlaka diriltileceksiniz, sonra yaptıklarınız size haber verilecektir. Bu, Allah'a göre kolaydır. "

Kuran-ı Kerim 561. sayfasında bulunan,Mülk süresinin 5 nolu ayeti
" Andolsun ki biz, (dünyaya) en yakın olan göğü kandillerle donattık. Bunları şeytanlara atış taneleri yaptık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık. "

Kuran-ı Kerim 562. sayfasında bulunan,Mülk süresinin 18 nolu ayeti
" Andolsun ki, onlardan öncekiler de (bunu) yalan saymışlardı; ama benim karşılık olarak verdiğim azap nasıl olmuştu! "

Kuran-ı Kerim 563. sayfasında bulunan,Kalem süresinin 1,2 nolu ayeti
" Nûn. Kaleme ve (kalem tutanların) yazdıklarına andolsun ki (Resûlüm), sen -Rabbinin nimeti sayesinde- mecnun değilsin. "

Kuran-ı Kerim 575. sayfasında bulunan,Müddesir süresinin 32 nolu ayeti
" Hayır hayır (öğüt almazlar). Aya andolsun ki, "

Kuran-ı Kerim 575. sayfasında bulunan,Müddesir süresinin 34 nolu ayeti
" Ağarmakta olan sabaha andolsun ki, "

Kuran-ı Kerim 585. sayfasında bulunan,Tekvir süresinin 18 nolu ayeti
" Ağarmaya başladığında sabaha andolsun ki, "

Kuran-ı Kerim 586. sayfasında bulunan,Tekvir süresinin 23 nolu ayeti
" Andolsun ki, onu (Cebrail'i) apaçık ufukta görmüştür. "

Kuran-ı Kerim 589. sayfasında bulunan,Buruc süresinin 1,2,3,4,5,6,7 nolu ayeti
" Burçlara sahip gökyüzüne, geleceği bildirilmiş olan güne, (o günde) tanıklık edene ve edilene andolsun ki, ateşle dolu hendeğe atılanlar (yakılarak) öldürüldü. Onlar (yakanlar) da başlarına oturmuşlar, müminlere yapmakta oldukları işkenceyi seyrediyorlardı. "

Kuran-ı Kerim 601. sayfasında bulunan,Hümeze süresinin 4 nolu ayeti
" Hayır! Andolsun ki o, Hutame'ye atılacaktır. "

Arapça Kuranı Kerim okuma için Dİyanet İşleri Başkanlığının KUR'AN-I KERİM sayfasına bakabilirsiniz.
PDF KURANI KERİM MEALİ

Kuranı Kerim'de arama formu

İnternete bağlı kalmadan istediğiniz zaman Kuranı Kerim meali okumak isterseniz Kuranı Kerim meali mobil uygulamasına bakabilirsiniz.

Sitede bulunan ayet mealleri TÜRKİYE DİYANET VAKFI sitesinden alınmıştır.Bu meali hazırlayan heyette Prof.Dr. Hayrettin Karaman , Prof.Dr. Ali Özek , Prof.Dr. İbrahim Kafi Dönmez , Prof.Dr. Mustafa Çağrıcı , Prof.Dr. Sadrettin Gümüş , Doç.Dr. Ali Turgut bulunmaktadır.Allah hepsinden razı olsun.

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an-ı Kerim sayfasını ziyaret etmenizi öneririm.

Bir müslümanın ilk dini bilgi kaynağı Kuranı Kerim olmalıdır.Kuranı Kerim'den sonra ise günümüzde önerebileceğim kaynak ise T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinden ücretsiz indirebileceğiniz iki cilt ve 1200'den fazla sayfadan oluşan İlmihal'dir.
İlmihal'in önsözünde Prof. Dr. Hayreddin Karaman , Prof. Dr. Ali Bardakoğlu ve Prof. Dr. H. Yunus Apaydın isimleri bulunmaktadır.