Benzerlik oranı soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Benzer çokgenlerin karşılıklı kenarlarının uzunlukları orantılıdır.Bu orana benzerlik oranı denir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

2. soru 8 cm 20 cm 12 cm 10 cm 25 cm 15 cm
Karşılıklı açıları eş olan yukarıdaki iki üçgenin benzerlik oranı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 23 B) 34 C) 45 D) 56 Soruyu cevapla

3. soru
Yukarıdaki iki üçgenin benzerlik oranı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 Soruyu cevapla

4. soru
Yukarıdaki iki üçgenin benzerlik oranı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 12 B) 13 C) 23 D) 14 Soruyu cevapla

5. soru A B C D E F G H K L M N
Yukarıdaki ABCD dikdörtgeni ile 12 benzerlik oranında dikdörtgen çizebilmek için hangi dört nokta seçilmelidir?
A) E,K,L,G B) M,E,F,N C) G,E,F,H D) G,M,N,H Soruyu cevapla

6. soru ABC ve DEF üçgenlerinin benzerlik oranı 75dir.
ABC üçgeninin çevresi 28 cm ve |DE|=8 cm , |EF|=9 cm olduğuna göre |DF| kaç santimetredir?
Soruyu cevapla

7. soru A B C D E F 1 cm 15 cm
Yukarıdaki AEFD ile DABC dikdörtgenleri benzerdir.
|DF|=1 cm ve |FC|=15 cm olduğuna göre DABC dikdörtgenin çevresi kaç santimetredir?
Soruyu cevapla

8. soru Kenar uzunlukları 8 cm ile 10 cm olan dikdörtgen ile kısa kenar uzunluğu 20 cm ve uzun kenar uzunluğu (3x+1) cm olan dikdörtgen benzerdir.
Buna göre x kaçtır?
Soruyu cevapla

9. soru ABCD dikdörtgenin kenar uzunlukları a cm ve b cm'dir.KLMN dikdörtgeninin kenar uzunlukları ABCD dikdörtgeninin kenar uzunluklarından %10 fazladır.
Bu iki dikdörtgenin benzerlik oranı ab olduğuna göre a+b'nin en küçük değeri kaçtır?
Soruyu cevapla

10. soru T P R S 5 cm 10 cm
Yukarıdaki RST üçgeninde |RP|⏊|TS|,|TP|=5 cm,|RP|=10 cm'dir.
TRP ~ RSP olduğuna göre |RS|=abcm olduğuna göre en büyük a kaçtır?
Soruyu cevapla

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları