Kuran-ı Kerim'de Bir yol kelimeleri bulunan ayetlerden bazıları

Allah (c.c.) tarafından indirilmiş kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'de Bir yol kelimeleri bulunan ayetlerden bazıları . Mümkünse ayetlerin üstündeki ilgili sayfasını tıklayarak ayetin öncesi ve sonrasindaki ayetlerle birlikte okumanızı öneririm.

Euzu billahi mineş-şeytanirracim.Bismillahirrahmanırrahim
Kuran okumaya başlarken söylenmelidir.Anlamı "Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığırım.Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla".

Kuran-ı Kerim 2. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 2 nolu ayeti
" O kitap (Kur'an); onda asla şüphe yoktur. O, müttakîler (sakınanlar ve arınmak isteyenler) için bir yol göstericidir. "

Kuran-ı Kerim 80. sayfasında bulunan,Nisa süresinin 15 nolu ayeti
" Kadınlarınızdan fuhuş yapanlara karşı aranızdan dört şahit getirin. Eğer şahitlik ederlerse, o kadınları ölüm alıp götürünceye yahut Allah onlara bir yol açıncaya kadar evlerde hapsedin. "

Kuran-ı Kerim 84. sayfasında bulunan,Nisa süresinin 34 nolu ayeti
" Allah'ın insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün kılması sebebiyle ve mallarından harcama yaptıkları için erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudur. Onun için sâliha kadınlar itaatkârdır. Allah'ın kendilerini korumasına karşılık gizliyi (kimse görmese de namuslarını) koruyucudurlar. Baş kaldırmasından endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin, onları yataklarda yalnız bırakın ve (bunlarla yola gelmezlerse) dövün. Eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın; çünkü Allah yücedir, büyüktür. "

Kuran-ı Kerim 100. sayfasında bulunan,Nisa süresinin 141 nolu ayeti
" Sizi gözetleyip duranlar, eğer size Allah'tan bir zafer (nasib) olursa, «Sizinle beraber değil miydik?» derler. Kâfirlerin (zaferden) bir nasipleri olursa (bu sefer de onlara), «Sizi yenip (öldürebileceğimiz halde öldürmeyip) müminlerden korumadık mı?» derler. Artık Allah kıyamet gününde aranızda hükmedecektir ve kâfirler için müminler aleyhine asla bir yol vermeyecektir. "

Kuran-ı Kerim 101. sayfasında bulunan,Nisa süresinin 150 nolu ayeti
" Allah'ı ve peygamberlerini inkâr edenler ve (inanma hususunda) Allah ile peygamberlerini birbirinden ayırmak isteyip «Bir kısmına iman ederiz ama bir kısmına inanmayız» diyenler ve bunlar (iman ile küfür) arasında bir yol tutmak isteyenler yok mu; "

Kuran-ı Kerim 115. sayfasında bulunan,Maide süresinin 48 nolu ayeti
" Sana da, daha önceki kitabı doğrulamak ve onu korumak üzere hak olarak Kitab'ı (Kur'an'ı) gönderdik. Artık aralarında Allah'ın indirdiği ile hükmet; sana gelen gerçeği bırakıp da onların arzularına uyma. (Ey ümmetler!) Her birinize bir şerîat ve bir yol verdik. Allah dileseydi sizleri bir tek ümmet yapardı; fakat size verdiğinde (yol ve şerîatlerde) sizi denemek için (böyle yaptı). Öyleyse iyi işlerde birbirinizle yarışın. Hepinizin dönüşü Allah'adır. Artık size, üzerinde ayrılığa düştüğünüz şeyleri(n gerçek tarafını) O haber verecektir. "

Kuran-ı Kerim 200. sayfasında bulunan,Tevbe süresinin 91 nolu ayeti
" Allah ve Resûlü için (insanlara) öğüt verdikleri takdirde, zayıflara, hastalara ve (savaşta) harcayacak bir şey bulamayanlara günah yoktur. Zira iyilik edenlerin aleyhine bir yol (sorumluluk) yoktur. Allah çok bağışlayan ve çok esirgeyendir. "

Kuran-ı Kerim 247. sayfasında bulunan,Yusuf süresinin 108 nolu ayeti
" (Resûlüm!) De ki: «İşte bu, benim yolumdur. Ben Allah'a çağırıyorum, ben ve bana uyanlar aydınlık bir yol üzerindeyiz. Allah'ı (ortaklardan) tenzih ederim! Ve ben ortak koşanlardan değilim.» "

Kuran-ı Kerim 265. sayfasında bulunan,Hicr süresinin 76 nolu ayeti
" Onlar hâla gözler önünde duran bir yol üzerindedirler. "

Kuran-ı Kerim 265. sayfasında bulunan,Hicr süresinin 79 nolu ayeti
" Biz onlardan da intikam aldık. İkisi de (Eyke ve Medyen) açık bir yol üzerindedir. "

Kuran-ı Kerim 289. sayfasında bulunan,İsra süresinin 84 nolu ayeti
" De ki: Herkes, kendi mizaç ve meşrebine göre iş yapar. Bu durumda kimin doğru bir yol tuttuğunu Rabbiniz en iyi bilendir. "

Kuran-ı Kerim 292. sayfasında bulunan,İsra süresinin 110 nolu ayeti
" De ki: «İster Allah deyin, ister Rahman deyin. Hangisini deseniz olur. Çünkü en güzel isimler O'na hastır.» Namazında yüksek sesle okuma; onda sesini fazla da kısma; ikisinin arası bir yol tut. "

Kuran-ı Kerim 299. sayfasında bulunan,Kehf süresinin 61 nolu ayeti
" Her ikisi, iki denizin birleştiği yere varınca balıklarını unuttular. Balık, denizde bir yol tutup gitmişti. "

Kuran-ı Kerim 302. sayfasında bulunan,Kehf süresinin 85 nolu ayeti
" O da bir yol tutup gitti. "

Kuran-ı Kerim 302. sayfasında bulunan,Kehf süresinin 89 nolu ayeti
" Sonra yine bir yol tuttu. "

Kuran-ı Kerim 302. sayfasında bulunan,Kehf süresinin 92 nolu ayeti
" Sonra yine bir yol tuttu. "

Kuran-ı Kerim 316. sayfasında bulunan,Taha süresinin 77 nolu ayeti
" Andolsun ki biz Musa'ya: Kullarımla birlikte geceleyin yola çık da (size) yetişilmesinden korkmaksızın ve (boğulmaktan) endişe etmeksizin onlara denizde kuru bir yol aç, diye vahyetmiştik. "

Kuran-ı Kerim 361. sayfasında bulunan,Furkan süresinin 27 nolu ayeti
" O gün, zalim kimse (pişmanlıktan) ellerini ısırıp şöyle der: Keşke o peygamberle birlikte bir yol tutsaydım! "

Kuran-ı Kerim 364. sayfasında bulunan,Furkan süresinin 57 nolu ayeti
" De ki: Buna karşılık, sizden, Rabbine doğru bir yol tutmayı dileyen kimseler (olmanız) dışında herhangi bir ücret istemiyorum. "

Kuran-ı Kerim 364. sayfasında bulunan,Furkan süresinin 67 nolu ayeti
" (O kullar), harcadıklarında ne israf ne de cimrilik ederler; ikisi arasında orta bir yol tutarlar. "

Kuran-ı Kerim 390. sayfasında bulunan,Kasas süresinin 50 nolu ayeti
" Eğer sana cevap veremezlerse, bil ki onlar, sırf heveslerine uymaktadırlar. Allah'tan bir yol gösterici olmaksızın kendi hevesine uyandan daha sapık kim olabilir! Elbette Allah zalim kavmi doğru yola iletmez. "

Kuran-ı Kerim 486. sayfasında bulunan,Şura süresinin 44 nolu ayeti
" Allah kimi saptırırsa, bundan sonra artık onun hiçbir dostu yoktur. Azabı gördüklerinde zalimlerin: Dönecek bir yol var mı? dediklerini görürsün. "

Kuran-ı Kerim 573. sayfasında bulunan,Müzzemmil süresinin 19 nolu ayeti
" İşte bu (anlatılanlar), şüphesiz bir öğüttür. Artık kim dilerse Rabbine (varan) bir yol tutar. "

Kuran-ı Kerim 579. sayfasında bulunan,İnsan süresinin 29 nolu ayeti
" Şüphesiz ki bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar. "

Kuran-ı Kerim 582. sayfasında bulunan,Nebe süresinin 39 nolu ayeti
" İşte o, kesin olarak gelecek gündür. O halde dileyen Rabbine varan bir yol tutsun. "

Arapça Kuranı Kerim okuma için Dİyanet İşleri Başkanlığının KUR'AN-I KERİM sayfasına bakabilirsiniz.
PDF KURANI KERİM MEALİ

Kuranı Kerim'de arama formu

İnternete bağlı kalmadan istediğiniz zaman Kuranı Kerim meali okumak isterseniz Kuranı Kerim meali mobil uygulamasına bakabilirsiniz.

Sitede bulunan ayet mealleri TÜRKİYE DİYANET VAKFI sitesinden alınmıştır.Bu meali hazırlayan heyette Prof.Dr. Hayrettin Karaman , Prof.Dr. Ali Özek , Prof.Dr. İbrahim Kafi Dönmez , Prof.Dr. Mustafa Çağrıcı , Prof.Dr. Sadrettin Gümüş , Doç.Dr. Ali Turgut bulunmaktadır.Allah hepsinden razı olsun.

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an-ı Kerim sayfasını ziyaret etmenizi öneririm.

Bir müslümanın ilk dini bilgi kaynağı Kuranı Kerim olmalıdır.Kuranı Kerim'den sonra ise günümüzde önerebileceğim kaynak ise T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinden ücretsiz indirebileceğiniz iki cilt ve 1200'den fazla sayfadan oluşan İlmihal'dir.
İlmihal'in önsözünde Prof. Dr. Hayreddin Karaman , Prof. Dr. Ali Bardakoğlu ve Prof. Dr. H. Yunus Apaydın isimleri bulunmaktadır.