Aritmetik ortalama ortanca tepe değeri soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Veri grubundaki sayıların toplamanın veri sayısına bölümü ile .... bulunur.
Yukarıdaki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) ortalama B) aritmetik ortalama C) ortanca (medyan) D) tepe değeri (mod) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1122 doğru , 356 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Veri grubunun ortanca değeri muhakkak veri grubunda olmalıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 504 doğru , 823 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Bir veri grubundaki sayılar sıralandığında ortada iki değer olursa ortanca değerini hesaplamak için bu iki değerin aritmetik ortalaması alınır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 656 doğru , 128 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru Verilerin en yüksek veya en düşük değerleri ortancayı etkiler.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 438 doğru , 304 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru Meryem'in son altı günde verdiği sadakalar 2 , 8 , 17 , 11 , 3 ve 7 dir.
Buna göre Elif'in verdiği günlük sadakaların aritmetik ortalaması kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 750 doğru , 398 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 🏃
Atlet Hüseyin'in son dokuz günde günlük koştuğu mesafeler 5 , 15 , 20 , 8 , 6 , 14 , 19 , 17 , 13 kilometredir.
Buna göre Hüseyin'in günlük koştuğu mesafelerin ortanca değeri nedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 628 doğru , 653 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru Arabası ile 8 saatlik yol alan Eyüp'ün bir saatte aldığı mesafeler 95 , 92 , 96 , 20 , 70 , 94 , 96 , 85 dir.
Buna göre Eyüp'ün bir saatte aldığı yolun ortanca değeri kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 422 doğru , 688 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru İsmail'in son beş senedeki matematik notları 98 , 87 , 89 , 67 ve 79 dur.
Buna göre İsmail'in matematik notlarının aritmetik ortalaması kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 442 doğru , 281 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Bir mağazada bu hafta satılan bilgisayar sayıları 21 , 10 , 49 , 67 , 33 , 75 ve 25'dir.
Buna göre bu haftaki bilgisayar satışlarının aritmetik ortalaması kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 400 doğru , 181 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru Ahmet'in son günlerde günlük okuduğu Kuranı Kerim meali ( Türkçesi ) sayfa sayıları 17 , 21 , 14 , 16 , 19 , 20 , 17 , 16 dır.Buna göre bu veri grubunun ortanca değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 411 doğru , 191 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru Bir mağazada bu hafta satılan bilgisayar sayıları 21 , 10 , 49 , 67 , 33 , 75 ve 25 dir.
Buna göre bu haftaki bilgisayar satışlarının ortanca değeri kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 303 doğru , 179 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru İsmail'in son beş senedeki matematik notları 98 , 87 , 89 , 67 ve 79 dur.
Buna göre İsmail'in matematik notlarının tepe değeri kaçtır?
A) 67 B) 98 C) Yoktur Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 520 doğru , 227 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Bir şirketin son altı aydaki aylık karları 2500 , 7500 , 3500 , 1500 , 9100 , 6500 TL dir.
Buna göre şirketin aylık karlarının tepe değeri kaçtır?
A) 1500 B) 9100 C) Yoktur Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 595 doğru , 117 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru Elif'in son 10 günde günlük çözdüğü sorular 30 , 18 , 25 , 17 , 20 , 16 , 30 , 19 , 26 , 28 dir.
Buna göre Elif'in günlük çözdüğü sorulara ait aşağıdaki ortalama çeşitlerin değerlerinden hangisi en küçüktür?
A) Ortanca B) Tepe değer C) Aritmetik ortalama Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 304 doğru , 344 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru Atlet Hüseyin'in son 12 günde günlük koştuğu mesafeler 14 , 16 , 5 , 12 , 18 , 6 , 9 , 10 , 7 , 20 , 8 , 14 kilometredir.
Buna göre Hüseyin'in günlük koştuğu mesafelere ait aşağıdaki ortalama çeşitleri değerlerinden hangisi en küçüktür?
A) Ortanca B) Tepe değer C) Aritmetik ortalama Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 260 doğru , 233 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru Tablo:Öğrencilerin matematik notları
NotÖğrenci sayısı
405
5015
6020
8015
905

Yukarıdaki sıklık tablosuna göre veri grubunun tepe değeri nedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 369 doğru , 592 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru aritmetik ortalama ortanca tepe değeri soruları 8. sorusunun resmi
Bir sınavda öğrenciler 4 farklı not almışlardır.Bu notları alan öğrencilerin sayılar yukarıdaki yatay sütun grafiğindeki gibidir.
Bu grafiğe göre veri grubunun ortanca değeri kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 185 doğru , 445 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru aritmetik ortalama ortanca tepe değeri soruları 15. sorusunun resmi
48 kişilik bir sınıftaki öğrenciler son matematik sınavında 63 , 71 ve 99 olmak üzere 3 farklı not almışlardır.Bu notları alan öğrencilerin dağılımı yukarıdaki daire grafiğindeki gibidir.
Bu grafiğe göre veri grubunun aritmetik ortalaması kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 85 doğru , 258 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru Aritmetik ortalaması 15 olan 4 sayıya 20 eklenirse aritmetik ortalama kaç olur? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 138 doğru , 348 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru Aritmetik ortalaması 15 olan 7 sayıya 7 eklenirse aritmetik ortalama kaç olur? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 145 doğru , 196 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru 8 , 8 , 9 , 10 , 12 , 14 , 19 veri grubundan bir tane 8 çıkarılırsa aşağıdakilerden hangisi değişmez? A) Tepe değer B) Ortanca değer C) Aritmetik ortalama D) Açıklık Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 334 doğru , 250 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru 8 , 9 , 10 , 12 , 14 , 14 , 21 veri grubundan 21 çıkarılırsa aşağıdakilerden hangisi değişmez? A) Tepe değer B) Ortanca değer C) Aritmetik ortalama D) Açıklık Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 236 doğru , 152 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru 6 , 7 , 10 , 10 , 10 , 18 veri grubundan 18 çıkarılırsa aşağıdakilerden hangisi değişir? A) Tepe değer B) Ortanca değer C) Aritmetik ortalama Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 279 doğru , 146 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.