Asal sayı soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Bir asal sayıyı kaç doğal sayı kalansız bölebilir? Cevabını kontrol et

2. soru En küçük asal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et

3. soru 10 dan küçük en büyük asal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

4. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi asal sayıdır? A) 45 B) 46 C) 47 D) 48 Cevabını kontrol et

5. soru 50 den büyük en küçük asal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

6. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi asal sayıdır? A) 56 B) 57 C) 58 D) 59 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

7. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi asal sayı değildir? A) 79 B) 77 C) 73 D) 71 Cevabını kontrol et

8. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi asal sayı değildir? A) 13 B) 15 C) 17 D) 19 Cevabını kontrol et

9. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi asal sayıdır? A) 76 B) 77 C) 78 D) 79 Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.